Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

I Ncwyddion Llundain, c.

News
Cite
Share

I Ncwyddion Llundain, c. I DYDD MAWETH, MEHEFIN '20. I BRWYDR WAEDLYD. BYGWYD cennadiaethau i'r ddinas yn M yr hwvr ddoe o Ostend; dywedir eu bod oddiwrth Ddug Welington, ac o'r pwys mwyaf. Y mae cyffro mawr yn y ddinas, a llawer o chwedlau gwrthwynebol i'w gilydd yn ymdacnu; cynmvysir yr liysbysiaeth can- iynol mewn ail-argrafiiad o'r JMorning Post:— Yn hir wedi i'n papur fyned i'r wasg clywsom fod Ronhcddi? Swyddol wc di dyfod i'r II ddinas o Ostend, a.g banes brwydr gyfiredm a gwaedlyd yr hon a yndaddvvyd ar gysTiuiau Belgium. Yinddengys nil chollodd Bonaparte, yn ol ei egni arferol, ddim amser wedi cyrliaedd ei gadlys, *ond gyrrodd ef lioll luoedd ymlaen, ac yn yr ymosodiad cyntaf llwyddodd i raddau cyn belled a threiddio hyd o fewn pumtheg milldir i Brussels. Pa fodd bynnag, yr oedd yr ardderchog Welington, yn ol ei wybodaeth a'i fedrusrwydd tra.mawr, wedi trefni ei luoedd yn y fath fodd, fel y cafodd efe yn ebrwydd gydweithrediad y Maeslywydd iiluslier, a gallu- I ogwyd ef i weithredu r faih effaith ar iesj yr ymosodwr haerllug, fel y rlnvystrwyd ei fwriadau, a maeddwyd ei ymdrechiadau mwyaf g) da cliolied ddiifawt-; ac yr oedd y gwroniaid gogoncddus Welington a Blusher, ar ymadawiad y eennadwr, ar ddifiys yn ymlid y gelynion gorciifygedig, gyda pliob rhagolygfa i berlieithio eu dyrnchweliad a'u dinystr." Ar yr IGeg ymosododd Bonaparte ar y Prwss- iaid dan Blusher, ac o ganlyniad rhaid fod yr liysbysiaeth uchod yn perthyn i ymosodiad arall ar y 47eg; eanys cysgodd Dug Welington ar ) J '0 b t:J y l(kg, fel y dangosir mewn hauesion ereill yn Genappes, ynghylch banner y Hordd rhwng Brussels-a Charleroi. Ac ynghylch pump o'r gIoch ar y 17eg efe a adllewyddodd yr ymdrech. Nid yw yr liysbysiaeth Swyddol wedi ei gyhoe- ddi etto, ovsd y mae amryw bethau perthynol i'r ymdrech waedlyd wedi cael eu mynegu. Yr oedd y fnvydr yn dia ffyrnig, a'r goiled o'r ddau tu yn ddirfawr. Ar ddiwedd yr ymdrech ciliodd y Ffrangcod yn ol. Nid oedd y Prwss- iaid yn disgwyl yr ymosodiad a wnawd arnynt hvry ar yr IGeg, megisv dengys yr hanes o Brus- sels; ac oni buasai i bdug Welington ddyfod i gynnorthwyo Blusher mewn amser addas, gal!. asai caulyniadau yr ymosodiad newydd ar y 17pg fod yn dra ni weidiol. Crybwyllasom eisices (yn ein Ol-ysgrifen diweddaf) fod tair bv ddin 0 Itwssia yn cy chwyn tua'r yrniaddfa gyda brys; ond yr ydym yn ofni yr ymladdir llawer bnvydr orchestol cyn y delout hwy i faes yr ymdiech i gynnorthwyo. Cynnwysir yr hysbysiaeth canlynol yn mhap- urau Brussels a dderbynv/yd y bore hwn Brussels, Mehefin 17, Manner d!Jdd, Yr oedd y frwydr ddoe, yr Iron a ddechreuodd am ddau o'r gloch ac a barhaodd hyd banner awr wedi wyth, yr ddychrynllyd. Yr oedd y fan- taisontuni. CoHasomIawer!aw:)owyr. Kin hoB íHwyr a g) fiawnasant aruthredd o wr- older. Yr env, og Welington a adnewyddodd I J frwydr an; bump y bore hwn. Dygwyd y I Cadfridog tfrengig Bertrand i mewn yma yr I awr hon, yn garcharor. Ac yr ydys yn disgwyl llawer iawn o garcharorion yn yebwanog; a gobeithir y hydd Y dvdd hwn yu ogonetldus i achos y Cyngreirwyr, Cawsom bapurau Paris i'r 17eg o'r rnts hwn. Derbynwyd annerchiadan y ddau Senedd-dy gan Bonaparte ar yr lleg; y rhai a amlygasant eu llwyr ymroddiad i sefyll wrth achos eu ilymerawdr hyd yr eithaf. Yn ei attebiad iddynt efe a ddywed, u Myfi a ymadawaf y nos hon i Haenori ar fy myddinoedd, y maesym- mudiadau'r lluoedd gelynol yn gwneuthur fy i ngwyddfod ynoyn iluhebcoraLl wy." Ymdden- gys mai'1' amgylchiad hwn oedd yr achos o'i arosiad cyhyd yn Paris, yn hwy nag oeddid yn ddisgwyl". Y mae swm yr annerchiadau ali I attebion ynteu iddynt yn dangos mai angenrhaid er diogelwch ei Lywodracth oedd iddo aros hyd oni fyddai ei egwyddorion a'i fwriadau wedi cael ei cadarnhau gan y Senedd. Cadwodd Bonaparte ei air wrth hysbysu i gynddrychiol- wyr y bobl ei fod yn meddwl cychwyn y nos honno tua'r cyffiniau i dywys ei fyddinoedd. Efe a aetli o Paris am bedwar o'r gloch ar I fore'r 12fed, gan fyned trwy Laon ar yr un dydd, ac ar y 13eg yr oedd ei gadlys yn Avesnes. j Cyfododd y trysorfeydd Ffrengig yn ddioed wedi ei ymadawiad; yr oeddynt wedi bod cyn iseied a 54, ond ar y bmnthegfed yr oeddynt 2f yn uwcli, sef -"G I. )'n .1 v f' Mewn hanesion Swyddol o'r Gorllewin, yn y papurau hyn, dywedir fod y gwrthryfel yn La Vendee a pharthau godlewinol ereill agos a chael ei lwyr ddarostwng, yr oedd y gwrthrvfelwyr wedi ymgaeru mewn un man, ac yn dra lliosog, pan welodd y Cadfridog Ymerod rol cyfrwy- ilyn efe a ffu-iodd ifoi, ond wedi i'r Brenuioliaid ddytod allan o'u hamgloddiau j'w ymlid, efe a ) mosododd arnynt yn egniol, a lIwyr ddym- chwelodd hwy yn ebrwydd. Cadarnhair y newydd gofidus a glywsoni yn ddiweddar yng- hylch fod y Blaenor liyddlou hwntnv i'w Frenin, yr Ardalydd La Roche Jacquelin, wedi cael ei ladd yn yr ymdrech. Yn eisteddfod ystafell y cynddrychiolwyr ar y 15fed, cynnygodd M. Malevile res o lawnfwr- iadau ynghylch cospi dynion am ysgrifenn ac argraifu llyfrau, a dywedyd geiriau terfysglyd, ¡ gan gynnwys bloeddiadau o Five le Roi! a chyttunwyd y byddai iddo ef gael gwrandawiad ynghylch liyn ar ryw ddydd i ddyfod. Cyn- nygodd aelod arall ar fod i wrthVyfelwyr a'u hoil berthynasau, yn gystal mewn llinach es- gynol ac mewn un ddisgynol (sef tadau yn gystal a phlant) i gael eu cyhoeddi i fod o'r tu allan i nilwdd y gyfraith, eitbr efe a ddistawyd gan anghymmeradwyaeth yr ystafell. Dan y pen Paris, infeliefit-i 12 dywedir fod llytiiyr wedi cael ei dderbyn o Perpignam yr hwn a ysgrifenasid ar yr ail o'r un mis, ac a j hysbysa fod y Cadfridog Yspaenaidd Mina, wedi inyned a 30,000 o wyr i Mad. id, ga flr- ddelwi H'urf-ly wodraeth y wlad; a gorfu ar y Brenin adael ei brif ddinas. Prin y gallwn feddwl fod yr hysbysiaeth luyn yn goeliadwy i eithr fe'i rhoddwyd yn y papurau Ffrengig yn dra thebjg, i'r dibea i guionogi'r i^'fraugcod trwy eu (h¡:u i greJu nad oes raid iddvnt ofni ymosodiad oddi wrth yr Yspaeuiaid, gan fcd iddynt ddigon o waith gartref i'w gytlaw'ii. Y mae'r gweithwyr yn dra diwyd yn gwneu- thur amgloddiau o gylcb Paris; a yis-edir fod talr mil o fangnelau HI barod i'w gosod yn* ddynt. Dywedodd :"[0.1;. gych- wyn o Pans y b.) efe ugain diwrnod gyda'i fyddiu cyu dyfotuad y Rwssiaid i'r ym- drechfa. i' ydym wedi derbyn papurau Germany i'r 13eg o'r mis hwn. Cynnwysant y cyttundeb a wnawd ar yr 20ied o Fai rhwng taleithau Swit- zerland ag Awstria, Rvvssia, Prwssia, a Phry- dain, yr hwn a ddengys fod Switzerland yn ym- rwymo glynu wrth gynllun- y Cyegreirwyr yn erbyn Firaingc ac i'r diben hynny, i gad w rhifedi digonol o hiyddwyr yn barod i amddi, ffyn ei chyffiniau; ac o'r tu arall yll)!Nvynla,r galluoedd cyfunol i beid.-o danfon neb milwyr trwy diriogaeth Switzerland heb ganiattad y taleithau hynny. Cadarnhawyd y cyttundeb hwn gan dalaeth Zurich ar y laf o'r mis hwn gan lOa o bleid-leisiau yn erbyn 52. Y mae i Berne hefyd wedi ei gadarnhau fel peth addas yng wyneb yr amgylchiadau ag y mae FiWrop yuddynt yn awr. Eithr fe'i gwrthodwyd gan gyngor Basle ar y 29ain o Fai, gan 55 yn er- byn 53. Y mae newyddion y dydd hwn wedi.gweith- redu yn fanteisiol ar y trysorfeydd cyfododd yr Omnium un y cant, eithr gostyngodd drachcfn. Gorfu ar Madam Mural ffoi o Naples gyda'j fath frys feI na chafodd amser i fyned a'i tiiiysau gwerthfawr gydil hi oddi yno. Yr vdyrn yn doall fod llywydd y milwyr Br} tanaidd yn Ceylon wedi danfon at y llhag- law cy fired in am adgyfnerthiadau i'r liuoedd ag ydynt dan ei reolaeth ef; ond cyn i'w gais ef fyned i ben y daith, derbyniodd c-rchymyn i ddanfon un o'r catrodau o'r orsaf honno i dras. Ilwyliodd llong Ffrengig a, 3000 o arfau at wasanaeth y Breninoliaid yu La Vendee, o Ply- mouth dydd Sadwrn. Yciiydig ddyddiau yn 01 cafodd Mr. PooJ, t:! rt, tyddynwr 0 Blagdon, gerllaw Taunton, Gwlad- yr-haf, gryn lawer o drvsor. pan oedd yn cloddio mewn maes, tarawodd y ba! yn erbyn rhyw syl- wedd cnled, yr hwn a drodd allan i fod yn gist filwraidd yn cynimys aur Portugal a Louis d'Ol's, &c. o werth, fel yr amcan rifir 20,0001. Yr oedd cryn lawer o ba pur yn y gist hefyd, yr hwn mewn modd annedwydd a ddinystriodd Mr. Pool, pe amgen gaUasid yn dra thebyg gael allan yr achos o roddi cymmaint trysor yn y fath le. Y r ydys yn caslu ei fod yno fytj, cddi ar wrthryfel DugMynwy yn y llvvyddyn 1085. Cymmerodd terfysg brawychus le bndnawn ddoe ym mysg mintai o Wyddelod yn St. Giles (Llundain) ti,wyli, hivn y lladdivyd'ac y cLryf- wyd aniryw dynion, Ymwelwyd a Leeds ag ystorm ddychrynllvd o fel It a tharanau dydd Mawrth diweddaf; ond er i'r hylif gwefroi (flcdric fluid) daro'r dref i mewn amryw fannau, nid ydym yn deall fod i neb wedi cael llawer o niwed; niweidwyd reh- ydig ar rai tai allanol, a lladdwyd nythaid o gywion gan yr hylif gwefroi, er eu bod o dilt: adenydd ymgeledilol eu mam, ond yr hyn sydd dra hynod yw, na chafodd y iary niwed ileiaf. Ar yr un diwrnod gwelwyd effeithiau gyr- wyitt dychrynllyd yn Jlorton, gerllaw Coin- brook, yr hwn a ddiwreiddiodd lawer o goed a thailvvyd bachgenyn ag oedd yn marchogaeth mewn menn allan o honl ganddo, brawychodd y celfylau fel y rhedasant ymaith nertli eu traed pan ddaeth y bachgenyn atto ei hun, yr oedd yn credu fod y ceffylau ar fent) wedi eu colli yn y cy nimylau, a dychwelodd adref clan y grediuiaeth o hynny.' Yn Fienham, brawychwyd y dynion ag oeddynt yn cneifio dpfaid yno i'r fath raddau fel y gollyngasant y defaid yn rhyddion wedi I hanner en cneiiio.—IVindsor Express.

[No title]