Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

INewyddion Llwidain, fyc.

[No title]

News
Cite
Share

Mewn adgyflenwad i Lys-argrafF Llundain, a gyhoeddwyd neithiwyr, cynnwysir cennadiaeth oddiwrth Argl. Burghersh, yr hwn a fynega fod yr Awstriaid wedi mvned i'r ddinas honno ar v 22ain, y rhai a dywysid dan y Tywysog Leopold, o Sicily. Yr oedd mynediad y Tywysog hwnnw trwy daleitlau. ei dad tua'r brif ddinas yn dra hyfryd a dymunol; yr oedd y trigolion o amryw barthau yn ymdyrru ynghyd i gyfarfod ag ef, gan wisgo'r hedrosyn gwladwriaethol, ac amlygu'r ymlyniad manylaf wdh ei deulu, a'u hadgas- rwydd at y Llywodraeth ag oeddynt yn cael eu rhyddhau oddi wrthi; yr.hyn a barodd i'r Maes- lywydd Murat ymddieithrio a gadael y ddinas yn y modd hynny a cheiiodd ei wraig yr ymgeledd a addawid iddi mewn un o gadlongau'r Brytan- iaid. Yr oeddid yn disgwyl y byddai. i'w Fawr- hydi Brenin y ddwy Sicily ddyfod i'wbrif ddinas mewn ychvdig ddyddiau; ac yr oedd Madame Murat i hwylio ar y 2 lain yn y Hong Frytanaidd Tremendous" tua Gaeta, i gymmcryd ei phlant oddi yno i Trieste. Ynghylch mis yn ol, dy wed odd Murat mewn cyhoeddiad wrth yr Eitaliaid, fod y munud vvedi dyfod pan oedd raid i bethau mawrion gael eu cyflawni, a bod yn rhaid i bob Ijlywodraeth estronol ddillaunu oddi ar wyneb tiriogaeth yr f Lyiiawawyci ei rag-adyweciiau, ond nid yn hollol yn y mNld ag yr oedd efe yn ei fcddwl. Bore heddyw dcrbynwyd papurau Corunna, y rhai a gynnwysant hysbysiaeth i'r 27ain o'r n?s dhveddaf; mynegant fod parth?u dcheuoi Ffraingc ag?s a bod yn ddiamddih'yn. Eithr ym- ddengys nad yw Bonaparte, yu ofiii un ymosodiad a eitzii gael ci wncuthur ar y par- thau Itynny gan ei fod yu ewyllysio po gallai ddwyn yr ychvdig arfogion y) dd yno ymaith ond gwrthododd y milwyr ag oeddynt newydd gael eu codi yn Bourdeaux a Pau gychwyn; gyrwyd rhai milwyr yn eu herbvu, jmrysson gwaedlyd a gallJYDodd llyn rhyngddyut, lIadd- wyd a chlwyfw yd amryw ddynion pan vvelodd y swyddog a ddanfonasidi godi'r milwyr ieuaingc hyn, efe a aeth ymaith hebddynt. Ymhlith hanesion swyddol ereill ymmhapurau yr Yspaen, y mar'r cennadinethau a gvhoedd- vvyd yn Uys-argraffMad:id oddiwrth liagfienir. Peru, yn mynegu fod y wlad honno wedi brwydr derfyuol wedi cael ei hadenmll gan bleidwyr y Brenin. Yrnladdwyd v frWydr ar yr ail o Hydref yn Bancagna. Gorfu ar weddill byddin y gwrth.iyfelwyr, ynghylch 200 neu 300, iioi am nawddie i Buenos Ayres. Derbynwyd papurau Frankfort i'r 7fed, n Brusvels i'r lleg o'r mis hwn. Mewn erthyg! o Brussels, dywedir fod Bonaparte wedi cyrhaedd Valenciennes ar y 9(ed; ond prin y gcilir crcùu !'y!? o herwydd ei fed yn anghysson a'r hanesion o liei??v?- dd ei f-,(" 1,ii -n-]tN-ssoii ?,'t'r blaenori mewn cyngor o'i weinidogion ar yr 8ied ,IG'?ly-,ved el fo(I y 11 syr I,i ii s)-d(i o le *,a f 110 inili- 11 r oedd son yn ymledu ddoe fod LIvwod- raeth b Iraingc wedi altafaelu holl feddiaunau'r Ispaenirud a'r Portuguese ag sydd yn Ffraingc. a'r P o i, t i,,c, L Mewn llythyrau cyfrinachol dywedir fod y faner wen yn chwifio drachefn yn ynys Marti- nique; dealiodd y Rhäglaw fod i:hifdi;r meiwyr ag y galiasid ymddibynnu arnynt yn 7000, cyn- xsuliodd hwyut ynghyd, a danfonodd gennadwri at y milwyr, ynghylch GOO, ag oeddynt yn gwisgo'r hedrosyn trilliw, i hysbysu iddynt y byddai iddo ef gadw meddiaut o'r ynys i'r Bour- boidaid, gan roddi iddynt y cynnyg o gael eu trosgJwyddo adref mewn tair trosglwydd-long. os oeddynt yn chwennych ymladd dros achos Bonaparte, yn hytrach nag aros o dan nawdd y j faner wen. Cymmcradwyasant y cynnyg. 0 achos prinder enwd y cynhauaf diweddaf, y mae Arglwydd Petre yn bwriadu lleihau ardreth ei ddeiliaid gymmaint a. deg punt yn y cant ar amer y toll hanner blynyddol nesaf. I m LL YNGES ALGIERS? j I y mae'r llynges uchod wedi ymddangoS ar gyfer Gibraltar, megis yr hysbysir i ni gan y llylhyr canlynol :—- Gibraltar, Mai <23.—Ar y 18fed cawsom y tywydd mwyaf dychrynllyd ag y mae neb yn gofio ar y tymmor hwn o'r dwyddyn yn yr ardal hon; yr oedd gwynt gerwiu yn clnvytliu o'r duyrain; ond mewn dedwydd fodd ni pharha- odd yr ystorom lawer o oriau. Gyrwyd y maelier-long, y Ihrasher, oddiwrth eihangorion, a dymchwelodd yn yr angorfa, ond trwy ym- drechiadatx gwryr y cad-longau, y rhai oeddynt yn y perygl mwyaf o golii eu bywydau eu hunain. achubvvyd y gwyr oil. Gyrwyd y trosglwydd- long Melpomene i dir, a chyfrgollwyd hi yn gwbl, achubvvyd y gwyr. Cadwodd llong Amc- ricaidd, yr hon a yrwyd oddiwrth ei hangorau, dan hwyliau trwy'r dydd, eithr gyrwyd hi i dir yn y nos. Nid oedd gan y Hong hon ond dewis- iad o ddrygau, canys yr oedd llynges Algiers ar y mor wrth eneu'r angorfa, a buasai yn sicr o gap! ei chymmeryd pe aethai allan. Dryllwyd y llong, a choilwyd ei Ihvyth gwerthfawr, eithr achubvvyd y gwyr. Ar hwyr y 17eg hwyliodd mangnel-fad tua Tangiers, yn yr hon yroedd Mr. Wiliams, llaw- feddyg llong ei Fawrhydi y San Juan, a deg 0 wyr. Yn y rhyferthwy'r bore canlynol cyfr- gollwyrd y mangnel-fad eithr aeth y gwy r i fad bychan yr hwn a dynnid gan ddwy rwyf; ac yn y cytlwr diatnddiflyn hwn, pan oeddynt yn dis- gwyi i bob ton i'w soddi, y saethodd y Mooriaid attynt, trwy'r hynny liaddwyd Mr. Wiliams yn y bad a chivvy fwyd un arall. Yr oedd y Wil- liams anned wydd lnvn yn annog y gwyr i ym. drechu fwy pan saethwyd ef trwy ei ben, a syrthiodd yn aberth i iiyrsiigrwydd y Barbariaid hyn. Aeth y bad i Tangiers yn ddiogel, a chladdwyd y corph yngardd Cennadwr Sweden.

[No title]