Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

I Ncwyddion Llundain, c.

[No title]

News
Cite
Share

IT:'R "TI,n 0 1 I MERcues, 21. Neitliiwyr yn dra hwyr daeth papurau Brus- sels am y lOeg i'r ddinas. Cynnwysant hys- bysiaeth ychwanegol am y brwydrau ar yr 16eg a'r 17eg. Ymladdwyd bs wydr yr !6eg ar was. tadedd Fleurus. o fewn SO?in railidir i Brussels. Daeth M. Fitzgerald, Y; w. a'r Anrhydeddus James Butler i'r ddinas neithiwyr o Brussels, o'r hwn le v daethant dydd Sui. Oddiwrth yr hanesinn a rydd y Boneddigion hyn yr ydym yi; deal! fod y son a 'ymddangosodd mewn rhai o'r papurau ddoe yn mwyhau'r rnanteisiou a enni'l- wyd trwy'r ymdrech ddvwededig. Pa fodd bynnag y mae yn gyssnr i feddwl fod yr ymos- [ odiad cyntaf hwn o eiddo Bonaparte ar y Cyng- 1': '] fi roirwyr wedi tr. i allan yn aflwyddiaunus. I' El '"f'] 11 I 'u Eglur yw mal. ei fwriad oedd gwahanq'r Bvytan- iairi a'r Prws.-».iaid oddi wrth eu gilydd, yr hyn a fethodd wneuthur. Ond yr oedd y frwydr yn j dra gwaedlyd, a chedwir meddiant o Chaileroi gan y Ffrangcod, ? Os geilira, sNvy('Idcl taiawyd un dynobobtiic?-?rytan??ia? eeddynt yn yr ymdrech. Y r.sc Cadf?d ? Berhan d yr hwn aa?L??? Eonn;.?-?. 1 ':a/11;' e¡J fy,a,,ict, I,, (-ir?" un o'r ddau, w^di ei gysnmer-, d > n gsreharor. Vn 01 yr ha??:on ?n, fe j??J.n.?'? i* lrangcoo gael e*a gyn u j a ol at yr IG;Jg gyir-- maint a uaw miildlr; y mae D?   on air Ty\vysc? 3!uchcr?'t '.?d;'?c?nc'?'u!? en Iluoedd i,ii ?.gos i'r ,l?l lit-; N 01, gan gymmpryd .efynra an.dd?.?i "Vn ?atprioo. 't st i-i r j- I,o o 1,1 7,, 1 vi. ion y Liywcdrapth yn ddicgol, a  bod terfy?ad y frwydr yn o-oneiidl-s i'i, megfs y dywedodd Arg. Castlereagh wlh tal 01 gyfeillion neithiwyr. Dywedir fod Dug Bruns- wick, wedi cael ei !add, y.?hyd a ih?i SY?ydd- ¡ ogion enwog ereili. P- Swm Jr hancdon yn mhapurau Biussels a. ganiyn:— dydd Iau. am ddau o'r gloch, clywyd y rhyi;udd-fangnel yn Charleroi. Ymosodasai'r Firangcod yn Thurn. Cwympodd allorsaiwy r y Prwssiaid yn ot. Brwydr boeth a gwaedlyd a ganlynodd yr, heol- ydd Charleroi yr hot, a gymmerwyd ac a ad- gymmerwyd amryw weitiiiau. Brydnawn ddoe am lygai rhuadau mangnelau yngwast&dedd Fleu- rus fod brwydr gyiiVedin yn cael ei hymladd. I Am wyth oil, gloeh gwanycJJodd r win, yr h« ii a n tueddodd i farnu ei led vn pollh:;u a'r Ffrangcod yn ciiio yn ol, x, i, I I a gadarnliav v d i gall fry s*negesydd yn enrwydd uedi hynn> I eiliasar.t naw miildir yn oi. Y hoil I !uoedd Bryfannidd ac Ellmynaidd a fuont yn y •rwydr wet.i eii d dau o Gadweiisyddion Bonapartsj X)uniculm a CambacereSj yn garcnar^rion. HYSBYSIAETH CYFRINACHOL. Brussels., Meheifn 17.—Hy^byswyd eehdoe gan frys-negeswyr fod y Fiiangcod wedi yrr.osod ar y Prwssiaid wrth Charleroi, a bod y L'rwssiaid yn gorfod cilio yn ol gyda brys mawr, yr hyri a barodd giyn fraw dros 9, ac yr ondd llawer yn barod i flbi o Brnsseis. Eithr ar V ig y elywodd ein Dag enwog hyn, sef ynghylch banner nos: sehuodd yr «ds>orn. a a chych" ynodd ynghylch 30 n:ii o'n liuvfldnyr tua'r mil %v) r Uciieidir vr Alban oedd yn myned ymlaenaf; wedi cychw" yn oeddy fl,?v?-cli, dech-?ou cyn hyn a rhuadau dvch- rynhyd y mangnelau yn peri i Bru s.c?s ?nnu. V nghylch deg o'r gloch peidiodd y mangnelau a rhuo. Ym!add?yd y fr?ydr hvgnf hon yu Qmttre Bas lie y mae pedair lTnrdd yn Cvfn f d a'ugdydd, gerllaw gwastadedc! helaeth Fleui v; yr ?l, 40 i- ?, Ii vvedi gwthio ymlaen ei^-s yr oodd 3- Ffr,,iiigcoci ?vtd g?i-,?o rr) ant eu dyledswydd." D;cddefpdd milwn U, eldir yr Atbun yn nymdost. Y mae e?? b', ddi? 'n mc'n Oleùdia ut was'adpdd Fleury, 'H rn disgwyl adnewy ddu'r frwydr y foru, oddi eitar barnu o'r geiynion mai buddiol iddynt fyddai cilio ymhellach yn ol. Dywedir wrthym gan grwydriaid ag ydynt yn dyfod i mewu yma fed byddin ymosodol Bonaparte o 90 i gall mil a wyr, ac efe ei lum yn blaenori arnynt: i-id^us ychwaneg nag o 4 i 5000 wedi eu llacd a'u clwyfo o bob tu. Y mae'r clwyfedigion yn dyfd i mewn yn barhaus, and uid vvyf yn deall fod llawer o garcharorion wefii cad eucv ntraervd*. Dxnfonir llawer o dttii*!)e.iau Congreve Vr fydditi ac yr wvf yn barnu y gwneir d, (I (I i i t yn ftian ac am fy mod yng'iymmydogaeth y fyddin disgwyliaf weled mettei y llwssiaid yn cael ei brofi cyn hir." liysbysiaeth ychwanegol oddiwrth swy" ddo°o- ag oedd newydd dyfod i Ostend. Derbynwyd rhuthr cyntaf y Ffrangcod gan y Belgiaicl, g-ydà dfysgogrwydd a dewrder ma w r. Ar eugwaitn yn dyfod i fes r, j- gwniidog-;u, ga I odd y ffrangcod arnynt, s' Deuwch trcodi-l at- torn vii, cli, lvl. i Belgisid dewrion, adunweh a'cfi banerau blaenorol ac àch Ymerawdr bofl'—K < Elthr dirmygwyd y gwahoddiad gan y 13eigiaid, y rhd a ddywedasant eu bod yn liwyr ymrod:'i i ymladd dros eu Brenin a'u gwlad ymddysasant yn y modd aewraf. Am y Brytaniaid nis geiiir canmol gnrmodd arnynt am eu diy^gogrwydd yn derbyn ymosodiad ffyrnig y gelyuion. Cafodd y 42ain a'r 4 lain cadtrodau g) ne i enwrgi pu hunaui, pan ymosod wyd arnynt gan hen fare du. oedd gosgorddio! y Ffrangcod, y rhai a ddifod- wyd o fewn f ychydig am eu haerllugrwvdd; gofiaus gennym ad redd fod airirvw o'n ^wvdd >g- ion wfdi en Hadd a'u elwyfoj y ddwy gatrod uchod a o.oioddefa^ant fwyaf. Y hane«ioa ynghylch y golled o'r ddau tu vn amrywio. Yr ydys yn creda yn gyffredin fed y Ffrangcod ?ed. cr'h 50UO m?-n Uadd a chlw'yf: a 1500 y i< grii cjiai oriop. A thybir fed y Oyngreirwyr wedi cold o 2 i .3000 n?w,. l'{..? ? ctwy?, ac ar ?cr'. Yr oedd Mo rat yu dr i diwyd ?Yd?r ffrangcod yn y frwydr. Yr oedd g.-Ydl'r \,If. Y:- ooci?l bi-,i?v ci-ya I-alvi, bcnap?? wedi cyhopd?p!'fod rnh?-r- iadu Cir?awa ?o hodd?v. G?n fod DL? \V? ungton yn rh:1güd mewn r.?.-ch? o?'d, a??-?- bdedd F:euru. vu le add? icUynt we?h?du,