Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

INewyddion Llwidain, fyc.

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

IAU, 15. Cawsom y Moniteur am y JOfed o"r mis. Ei 1! gynhwysiad sydcl anghysson a'r son ag oedd yn ITynnu ar y ddyddiau a aethant heibio, sef bod Bonaparte wedi tnyned o Paris i flaenori Pr ei fyddin; canys dywedir nad oedd Ty Cynddrych- iot wyr y bobl wedi cyttuno dydd Gw-ener ar an- lierchiad o ddiolchgarvvch iddo of am ei arae til j oddi ar yr orsedd wrth agoryr eisteddfod ady- wedodd un o'r aelodau y dylai'r Ymeravvdr gael j yramiyg?hyr.ofarny?.edicyn?ctn'/yn i'r ymhiddfa, o herwydd pa i;am nid ywd?b??.? y b\.tddùi iddo ymadaei, o ic-iaf cyn dydd L?n gan na eli^ asai r annerchia d fod yn barod cyn v an JI(l E1Jas:lÍr anJei'chi:td fod ya La,od C\J1 v dydd hwnnw. My:.?,r Mcmtour fod amry? gatrodau o'r gosgorddion ymerodrol, marchlu- oedd, a manguelwyr wedi cychwyn o Paris lua. ckj ffiuiau FJanders a German\ • a bod y gos- gorddion gwladwriaethol, o dan s€oiaeth° eu svvyddogion eu hunain, wedi cynimeryd arnynt yr holl ddyledswyddau miiwraidd rll- Pa-i • ¡ _1 l' eithr aid yw yn rhoddi hanes pellach am v s w. ihl ryfel yn y taleithau gorilewinol. Y mae cr?hygl tra ?,a!th o Nantcs. *ym nha- purau Paris, yr hwn a bricdola yr i!?. aei fy?* yn La Sendee i'r Saeson, y t-h;j, me. vr v? grifenydd yw awdwyr y rhyfel yn erbv a Ffraiuc- ac medd ef, ? y gencdl honno vw'r «nig ?: ,t ddy1em ymosod ami: y mae hcU Ffra:i?c yn ystyried y gwrthJ)fel vn j? Vendee fel dech- reuad rhyfel o du'r Saeson. Eu nywcdrLcdl hwy, gelyn digyfnewid Ffraiugc, sy > j trwy bob moddioi1 galluedig i'w dis > r]'ra fyddo gini ym meddiaut y G\vph;;dog§(?m'? a chaethwas ar y Cyf.?idir i gael (? brynn m ..fj fe boenydir Ewrcp. Nid pool Ffraingc sydd :11 aflonyddu gwledydd ereill, ond y Lly'wodraeth Seisnig, yr hon, am nas dichon deyvnasu ur Y Cyfandir, a ymdreclia hyd yr eithal i ddi;-ys- trio Llywodraethau ereili, ti wy Avasgarc ei Ïta- rian ar led, a chrcu ymraidadau. pa b);:1 na ymoso d em ar y Saeson ? Pc gorchiyeid Weiir^ :oJ,e;t:' r¡r ?:;i';¡];\i:¡;I' fed y?. ?-?d i chwyidroad. JSi ddichon Alexander lai na gwybod fed uchelgais, o fvn* Img; un maU yn gwneuthur ei hir arosiad o .S.. P?i.?!-sbn;?i' y? ;t}!r ih¡¡'¡'a\SI'¡"ll;)yd¡, -¡! fatterweh ffurftad cyradeitha.; yu Polar,dag "sydd yn bygvvth Galicia. t mae'r 'I'vrciaid ar ti gwiliadvvriaeth i ddfefnydd'o'r nunud D'¡'yaf c, N u s a terfysglyd—balchder a dy.-hryn ydyp.t yn 1 y v* odraetlsu yn ei Hys. llPth sydd oisleu ar v Galluoedd Cyfunc! ? A: dilou enw Ffraingc o gofres a;wieuydd ? .h?, ;"??-V a ehwennyd ^nt (?a- :'ost?'n? a rhannl1 em t:n0g18' I rod D.'? piiiny i Piedmont—Lo/rai'ieac Alsace Awstr.a —y Beam i'r \s.paen—Avignor. a'r Co-.viiai: i'r u yc" fie, Bretagny, a'u prif ionoljyrtb i Loegr. Y fath, Ffvangeou, vw cyniun, Breuin- llys Prydain," &c. &c. '01 Bore heddyw daeth iiythyr-ged o UaTObargh, a phapurau i'r lOfed o'r mis hwn, i j- ddinas. Mynegant fod un o Gadfridogion Sweden wedi dyfod i Berlin o Stockholm a. chennadiaethau tra phwysig, gan gychwyn tua Chadlys y Cyng- ,S!(r gall ? I, reirwyr. 0 herwydd hyn Y mae rhai yn casgiu fod Bonaparte wedi U?-yddogyda'iheng"yfaU!. Bernadotte, Tywysog Coronog Sweden, i ?yf- j ryngu trwy ryw gynnygion o'r newvdd rhyngddo 0 J J I..J .¡ J êf a'i wrthwvnebwH. Adferwvd y !3onnpa:?e !euangc rw fam rddag01 y; hon sydd y? anucddn yn awr yngliasteil Schoenbrunn, ger- llaw Vienna. Copenhagen. Melieji-n 6.-Dydd LJun y lQfed o'r mis hwn, eu Mawrhydi a ant i'w haf-drigfa yn Ffredericksburgh, ac ar yr Slain y coroisir hwy yn y Breninllys ynD. [Ianovcr, dyrlcl genedigaeth ei Fawrhydi (hloe trwy sain 77aiu o fangnclau, rhifedi'r bly f?yddccdd ag y mae ci tavvrhydi wedi eu gorpheii. Y mae JlmddiiFynfa iluninguen, ar y Rhino, gerllaw Basle mewn ansavvdd ragoroi i wrih- vrnebu pob ymoscd!ad a c'i!:)i'r Ffrangcod wneuthur arno. Bygvvthiodd byddin Ffrainge fyned dros y terfynau i Switzerland oddi eithr i'r taleithau hynny gyhoeddi eu harnhleidgarvvch a gwrthod mynedind i'r Cyngreitwyr trwy eu tiriogaeth. Pa fodd byrjnag, yr oedd y hYhwth- iad hwn yn hollol afreidioi oheiwydd" fod y taleithau Cyfunol uchod yn ymroddi ymddwya yn y modd hynny, oddi eithr i amgylchiadau beri iddynt ymddwyn mewn modd gwahanol. Derbyniodd y Llywodraeth gennadiaethau o La Vendee, y rhai a. ddygwyd trowdd ga n yr Opossum i Plymouth i St. Giles. Yr ydym ya deall eu bod yn cynnwys hanes y brwydrau a ymladd wyd yuo; yn y rhai y liaddwyd y Blae- nor enwog hwnnw i'r Breniaoliaid, yr ArdaJydd La Roche Jacquelin, ynghyd ag amryw ddyrion enwog ereill, y rhai oeddynt ddiysgogyn eu iiyra- 1*1 b L, lyniad wrth achos y Boarboniaid. Brydnawn dydd Llun daeth swyddog Brytnn- aidd a swyddog Ffrengig i'r SAyddfa Dra mor, y rhai yn ebrwydd wedi hyuny a gyfrinacbasaut ag Arglwydd Ca stierengh. Hwyliodd Syr Thomas Picion, ei Gadwein- yddion, a swyddogion ereill, dydd Liun o Rams- gate tuns' Ostend. Y mae Syr Thomas i lfaenori ar y 5ed dosbarth filwraidd, yr hon a gynnwys y 7fed, y 95ain, a chatrodau ereill o'r Acieric. Cynnahvyd cyfarfod lliosog o drigolion West- minster am bumtheg murmd wedi un o'r gloch y dydd hwn, Syr Francis Burdett yn y gadair. Dechreuwyd gwaith y dydd gan Syr Francis, trwy hysbysu fod prif swyddog y ddinas, wedi  fod y trigohoa I- t??io d c??,nflull y cyfufod cr fod y tri?oltOa