Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

"i I - -,I . ! BARDBONIAETH.I

-At Seren Goine),.

--I At Ai-g,-aiff4idydLi Serm…

—————— I At A..gNrtfif1dygeren.…

News
Cite
Share

—————— I At A..gNrtfif1dygeren. Gomer. S"'tt,Caniattewcll i fiii arnetch eich !rohebwr Mr. E. C. trwy gyfryngdod eich godidawg Seren. I ANNERCH I MR. E. C. Mt:. E. C,Er i W: Egwsn eich ceryddu -.in, p!ch cwyiiys d-A yn hysbysu hanes ynaw duwies i feh'dd a cherddorion cich gw!ad bid hysbys i chwi fed rhai yn ddiotchgar i chwi, gan ystyricd yr hanes yn dra bndd- toi tuag at ddeaH meddyUau bcirdd Groeg a Rhuiain yn eu cyfimsoddiadan. Gan eich bod, Mr. E. C., mor wybodns yn nhrefn barddoniaeth baganatdd bchdd tramot', ac yn ystyncd yn ddyicuswydd arnocheu hvsbysnini, gobeithwyf, <-yr., Mch bod yn Uawer gwybodusach yn !'}!ec.}an bardd. oniaethgristianogotachetddoriaeth ehh gwlad cued.! igo!, a than fwy o rwynian i'w hysbysu i'ch eydgened). 41 Ac yr "'Sf, er mwyn y bch'dd, yn deisyf arnoch roddi cngrnfrauo'r naw Gorchan ynSeren Gomcr, neu hys- .,vst-wy(4,(i o't,, riieolai7 arbagyhydcddlon y cenh'pob nn o lionynt, a phob rhan o honynt? oes Toddeidtan a Ghyrcheiriau, a pha niter, ymhob Gorchan, neu noes yn that o honynt amiach Cyrcheirian net! Doddcidian nag yn y that A fcdrwch chwi, syr, ddywcdyd pa tudd i iai'dd CHnm Cadair wrth reuiau ucu statud Tyuysogion Cymru? Ermwyn ycerddo:!onhysbyswcu,ra beth yw Cw- !w!H, a Choiof'r), a Cii,,i,lNvi)icydgei-dd, a Difre, *a. Chad- air, a Gosteg mcwn cerddotiaeth!' Ac, er muyn y teiynonon, dyvvpdwch, Pa bclh yw y tair M.wchwl godidog sydd gegyi'Hwch radd a r pcdair Co!ofn, a phob Cc!ofn yn ddeg cwhvm!' A pha beth yw y tair Mv.'chwl ncwydd, sydd yn gyd- radd a'r pedair cadair, y rha: sydd burncwiwrnbob un Ain y ddadi rhyngoch chwi,MI'. E. C., a Phcdr ac loan, ynghyicu gwaith y Be:! dd yn canu cofTadw! iaeth T. E. o'r Nant, md v.'yf yn dcwis bod yn fannn' ar y nai!! blaid na'r !!aU ar yr af-fics, na t-hoddi achiysm-1 es- tyn yr ymdaer. Ond hyn syd<) t\v ystyned, set' nad oes rhyddid i neb gadarnhau peth ansicr. Mac yn ddHysfodrhyddid mawriFardd wrth ys- gnfennn barddoniaeth, yn rhagornag wrth yssntennn rhyddiaith; ond fc'ddyiai wybod ymha bethau, ac i ba t-addau y byJdo ei ryddid, cyn ygcilir Bardd u hono. Dy!ai Hardd, )cyn y gaiio gauu yn destungar a gwa- rantedig, allu adnabod ei t-yddid wrth aHsawdd ac am- gyictnadan ei destun. Y mae tcstnn difiifoi a dwys nad eiHr dyfnh' na dychynunygu end yn bi'in wrt)! ganu arno. Y niae testnn araH yn caniattau i Fatdd ei ryddtd i.ddyfa:)! a dychytntnygn i orv.'hcb yn ei L:Hn- rywiot gangheuau, ac yn y cyfryw bethaH a hyn y mac y rhyddid a bnodchr i Fardd yu gynnu-ysedig gan mt'-yaf. Go(t!dawgr\vydd mewn I;a)-dd yw, ei aUooedd i ddy- t'.ihi a dyciiymmygu ar dostm) y byddo hynny'n m -odo! iddo: c::d at-boh achos pwysig, prif dtiyiedswyftd a honcddtgciddtwydd Hardd ywse(v)!at v:rwi)- heb <.yra tied y bkwyn pp amen, pa todd y gcHir rhoddi crn!nahyderar(!dywcdtadanyHei)ddooestocs, tcnt<le!Iirb:n))enbt)dyt!{a\vnsci\Hatv'wir<onedd? j Gadawafijvt) Ktystyriaethan y Beirdd ien<un"c. Cyn rhoddt fy ys?) tfel! o'm !!aw, gofynaf i Jhwi, -Ifr. Co:!)er,a g:tT):attewch i d¡lcrb:"l1yd¡l diyi!gog ('¡ch Se)t;n arddert-)t0j? ymofyn, d)wy ei chyfryngdod, am y rhunan oiaf c't- Hyfr thnyot-ot hwnnw, lItlllfw Crfjirld ytlg a ph:t bcth sydd yn Huddiasyt- awdwr i'w roddi aiian? a byddai hoff-an lIgeinian yn Arfon gael, irwybod o Fer— t!iy)-Tydfi), a oes gohaith caet :t!!an yr ll!ä/imlri>fJ/, Jff- dd!fgol, yr tiysbyawyd ain dano yn y 34aiu itiityn o'ch Scro). Ydwyf, syt-, (tdcrbynydd etch Seren o'l dcchrenad, a charwr eich a'ch hhoes t-hwi a hithan, (10GUI>DI:AR UJ). 0. S. Maddonwr-it i mi fy ncaiwfyhun yn Fardd, 03 r::d c!tir H:!rddohouof. Ni y eviri-c(liii I*o(i Bai-dd a Phryrlydd ino- waIJanol ng y maent: tybia Ha- ner nn<j ydynt ood yr !m peth, lie y niacnt, mcwn gwirionedd, mot- \vahiU)o! ag aur ac at iat), poryt! a wehilion; 'ie, :iwfr hallt a ehroyw. Gan hvtinv, b\- ddai dm buddiot t ryw \Vr o ddeait a dysg hysby&n i'l" w!ad yr anu'y\vio! bt'th:ut sydd yn ofyuol mewn Pry. dydd eyi] y geHir Bardd o ItOBo.

.At Argrf'Jjhldydd Se¡en GoMcT.…

At Aig;-uphiady(ld .Scr<;K…

GOLYGAWD BYR

-.- -.) I

TT?m.?A.??f'I?MO?.?'? MIlORTm.?TmOTAVB…

r GORUCIIWYL'\VYR..