Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GLAMORGANSHIRE. AT the-GENERAL QUARTER SESSIONS C of the PEACE of otir Sovereign Lord the King, held at the Town of CARDIFF, in aud for tllc said County, on TUESDAY, the 10th of JANUARY, in the Fifty-hfth year fthe reign of our Sovereign Lord GEORGE the Third, by the grace of God, of the United Kingdom of Grout Britain and Ireland, King, Defender of the Faith, before Benjamin Jiall, William jNichoIi, Esquires, Sir Robert Lynch Blosse, Baronet, John Goodrich, W illiamTaitt, John Bruce, Henry John Grant, Evan Thomas, Robert Wrixan, Thomas Bates llous, Richard Rickards, Wyndti;itfi Lewis, Esquires, the Reverend B. Hall, D. D. Powell Edwards, Thomas Davies, Thomas Davies, the younger, John Jones, Clerks, and others, their Associates, his Majesty's J us trees assigned to keep the Peace in the said County, and also to hear and determine divers felonies, trespasses, and other offences done and committed in the said County, THE FOLLOWING REGULATIONS Were unanimously approved of and ordered accordingfyt The Magistrates will meet and proceed to Court at eleven o'clock on the Tuesday morning in the Sessions week. The (hand Jury viill then be sworn, and all prosecutors and witnesses are directed to attend and prefer their Bills of Indictment. Ordered, That all Appeals and Traverses intended to be prosecuted at the same Sessions, be entered on Tuesday Jnum ing. All business relating to the internal Regulations of the County will then be settled. And it i Ordered, That all demands on the County Rate, and all accounts be then brought forward and audited, and at no other time; and that such persons who do not hring forward their accounts on the Tuesday morning, be not heard at that Sessions. The Court will meet on Wednesday, at ten o'clock, and proceed to the Trial of A ppeals, Traverses, and Indictments, and the General Delivery of the Gaol and House." of Cor- rection. Ordered, That these Regulations be now prifited in the County Papers, and also a fortnight previous to every Quarter Sessions. BENJ. HALL, Chairman. WEL & H G A ZE T TEEM, AND DICTIONARY. TO BE DEDICATED TO BENJAMIN HALL, ESQ, M.P. YN FUAN Y CYHOEDDIFTJ Y Rhifyn I. o'r PAPVTISYLLYDD CYFFREDIN.OL; NEU, itlpfr Barar^ticl: YN CYNNWYS DARLTjNTAD or Ymerodraethau, Teym- asoedd, Crwladwriaethau, Talaethau, Dinasoedd, Trefydd, Amddiflynfaoedd, Moroedd, Llongbyrth, Afon- Jlld, Ljynnocdd, Myivyddau, &c. &c. YN YR IIOLL FYD ADNABYDDUS; YNGIIYD A LLYWYDDTAETH, DEFODAU, MO ESAU, A CIIRL,'t')L DDA U'R TitIGOLION HEFYD, UELAETITDER TERFYNAU, A CIIYNNYRCH- IADAU NATURIOL I-IOB GWLAD, Y NIASNACll, G"'EITHFEVI)D, Alit CYWIIEI,PWYDI), YN Y DINASOEDD A'R TREFYDD; 3iu Ilydred, Lledred, Sefyllfaoedd, a'u Pellder mewn Mill- dirocdd Seisnig oddiwrth y Lief yd; 1 hynottaf, ynghyd ft'u Digwyddiadau mwyaf neillduol: GAN RODDI Ilaius am Rhamliroedd, Dinasoedd, Bwrdeus-drefi, Trefydd Murchnad, a'r Pentrcfydd hynottaf, YM MHRYDAIN FAWR AC IWERDDON. WEDI EU HEGLURO TRWY DDARLUNLENNI HARDD. Cusglwyd yn ofalus o Waitb y Daearyddion diweddaraf. AT YR HWN Y CHWANEGIR GEIRLYFR cymraeg. Can J. JENKINS, a GIVILYM MORGANJYG. AMMODAU. I. Argrapliir y Llyfr yn bedwar-plyg, ar bapur da a ilythyren eglur. It. Bydd i'r (waith gael ei gynnwys mewn o ddeutu uS«ui rhityn, g;werth swllt yr nn, 111, Hod i bob rhagdalwr roddi swllt gyda'i enw, yn (I:, I '1111V'lof j'll O1al; a tilo.lu am y rl)ifyi-latt ereill witii eu ¡¡V n.d I I AV Bydd  bwy bynnag a ?n?o ddeudd? enw, ac a a*C .6hil!"thu, a Citil?'lii yr anan, ?! un am (?i 'A Ui .v, )?? lodd,r yr ch? eyHrediu i'r Gwerthwyr L?frau ni.f ?? rba,d?r?n rh.-y? idderhyn Y L13,fr i \\} YUll\\JIl1  :a:ijfy .Gwaith"fyned ? ??S ??ed •»y cemr tllttcd. digollo 0 enwau, *? Dynwnir bd i rYw un, pwy bynnag, ymhob cym- mydo?acth, :? a ryddo yn ewyUysiwr da i hyn o orchwyl i Kyntnieryd arno ar trys??s?u yr enwau, n.? sylltau rha"- ditliad.Dymutnr ar haw b ag a gailo enwau, eu danfon 11\ at 4i,r. Y\f0?.?s ?v??t.?Ms, .VeM?-M?c.ne? Car?; ?,"?? Jons Jen kiss, Quaker'.i-uard Ke?- Car(,I; fJ)f )<IIÏ¡' nwau hcf.y¡1 San Oruchwilwyr y Papur ))wn. n¡" '1'" 1 1. a dcJ f I v T.ilVfr u??"' 1 ?"'?' ? ?"tono lythyr a? enwnu m Lu ycLX? ???'?"" y" ??"???. om bydd am ugam, frT Deis!1fi;. ((1' 1 v 7 l I ) I' ??'' ??KM/M? D?r?M?.- <M?/.M MtM,<-? r;lrg(.¡ Ilyr, Lljn 0'/ It J) ?/??' ,,?' ''? ?"? ? y ?o??, ? D. JEXKXV, Seren jom t a a wansea, J-Clr ? ??' ? wyhodp(t nifer i ?."jy?/tM. EAGLE INSURANCE OFFICE, TRWY ACT Y SENEDD. LLUNDAIN. I YManteision a geir yn y rldiogelfa nchod sydd gynwyedjg ya Nhaledigaeth y rthent o Un Wiyw Daincn betnau ereill a losgir gan Dàll, ac yn leiiiad o'r ddegred ihan o'r W obr (Prclllium) a delir yn arferol Swydd-dai eraiU. Gwneir yn dda golled trwy Leched. DigoUediad Bjjisiid (Life Insurance) ar dllerau Rhcsymol. ¡ Adnewyddir poi) ysgrifen HJíogfliad (Policy) a dderfydd y 24ain o Feiiefia, o tewlI pymtheg diwrnod ar ol nynny, Gori'icir vvfuvvn, Mr. David Jen kin, Argraffydd y Papur hwn; Mr. Lewis Davis, Perlysieuwr, AbcrgcIe.    .? CADLYS, CAERDYDD, Ebrill 27, 1815. AT WR ONI AID (HEROES) SIROEDD Morganwg, Mynwy, a Cliaerfyrddin. I'N ATVP, NEU B- YT.[I! d-I WYR IEUAINGC chwannog i ndiol "lJf bethan, y rhai ydynt awyddtts am yr Anrhydedd o wasanaetiiu eu BRLNI ;t'n GWLAl), sydd a cSiyfie iddynt yn awr i yinresu yn y Corph Milwraidd tra chyfrifol hwnnw, h"ti tiw, CATROD FRENHINOL Meiwyr ( Militia) Morganwg, Gwasanacth a Disgybliaeth y rhai ydynt vvedi nniJ1 y cym- meradwyaeth mwyat, yn eu hoil waiianol SefylUaoedd, yn y Riiyfel diweddaf a'r rhai blaenoiol. Y MI LW 111 AD HENRY KNIGHT, 0 Landidwg, yn *rci/d.d Forganit-g, Sydd yn hysbyu i WYR IEUAINGC ysbrydlawn, mvn- wesau y rhai ydynt yn gwyniasu gan awydd i wasanaetlai eu Brenin a'u Gwlad, a'r saw! ydynt yn dibrisio Golnd er mwyn Anrhydedd, mai mewn ufudd-dod i Orchymyn mewn Cyngiiorfa a dderbyrnvyd oddiwrtil ciUchder Brenhinol y T\ W?SQG RilACL?W, a amserwyd yr He?o Ebri?, 1815, dros gyflawni'r Meiwyr, fod eisiau yciiydig WYR IEUAINGC o'rdarluniad ucSiod, hebfod dan 5 troedfedd a 4 modfedd o uchder, a rhwng 19 a 'J1 mlwydd oed, i Ianw;r gwagleoedd yn y Gatrod uchod, i'r rhai y rhoddir yr llaei- wobr canlynol:- Ar eu gvsaith yn cael eu profi £1 1 0 2 9? 0 Ell cymmeradmyo yn derjynol 220 Clito ii r Gatrod wedi iddi gael ei chorpholi 110 Y cwb!, .£ ,1 4 0 Wedi cymmeradwvaeth terfynol yn y Cadlys, caniatteir i'r Adfilwyr (Recruits) i ddychwelyd i'w cartref-leoedd. Telir Gini vchwanegol, i brynu Angenrheidiau, dan y Dosbarthiad li'laii: o Gyfreithiau CyflTredin y Milwyr. (n- Bydd liawl gan bob Adfilwr i Dill, a Dogn-gych- wynol (Marching Allowances) yn ol 2s. 6d. y dydd i ac o'r Cadlys. SefyUfaoedd AdgyHenwot (/?<'crt<?) y Dydoliadau: SWYDD FoRGANM'G—Caerf/fM, 7??a/, C<!f'r/??, Mer- thyr, ??er?are, .Z?i?-b?'/i?, Pontfaen, C?/ey/ne?M, ac Abort awe. SWYDD GAERFYRDntN—'T??MeH! a CA?!K'f?/. 8?'YOD F?'NWY—Cax'MeK'??, Cacdleon, a ?on?K'f. Derbynir Llangeiau cynnyddus rhwng 17 a 19 mlwydd oed, os byddantyn mesur 5 troedfedd a 2 fodfedd o Uchder. j Y mae'r Rhingyllau (Serjeants) yn y Sefyllfaoedd g-wa- lIanot yn rhoddi Cawg;aid o Gymniysglyn (Bowl of Punch) i, r tioll Adhhvvr.—Gwobrwyir y sawl a ddygont Adtilwyr I yn helaeth. DUfV GADJVO'R B

I Ncwyddion Llundain, c.

[No title]