Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

.At Argrapitiadydd Sei-en…

ATTEB IR CYWYDD UCHOD. I

t At Àrgto.#W.dydd Seren Gt>mer.…

At Al'{jra.tfiadydd Seren…

News
Cite
Share

At Al'{jra.tfiadydd Seren GoMer. Mn. GoMER,Mt !tir ddiagwy]iais am atteb Pedr yn mhcrthynas i'r anwiredd gwaradwyddus a ddywcd- odd ef am danaf, din! t)ai, fel y gwyddoch, Mr. Gomer, na dywedyd fy mod wedi rhyfygu myned yn farnwr eneidian dynion. Gtanygors ar ei ofsedd I A fwriai hwB i fro hedd, Rhoddai fardd Gardd o Gerdd! Uwch y saint mewn braint a bi-i." Minnau Wyf yn sicr na dda< fn i mi erioed feddw! barnu fod enaid un dyn wedi myned i btith y saint, nas i biith angyticn gwynion na duon, felly y mae Pedr yn arcs yn ei anwiredd hyd yn hyn. Ond dalier fel y mae Pedr yn dywedyd fy mod yn danfon enaid y bardd i btith y saint, er mwyn rhoddi gorchudd ar ei waith di- dcim!ad ei tmn yn ei daftii ef i'r tanllwyth yn ei fardd- oniaeth. Dyma ddyn wedi rhyfygu neidio yn pi fe. (I (I ylian dicheHgar ar orsedd yr HouaHnog i farHU encid:nn dynion, a dyma y dyn, fel y mae yn rcsyndod meddwl, sydd yn son am ysbryd Crist. Ymddangosodd dan \vr dun yr enw loan a Wiliam yn y Seren mcgis arnddirFynwyr Pedr, end y man He i feddwt nad ydyw Pedr, Sion, aWHi.nn, ond nn darn o gnawd yn Seren Gomer y maent yn ymddangos megis yn dri, end gartref y mae y tri yn 1m mcwn anwiredd. Dywedodd loan fy mod yn diystyrn y Bib!; pa !e? pa bryd? a pha fodd y bum yn gwneHthnr hynny? Dyw- edoddWiIiam fy mod yn dywedyd am Pedr ei fod yn ceisio cuddio ei ragrith a chelwyrid! 0' Mr. Gomer y mae rhywbet.h rhyngddo ef a'r gwic. A oes y fath air anfbesol a ehelivydd i'w we!cd yn fy syl\vad ar waiUi Pedr? Nid v.'yfmewn cyfeiHach ag un gradd o ddynion ag sydd yn gwneud a'fer o'r fath ai! ac os na vctir y gair celwydd yn fy ngv.'ait!), ni bydd darHenyddion Scren Gomer ddim yn hir cynpendcrfynn pwy sydd \-n dyfod i'r maes dan awdnrdod Cadpen Cclwydd. Dy!ech chwi, Mr. Gomer, fod yn ddioichgar hynod i loan am v rhybudd a roes efi chwi i beidio gadael i neb ddivstyru Bibl Duw yn Seren Gomer; y mae hi yn fendith fawr fod y fath ddyn wedi ymddangos i oruchwytwyr pa- purau newyddion mewn trefn. GanfbdWiJiam wedi dychymmygufymodynBab- ydd, dytaswn wybof! ychydig am grefydd y papistiaid mown gwledydd pabatdd, pan ddigwyddo i ryw un !add iien ledratta, neu wnexd rhyw ddrwg weithred arall, ac iddo wybod red swyddogioIl am ei ddn!, bydd yr cuog yn dtangc i ry\v eglwys.ac os na fydd y drws yn ago-! ed, rhaid cydio yn mharwydydd yr eglwys, ac y 'nae satjcteiddrwydd honno yn diddymn nerth y gyfrdilli a chyflawnde:! ac nid cHir cymmeryd yr etiog oddi yno. Fc'!y ymae Pedra'i gymheiriaid wedi cymmysgu yr ysgrythuraf!, a'u itanwh'cdd eH h:!fM!n yn ceisio )!echu yn nghysgod y Bib). O! Mr. Gome: cymmerwch ofa! rhag i un dyn wahann gweitnredwyr anwiredd oddi wrth y Bib]. Nid wyf yn gwybod dim am fiichedd y dynion uchod ond. fel y maent yn ymddangos yn Seren Gomer; gobeithio eu bed yn wet! dymon gartref, ac os ydynt yn disgwy! rhyw fndd, parch, ne:t an! hydedd am ddirmyga enwan y met) won, cantynant ymiacn gyda'r gwaith: gallant hefydddywedydanwiredd ar y bvw, os byddant gystal a gadae! Honydd i enw en hewyiiys- iwr da, Lhmdam. J. JoNES, GIanygcrs. I

At Aigi-affi(tdydd SercH GoMcr.…

IAt 4rgn!ffiad!fd

! At Al'gl'apluadydd Seren…

LLONG-'L\TrIVYDI)tO V. i

-----GorWCl1 WYLWUC -'" -…