Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

.At Argrapitiadydd Sei-en…

ATTEB IR CYWYDD UCHOD. I

t At Àrgto.#W.dydd Seren Gt>mer.…

At Al'{jra.tfiadydd Seren…

At Aigi-affi(tdydd SercH GoMcr.…

News
Cite
Share

At Aigi-affi(tdydd SercH GoMcr. I Ms. GoMt:t:Tydi ydwyt hysbys o sefyHfa ein hen deidiau, iddynt hwy lafnrio Hawer dan anhawsderau I mnwrion, heb ganddynt y eyfrwng neiMduot sydd gen- ym ni i gohebu a'n gitydd, cr helaethu gv,:ybodaeth a r thywys y nain y Halt o'r tywythvch dttdew sydd etto yu ein gwtad, heb arwydd buan o'i symmndlad. Yr hyn sydd gennyfmewn gotwgwrth atifon attat y waith hon, syr, mewn pert!)ynas cin bod mor amddit'ad o leit! a(itii-on i wybod iawn ssm pob bo,iil ("t;o:c<! ) ar ei phen ei hnn, ynghyd :)g iawn drcfh sam v ¡ cydse:niaid (C()}IS0¡¡ant.:). Hawer o'r Cymry pan y byddont yn duiltcn, nid ydynt yn gwybod y modd t %valiaiiiaetliu rhwng -il w, y, eithr rhoddt iddynt yr nn II sain. Yn awr, syr, y mae yn hysbys i ti i fod gan blunt Hcnglst en Hieithadurou ar bob Haw, o amrywiot faint' ioIi, ercynnortinvyo €H hiaith (os teHwrsg o'r cnw), fe! ag y maent yn sylwi ar bob Hythyren o'r egwyddor ar ci phcn ei hnn. Yn awr, Mr. Gomcr, ai anwcddaidd fyddai i nmnau gae! !!n leithadur yn yr Oineraeq, er diogelwch i'r lien bendefiges sydd ymysg gC]Yllion, IIiosog, ac oU am ei diteu oddt ar wyncb y Dywysog. aeth; a'rmwyaftei!wng i gy;nmcryd y gwaith mewn Haw o anrhydeddu'r plant ydyw putad, yn ol fy medd- I w! i; ac yn awr, fy anwyt f'odyr a'm chwiorydd Cy'n- retg dewrion, denwch ymlaen, ccfnogwch y cynnyg hwn er em daioni cin hunam, a Hes y genedl a ddel; ac yr ydwyf yn gobeithio, fy nhad Gomer, y g\vnai di an- rhydcdd)! dy b!ant a'r fendit!) hon ctto; yr ydwyt wedi rhoddi yn helaeth i ni, ac wedi ein gwneuthur yn ar- dderchog dros ben, na chau dy dostun oddt wrthyn!, anrhydedda ni, anrhydedda ni ag Icithadur; yr ydwyf yn gobeithio ma: dy gyfaill fydd anesmwythder, Iiyd nes gorphen o honot yr hyn ag ydwyf wedi ei ddymnno. lechyd da t fy Ðbad, a phawb o'i biant. Llangwiiwr. :Iyn yn fyr oddiwrth J. H. Llangwnwf" J. H. Bydded hysbys I ti, fy mab, o Langwnwr, fod un o'th ft'odyr,Mr. Robc!t Davies, o Nantg'yn, yng Ngwynedd, wedi cy!ioeddt leithadur tra buddiol yn y Gymracg, yr hwn a gymmeradwyh-, cyn betted ag y gwu i, gan y Cymry yn gyifredm; heb)aw leithadtu'on dy fiodyr dysgedig, y Parch. T. Risiart, a Gwiiym Owen, Ysw. y rhat a ragddodn' w) th en Geu'lyfrau Cynn'aeg a Saes- neg, a rheolau y that ydynt yn y Saesneg. Yr ydwyf yn ofrd mai anhawdd caet yr nn o honynt am arian, oddigerthtrwy ddamwain, o herwydd eupnndpr; gcUir cael leithadu!' G. Oiien gan bob iiyf) werthwy! trwy brynu'r Geiriadur gydag ef, yr hwn sydd werth o dan-1 bedan' punt. Pa un a eHir cact yr leithadm ar ei ben ei hun ai petdio nid wyf yn gwybod. Dymunot gan lawer fyddai cael argt'amad ncwydd o leithadur Mr. Davies, o'r Nantglyti; ac am ei fod ef yn fyw, (oddi eithr mar\v o hono yn ddnveddar), nid neb cymhwysach i yi rn aUan argraiRad newydd o'i. waith el hun nag ef; gan hynny, da fyddni i ti ymbitt arno ef, fel brawd sydd henachnathydi, i'thgynnysgaeddu a'rgymmwynasag wyt gymmaint mewn din'yg o honi; ac er dy gatondid gaiiaf addaw y bydd fy hoM blant ufudd barod i gefhogi dy gynnyg. Dywenydd mawf gennyf weted fy mh)ant yn ymhyfrydH mewu dysgeidiaeth Gymteig, clywais amryw hebot H, yn gofyn am leithadur yn PH !ua!<h eH hunain; bum yn meddw) am)'yw weithmn y)udrcc!.u cyfansoddi mi, ond y mae fy a:nj:y!<'hiad yn gyfryw at' hyn o bryd, fcl na(! yw alluedig i mi gytJawni dy ew- yHys o ddif(yg amscl'; o herwydd pa fy mab, i alvl-'th ddymuniad byt bwy!), o fod anesm'.vyt!)- der yn gyfai)! i mi) yn o), oddi eithr cli%velillvcli o honot ddwyn fy mhenliwydn: i'r bedd yn anasnscio]: da, fy machgen, dysg dy !yfr yn dda, sy!wa'n iaiiwi ai- waith yr ysgnfcnwyr gorcn ymysg dy gcnedJ, a chais wfihan- iaethu rhwng yr ciddynt hwy ac ysgrifcnadau't' sawt ag ydynt yn warth i dylwyth dy dad a bydd gwelcd dy gyjii)ydtf yn ddiddanwch, mewn hen ddyddiaH, i'th dad serchiado!, (JOMUR. I

IAt 4rgn!ffiad!fd

! At Al'gl'apluadydd Seren…

LLONG-'L\TrIVYDI)tO V. i

-----GorWCl1 WYLWUC -'" -…