Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

"i I - -,I . ! BARDBONIAETH.I

-At Seren Goine),.

--I At Ai-g,-aiff4idydLi Serm…

News
Cite
Share

At Ai-g,-aiff4idydLi Serm Gotitet-. j Yn Rhifyn 69, gwelass fed f\- -siilw byr ar Oft-redd! trwy'r ach!ysur o J-a S——ttc, gwedi mer\v:i)o clustiau rhyw J. H. o swydd Gaer- f'ynldín; i'rhynyrwyfyn ei chyfrif yn ddyiedusarnaf i attpb ga!)', os gwehveh yn dda i roddi Me iddo yn etch Sereu. Syr, dymnnat* arnoch ddarilen fy S)]!w hwn, yn fwy j snbi- a thduedd, ra'in pi-egetli o'r biaen (ic{y ga'wasucb) tnJ OHddwT!? yn cyfeirio'r ga4r, boedi bawbci ryddid !ne\vn sob?wydd," end at y behdd a'n mesnran end nt -\vue? pa ?n, ha?'dd yw tynnu gwaed o gracn." Fel pob spgur-ddytt a)aH mewn pregeth, chwi a adawsoch y g:ur ag yr oedd pwyt fy ntatter yn gorphwys arno, yn ,tldisulw, sef sobi-itydd. Rhyddid, yn wir, sydd fraint ammtmsadwy. Ond am eich gofymad, myn a'i hatebaf inewn gau'; (" ond pwy fu ofer yn en rhesymau ?") 1 'awb a nrferant eu rhyddid yn wàg 0 sobru'ydd. Dyma fGibion bunan fa'.vr, pn !c bynnag; gan ei defnyddio yn achtysur i'r cnawd, ac yn gysgod i'w batchder a'u mym- pwy, i ymgaledn tnewn gwsg ddychyMmygion, gan 4<dctHyddiO'rysg!-yt'turan yn durianani'wtwytt' Syr, fonwch am sobt-wiidd. Pa ham yr oeddych yn merwiHo di-os twc)t Ari!!saMorgan, mwy nn !!wc!i ei-eill a gry- 'bwrHais? Nt son'ais i air mown un modd am CH rhyddtd; f-ttht' en crybwyH fct y tystio}aethan mwyaf hynod y'n- hiith erfiH, He yr ymddangosodd gwag ddychymmyg.— i'a !e y buoch yn dysgn'r fath iait!i a hori, ewinedd ei .gYllddcirio¡';l'wydd?" A ddisgynodd ysbryd Ha!aam tte. iyd arnoch? Pa tbdd bymtag, nid wyf am ostwng ty "d'en, o hr\Vydd rtafo'r sawt a grybwyUais ymhUth dycl1ynunygwY1" dl'ygiQm. Ond aid yvr Seren Gomer yn He t -l\dadh.'w,tr,e-.n adios o'r futh ymac digon cisoes I t'w ctel pe eu hystyriech inewn sf)brwyld. (Dhd am etch cyffes, etch bod ruor tan a neb yn y Dywysogaeth, oddiwt'th 11 greeiti pob credoau dyno! ——" yn wir mae j yma ryw swn tcby!{ t'r hunan fiiw: mewn perthytias Fch—" hyn yw g€ne(Hgaeth-fiamt pob dyn, hael?onus rodd ein hanwyl a'u car<'dig Dad m o! Nid wyf yn dewis agor ymysgarocdd yv ymadrodd hwn, o b:uch i Sercn Gomer, ac o ganad atfy n2;w!ad a'm cenedl: end <M ydych yn ct'cdu'r ysgrythtnau, cymmerwch hyn— Synied y cna\vd sydd e!ynineth yn erbyn Duw," Paul. N eu cuiau't' Ba)dd, os nad ydych: I fol-iii'd ttiem frep, and free they must remain, Ti!l they enthral themsdves." Ililton. Osdi'vydd i ryw ysfa ddyibd arnoch etto, gobetthiaf y cewch ry\? fOlleyr i ymrwhio yn nes attoch mi; nid\vyfyncaruyniy:a6thmwy; yr ocddwn yn ho!Ioi ddifwriiid. TALMUtAK. I

—————— I At A..gNrtfif1dygeren.…

.At Argrf'Jjhldydd Se¡en GoMcT.…

At Aig;-uphiady(ld .Scr<;K…

GOLYGAWD BYR

-.- -.) I

TT?m.?A.??f'I?MO?.?'? MIlORTm.?TmOTAVB…

r GORUCIIWYL'\VYR..