Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

OL-YSGRIFEN.I

News
Cite
Share

OL-YSGRIFEN. I Prydnhawn Dydd LLUN, MEH. 19. I Dechreuad y Rhyfel. I Papurau Brussels am y 17eg, y rhaia dderbyn- Wyd y bore hwn, a fynegant fod y rhyfel wedi dechreu yn Belgium; tarawyd yr ergydcyntaf gan y Ffrangcod ar y Iofed o'r mis hwn, pryd y eyebwynasant ymlaen ac aethant i Charleroi, tref fechan ynghylch 20 milldir i'r dwyrain o Mons ac aethant yn ol oddi yno yn lled fuan wedi hynny. Nid yw'r hanes yn mynegu canlyniadau y frwydr hon, eithr canmolir ymddygiad y milwyr n fu yn yrymdrech; a dywedir, fod yr holl luoedd yn Belgium ag oeddynt mewn ychydig Lellder wedi symmud ymlaen yn ganlynol i hyn ac aeth Dug Welington o Brussels am saith bore drannoeth. Y mae'r hysbysiaeth uchod o gryn bwys, nid yn unig ar gyfrif ei fod yn mynegu fod y rhyfel wedi dechreu, ond o herwydd ei fod yn dangos fod yr ofnau ynghylch IFyddlondeb milwyr Bel- gium i'r achos cyfunol yn ddisail, canys i wy yn betinaf a fu yn ymdrech a'r Ffrangcod, ac ymddygasant yn y modd mwyaf ffyddlon a dewr. Aeth dydoliad cyniltf byddin Rwssia, yn cyn- nwys 84,000 o wyr trwy Bohemia yn y mis Mai; -ac yr oedd yr ail ddydoliad o'r un grym ag oedd wedi myned trwy Galicia a Moravia, yn dechreu dyfod i Prague ar y "edd o'r mis hwn; a chyn ■ diwedd y mis disgwylir y trydydd dydoliad, yn cynnwys 80,000 o wyr yn yr un lie. 0 herwydd y Uwyddiant diweddaryn yr Eidal niichon holl fyddin Awstria ymosod ar Ffraingc, tnewn cydweithrediad a'r Cyngreirwyr ereill. Y mae amddiffynfa Ancona, wedi cael ei rhoddi i fynu. ;'1 Symmttdwyd pobamheuaeth bellach ynghylch Uiyqediad Bonaparte o Paris tua'r cyffiniau i itaenori ar ei fyddin. Yr ydym newydd dder- byn y Journal de Paris am ddydd Mercher diw- eddaf, yr hwn a fynega fod Napoleon wedi myned yn uniongyrch tua Belgium, heibio i Soissons; gan adael Rhaglawiaeth ar ei -of, Ldyvvydd yr hon yw Cambaceres; a. threfni eisteddfod er diogelwch cyffredin dan ri-iolabth Bavoust, yr hwn a fu yn blaenori yn Hamburgh ar amser y rhyfel diweddaf; yr hyn a'n tuedda feddwl yr amddiffynir Paris hyd yr eithaf, os N Cyngreirwyr a ddeuant i ymosod ami. Mewn mynegiad a ddarllenodd Carnot i ys- tafell y Dirprwywyr, dywedir fod mihvyr cadres Tfraingc yn 37.5,000 o wyr, heblaw gosgorddion gwiadwriaethol, yn y maes ac y bydd byddin y cadres i gaet ei chynnyddu ym mis Gorphenhaf i 00,000 o wyr ac yn y modd hyn, trwy gael eu ynhyrfu gan yr un ysbryd, ac yn ymroddi cynnal P/i hanymddibyuiaeth, y byddent alluog i sefyll "ngwy lIeb pob ymosodiad arnynt gan eu gelynion. Derbynwyd yr hysbysiaeth canlynol mewn Hythyr oddiwrth ohebwr, a amserwyd Brussels j'rlg:—• Neitiiiwyr am hanner awr wedi un ar ddeg j seiniodd yr udgorn, curwyd tabyrddau, a dech- "teuodd y lluoedd ymgynnull yn y maes, ac am bedwar y bore cychwynasant tua Namur. Yr oedd y Cadfridog Picton wedi cyrhaedd y lie luchod ar y, tios o'r biaen • efe sydd i flaenori ar y Sed dogbarth. Yr oeddid wedi clywed yn Brussels ar yr I lfifed, fod y tfrangcod ag oeddynt ar gyfer y Prwssiaid wedi gwthio ymlaen, i'r diben i gael Jluniaeth a cheffylau, pryd y cymmerodd ysgar- laes go fywiog le: a chiliodd y Ffrangcod yn ol wedi colli o h'onynt rai dynion. Ilysbysir mewn lIythyr coeliadwy o Ffrank- fort mai'r aehos i'r Maes-lywydd Berthier fod v ;hunan leiddiad, trwy dafiu ei hun allan o I.bnestr, oedd iddo fcthu a deau Rheolwyr byddin Bavaria i droi yn erbyn y Cyngreirwyr. Llofnlddiaeth.-Ar y 23ain o'r mis diweddaf, holwyd amryw dystion gan sirydd Sutherland, >n achos ainryw gyhuddiadau a ddygid yn erbyn 1,eter Selqrs, )"' li%vii a r dyddyn yn llYffryn Strathnaver, ac a gyhuddasid o amryw ^f'eulonderau y rhai a gyfla wnasai yn Mai neu I)M-ehelit, yn 183 4, wedi cymiVieryd o hono y tyddyn dywededig, wrth yrru ymaith y rhai oeddynt yn byw ar y tir cyn hynny, trwy yr hYIl y collwyd amryw fywydau, gan fod eu tai yn cael eu tynnu i lawr a'u llosgi am eu pennau. —Profwyd hyn y„ y modd egluraf aci'rgraddau pellaf gall ydeiiiaid.. Collwyd tn o fywydau; j Un hen wraig, trwy osod ei thy ar dan,, a dau jddyn; tynwyd ty un wraig ag oedd ymheli himvn beichiogrwydd i lawr, trwy yr hyn yr (>vtJjylodd; a thorwyd biaicii hen wr o 90 mlwydd oed, tra yr oedd. yti y gwely, a nen Yf ty yn cael ei dynnu i lawr amp. Cafodd yr adroddiad uchod y fath effaith at- y sirydd, fel l y gorchfygwyd ef gan ei deimladau, ac efe a lewygodd yn y llys.—Traddodwyd Selars i gymmeryd ei brawf am ei fywyd yn mrawdlys Inverness yn y mis Medi nesaf. Wythnos i ddoe cafwyd Henry Ball rhwng Winchester a Southampton, avi wddf wedi ei dorri a'i ben wedi ei glwyfo yn resynol-, gwelwyd dyn o ymddangosiad ffyrnig gerllaw iddo a gwaed ar ei ddwylaw a'i esgidiau; ac nid oes amheuaeth mai efe yw'r Uofrudd, yr ydys wedi cynnyg gwobr helaeth am ei ddala. Dydd Sul y 4ydd o'r mis hwn brawychwyd cynnulleidfa liosog yn eglwys Weymouth; ar yr amser pan ceddid yu canu'r Salm gyntaf syrth- iodd ychydig o'r calch-orchudd (ceiling) ar y cantorion, yr hyn a barodd i'r holl gynnulleidfa ruthro am y cyntaf tua'r drws; ond mewn ded- wydd fodd ni chafodd neb nemmawr niwed.

Advertising

-AT EIN GOHEBWYR. I

At Argraffiadydd Seren Gomer.

I At Argraffiadydd Seren Gomer,

I MWYN COPPR,

Family Notices

I.-MARCHNADOEDU.

HANKS GWAHANOI. G YFIEITHI…