Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

SENEDD YMERODROL.

News
Cite
Share

SENEDD YMERODROL. TY rn ARGLirrDDI. IAun, Mehefin o.—Aeth eu HargHvyu<"duumn yn eis teddfod ar ysgrif y fasnach mewn caethion a cliyn- nyffodd Ardalydd Lansdown rai gwelliadau, a'r rhai y cyttmiwyd. Mawrth, 6.—Cvliwynwyd pedwar deisyfiad i'r Tý o'r A!ban dros ddilead yr ^d-ysgrif, y rhai wedi ychydig ddadlll a wrthodwyd oil, o herwydd eu bod yn cynnwys iaitli amharclias. Cyflwynwyd rhai o honynt gan Iarll Stanhope, a phan wrtluldadleuwyd yn erbyn yr iaitli a ddefnyddid ynddynt, dywedodd ei Argiwvddiaeth, fod llawer o ddynion mewn cyfyngder o achos yr yd-ysgrif, acna ddylasai'r fod yn rixy fanwl yn eu beirniadacth | ar eiriau dynion ag oedd a chwant bwvd yn trallodi eu hymysgaroedd. Pa fodd bynnag, baruodd y rhan amlaf, y dylai pob deisyfiad gynnwys iaith barchus. j Cytswvnwyd ysgrif arall o'r nn wlatl yn erbyn yr il ysgriftichod, yr hwn a dderbynwyd, o herwydd 11,4 oedd yr iaith yn dramgwyddns.. Ian, Jd Arglwydd Dononghnsore ar 1"°' i'r Ty fyned yn Eisteddfod i ystvried sefylifa presen»»  r?bydt'ion Prydain Fawr ac Iwerddon pnn gyfciN° I. at y cyfreithiau hynny ag oeddynt yn en hanouyt?' 1 Ni pharhaodd y ddadl yn hir, a'r rhesymau nid oedJ' I,) ynt newyddion. Dywedodd Arg. Lerpwl ei bod yn amliosibi diogrl^, ] Llywodraeth Brotestan.iidd, ac Egiwys Brott-stanaiviu» os tici-I.)viiii, v Ilabytidioi? i'i- Seiied(i-. Yr opdd Dug Sussex ac Arglwydd Grenvile o ocbr Y eynnvg. Cynnygodd Arg. Dononglimore ohirio'r ddadi ddechrcu'r Senedd nesaf. Wedi ychydig eiriau oddiwrth AvgHvyddi Mcivile » Rcdesdale yn erbyn, ac Iarll Aberdeen gydli'r cyiiuyg* yn erhyu CO. TY Y r Mr. Wilberforce, sef, pa nil a fvddai'r fasnneli ir.ew» caethion gael ei pharliau yn Ffraingc ai peidio, oS byddai i J .oiiis XV11I. gael ei adferu? 'i Dywedodd Arglwydd Castlereagh, fod Llywodraeth ei Fawrhydi yn ewyllysio cyflawni dymnniad y Ty hy(1 yr eithaf ar y pen hwn, ac na fydliai i un cyiie gael ei' golli lieb gyfiinac.hu a Louis ynghylch hyn. Wedi cynnyg- ar fod i ail ddarlleniad y Ua wnfwriada:t ynghylch arian i'r Llywodraeth i.ddwyn y rhyfel ym- laen, Gwnaeth Arglwydd John Rnsscl rai syl%a(liii ar rliyfel ng syddrl yn neshait, a dywedodd nad ocdd efe. yn ddeall fod gyda ni un rheswm i sefyll ar adferiad V Eourboniaid i orsedd Ffraingc yr oedd yn son liawei' aiii Bonaparte, out) os oedd liyny yn reswni dros fYlled i ryfela fig ef, yr oedd efe yn tybied fod cryfach l tisswm dros fyned i ryfel a Ferdinand Vli- yr hwn oedd ormeswr anniolcligar. J (iwrthwynebwyd y llawnf.wriadau gan Par. J. F. Grant. lieiwyd Gwcinidogion y Llywodraeth yn Hviiii^ gan Mr. Bennet, aiii gyngiiori'r Tywysog Khagluw i roddi IJrdd y Gardus Aur i Ferdinand YII. Wcdiychydigyniddlddanymheiiachcytttutwydary llavvnfwriadau. Ystyrwvd yr ysgrif i ryddlian addoldai rhag bed y'{ ddarostyngedig i dretlii o'r newydd. Dywedodd Mr. Vausittart fod cynnyg wedi cael e' wncuthnr ar fod inn eisteddle neu gadair o bob de? -)of) t t f?,,? ymhob addoldy a adeiladir o hyn allan, i gael eu cad#' i'r tlodion eithr efe a gynnygai, fel diwygiad, a* fod I on o bob pump gael eu neilldoo at wasanaeth y tlodioa- —Cyttunwyd. Ar annogaeth Arglwydd Castlereagh, cyttimwyd ;i■, fod i anneroliiad gostyngedig gael ei gvflwyno i'r Ty- wysog Rhaglaw, i ddeisyf arno ef roddi gorvhyinyn i godi cof-adail yn egiwys gadeiriol St. Paul i goffadwr' iacth y diwe.ddar Gadfridog Syr Edvxavti Pakenliam. I Mawrth, (j.- -Riioddwyd caniattad i ddwvn ysgrif t mewn i lc:liuti'i- di-etil ar arwerthiad cyhoedd gwlan wlad hon. Mewn attebiad i Iioliad oddiwrth Mr. Bennet, dy- wedodd Arglwydd Castlereagh fod dyledion l,yw}'-s0» Cymru ar y SOain o Fai diweddaf, yu Riioddwyd cennad i ddwyn ysrif i mewn i sefydla ar yr oed (10 ml wydd) ag y geliir prentisio plant a fyddont ar y piwyf, i derfyuu orian iddynt weithio, sef ](!>, awr heblaw'r amserau a drenliant wrth gym- meryd llnniaeth; ac i ddiogelu iddynt ryw gyfran 0 hyilbrddiad angeurheidio!. Bu cryn ddadl ynghylch y liongan a adeiladid yn India tybiairhai o'r Aelodau, y buasai cuuiattau iddyat ¡;;¡Hl bod yn iiiifra.int llongau a adeiladid yn y wia(, I hon yn foddioll i ddrygu'r greift o long-saraiad yma, a pheryglu'r wlad, pe digwjddai i ni golli India. V*, fodd bynnag, iietli yr ysgrif trwy'r eisteddfod. Jau, 8.Cynnygodd Syr John Newport ar fod W dretli o ddininiei yehwanegol ar y piiiii,ati iiewy(idioll i gad ei ruddi hcihio, 0 herwydd y bydd iddo fod y niweidiol i'w gwerthiad, ac hefyd rwystro hysbysiaeth c.yifredinol: ar ymraniad, gau hyuny, gwrthodvvyd H cynnyg gan 63 yl1 erbyn 17. Gwener, 9.Daeth Mr. Ward ymlaen a syinau f Drysovfa Miiwraidd: y cwbl am Brydain Fawr ydyaf ae al-ii Iwerddon r)84,()001. gyn wneud, yfl v cwbl, 1,0.13,0001.; gan fod yn yso.ooo/. yn fwy phe buasai heddweh yn parhau, ond yn lIai na'r sefydljad rhyfel; cyttunwyd ar y Ilawnfwriad- au.Gohiriwyd byd ddydd Lhm.

HANES GWAHANOL GYFIEITHIADAU…

NewydiMon Llundain, fyc. ———————…