Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

..:_-'"go I Pdrhad o 4e.

[No title]

[No title]

CYMDEITIiAS Y BIbL.

News
Cite
Share

CYMDEITIiAS Y BIbL. Yr unfed cylchwyl ar ddeg o'r Bibl Gym- deithas a gynnaliwyd yn Neuadd y Seiri Rhyddioiij yn lilundain, ar ddydd Mercher, y 3ydd o Fai; 1815. Yr oedd yubresennol Esgob Norwich, Esgob Ty Ddewri, Argl. Teignmouth, Dug Kent, Stackhouse, Ysw. Sir Thomas Ackland, Mr. Robert Inglis, amryw Offeiriaid o'r Eglwys Sefydledig, a lliaw5 o wyr cyfrifol ereill. Ynghyd ag areith wyr hyawdl ereill, yr oedd yr enwog Doctor Colyer, F. A; S. Codais ei araeth ef, yr hou oedd fel y canlyn :— Ni bu un Gymdeithas a, llai o angen am nawdd yr uchelwyr ml Chymdeithas y Bibl j ni chafodd un Gymdeithas gymnuiiut nawdd. Y mac yn anhawdd i ymadroddi yn ganmoladwy am wasanaeth mor fawr, heb fod un ymddangos- iad o weniaith; ond nid hynny yw ysbryd y cyfarfod; iii'm hysbi,yd iiiiiau ychwaith. Mi a all wn ddywedydwrth y personau gwahanoi a neiilduol hyn, na ddaeth-int yma i roi anrhyd- edd, ond i gael: yr wyf yn Ihrven am fy mod yn cael caniattad i arwyddo. fy nioichgarweh, a chael cytle iagor fy ngenau, pe na buasai ond i egluro y cydfwriad bradychus yn erbyn yr Eg- I wys, Sefydledig, fel y dywed rhai. A fu er- j ioed gydfradychiad fel hyn? un yn yr hwn yr oedd Esgobion Norwich, Durham, Ty Ddevvi, j Salisbury (neu Gaer Caradog), a Ilawer ereill o uchel urddaswyr yr E.vl^ys Sefydledig, yn gyd- fradwyr, os bradwriaeth-yw y Bibl Gymdeithas? Bradwriaeth yn y deyrnas, yn mhen yr hon yr oedd Dugiaid Kent, Cambridge, Cumberland, a Sussex; bradwriaeth i'r bon ag y mae bonedd Africa, yr hon ag y mac t^ngirefeddwr America, yn ei arwydd-nodi a'u hegni caredigol a serchog. Pa ham na buasai bugeiliaid Eglwys Loegr yn dyfod yma i edsych ar ol ein gweithrediad ? hwy a ddaethant, mi a'u gwelaf o'm biae;), yn y go- didog bersonauj yr Esgobion neiilduol, yr wyf j yn meddwl iddyut gymnwryd eu diamheuol swydd vvasanaethol yn ndacnoriaeth y Gymdei- thas. Ond ymha le b.ynuag y mae perygl yr Eglwys, mi a allaf ddangos ei chadernid. Y mae mewn undeb ysbryd; y mae mewn goddef- iad i gydweithredu. Yr ydwyf yn gweled yr amser yu neshau yu 01 gweledigaeth yr apostol, y bydd y Jerusalem new)rdd yn cael ei hadeiladu ii, nieiiii gwerthfawr, ac a sylfaeni o amrywiol liwiau. Feallai na rydd y ddaear ddim gwobr i'r rhai a flaenorasant yn y Gymdeithas hon, ac fe al)ai na chymmerent mo hono mewn clod gan ddynion, hwy a'i cai,etit mewn tystiolaeth c 37,-1-1 M'ybod, ac mewn heddweh a Duw." Yr ydwyf yn sicr yn fy meddwl y dylai'r holl ddynion da ddiolch i'r Arglwydd am godi off- eryn efengylaidd fel W. B. Colyer, I Cymmydoc. j

.... ''\-''n-' ....,. '-'-'(j…

HANKS GWAHANOI. G YFIEITHI…