Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

.At Argrapitiadydd Sei-en…

ATTEB IR CYWYDD UCHOD. I

t At Àrgto.#W.dydd Seren Gt>mer.…

News
Cite
Share

t At Àrgto.#W.dydd Seren Gt>mer. I GWRTHATTEB I LYTHYR Y CAWR G\VAN, OFUN. Mn. GoMEl:Gyda'ch cennad, os rhynga eich bodd adae!eifyiiythyrynbychanyn€ichnewydd!en, byddai dra dymunol gennyf; fe a!!ai na fydd yn ang- hymmeradwy end gan ychydig. Yr yd\vyfyn mynych ddarllcn eich Seren, er pan iewyrchodd gyntaf, ac yn canfod Hawer o fedrusrwydd Cymraegydjion ce!fydd" gar yn ysgrifennu ar yr iaith, a'i barddoniaeth. Par- haed eicb Seren er mwyn yi- hen iaith orchesto!, ac er mwyn i'r Cymry uniaith gael newyddion gwladol a thramor, yn mhrif iaith eu mamau. Rhaid i mi adad hyn yn awr, gan gyfeirio at fy mhwngc achiysuro!, rhag myned i ormod o feithder. Gwe)a:s yn eic)t rhifyn yn ddiweddar bllmp o !ythyr, yn gorchuddio agos i banner eich Seren, oddiwrth Mr. Cawr Gwan, mi debygaf. Yn awr, yr wyf yn deal! eithaf awgrym y Cawr yn ei osodiad ar Boda, trwy gymmeryd peth cehvydd i gefnogi ei hun: gwelwcil,. yi, rhii'yn 66, farn Boda ar y brai:h hwn, L, I i h%Nl?, Y tai-aniii taranant.' Dywedodd y Cawr i Boda haern nad oedd y braicit hwnfath yn y byd o ganu; celwydd, Mr. Cawr, nid feliy, creffweh, y dywedwyd, dyma'r farn a roddes Boda arno, Hynod o anorchestoi ydyw'r braich hwn os gellir ei alw yn fath yn y byd o gaun.' Cymmaiat ag a ddeaHais i o lythyr y Cawr oedd yn hynod o dafod drwg, a gweiwch amcan y Cawr yu nodi cynghanedd- ion, fet hyn, Tri gwraidd frawd riia gorol., 'Codiryrho!!wyrcedyrn.' 'Dimaryddaearywdyn.' P'te y mae egiwys y ptwyf.' Y t-hai hyn a gymmcrth ef i amdditlyn cynghanedd sain traws gyferbyn, meddaief, am y rhai hyn o]!: dyma ddwiyn yn trin cynghaneddion! ]\id oes ond dwy o honynt yn draws gyterbyn, sef, Codir yr hot! wyr cedyrn, P':e y M]ae eglwys y ptwyf:' Am y ddwy creiH, traws ewinos a thraws fantach ydynt. Daiied y Cawr fwy o sylw ar t-t/.u y cynghaneddion, o hyn aKau. Etto, cynghaneddion ttusg fcl hyn, Brig Cadwa!adr fendigaid.' Bems diesgusodiad ydyw hon, o herwydd bod yr enwan yn meddiannu en gilydd; ûrig pwy? brig Cad. waladr: ac felly rhaid i'r orphwysfa sefyll ar der(yniad Cadwaiadr, ac felly yn feius, am na bnasai yn Unsgo o'r orphwysfa. Cododd y Cnwr yr holt gynghancddion !iyn, a llawer ychwancg, i amddtnyn ei freichiau clog- yi naidd ei hun; sef, Cyn-fab Koa dewr-fab dorch, Prir-fab Adda cawr-fab cyrch.' Pa beth a feddytir wrth < Cyn-fab Noa dewr-fab dorch?' O'sarotcyn-fabypnodo!iryratta!iad,yna priodo:ir y dewrder i Noa; ac fdly nid yw y tad ddim yn meddiannu enw y mab. Pery byth pnr yw heb wad.' Difeius yw y branch hwn. AraB, Drwy gar:ad dy drugarcdd.' Os rhoddit hwn megis od! godd, a char!o grvm v d o brifbdt y braich cyntaf i gefnogi y d sydd yn necÍ1rau I yr ail fraich, beius ydyw: heb:aw hynnv, ymae yuddo rydebyg. Difai y gwel ddYI1 difakh.' Rhy debyg yn hwn, c:sian newid bogaH. Aral! Gorphennodd agor Synnon.' Rhy debvc. AraH. Gorpli ei was yn gorphwyso.' ¡ Rhydebygetto. AraUfcibyn, j Na dun ddwyn niwaid i nn.' Er mat Edmwnd Prys oedd awdwry braichhwn. hy- nod o anorchestol ydyw; cynghanedd gymmysgedíg ydyw, o draws-tusg gyswUt ddisgynedig. Pa wyneb oedd gan y Cawr i ddywedyd mat Boda oedd yn duo, ac yn coUfarnu yr awdwyr uchod; nis gwn i pa fodd i dduo mwy ar awdwr na chodi ci Kynghaueddion dis. tadlafi'wgosodmcwnpaputan newyddiou. Y mae v Cawr yn codt breichiau et'eiH fel ii\n Tu'touwaed da rieni.' Na feddylted y Cawr fo(! u' yn crbyn t yma fe! y maent j ganddo ef; y mae yma ddwy d yn erbyn t, a hynny vn j gydb\vys gamattao!. Dawn a gefaist yn gyfa.' Os bernh- fod s yn t!add hanner grym t, difeius ydyw hwn; end nis gwn i pa aches i'r haeriad hwn fod yn gymnieradwyol. I Ac yn fy medd gwyn fy myj.' Mae yn oddefoi gosod c mcwn cyssyHtiad I gann yn cr- byn g, end nid mown nn man ara! I Am ga<! telau da.' Nid oes yma un esgusodiad, ond rhodd: d i ym!a<!d yn erbyn t. Yna y mae'r Cawr yn gofyn, pa awdurdod sydd i adae) yr Myn ncchren bann tteb yr un i'\v hat. teb; gofyned y Cawr I'l neb a osododd yr awdurdod aUan gyntaf.. ¡ Ntd yw yn bod yn y bedd.' Arall fel hyn, Yn noniau cigfrain annwfn.' Mt debygafmai gwaMh d!synwyr y Cawrydyw'r bra!ch hwn; apheth ara)), gwelwch ei ddatigetbiad ef\'mayn nodi M goU; o herwydd fod d wy yn aesaf at eu gMydd erhynny ni wnant ond s\va un. I A rhot eu da i ryw dyst.' Nid oes yma yr un n. Ara! Wr rhyfedd y rhifyd.' Nid oes yma yr un n, ond dwy r yn gwneud un swn. A !!awer mewn twyH Heuog.' Mi feddyHwn mai A Uawcr mewn twyll euog v dvlai fod; er nad ydyw dwy /< yn gwaethygu dim ar y gvug- hanedd, os byddant yn nesaf at eu gUydd, er en gosod ymhen un. Yr haenad mwyaf digywiiydd o'r cwbl ydyw mddiftyniad Son cyson ceisiwn. Dyma'r tyst sydd gan y Cawr i'w atnddiffyn, I lesu ni hd ei weision.' Y mac'r braich hwn, meddai'r Cawr, yn gwahamaethu ¡ oddiwrth ddybryd sain gaeth; yn wir yr ydwyf nnnau yn batnn etfododdiwtthgaeth a rhydd; och fi! feddwl am ddybiyd sain mown tiaws gyfnewid iantach: pa t'odd i gaet dybryd sam, ac heb yr MM saito yn y braich? Cyn t mi ddibennu, yr ydwyf yn rhoddi un gosodiad etto o flaen y Cawr, scf ychydig Unetial o'i waith, t gael esponiad mewn rhyddiaith arnyut. Dio'n wysid yn wasarn.' Arallfelhyn, Drigsur gingroen drygsawr grocngraclt.' Dymunaf gael esponiad ar y ddau fraich ucbod, heb he! gwag rodres i fyned i orfeithder. Pa beth, medd. wch chwi,am y nineHau rhagddywededig? onid ydyw gwinth o'r futh yma yn debyg i !<;e y corbryj; yr hon, os a fhyw bryfyn bychan, !!ai corpholaeth nag efei hun, ar II' hyd-ddi, efe a'i rhwyga yn ebrwydd. Mr. Corner, nid ydwyf ar fedr ysgrifenna ychwaneg, i atteb y fath geccryn gwaDgofus, o herwydd ml ar- lwyais lawer gormod o wieddoedd i genfo-en; ond nid wyfyK edifaru yn aches nn Cam a wnaethnm a'r iaith, na'r Cawr ychwaith. Digon yw hyn ar ypenyma; yt'wyf yn deisyf o hyn ailan cu-oi at betha;! gwe! ac i'r Cawr gymtjteryd ychydig bwy!), a pheidio ysg)yfaethu yt- ysgrythmau i'w tiuchto at Boda yn i!e cerrig. Nid ydyw hyn amgen na churo yr awyr oddi etthr ei gymmeryd mewn amyneddgarHch, a )hyw reot weU na hon; ac feHy yr ydwyf yn gadaet t'r Cawr ei fympwy ei hun, i ruo am ben y Hawr ar hyd ei oes. Ydwyf, Mr. Gomer, cich caredtcafsvfaM). 0 Arfon. BODA lEUANGC.

At Al'{jra.tfiadydd Seren…

At Aigi-affi(tdydd SercH GoMcr.…

IAt 4rgn!ffiad!fd

! At Al'gl'apluadydd Seren…

LLONG-'L\TrIVYDI)tO V. i

-----GorWCl1 WYLWUC -'" -…