Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

v v ■ OWE NiiR, 9. Daeth Cenadvrr y bore hwn a cho iadiaethau oddiwrth Ddug Welington. DerLyniwyd lly- thyrau anghyoedd hefyd oddiwrth ei Arglwydd- iaeth gall Mr. A" T. Pole, y rhai a amserwyd y Gfed o'r mis hwn. Nid yw'r fyddin gyngreiriol wedi gwneutliur un symmudiad ymlaen. Y son j ag oedd yn rhai o'r papurau pryduawnol am ddoe, o'i bod wedi myned i Ffraingc, sydd gau | hynny yn amddifad o sylfaeti. LLYTHYR.GODAU BRUSSELS A FLANDERS. Dacth llythyr-godau Elfmynajdd a Flanders i'r ddinas y bore hwn, a phapurau hyd yr 8fcd. Y mae'r fyddin Ffrengig yu y gogledd yn dech- reu tueddu tung at yr uu pwynt. Gwnaeth y fyddin dan ly wodraeth Vandamme, yr lIOn oedd wedi amresu, gan gynnwys Givct, Mezieres, a Sedan, gychwyniad ar yr aswy, yr hyn sydd yn ei dwyn yn nes i'r fyddin dan y Cadfr. Lobau, yn Laon. Cyfrifir grym yr olaf yn 40,000 o wyr, gan gynnwys 10,000 o Osgorddion Gwlad- wriaethol. Y mae yn debygol ei bod cyn hyn wedi derbyn ychwanegiad, trwy ddyfodiad ych- waneg o luoedd o Paris gyda Bonaparte. Dy- wedir yn ddiau ei fod wedi cyrhaedd Laon, ond yr ydym yn tybied mai dychymmyg yw hyn ar bapurau Paris a dderbynwyd ddoe, y rhai oedd- ynt yn mynegu ei fwriad i adael Paris ar ddydd Mawrth. Brussels, Mehcfin 3.— Y mae byddin Brwss- aidd o 30,000 o wyr, gydà chorph hardd o fangnelwyr, yn ymgynnull gerllaw iluy, i'r di- ben o gael eu hadolygu. Y mae y Tywysogion Blucher, Anholt, Dessau, Oldenburg, Saxc- Weimar, a swyddogion ereill, o radd ucliel, wcdi myncd tuag yno. Y mae byddin Blucher wedi cael ei hadgyf- nerthu yn ddiweddar drachefn gyda chorph o 10,000 o wyr, y rhai a ddaethaut o lan ddc- hau y Maese, ac y mae yn aivr yn gwneuthur y corph harddaf o wyr a fn erioed dau arfau gall Prwssia. Y mae gwersylloedd yr holl amddiil- ynfeydd ar gyiliniau Ffraingc wedi eu cyfan-j soddi o Osgorddioii Gwladwriaethol, y rhai yd- ynt yu rhwymo'r dinasyddion i roddi ymhorth a lletty iddynt, ac hefyd iroddiidùynt yn ddydd- iol swm o arian; ac y mae y rhai ag sydd a'u j cariad at y Brenin, yn fwyaf hysbys, yn cael eu cadw i Sawr yn angbyfVredin trwy y mesur hwn, yr hyn sydd yn rhoddi achos i anfoddlonrwydd mawr. Y mae terfysgiadau prysur Avedi cyfodi yn Dunkirk; y mac llawer o ddynion wedi cael eu gafaelu yno. Rhai sydd wedi cael eu danfon i Lille i gael eu dedfryd yho, ac ereill ydynt I wedi cael en danfonfel carcharwyr y Llywod- raeth i Gasteli Ham. Berlin, Mai 30.-Daw ei Fawrhydi y Brenin Charlottenberg heddyw. Y mae adolygiad ardderchog i gymmeryd lie y foru ar yr holl csgcrddion sydd yu wersyHpdig yno. Y maent i gyd i dom i fvnu ddydd Sadwrn ?esaf, gyda chorph osgordd yn Potsdam, i gychwyn tua Frankfort ar y Maine. Vienna, Mai 24.—Arwyddodd ei Fawrhydi Breuin Saxony y weithred o roddiad i fynu i Prwssia, gyda rliai ilurfiadau aeth dau ddir- prwywr brenhinol allan ddoe tua Dresden iaih sefvdlu y Lly wodraeth llluigddarbodol Brws- saiad. Frankfort, Mehcfin 1.— Y fyddin Rws. ¡ saiddgyntaf, yr hon sydd yn dyfod with Nurem- berg a Bemberg i'r Maine Uchaf, yn cynnwys 90,000 o wyr yr ail o 80,000, a'i chaniyn yn eu sefyllfaoedd, hyd ddyfodiad y drydedd fyddin, yr hon sydd yn ei llawn daith o Poland. Dywedir fod y Brenin Ferdinand IV. wedi dyfod i gyffiniau Naples, a gyrru allan gyhoedd- iadau yn hysbysu ei adferiad efi'rorsedd. Nyni a obeithwn y bydd ei ddychweliad ef yii fvv), bendithlawn i'r bobl, nac eiddo pennadur arall o'r uu enw, mewn gwlad arall. Efe a gaiff lawer i ddiwygio yngweiuyddiad achosion y cyhVediu. Rhag-gyfrifir fod y swm ag y mae'r Llywod- raeth ynghylch fenthycea yn awr, i ddwyn } m- laen draul y rhyfel hun, yn 37 miliwn o bunnau. Y mae deunaw catrod o fciwyr i gael eu galw allan ar y 2-lain o'r mis nesaf, gan gynuwvs inei- wyr Worcester. Lladdwyd un bachgenyn, a chlwyfwyd rhai ereill, gan y mangneiau a saethwyd yn y brif ddinas ar ddydd genedigaeth ei Fawrhydi. Prof- wyd fod y bai ar y trengedig, yr hwn a rybudd- wyd a airy w weithiau o'i berygl.

[No title]

SENEDD YMERODROL.

HANES GWAHANOL GYFIEITHIADAU…

NewydiMon Llundain, fyc. ———————…