Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

"i I - -,I . ! BARDBONIAETH.I

-At Seren Goine),.

--I At Ai-g,-aiff4idydLi Serm…

—————— I At A..gNrtfif1dygeren.…

.At Argrf'Jjhldydd Se¡en GoMcT.…

News
Cite
Share

At Argrf'Jjhldydd Se¡en GoMcT. I CYNGOR A CHERYPD I PLDP, I GWEL RHtFYX 67. I Mn. PEHtt,Cwe!ais dy enw, both bynnag unwaith j yn wyneb y Sercn. ac ymddengys i ti !efaru yn go arw ac att'eryd iaith go anghanadns; a thebygo! i ti we!ed l dy fai, canys nid ymddangosaist mwy.* Beth a'th gyn- ttyribdd i ddywedyd din! am Dwm, driiaii ? Pa !):un na b':asit mot- hetaethdy farn amdano a'r beirdd ? Pa ha:u nad ystyiasit y mcdda: ddoniauheiacth? Rhyfedd gwaH fn arnat ddywedyd dun am un ag oedd mot- hoif gan tawer o'i gydwtadwyr' A ivela-Ist ddim o'i hfrau ? A ddar)!c"aist A wc!alstddim o yMnnaM'r bydl A gyfal'fYdda¡t ddim elioed a .SAt')/K bencittriban, ac n:n''yw o bf'an dignfereiH? Deinyddiot d' os ben ydynt. Rhoddnt.lil"'cr 0 hyfrydwch i'w gyf- eiltion. Bu Hitwer o gyfarfudydd tUngog yn y Gogledd (ac a'r a wn i, y mac rhai etto o honynt, om! fe at)ai en bod yn awr wedt myned allan o arferiad) ya ymgasgtu i gtywed gwaith Twm, a oawr oedd y Hawenydd, a rhyfedd oedd y digritwch. Ond os wyt ti, Pedr, mor fanot a gofyn o banatnr oedd y Hawenydd a'r digtifwch hwn, cyteiriaf di i ymho!i a J. J. G!——s, ac fe allai y cei atteb ganddo, os nad yw wedi digio gormod wrthyt. Y mae iiawer wedi ffi-oint wrthyt am dy ymddygiad anweddus ac an:'hariadus. Ond eefaist gcrnod haedd- iannol gan y gwr ttynaws, call, a gian ei dafbd, E. C. yn!hlfyn68. 0 mor hardd atheg eiresymau! Un rheswm yw, Diau <od dy ymeuydd wedi ei gorddi \n lasddwfr." Rheswm arat! yw, fod Twm yH y net ar a wyddost ti." Ac nn arat! yw, pa haw! sydd gennyt ofyn, a ddefnyddiodd Twm ei datcntp" Dyma i ti res- Yi-owau. PwyaaHeuhatteb? Nidoesdimri)ytcddi ti fcthu dangos dy wyneb mwy. Cynghot wn t ti och- elyd y gwr synttwyroi hwn, rhag, os bydd iddo dy wrthwynebn, iddo dy gywityddio gymma:nt trwy ei resymau tinwithu7ynebol, ag y byddo gwartii i ti ymddan. gos i ddynion. I T. ss;r)fenwyd y Uythyr hwn cyn yrnddacgosiad eiddo Pedt yn cm Khifyu dhycdd&i. i Hynod mor annoeth a d!scrc!i PI' rLai Ja yr ymdJyg- aist 0 un peni'riia!! o'tii Y-,grifeii. Nitt digon ge!inyt roddi dy tarn gyfyng am ymarw, end yr oedd yn than! i ti litt.N-d feio'r bvw am en cariad a'n hynawsedd tn ag atto. Y mac hyd y nod y gwr hynod ljwnnkv, o ran ei ofal i beidio niweidio Hcb trwy sauiadan dig! if :t')' cyf- ryw, sefj. J. o (ytanygors, wcdi bod yn wrthddrych dy gerydd end gwr yw hwn ag sydd yn addas i RmddifFyn einnn; ahyfrydoedd etweied yn rhifyn 68 yn ym- ddáiJ¡"OS drosto ei hun, ac, yn heiaethder et gariad, drcs ei gyfa: .1 fi'awd heiyd ac :iis gaUaf !ai, er dy llhyl' 1 argyitoeddiad, na dwyn i'th gof rcsv/m cadarn y gwr ¡yn'lWS bwn. Dyw'ed, a hyhny yn ltytiocigy)nt)ti,ys) nad oc" neb yn gof,-n i ti am fuchedd y bat'dd." A phafbdd y beiddiaist ddywedyd diT! am danof Pa ddrwg t ba\vb fcddwl yn dda am dano? Onid !!awen- ydd mawI' gan y ei fed we<)i myned i'r net? Oiud hyfryd gan ddatgan- wyT ci ddjgritganialall, a holl fcibion y faswedd, fed cu hanwy! fardd wcdi myned i dded\vyddwch ? '0 mor greuton wyt ti, Pedr, I Mlonyddn dim m feddylian iettengctyd yr oes. Chweunych Glunygors ddywpdyf! yn dda am dano. Y niae ei gariad cfmor t'awr, t'c) nad yw yn dymuno rhoddi blinder na gond i neb, beth byu- nagtyddoeubnchedd. O! Pedr, gocbel, cymmer ofal bnth a ddywedct. Y mae y 1'hai sydd yn caru yr un ft)'rdd-)'¡; ymb!eseru y:t yr un pethan, yn dwyn pcrthynas i'w gifydd ac os dywedi air am ua, fe giwyfa'r HaH. Y :nae pob dyn yn addaw yn dda id<<o C! huh, ac fei y mae yn addaw'n dda iddo ei hun, y mae yn addaw feiiy i bawb o'i s!yb; ac fe allai na tbddioni G!——s os dYv.edI nad à MMMK'ccM't'yr ddhn i'r nefbedd. Fet un yn ewyUysio daioni i ti, ac ddangos i ti ryw faint o gartad heta6t!t Gianygors, cyhghoraf di i fbd yn fwy doeth a goche!gar pan yr ysgritennot ncsaf. CuHa bcid:o myaed yh agos at gyHtaiau'r gors, ac na ddy\Vcd .tdim am y Mant, canys y mac pcrthynas agos l'hyng- ddynt. Ar dy berygt, gocttei y gors, y mae hon braidd yn fwj' i'w hofni na'r nant. Gwr cadaru a nerthot sy'n byw ar ci glan; y mae yn trigo yho cr ys hir f]3,nyd(i!ttt bcHach,acefbynhyn ymacwedi anad!u l!a\vet- yn ei hawyr. Cofia hefyel fbd Haid yn y gors, ac fe a)ta: na p!u isia y gwr tawer tenwi ei ddyrnau o hone, a'i datin i'th wyocb, fe! y daUo dy iygaid, fei na welot byth nnvy on aHendtd nac anharddwcb mewn neb o nant nn c!wrs; nen os deut yn agos atto fel y can'6 atae! yn dy goryn, pwy a wyr both a ddaw o !tonot:' te 'ifi di, fe a!!a!, i geu- dawd y gors, a dat di yno wedi dy suddo hyd yr en me- gis uno wallgof-gleifion Doctor y Bendro, ncs ytynero dy gariad at uant a chon;, ac yr iacheit di o benboethder dy bftT. ffyn o gyngor byr a cherydd cymmer yn garedig Oddhvttit dy hen ffawd, ijtoeg: .1 PAtJLUS.

At Aig;-uphiady(ld .Scr<;K…

GOLYGAWD BYR

-.- -.) I

TT?m.?A.??f'I?MO?.?'? MIlORTm.?TmOTAVB…

r GORUCIIWYL'\VYR..