Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

siNEDfc) YMERODRQL. j

OL-YSGRIFEN.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

lIYSBYSIAD. N FORD hy shys :i keihldM6n^l>bb graddati so honynt, y cyirh<'Iir I", I Hi' K D D FO D ragddarbodol i's- Ejstedflftwl fawr Dderwyddawl ym Mon, a Bara ar Vyr wrth,Gerdd, y 15fed o, AWS.t.ne^af, yn y tJwVwpiY, — B(SED i bob un ei Desluri deWisol ei hun, 50 Breichiau CyWfdd, deu 12 o'r Pedwar ar Hugain, neu-lai.— Ithai,d .wft)n.-y c%i-bl erbyn y.ltaf o wst yn ddidravl i Mr. B. Jones, tlolyhead. Ma ddigaloned neb: poed gwiw. Mehefin 20,1815. A. H. H. DERWYDD. HYSBYSIADo F, lvv iNu n o Rifynau diweddar Seren^Sorrier hysbysWyd tndCYMMANFA')- BEDYDDWYR, ym MnwLLHEn, t'gapt Ct t'hyntml aryi-Ilt- a'r- 12fed o (iorphenhaf jiesaf ^-ond yn He hynny, gwy.j>ydded y sawl y pertjiyn iddynt, bod i ei ciiyiuial ar y 12fed a'r 13eg a'r mis, ac yn y itc airiiyw Weinidogiori o'r Deiieudir ynb'i bregetiiu. CYMBEITiiAS GENHADOL, D YDD MERCHER ?DYDD lAU, y 13?a'! JBJ? 2Cfed o GoppHENHAF, ISM, Y cy»nai'ir-C YF.AR- FOD CENHADOL y Sl';i)Yi)DWY? ya A.BEHTAWK, pryd y disgwylir y Farch. Dr. llyland jpr Dr. 'liippcn, a'i- Pgrclr. Mr. llall, a Mr. lloberts, o'^TYyWto,' ac ereiil, i bre- e¡U1 yn Saesneg; a'r .BurCfTi C. ,Evans, unds" o Aher- duar, VVatkiu?;, o ('?aci-f I ?;1" i).?? IV, -0 l?'a el I H. DaHs, 0 L'ifigi?triLli, 6 Abcrtfili', 'Jd?idg, 0 Ryd- wilymj wan$, ? Gwytehn,' ac, ortiiii-I i;-? betl4.tf- n rae?. -Ddciife'uir?dy(Fd Mei- r i,. e thr- fynir nos lau. ? Pymupir Vn I | ( \t'eil!ic C tcitiias 'ymdrechu? hyd yr eithaf dH) lot Iiadau i iV iiadau; a'u dwynl Ab^rt&we-ar y fi>d i iu ucbod. a'u (I w? Cyhoed'd'wyd yn dduvoddar, HAWP L » « GM- D. S. Cylioedd?%,v(t yn odiw,?ildar, HAVr,, --BYT, e G r- 27ain o ieithoedd y. Dyrvraiu, ynghyd a Golygynau o ,mr}w leithoedd, pris?wU? I)ai-Itit-l'eti ?mf<?) o SefyEfaGed y Cennadon, nen ¡jaw Cfinio? heh y ddarlunlen; ac ac werth I gan )toH Weinida?ion y Bedyddwyr yn y Deheudir, ac yn awrarySorddiW?nedd. SWYDD GAEREYRDDIN. j Ayedi El LEDRATTA, NED YJlýTE WEDI CRIVYDRO, Nos itu diweddaf, o LI,AN-LLIEDI, ym mhhvyf LLAWELTT, yn y rhagddyWedcdig sir, 1 CEFFYL GWINHU, rhwng 14 a 15 Haw 0 U uchder; seren wenn yn ei daken, a rhan o'i ddwy droed 61 yn wyn: Pwy bynnag a roddo hysbysiaeth pa !e y gcUtr ei gael, neu a'- i dc ygo ef i HENRY THOMAS, Penlhvyngwyn, gerilaw LJangenncfh, a dderbyq "VVobr o DR I GIM J; ac os lied- rattawyd y Cetryl uctiod, riioddir Gwc bi, o DDEG GIIi hwy byimag a roddo hysbysiaeth am y drwg-weithredwr, y rhai a "delir ar euog-farniad y cyfryw ua. Pcnllwyngwyn, Mehefin 19,1815..

.AT EIN GOHEEWYH. ■ !

! HANES GYM]MAXFA'RANYatDDIBYNWYR,…

0-1..- I ,I' ....I FFEIRIAU…

Family Notices

Advertising

J'ÍfAJtCÍINADOED1).

| , ITOES 6WAHANOL GYFIEITHIADAU…