Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

siNEDfc) YMERODRQL. j

OL-YSGRIFEN.I

News
Cite
Share

OL-YSGRIFEN. I Prydnhawn DgdtZ LL UN, MEH. 26. LLYS A UGRAFF LLUNDAIX, D"VDtt SAUWUX, MEHEFIN 23, Hcol Downing, Mtlujw *>;>. t Cennadiaeth o'r hwn y mae r hyn a.ganlyn yn adysgrif, a dderbynwyd y dydd hwn, oddiwrtli y Maeslywydd Dug Welington^ K- G. at farll Bathurst, Prif GohaHur Llywodraeth ei Fawr- hydi yn Swyddfa'r lih)fel. Brussels5 Miherfn 10, 1815. FY ARGLWYDD,—Meddwyf yr anrhydedd i hysbysu i'ch Arglwyddiaeth, mewi« yc!:«aiieg:ad at fy nghennadiaeth y bore hwii, frid gennym yma eis oes 5000 o garcharorion. a gymmerw yd yn y frwydr ddoe; ac y mae ychwaneg na 2000 yn dyfod i mewn y foru; ac fe fydd yn debygol amryw yn ychwaneg. Ym mysg y c,<rcharorion y mae'r Count Loubaus, yr hwn oedd yn rheo.,il. 6feti corph milwraidd, a'r Cadfridog Cambroue, yr hwn a ttaenorai ar ddydohad o'rgosgoiddion yrwyfyn bwriadu eii danfon oil i Loegr trwy Ostend. Meddwyf yr anrhydedd i T d, &c. WEIILNCFTON. Iarll Bathurstytfc. goc. fyc. Derbyniasom y Journal de Paris i'r 21ain a'r 22ain, a phapurau Brussels i'r 24ain. Dywedir cryn lawer ymhapurau Paris am y manteision a ennillodd yr Yrneiawdr ar y 15fed a'r J6eg ar y CyngrelrtfyT j diid y mae yn eglur oddiwrth y rhai hyti eu liuiiain fod d y rhai hyn eu hunainfod dychryn yn llywed- raethu trigolion Paris, er nad yw canlyniadau brwydr Waterloo, wedi cael eu cyhoeddiyno; gostyngodd y Trysorfeydd Ffrengig bedwar yn y cant y dydd wedi'r frwydr, sef y 19eg; ac ar yr 20fed gostyngasant ychwaneg. Beth gan hynny fydd eu hansawdd pan fyddo ffrwytli yr ymdrech yn adnabyddus. ..1 Taenir son trwy'r ddinas fod Gweinidogion y Llywodraeth mewn meddiant o'r Moniteur am y 22ain, yn yr hwn y darlunir brwydr Waterloo fel yn fwy dinystriolyn ei chanlyniadau i'r Ffcangcod, na'r hyn a ynrddangosodd yn Llys- argraff Anarferol Lhmdain., Ilaera Bonaparte fod y frwydr o'i duef hyd bedwar o'r gloch yn y prydnawn, pryd y cymmerodd eyfnewidiad di- nystriol le, yr hwn a. briodolql efe i awydd y gos- gorddion ieuangc i fyned ymlaen, yr liyn.a dyn- nodd yr hen osgorddioa ymlaen, nes aeth y ddau i eithaf annhrefn, a'r lief gyffredin oedd; "y neb aallo achubed ei huh." Yr oedd y tfoedigaeth' yn gyffredin; collvryd yr holl fangnelau, a di- nystrwyd aden aswy'r fyddin yn gyfatigwbl. Dywedii- ymbellach fod cennadiaethau newydd eu derbyn o Paris, y rliai a fynegant fod Cyn. ddrychiolwyr y bobl wedi tystio fod eu heistedd- fod i fod yn barhaus bod yr Ymerawdr wedi dyfod i Paris, a'i fod ym nirenhinUys Elysee; gyrrodd yr ystafell at Napoleon i fynegu iddo mai'r cyfryw oedd cyflwr peryglus Ffraingc, fel mai rhaid oedd iddo ef ymwrtliod â'rgoron- ynteu a ganiattoodd hynny ar yr ammod o fod i'w fab gael yr orsedd ar ei ol; dywedasant hwythau fod yn rhaid iddo ymwrthod a'r goron yn ddiammodau, yr hyn yn ganiynol a wnaeth YI)teu.[Nid ydym yn gwybod ar ba sylfaen y mae'r hanes uchod yn gorphwys, eittir ymddang-, osodd ym mhapurau Llundain.] Hysbysir gan bapurau Brussels fod Maubenge a Lile wedi agor eu pyrth i'r Cyngreirwyr; fod blaen fyddin Blucher yn Avesnes; a bod y Prwssiaid wedi cymmeryd 65 mil o'r Ffrangcod yn garcharorion. Bore dydd Sul d'aeth y Wrangler i mewn i Dc-al I c h oj-i),h y givton Sv In Deal â chorph y gwron Syr Thomas Picton.

Advertising

.AT EIN GOHEEWYH. ■ !

! HANES GYM]MAXFA'RANYatDDIBYNWYR,…

0-1..- I ,I' ....I FFEIRIAU…

Family Notices

Advertising

J'ÍfAJtCÍINADOED1).

| , ITOES 6WAHANOL GYFIEITHIADAU…