Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

"i I - -,I . ! BARDBONIAETH.I

-At Seren Goine),.

--I At Ai-g,-aiff4idydLi Serm…

—————— I At A..gNrtfif1dygeren.…

.At Argrf'Jjhldydd Se¡en GoMcT.…

At Aig;-uphiady(ld .Scr<;K…

GOLYGAWD BYR

News
Cite
Share

GOLYGAWD BYR 0 GYMDEITIIAS GENHADOL Y BEDYDDWYR. ( J> al'had o'n R 11 ijyn d ill'cddaf). S.ntKOOSTHAXEE. Trwy ddeisyfiad eisteddfod cohebol y Bib! Gym- deithas Frytanaidd a Thramor, y <nae cytiei!)uad y diweddar Barch. H. Milrtyn mewn llythyrcnan Per- sineg, wedt cad ei ddcchrcu, a'r pe(lail. et'eHgy! agos a chafi ell burgraS'u. J Dengys nchet brtsoedd yr ysgrythuran yn y pnm iaith ohfhyn, a yr amser yn yr h\\n y d:n'fu yt' 1 argran'iadan o'r cytieithtadan yn yr iei-,Iioe(il hyn, y gv.'na dynion ddmiien yr ysgrythurau os gaUant en cae), ac mai tra dynulnot yw ileihau maibtio!i a phris y Etbian, tnegis yr argi'cfHt hwy yn awr yn y) ieithoedd dwyreinio!. V !nae liyn i g'\n raddau \\edt caet ei wneuthur, trwy Icihau maintio¡i'r Uythyrenan (y tha! a fwriedh' en defnyddio yn hoH argraSadau thagUaw yr ysgt'ythnran) gymmaint a Hcihau'r pris n)e\vn pnpur a HythyrenaH agos i (;Ol. mewn 100<, tr'.vy yr hyn y gcnir argraff"o 10,000 am yr hyn a gos-Ci-.i 4000 'yn awr, :.) chynnwys mcwn un Hyf:' yr hy') ag ocdd gynt yn lIe¡¡"I..i pump. Yn y rnodd !!yn geHir gwerthu y Testament Newydd yn y Bcngalaeg, yr Hindacg, y Mahrattueg, ac ieithoedd erei)! yn y dwyraiH, am ychydjg yn fwy na banner prLs Tfstatnent Ncv-ydd o Lo<,gr o'r argran- iad )'slI'Jdei.> (slerfoty;¡C). IVfewll y('hwaneg-iad ')t y gweHiant mawr hwn, y !naFht v.e! gwelia'r pupur yn India cyn beHed nt!)oddiiddo radd o barhausrwydd aj: nad ocdd yn feddn yn hyn; canys tf'a yr oedd y papur awnaed yn y ffotdd arferol yn Ky:-t!no yn )'3gJyf- aeth i bryfed mewn punq) net! cinvcch n'y)!edd, y tnae'r papur a wncir gan y Cennulon yn arcs bsb ei gylfwrdd gan bryfed, pan fyddo y'! eaet ei osod dros gryn arnser ym mysg papnl'au a fyddont wedi cac'i hanncr en diia ganddynt. Yr ocdd y Cennadon iipfyd yn gobeii.hio y gaticnt we!!a ei a)isa'n'dd a'i Jhv, a i!eHian pris y papur, er y dichon y brodorion ei wertim yn awr am drydcdd ran pris papur Hoegr. 6.Ht?fME. Y maa cy'hetttnad Mr. Alartyn t'i- Hindee o't- Arnb-! ae?, wetU ei addasu at y pubhad Muhotuftamadd, ynghylchcaetei.<ngia?'u. T'tPERSIAEG. Y peda:r cfengyt wedi eu cyhoeddl. (Y mac yr efengy!au, a li-, ti o bigton y.gry 'hurot wc.U bod mcwn Pig!on o lythyr oddi wrt!) y Di. Carey, a amsenvyd CKicntta, Ritag-. 10, 181S. Y mae'rgotyn cynnyddot a thaer a;n yr ysgrytiiuran gymm.tint, er fod ddeg .u-graft-wnsg ar waith yn ddibaid,; nb gcUh-dtw. aHttyf HngheuioH. Y n'ae'rj]yt:'dtweddafo'r Testa- ment Newydd yn yr ieithoedd ÙengaJacg ncn H:ndaeg wcdi myned oddl Wi'thym cr ys agos i chwech mis- ctto :uo!' dacr a mynychol yw'r cais o bob parth 1'! w!ad, fe! yr ydym yn gort'od rhoddt Ei'cngyb)) yf argtafRad newydd ymtuth, cynygeiU) arj.)a8)i't )'hanan erei!). Heb)aw'r cyficithiadau t:g ydynt yn caei en dwyn ymIacH o dan cm aroiygiacth ein hunsin, y rhat ydynt yn awr, yn 25aiii o ritcdi, ac o'r saw! y mae un m- bymthcg yn y wasg, yr ydym yn argiaan argi-afflad 'iciaeth o'r Testament Newydd yn y C/HM!?g- a'r Jlill- dostanhaeg, a llyihlf/'enllu'r 0 gy6eit!nad y ¿j i w. cddar Mr. Martyn; ac ynghyfch dcchreu dauargrafHad o F¿bl JIaby,y mÙll ,á Hythyrenan Rhttfcluig i Am- t)oyna, a't'thdiaHytiiyrcnan Arubaegi JaY.i. Ymac Uytiiyrpnan yn cad en bwrw hcfyd it argrait'u vr ho!' dbt yn iaith Annciiia. ArgrcHir tracttiiadan crefyddot, wed! eu casgtn ganmwy:)f y riiat ydynt mewn cy!chred:ad er ys amryw Hynydd- iOeddyno! Pan ddwya fyfyriom Cmedd y Cennadon, ar ddiw. odd Ctt pununed dal'gofiad) y ragoiygt'a a ddaw i'n gwy(td trwy orpheniad cvf',eit)iialati I- y r)iai ydynt yn awr yn cad cu cyfieithn (yr hyn a ob- cithnvn, achymmeryd ycwbtynghyd, sydd vnawr .1 f\y na h1't!luel' ei ol'phen) achyssyiitn a'rrha: hvn y cytieitljia(?L-z,,i a wnawd cjsioes yu tcithocdd y Matav, y Tamn), y Cinga!csc-, y I)ei-si,-ieg, I'l- ynghyd a'r cyiieithtadaa ag ydynt ysga¡fydl wedi en gorp)ten yn Tattary, yr ydym yn cantbd ? ?t?t/r/j??: ?<t??'0'<-1?'? ??CMf!?? ?. ?j,? y? ?,t ???? ? /tNH??? y? ? AM ?/ g-<«;<t-? /t!??'. Canys er y bvdd amryw ieithoedd, er hynny, hcbddo, y mae rtu?dt'r tri'?oiion I ag sydd yn en Uefaru mo!- i!cicd, t'c! mat pnn y m:)cnt gynnifei- a'r ICfcd ran o bobliad tebyg;o! y ddac:.r. Mor gyssurus yw mcdd'Ai y dichon tUlW p 606 c'("r o ddynoiryw, mcwn ychydig í1ynyddau giywed gair l Dn'.T, yr hwn a ddichoa en gvyncuthur Yn ddocth I icchydwriacth,yn enhiaithcuhuna: Acyrydym i ryw raddan we<Ji gwcted yr ityn a ddtchon EFE wneuthnr ti,if.j ei (! YN UKi(?. I ran o'r gan- cynnwy- edig nt'ewn traetuawd yr ydyn\ ddyipdusam ein brawd i diwfddarPpttunbcr;iata!),amcinb)!UvdFutika, marwoiaethau gogoned<!us y r!)ai ydynt dra hysbys;— :u)j ein brawd Deep Ch:!i)d, yr hwn sydd yn pregcthu yr eFengyI er ys amscr ntaith; a'n a Knnta; tnd oeddym "cdi gweJed yr no 0 honynt l1t:s ¡ ocdd mynych ddnr)iemad <' dracthawd bychun !f ysgrifL'nwydgan c:n hanwyiyd Pctumber, \yedi tt-ot €Hcait'H<u:ntyref('ngyI. IDestxinentNewydda adawyd mewn masnat)¡-d y mcwIi pcntref, yf ydym ddyledns am cin brodyr .Scbukt'ntna a Ki,isitiizi-(IztPI, d:ut o'f brodotot mwyaf dci'bvniot a det'- !nyddiul :!g sydJ genn)'m; yn gystal ag al)Jl'Yw fl'odyl' crcii! o't- un pe'itt'e{'; ac i Destatnent Newydd Saesueg yr ydym yn ddyiedos am Tara-ehnnd a Mnt-iioora, d:m frodyr a roddodd yr Arg!wydd i nt y ihvyddvn hon, y rhai, an):yw ?ynyddim yn o!, trwy ddariien Testament Saesni?, a ?ynhyrfwyft i ynihoH ynghylch dn Hmg!wydd le.su Gnsf, ac wedi cwrdd ag un (Testament) yn y Bengalapg, at ddechreu'r tiwyddyn hnn, cawsant y ncrdd attorn ni, a bedydd\vyd hwy wcdi hynny. Pcny, yr hyn a ddichon,a'r hyn a wna yr Argtwyddyn!mysgcen!)edtoeddyddaear, t;wy i!i MM- \N L'MG, hyd yn oed mewn Hecedd ag na ddtchon ei bob! gae! dyfodfitiddynt yn bersono), sydd hysbys i'w ddoctbineb anfeidrot efyn nnig." Oddiaramseriad yHythyrnchod, derbynwyd hys- by.staeth oddiwrth y D)-. Carey, fod efengyt Mathew wcdt caet ei hargran'n yn y KAssAi a'r Sfxun; ac hcfyd mcwn chwech e) eiU, set, y NAPALA, HiKHAKEEHA, OonAYPOORA, MARWA, JYPOORA, a KUNKUNA. Y mae'f Ceitnadon yn awf ar waith yn cyneithn yr ysgrythtuau i saith a/ hitg,,iin o ieitizoedd, ac i'w cyn-. northwyo yn y gwaith ardderchog hwn, y mae "an- ddynt ddynion o'r hoH bobioedd, Hwytiian, ac icith- oedd hyu, yn Serampore nen yn Catcntta. Y drat)! Synyddot (medd y Cennadon) am ddeunaw c'r ieith- oedd, sydd agos gynunaint y" awr a thair mil Q humlau oarian Prydain; c'rhyn y mae rhyw ychydig yn Hai na mil yn atteb traut brodorion dysgedig ag ydynt yn cynnorthwyo yn yr amryw gyficIUlladau. Gwedi myned o honynt cyn beHed a hyn, achaet en calonogi gan eh mawr twyddiant, y maent yn cynnat y gobaith bywhaol o hclaethu cyne:t!iiad yr ysgrythurau i hoU ieMhoeddyDwyrain: I gyhocddL yr ysgrythnran y mae lin ar hngain o sefyHtaoedd wedi cae! en gosod t fynu, ae ysgotion wectid sefydln; ae yrydys yn bvvria(Iii ff"]I-fio ltawei- erfUl o'r ddau fatb, a gwnenthnr cyneithiadnu crein o'r ysgrytht'rau, os ge!hr cact dynion addas i'r gwaith a thrysor digonol i'w eynna!. I gyrhaedd y gwrth- ddrych cristianogol godtdog hwn, trysorfeydd Macth a cbynnyddol sydd angenrheidtol, cithr pwy ddichon ammen haelioni pobt Prydain, pan hysbysir iddynt yr !tyn a wnawd, a'r hyn a cUh-, trwy eu cynnorthwy Iiwy, ei gyHawni, trwy ddosbarthn ym mysg pobHad (lirfi-vi-r y Uwyr:<in, yn eu hieithoedd genedigo! en hnnain, .efengyl y tangnefedd ac lechydwriaeth; trwy yr hyn y gaUnogif pob dyn i ddarHen yn ei bnodmita ei -buii, fawrion wcitiu'edoedd Dnw.

-.- -.) I

TT?m.?A.??f'I?MO?.?'? MIlORTm.?TmOTAVB…

r GORUCIIWYL'\VYR..