Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

..:_-'"go I Pdrhad o 4e.

[No title]

[No title]

CYMDEITIiAS Y BIbL.

.... ''\-''n-' ....,. '-'-'(j…

News
Cite
Share

'n-' '(j SENEDD YMERODROL. I TY I-il l I '1 1.1 .L l I" ,J 1' 1 [Dhfi 0 bwys ar y dyJdiau a esgeiilusir.] attebiad i ofyniad oddiwrth Arylwyt'd St. Jc'ui, ynghylch nattur y ben- thyg a roddlr ga:> y Wlad lio-i i F.\v2sia, Dywedodd Iarll Lerpwl fod swm yn ddylodns ar Lywodraeth Rwssia i faelierwyr Holand, vi- litv)4 na ailasai daln; a LHwodraeth y Ty wysog Rhagiaw yw mai btiddiol yw gwneathjjr y taliad yn sicr, am ci fod yn cael ei wnontHir ar yr ammodaii pendant o fod yr Iseldiroedd, yn cad <mi dio^elu. i Bennadnr Holand. Nid oedd yr nttebiad invn yn hocidio ladl Grey, yr hwn a ddywedodd r>d traul y wlad hon yn awr yn ddigyffelyb, a bcnthyg ilewydd ynghylch cael ei godi o 42 miliwn; yr hyn ynghyd air swm a fwriedfid godi etto a wnelai'r cwbl yn CO nfdiwn. Os elid ymlaen yn y yma, :tniiiltiL,(Iig oe(.I(i i't- wia(i ei ddwyn, a dinystr buan fvddai'r canlyniad anocheladwy. Vr oedd efe yn ystyried y benthyg hwn fel dinystr diraid ar arian y wiadwriaetli. Air nid oedd efe yn ystyried y bydilai cad y Trefcdigaethau Ellmynaidd i'n meddiant yn un math o gydwerth, o herwydd ei fod yn ystyried y byddai meddiant yn dra beichus. Tystiodd la; 11 Lerpwl nad oedd arno ef ofa i sefyll at y cyttiuideb ynghylch diogclweli yr Iseldiroedd ar yr ammodau dywodedig. Cynnygodd Iarll Darnley ar fod i Yieinyddiad ein liachosion llyngesol ar amser yr ymdrcch diweddar a'r Amcvic, i gael ei chvvilio iddo. Efe a daerodd fod ffurfiad en llongau Invy, yn neiikbiol y ffreigadaa yn rhagori ar yr eiddym ni, yn gystal a grym y gwyr ag oeddynt ynddvnt; ac yr oedd efe yn ystyried fod ein colledion diweddar yn ddyledas i'r rhagoriaeth hyn a berthynai i longau yr Americ. Dywedodd Arg. Melvile fod mesurau wedi cael en trefnn i wella'r dilTygiadau mewn llong-adeiladaeth ynghylch yi- li-vii yr achWynul, ac yr oedd efe yn gob- cithio y byddai pot) aclios achwyn i gael ei synmd yn f fnan, a thertynodd ti-wy Nvrt,'Nvyncl)it'i- cynnyg. Yr hwn wedi hynny a wrthodwyd yn ddivmraniad. Mercher, J4.Rhoddwyd y cydsyniad Brenhinol i ysgrif argraffnodan (stamps) cyfsaith yn yr lwerddoll; ac amryw ygrifau ereill perthynol i achosion yr Iwer- ddon a gwobrau milwyr ti amor. ccnnadwri oddiwrth y Ty- wvsog Rhagiaw, yn mynega bwriad ei Uchder Bren- hinol t gorphati? a galw ?Itan y Mefwyr, yn ol y byddai Iiiadall yn gofyn en gwasanaeth. DarHenwyd ysgrif Hongau yr India yr ail waith, a ehyttanwyd ar fod i ddatUeuwr i gael gwrandawiad yn erbyn ei thuedd uivveidiol ddydd Mawrth, ) TY Y CYFFREDIN. I Dydd Mini, Mchefin 12.Aeth Ysgrif Llythyrdy" newydd y Brif ddinas trwy'r eisteddfod. Mewn eisteddfod o aclotlatilt- T £ ar y cyttundeh rliwns y wlad hon a Holand, dywedodd Arg. Castle- reagh, mai da fnasai g:a.nddo pc gallasai'r Cyngreirwyr waredu Holand a'r Iseldiroedd o dan iau Ffraingc heb edrych tna'r wlad hou am arian cymmorth; ond yr oedtl trysorfeydd holl Alhioedd Ewrop wedi cael j cii Ileiliatt i'r fath raddau yn neilldnol eiddo Rwssia, fe! mai aHa!)ued? ocdd i'r Ymcyawdr? wedi'r yrnosod- iad a wnawd ar ei deyrnas gan y Ffrangcod, i ddwyn e? [¡iwp i'r maes, o'r fatb bel?fuedd beb ?aei ychydig 1 arian cymmorth. Ac am fod yr avian hyn i gael eu* tulu ar yi- ammod a drefnai amryw flvnyddoedd i ¡ Holand en llwyr daJIl, yr oedd bYI1 yn gwuenthnt ¡ ainddiffyniad yr Iseldiroedd yn faut^isiol i Rwssia,! yllgwynel) N-iiioso(ii-,A(I t neti. thur rhagllaw. Aeo herwydd Jiyn efe a gvnnygai-ar! fod i'r eisteddfod gyttuno ar y llawnfwfiad o forldi 2,000,000/. y taliad cyntaf o'r hwn a fydda; i gael ei wneuthur ynghanol y tJwyddyn 1216. I Nid oedd Mi. Tierney yn ystyried fod Holand ajjo« mor dlawd ag y dywedid ei bod yr oedd hi wedi cael ¡ holl Iseldiroedd Awstria, ac, fel Ffraingc, wedi cafet ?i rhyddhan oddiwrth banner ei dyled. Nid oedd y (; ei- cdigaethan Fllmynaidd, flrii y rilai yr ymiho.siiai yr [ Arglwydd dylcdo Unllml¡¡¡t, werth y Ö,OOO,OOOI" I oeddym ni yn roddi i amgaern trefi Holand, pc bnasid yn eu gWerthh; ac hefyd buasai raid i ni fyned i'r draul o'u cynnal, tn fyddai i Holand gael holl fudd eh masnach, ac o ganlyniad, nid oedd efe yn canfod uu fantais o hyn, namyu cyflc i afradloni arian y cyffredin, a beichio'r wlad. Nid oedd i'>Ir. Baring yn deal! foe? rhesymau digono! yn cael en rlioddi (bos y cynnyg liwrl; Hid oedd y tref- edigaethau EllmynaYdd weilh y drydedd ran o'r ariau ag oeddym yn roddi i Holand. Wedi ychydig ddadlu ymhellach, ymranodd y Ty— dros y cynnyg, 194—yn ei erbyn, 19. Cynnygodd Arg. Castlereagh lawnfwriad i alluogi ei Fawrhydi i gyflawni telei an'r cyttundeb a wnawd a Sweden ar y 13eg 0 Awst; 1814, trwy ganiatau rin miliwn 0 btiiiiiaii. Cynnygodd Mr. Ward ar fod i't swm o 68,83:31. gael ei gauiattau i allnogi'r Llywodraeth i berifeiihio jn-yniad rhyw diroedd neilldnol, gerllaw Portsmouth, yn iiiiol a darpariadaji gweitlired o eiddo'r Senedd ar amser yr eisteddfod c.yn y d i weddaf. Cyttnnwyd ar y ddau lawnfwriad hyn. Cynnygodd Mr. Grenfel arfod i'rTy chwilio inattur y cyttundeb rhwng trefuwyr Ariandy Lloegr a'r Cyff- redin, gan haren fod elw'r cyntaf, ar gyfrif amryw bethau a roddid iddynt yn rhagori ymhell ar y gwas- nnacth a wnaent i'r cyffredin. Wedi cryn ddadln, gohirwyd y pwngc hyd wythnos i heddyw. Rhoddwyd cahiatad 1* Mr. Wilberforce ddwyn ysgrif i mewn i'r diben i luddiaa clygiad caethion dnon i'n trefedigaethau ni, mewn modd mwy effeithiol bag a ellir wnenthnr yn awr. Cyttunwyd at- y Mynegiadan ynghylch milhnJ o arian cymmorth i Sweden, a'r cyttundeb a'r Cyngreir- wyr, wedi ychydig sylwadau. gan Mr, Ponsonby, yr hwn a ddywedodd ei bod yn dra thchygol y byddai cymmaint a chan miliwn o bunnau i gael eu ychwanegu I y flwyddyn lion at ddyled y wladwriaeth. Darllenwyd ysgrif newydd yr argrafl-nodau (stamp,) y waith gvntaf. Mercher, 14. Y n achos ysgrif yagariad larTl Rose- berry, cynnygodd Mr. M.A.Tayiorm lod i'r rh.ra hynny o'r ysgrif ag oedd yn gwarafun priodas Syr Henry Mikbnay a Phendeiiges Roscberrv fel ilosgach (nen hriodas rhwng rhai ag ydynt rhy agos berfhynas i'w gilydd), i gael ei gadaei allan, ø herwydd ei fod yn ystyried fod y foneddiges ddywededig wedi cael ei chospi yn ddigoiiol eisocs, trwy gael ei ebauad o bob cymdeithas a berthynai iddi o'r blaen, ond y byddai gwaliardd y briodas fwriadol i'w gyrru yn ddiobaith o bob cysur, ac hefyd yn aflonyddu priodasan ereill, y rhai ydynt o fewn i'r un agosrwydd perthynasol. I Gwrthwynebwyd y cynnyg hwn gan amryw Aelodau y rhai a ddywedent, y dylid gwahardd priodas rhwng pob dynion o'r fath, pe na byddent ry agos mewn pei thynas, o herwydd pe caniatteid i un dyn briodi gwraig ei gyfaill, wedi iddo ei llithio i fod yn odinclms, byddai llyn yn fath o weithred i annoga chyfretthioni godineb, rien yn tfonld hawdd i roddi math o iawn am yr evchvll- dod mwyaf; dylai dynion o'r fath gael eu cospi yn llym, fel na byddai i'r gyfraith mewn un modd ediyeh yn fach ar odineb. Ynirannodd y Ty—dros gyfreithlondeb y briodas 20— yn ei herbvn 111. Wedi hynny cynnygodd Mr. M. A. Taylor ar fod i Bendefigcs Roseberrv gael 500/. o dal blyiiyddol tnag at ci ebynnaliaeth, gan Iarll Roseberrv, yn He 300L, yr hyn oedd y swm a gyttunwyd arno yn Nh yr Arg- lwyddi; hacrai'r Bonheddig Anrhydeddus fod 3001. yn rhy fach i gynnal dynes yn anynuldibynol, a hithau wedi arfer byw mewn cymmaint rhodres; ac heblaw hynny yr oedd y Bendefiges wedi dwyn 10,0001. o waddol i'w Harglwydd pan briodasant. Gwrthwynebwyd y cynnyg hwn gan amryw aelodau, a dywedwyd fod y 10,0001. o waddol a gafodd Iarll Roseberry gan ei wvaig anffyddlon wedi cael eu rhoddi yn ol bob swIlt, ac am hynny ni allasid sylfaenn 11)): rhcswm dros fwyhau'r till biynyddoi ar yr anigylcliiad hwnnw. Ymranodd y y cynnyg 69; yn ei erbyl, 16; ae felly y mae'r ddau Senedd-dy yn amrywio, y naill wedi eyttano ar 300/ a'r Hall ar 500/. 0 dal ii,,iill we(ii e?-ttkiiio ai, 3001., a'r Ilall ai- r)ool. o ( l i l Agorwyd y Folgan (Budget) gan Ganglieilawr y Trysorlys, yr hwn yn ei ragymadrodd a ddywedodd ei fod yn tlin o herwydd fod eisieu cymmaint o arian i ddwyn ymlaen y rhyfel y flwyddyn lIOn, end ei fod yn gobcithio na byddai'r ymdrech barhau yri Iiii,, a'r ffordd oren i'w bvrhau oedd gosod allan ein lioll nerth yn y dechreu. Yr boil swm a ofynid gan Prydain Fawr y flwyddyn hon oedd 89,728,9261. ond trwy dynnu 9,760,3141. sefyr hyn a ddisgynnai o'r draul ar yr Iwer- ddon, o'r swm uchod, y gweddill i'w dal 11 gan Prydain fyddai 79,968,112b Yna efe a enwodd y tfyriid a'r modd i gael y syman hyn; dygai'r trethi blyiiyddol a'r Trysorfeydd i mewn chwech míliwn trethi'r rhyfel 22 miliwn y goclbrenfa 250,0001. trysorau llyngesol 508,5001. a'r gweddilFagaed o ysgrifaa'r TrysorJys, benthyg 27 miliwn, &C. Dywedodd Mr. Tierney, er fod y Folgan hon yn im o'r rhai mwyaf brawychus a ddygwyd erioed ger urn)) y Senedd, yr oedd efe yn fodd!on gwnerVthui* cyiiawnder a thegwch y modd ag y dygwyd hi ymlaen gan y Gwir Anrhydeddus Fonheddig; ac yr oedd efe (Canghellawr y Trysorlys) wedi rhoddi'l' cyssur hwn i'r Ty, trwy hys- bysu nad oedd trallly flwyddyn hon yn nnig yn gefyn y swisi dirfawr uchod, ond fod 21 miliwn o hono yn ofynol i dalu yr hyn oedd yn sefyll oddi ar y hlynydtfoedd a aethant heibio, ac am hynny nid oedd debygol y byddai i hynny ddigwydd chacbefn. Ofid Ptfo efe a chwen- nychaiwyborl pa cyd y bu'r hyn sydd yn ares heb ei dalu yn cynnyddu? Ac yr oedd efe yn ofni fod ym- ddygiadatrr amser hwn yn parottoi'r cytfeJJlj ddyledion erbyn yr amser a ddel; nis gallasai efe edrych ar folgan ag oedd yn awr ger bron y Ty, agos i bcdwar nain a ddeg o filiwnau, heb arswydo. Ac os nq ymdrechai'r Gwcinidogion i heddychu a Ffraingc yn awr, cvtiawn- heir y genedl honno wrth ddwyn ymlaen rhy fel dragy- wyddol a ni. Yr ydyOl yn cael ein ensban eisoes, nid yn nnig gan Ffraingc, ond gan holl Ewrop am ein balch- der a'n trahansder. Yy oedd efe yn sicr fod amryw achosioJi o'n bod yn cael ein casliatt gan holl Ewrop, a fbra bcitis yn ei olwg ef fyddem, os na ymdrechem ar y pryd bwn i ddyhuddo Ffraingc yn hytracii na'i cliyifi-oi, Attebwyd y rhesymau uchod gan Mr. Vansittart, ac wedi hynny cyttunwyd ar y llawnfwriadau a gynnyg- asai eft: di-os godi'r swm dywededig. Tmi, 15.Cynnygodd Syr J. Hippesley iv fou a-(i- ysgrif o lawnfwriadau y Gymmanfa V.i ??e) ei ?osod ger bron y T?, i ddangos fo?l ydib??hvc? a oiynid gan Baftytidicu y Ueyrnas lion yr -in ag a of- it ciyi)i(I gail 13;ittv(iii7oii 3, ite Ac ar y: nn prvil efe a rodJodd rybudd ei fod ;;n bwriadu dwyn ys«rtf i nedd yngbyb' priodas. i fo(? I)iN?i,iitt i ti rrlewn yr t-i,iteddfod nesuf i ddlwvgio gweithed y S?- lGwrthw'ne-bwy<1 trydydd ^arlieniad yr y.v.'i:' i ryddiiau add ai ilosg tretiii r'wytci, o yr y, i a(',(' ddinas ynadellada y cyfryw da!, a Cyn eu liari'rethu er mwyn e! v» gaii  gan Syr W. Scott, ac ereill. AmdditVynwvd yr ysgrif gan Mr. Vaasittarl, Bntter- .vorthf <> V,r. Smith, y rhai a syhvent ar yr afresynioldeb godi tretj-i ar yradeiladan a neilbiuid at wisanaeth ;ddoliad iuw yn ut.ig. Pa fodd bynnag, wedi cryn ddad.it, ymranodd y Ty; dros yr ysgrif, 22 >a ei hei- yi), 41. Felly collwyd yr jr.grif. ww 11 in iinii niim

HANKS GWAHANOI. G YFIEITHI…