Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Jpontgpool JMineral Blacl Varnish; SAMUEL ROGERS, IIYDU 0 G E N LA B OR A TOR Y, PONTYPOOL, MONMOUTHSHIRE, lOEGS leave to recommend this MINERAL 33 BLACK VARNISH, for COATING WOOD and I [ION WORK, of every description; it will render Wood, properly coated with it, impervious to moisture, and im- penetrable to insects. PRICE 2s. 6d. PER GALLON. BMECTIOSS FOR. "USING THIS VARNISII WILL ACCOMPANY EACH CASK. N. B. Orders addressed as above will hednlv attended to; and it is particularly requested that Orders for small quan- tities will cover a remittance or reference. ALSO, OIL FOR TRAM WAGGON WHEELS, AT is. 6D. PER GALLON. APvGRAI FIAD NEWYDD. Heddj'tc y Cyhocddwyd, macn un Llylr, JFjiih'pljtg, AC AH WERTH GAN D. JENKIN, Argraffydd y Paptir lnvn; Jenkins, Abertawc; Daniel, Evans, Harris, a White, Caer- fyrddin; Davies, Hwlftordd; North, A hcrhonddu; Wil- mot, Pen fro Tudor, a Heathy Fynwy; a Brown, Caes- fte w y d d-av- W y s e, A LLUN TE AWHWR WEDI E1 IJYND YN TIAltDD, All BIUS ?,IOR ISEL A THRI SU LLT, Tywysydd Solomon i Iccliyd, (YN YR IAITU SAESNEG); NEC, Gyfarvvyddyd i'r ddau Ryw (Gwrryw a Benyw), STIJWS AMRYWIOL ANKWYLDEUAU. hwn a amlyga yn gyilawn, mewn modd hye ac eghsr, y inodd mwyaf hawdd i ymdrin a'r Clefydau caiilvuol, vnghyd a'r Meddygiuiaetliau mwyaf j efiei thiol, y rhaiit driuir o dan eu penau neillduol:— Erthyliad, ncu Esgorfa ajii- hymiaig Ditryg Anadl (Asthma) Colli Archwacth at Fwyd Diepiliad ( Barrenntys) Cleryd-geriaidd (Bilious) Y Glesiii (Chlorosis) 1hvyn Plant JJarfodedigactk Clefydnu Menywaldd IJewygoa (Fits) nuo¡- Alhus Gvvyntogrwydd (Flatulence) Diferlif-areUoll (Oleets) Had-1 i f (G ono rrli ma) Clefyd-y-ddueg (Uypbchcn- dria) neuy Dolur prudd srlvvvfus Anhwylderau cydfyuedol a .Heichiogrvvydd Diífyg tral h,vyd yn y cylla Aniioethder Ieuenctyd Iselder Ysbryd A rlloe-simlan misol C-lefydau gewynog (Nervous) Onaniaeth, nen Drythylhvch d irel Bcichio?r?'ydd Peswch Ge." y nwst (if heuviatism) Clefyd-Y-brenin (Scrofula) Gvvendidan had awl i Y Ciefri poeth (Scurvy) Tro ar Fywyd, I &c. &ci At yr hyn yr ychmnegir Traethmod ar y Freeh Ffrengig V etiereti.1 Diiease), Diferlif-archoll, a Gwendidau hadawl. Can S. SOLOMON, M.D. Yn v cyhoeddiad dcfnyddiol hwn y gwelir Tracthawd ar Cttefviiau Menywaidd, y Doluriao Gewynog, Clefyd-y- ddueV, a'r Darfodedigaelh. Cymmeradwyir y llyfr hwn i ddviuon ieuainc a bechgyn i'w rhybuddio rhag syrthio ar « rais aiio'ieuol (ar yr lion y niae milodd vvcdi eu cyirgolli), ac i tod yn"foddion I W caùw rliag afiecliyd, a'u lioll gyn- heddfau rhag diiiystr. Y mae'r gwaith tra bu Idiol hwn yn (iVwylh llafur llawer o ilvnyddodd o brotiad a sulw ar gaalysiiadau niweidiol rhyn fai dirgel a dinystrio!, ac mewn trefii i gael meddyg- iniaeth i'r liwn y mae'r Meddyg achod wedi cyssegru vhan fwyaf ei fywyd. Ni tioi-i-cyd- westeiol (boarding-schools) neu athrofeydd fod hebddo. Dynoda y llyfryn liwti y modd uniosigyrch i iachilu o r Blerihorrhagia, new ltad-lif, i Siphilis setydlog. Atyrhyn f:1 ycitwan<gir Traethawd ar Drythylhvch dirgel, Ymad- rodd ar Analluogrwydd gwrrj'waidd, a Diitrwythder a Di- t-pilaidd-dva perthyuol i wragedd, &c.; ol-yinadrodd ar fai anjrhyiioedd adinystriol, ac anerchiad i Rieni, Ymgeledd- WJT, Dyscawdvvyr, a'r rhai sydd a gofal dygiad ieuenctyd fyun arnynt. flefyd cyngor i Yraolchwyr (Bathers) yn neillduol' y rhai a flinir gan Glefydau Gewynog. Y cwbl wedi ei eglurau, a'i gyfrwn-wasgaru, amrywiaeth o hanesioii gwirioneddol, y rhai na chylioetldvvyd erioed o'r tdaen. Y n y rhai yr eglurir arwyddion, y duii o ymdrin, a'r meddyginiaethau, yn amrywiol ra11 Clefri poeth, Gwahanghvyf, Clrfyd-y-hrenin, y Gymmahvst, Gc- wynwst, a'r Freeh Ffrengig: Rhybiuldion i ddynion ieu- ainc am y pcrygl 0 gymdcithas ac ymdriniaeth anvveddus; a'r gwahaniaeth it, arwyddion y Frcch Ffrengig a'r rhai a g'imsyiiir yn fynych am danynt. Y mae aeiios i bob dyn wrlh ryw ran o'r llyfr hwn, yn neiilduol ieuenctyd o'r iidan ryw, y rhai mown modd at- Jwyddiannus a roddasant H(¡nJ¡) i fai twyllodrus, dirgel, a dinustriol, can niweidio eu hiechy'd, a dystrvwio eu holi alluodd bywiol tnvy hyny ;-bydd'i'r eyfryw gVrdd k Me- y duil o ymiachau a ddarluuir yn y i lechyd. Am gymvtieriad tra rhagorol y l'j gwcl yr amryw Ad-olygiadau. At y Cyffl"edin,-Ni ddichon dim fod yn hrawf. cadarn- acito ddefnyddioldeb y Jlyfr hwn na'r gwertliiad digj'li'elyb a gafodd; dim llai nf. CHAN JMIA. o UOPIAU a werth- v/yd o iionaw mewu ychydig iawn o ainser. pigion o'r Gair a roddteyd i'r GteaUk. hum yn y Sun, Star, Courier, Alhion, Times, Daily Advertiser, Morning Chro- nicle, a'r rlian ailll,,lf o' Rhestryddion dysgedigyn Eierop. u Yr ydym n meddtl,r hvfrydwch i amlygu, fod argraff- iad a rail a anjrhvdmarol DY VVYSYDD 11 KG H YD y Dr. Solomon wedigvhoeddi; llyfr agsydd ynsicr wedicaelmwy o werth nag un cyfansoddtad meddygol agiywsom ni son am dano erioed. Wrth ei ddarilen yn fanwi. bydd i'r afuich gyfarfod a llawer o gynghorion a chyfanvyddi'adau buddiol: ac y mae'r meddvein'iaethau gorau a'r mwyaf derbyniol yn ddiau yn cael eu'efynodi ar gyfer yr amry wiol aidiwylderau a ddarlunir yn nei'lldual ynddo, yn gystal a cliyfarwydd- iadhil at gyanal ieciivd yn gyifredhiol, buddiol iawn i ddyn- ion yn miiob sefyilfa." Gellir cael Tywysydd Solomon i lechyd" gan bob G'tvt'j'tinvr LlyiVau trwj 'r jjpyruas, am 3s. yr ml. EAGLE INSURANCE OFFICE, TllWY ACT Y SENEDD. LLUNDAIN. YManteision a geir yn y ddiogelfa uchod sydd gynwysedig yn Nhaledigaeth y Rlwnt o un rhyw Dai nea betiiau ereill a losgir gan Dan, ac )'n leihad o'r ddegfed rlian o'r Wobr (Premium) a delir yn arferol i Swydd-dai eraill. Ciwneir yn dda golled trwy Lechcd. Digollediad P.yiiyd (Life Insurance) ar dlleran Rhesymol. > Adnewyddir poh ysgrifen Ddiogeliad (Policy) adderfydd y 2iain o Fchehn, o fewn pymtheg dhvrnod ar ol hynny. G O R U C It rtl L W YR, Mr. David Jcnkin, ArgratVydd y Papur hWIl; Mr. Lewis Davis, Perlysieuwr, Abergele. lRopat E^CLIANGE ASSURANCE OFFICE, (A gadarnhawyd trwy Siartr Brenhinol yn Nheyrnasiad Sior y Cyntaf), ?K?M??MMG?LLEOM?/n? D./? !D,/r, .?EOD- 7?AA?f7, M E DDT ANN AU HfVSXVN, be. ac lufljd at DDlGULLHDIAD B Yf-VVDA 0 (Insurance of Lives). ————— F E roddir hysbysiaeth trwy hyn, i'r rhai sydd a'u Gwobrau Blynyddol (Annual Premiums) yn ddy- ledus ar y 2-lain o'r mis lIwn, fod ysgrifenada.u cyfaddenad (receipts) yn barod i gael eu rhoddi gan y Gomclnvylwyr a ganlyn; a deisyfir ar y per»onau diogeiedig i vmofyu am AdtiCWyddiad o'u Hy.-sgrifenadau Diogeliad (Policies) ar neu cyn y lUfed o Gorjihenhaf nesaf, o herwydd bod y 15 divvrnod arferol a ganiateir i dalu dros ben amser pob Ys- grifen Diogcliad yn diwelldu y pryd hynny. SAMUEL FENNING, Ysgrifenydd. Mehefin 9, 1815. Swydd Forgamcg. Ani-,F-VAii-r Messrs W. Grove & Sons C',A, E P, D V 1) 1) Mr. Joseph Davies Suydd Gacrfyrddin. CAERFYRDDIN, Mr. William North Sioydd Jlenfro, PEXFRO, Mr. W. E. Wit mot Sicydd Fynicy. A f w v Mr. Tiiomas T-I lor CAS'NISU'YDD, Mr. John Tibbins Swydd Freche.iniog. AnERHoNDDU, Mr. Ciiaries Wiid Swydd Ddimbech. RtiTfirv, Mr. Robert Williams \VREXIIAM, Mr. Joseph Langford Swydd Fjlint. TREFFvvox, Mr. William Turton Y mae y Gwobrau ar Nwyfau Hwsmyn wedi cael ea llei- hau o 2s. 6d. i 2s. y cant. D. S. Fe roddir Yrifenadau Diogeliad Tan yn ddidraul, pan fyddo y Wobr blynyddol yn dyfod i 6s. lieu ragor. g? 1ae y Gymdoithns hnn wed) ?wueud fynu yn ddiys- gog Golledioa trwy Dan a ddamweinia gan Felii:.—Gellir j cael Cynnygiadaugan yr amrywiol Oruchwyh?yr. Gan fod LUOGELT ADAU arFYWY DA U (Assurances on Lives) vvedi cael eu sicrhau i fod yn fanteisrol i bersonau sydd a Swyddieoedd, Galwad.au, Etifeddiaethau, Szc. ter- fynadwyar en hywydan en hnnain, neu ereill, gellir cael TAFLENI o'r ARDRETHI ar y eyfryw DDIOKELIADAU, ac am GAXIATAO TAL BLYNYDDOL ar FYWYDAU gan y rhagddyw- ededig Oruchwylwyr. Ae cr hod Yll fwy cyfleus i'r Cyff- redinj y mae y (iymdeithas wedi tiei-iderfynu i iiwyhau (trwy gytundel) iteiltdtiol) y Diogcliadaa ar Fyvvydau i 75 mlwydd oed.

INewyddion Llwidain, fyc.

[No title]

[No title]