Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

- -,-__--OL-YSGRIF R N.

Advertising

I  IA'I' 11,IINL, (11,011111,13111-YR..…

[No title]

News
Cite
Share

OdT.Yr vdym wcdi cael achwyniadaa o rai parthau fod rtiai o'n cefnogwyr yn methu cael Seren (Vomer, er talu aim dani; deisyl'wu ar ein Goruclnvilwyr i beidio esseu- luso danfon attorn pan fyddiryn ceisio ein Ncwyddiadur ganddyiit. Gyda dywcnydrl yr ydym yn mynegu i rydd-ddciliaid swydd Forganwg, fod yrysgrifdros scfyJluar Hcnybollt i fod yn sefyiifn eliioiiad aelod o'r Senedd dros y sir hon, wedi myned trwy'r ddan Senedd-dv ac yr ydym yn ystyried fod y sir yn dra rhwymedig i Mr. Hail citi Cynddrychiolwr teilwng. Rhyngodd bodd i'r Tywysog Rhaglaw yn enw a throe; ei Fawrhydi, i Parch. Hugh Wynn Jones, i Beryglonaeth Aberffraw, swylld Fon, Kcesgobaethy Bangor, yn lie y diweddar Barch. Evan Lloyd. Dydd Gwener wythuos i'r diweddaf rhoddwyd gores- gyn i'r Parch. Lewis Jones Howel, o Bery^loriaeth Fenhow,swydd Mynwy, ar unnogaeth Samuel Andrews Lloyd, Yswain. Y mae R. W. Thomas, Yswain, i fod yn Ganwriad vn yr ail gatrod o l'eiwyr Lleol swydd Gaerfyrddin, yn lie Hopkins, yr hwn sydd wedi rhoddi ei swydd i fynu. —-Amserwyd. Mai 27, 181.5. Mewn cyfarfod 0 wyi- cyfrifoi V:J dciiweddar yn RILtl- tliun, cytlunwyd i roddi Hestr aiian mwy ardderchog a phrisfawr i'r gwladgarwr.-enwg. Syr Watkiu Wiliam Wynn, nag oeddid yn fwriauti ar yr aluser y cannalw vd cytartod ar yr achos o'r blaen, o herwydd fod y svvniau a dansgrifwyd lawer helaethach nag oeddid yn ddis- i gwyl, j^-hai ydynt eisoes yn 16001. Y mue'r carcharorion yngharchar swydd Caerfyr-ddin, yn dychvvelyd dioich i George Bonsai, Ysw. am nil bunt a roddodd efe yn llaw'r C'eidwad i ddyratmn yn mysg y mwyaf teiJ\\lIg 0 honYlJt Boddiiawyd Mr. B. yn t'awr gan drcfmisrwydd a glendid y lie. Cadwyd cytarfod triinisol gan yr AIIVM Mihynvvr yn Pcnmaen, swydd Fyuwv, ar y dydd olafo Fcii a'r cyntaf o lehefin, y Uwyddyn hon. Dechreuwyd yr addoliad dydd Mcrcher am dri gan y Parch. James Vviliams, o Gaerlleon, trwy ddarllen, niawl, a gweddi; prcgethodd y Parch. Rees Davies, o'r Casnewydd, oddiwrth Job xxvii. 10. a'r Parch. Ebcnezer Jones, 0 Bontypwl, oddi vvrth Salm cii.16. a therfynodd drvvy vveddi. Piesetli- wyd yn y gymmydogaeth yn yr hwyr gan y Parchedig Methusalem Jones, o a'r Parchedig Griffith Hughes, o'r Groeswen. Dydd Ian, am ddeg o'r gloch, dechrciivvyd gan y Parch. Emanuel Davies, o Hanover, trwy ddarllen, niawl, a gvveddi, a phregethodd oddi- wrth Col. i. 13. pregethodd y Parch. Griffith Hughes o'r Groeswen, oddiwrth Mat. xxii. 5. a'r Pai-C]j. Jetikin Lewis, o'r Casuewydd, oddiwrth 2 Cor. iii. If:, a thcr- fynodd trwy vveddu; pregethodd y Parchedig V7i 1 iasis 1 Harries, o'r Fenni, y.ug Nghvniraeg ac yn Saesneg, am Yr oedd y gwran- dawvr yn t'.v i Ihosog, a chafwyd ai vvyddion neillduol o bresennoldeb yr Arglwydd. Ymadavvyd mewn hiraeth mawr i gael cylai'j<ul o'r fatli drachcfn os yr Arghwdd rrimyn. Digwyddodd y (id am wain anghettol ganlynol yn Glaiiyriiyd, gerilaw Arbcrth, Dyfed, wythnos i ech" doe;—Yr oedd Mr. Richard KiI-Ia o'r Rhosgoch, Eglvvys Cyinimm, swydd Gaelfyrddin, yn dychvvelyd i ndref o iiair Arberth, ac fel yr arferir yn rhy fynych gan ein gwladvvyr, yn gyrrn nerth traed.y ceffyl, lie, daeth yn erbyn. 111611 ag oedd A, ry aros yn y i-livil tra ocdd y cefl'ylau yn yfed dwfr, trwy yr hyn v bwriwyd V marchogvvr annedwydd oddi ar ei geffy"l, fel ybn farw yn y fan. A'mddengys fod y fen a'r ceffylau yn cadw agos yr boll fynedfa trwy v i-.Iiv(l, fel opdd YII y fath tfrvvst, heb claro yn erbyn y fen. Blin genijvin fod y trengedig \cdi "'adaêl.twl'aj," ae aml'n\' bj¡¡¡¡t i b b b b alarn ar ei ol. Yr ydym yn deall fod cynHuiiiad IMr. Polito 0 anifeil- laid ac adar dieithr, yr hwn sydd yn rhagori ar ddim a welwyd erioed yng Ngliyniro, wedi myncd o Gael"- fyrddin tua swydd Berifto; a chwcnnychem rybnddio'r sawlag ydynt ynghjleh myned i'w gweled rhag dynesu yn rhy agos at y Hew; yr hwn, er ei ymddallgosiad mavvryddig, sydd dra niweidioi. Acth dyn wythnos i echdne yn lied agos atto, yng Nghaerfyrddin, er fod y ceidwad wedi ei rybuddio i beidio; ac estynodd v creadur ei balf allan a rhvvygodd law'r dyn anystyriol j mewn modd gresynol. 4 iivvertlnad lied farwaicld ocdd ar yr amreihaid yn ifair Caerfyrddin dydd Sadwrn wythnos i'r diweddaf a hynny yn hytrach am bris gostyngol. Gwcrtlnvyd y ceffylau da am brisoedd uchel. Y mae adeiladaeth pont Casgwent yn cael ei ddwYD ymlaen gyda brys a tlirefri ganmoladwy. Yr ydys wedi gwneutlmr bad haiarn yn swydd Lancaster, yr hwn sydd i'w fordwyo ar yrafon Mersey, 0 Lerpwt i Runcorn, trwy agcrdd (steam). Mewn cyhoeddiad Seisnig diwcddar cyfrifir fod Iv pobIiadCwyddeligagydynt yn siaiad y WYddelaegcl gysseffn yn ,ooo,OOO; y Cymry yn 600,000; a'r Alban- iaid ag ydynt yn siarad y Gaulaeg 400,000; a'r Mank. iaid yn 15,000. !I Danfonwyd hysbysiaeth oddiwrth Swyddfa'r Trethi at y golygwyr, na fydd ddim cyfnewidiad i gymmeryd lie yn y trethi y flwyddyn hou. ¡ V Frech- ¡Ven.Yn y Brawdlys Brenliinol, am ddydd Mercher, dedfrydwyd Mr. Gilbert Burnett,Llawfeddyir, 1 chwech mis o garcbar, am beri i blant, ar v rhai v gosododd ef y fitecli wen, i ymddangos yn yr lieolydci cyfiredm, &e, er niwed i fvnedolion ereill, Dywedir nad yw'r Llywodraeth yn bwriadu ineivvyr lleol ynghyd y flwyddyn hon. Dibeu yr ys^rif a gymmeradwywyd yn ddiweddar gan y Ty Cyiiiedin, ydyw i. allnogi ei Fawrhydi i gymmeryd cynnygion grrlrfoddol v catrodan, paill ai mewn neu allan o'n sir- oedd, i gyflawni rhan o'r gwaith ag sydd yn ddyladwy ar y meivvyr rheolaidd, os bydd iddynt gael eu oynnull. Nid oes dim llai na 2d 0 tongan ynaw)- yn gorwedd yn Lerpwl, yn llwyfhog, &g amryw fath o faelieriaeth, i wahanol borthladdoedd yr. yr Americ. Gyrwyd i garcliar Stafford, Jane Evans, dan y cy- huddiad 0 ladd ei phlentyn bastarddaidd a'i gladdu yn dtlilcl gerllaw W o!vcrlJampton. Yn Lcrpwl, ychydig ddyddian yn ol, dahvyd saith 0 ladron ienaingc, y rhai oeddynt wedi vspeilio Ty xMrd. Taylor a Pritt, o dair punt a rhyw betlfau ereill, a diangasant y vvaiih honno, ond trwy ddiwidrwydd swyddogion y dref cafwyd gafael ynddynt drachefn; yr oeddynt wedi cymmeryd pedroryn o wydr all an oli- ffenestr, trvvy'r hon yr aethant i lll(,,Nvii nid oedd yr henaf o lionynt oud un ar ddeg mhvydd oed, a'r ieuangaf yn saith. 0 herwydd eu hiengtyd traddodwyd hwy i'w rhieni i gael eu ceryddu ganddyiit. Y Graianwst (Gravel).Y mae dyngarydd yn ewyll* vsio mynegu i'r cylfredin, y ffordd hawdd ganlyiiul i wella'r graianwst ;Cymmei wch gfed tau dair gwaith (o drachm) 0 nitr wr-di ei bafMtoi ('prepared i.,),e ;t I i i o (I ti Ni c ii iii, -,v n t o o;,i-; banner hyn mewn divvrnod.; parheweb wneiithur felly dros rai dyddiaa, a symudir y ctolur pr/eniis hwn"; gellir ei gynnneryd ar "vr amser-a fynaach, on-1 wedi prydiaii o fwyd y mae oreu. Cjlfttrti-ifddfd i mneu.thur ajfi Ulgantvh.—Y11 Hanes Nattnriol Pliny yr ydym yncacl cyfarwyddvd Ued hyncd i vvneuthnr cyfeiligarv ch Rhafeinig; y (Hfhydd- iatr pchnaf ydynt, nndeb calonau, blodeuyn ag oedd yn tvfu mewn amryw barthau o'r Ynserodraeth; cyw- irdeb, rhwydd-galoniwydd, dihunanotrwydd, tosturi, tiriundeb; maintioli rvfartal o hob un; yr oedd v i-iiii hyn yn cael en gwneuthur i fynu mewn dan olew tra gwet'thfawr, V l'Lai a :dwcl!t addfwYlHier 1) 1 ialis a sirioldeb tv miner: ac yr oedd y nlhl wedi ei berar oglu yn dda gan Udymuniad i foddhau, vi- livii a loddodd iddo arogi tra dymunoi a hyt'ryd, ac yr oedd yn adfer- iadvdd si"r oddi with bob math o fygdarth. Y medd- yglyn hyn wedi ci barottoi yn y modd yma, oedd o nattur mor bariums, fel na allasai amser ei dreulio; a'r pethhynottaf on, modd eiu hawdwr, yw, ei fod yn cyiiiiyddu mewn pwysau a gwerth pa fwyaf y cedwid ef. Meddyginiaelh ddifeth rhag amseroedd caled.—-Rhag-gyf- rifyvch-yr hyn a duel i mewn i chwi, a bydJwch sicr i bcidio gallael i'cti traul fod yn gvvbl gymmaint; gosod- wch ychvdig heibio erbyn dlwrnod gwlavvog; 11a ddi- Iynvvch ddefodau (fashions.)i&ii\\r gadewch iddynt hwy eich dilyn chwi; hynny yw, tr'efnwch eich gorchwylion a'ch traul, yn oi eicii barn eich htin, ac nid yn ol arferion lfyliaid, y rhai a dreuliant vchvvaneg nag sydd yn dyfod i mewn iddynt. Na wrandeweh fytll ar chwedlau ach- vvynwyr, y riiai a dreuliant eu hanadl vvrth waeddu, amser caled imcn, ac heb vvneuthnr dim i'xv wella. Dichon pob dyn fyw o fewn i'r hyn sydd y 11 dyfod i mewn iddo, a thrwy hynny gadw ei Os yw g\vr' yn dlavvd ei drethi vdynt ycliydig, oddi eithr ei fod yn cadw tai neu diroedd nas -dichon dalu am danvnt; yn y cyfryw amgylchiad nid efe y-W eu mcddiannydd, a dylai adael i'w perehen eu cael. Diwytirwydd a chynnildcb a fuddiigoliaethant agos bob pryd ar amseroedd celyd, ac a siom"ut dllJd¿ ci Imll. Ac am hyuny y ma,r lief gyff.. redin, ailwn ni ddim taiu'r trethi a byw;" yn ang- hywir.

ATTEBIAD BETII YW AD DO LI,

! MWYN COPPR,

Family Notices

I M Aii CIIN ADOEDD. ; -1-...L…

HANES GWAHANOL GYFIEITHIADAU…