Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

"i I - -,I . ! BARDBONIAETH.I

-At Seren Goine),.

News
Cite
Share

At Seren Goine),. 'Tn. Go'jEn. Yn y rhifyn 72 gwe!af loan yn ym- dli¡tr)ï1 Pedr, nc ynbeioMr. J. Jones, GL:nyKO)'x, urn iddynt, mcdd cf, ddiystyrn y Bibi yn fn !!yt!iy;'an at ]>. yr achos o hyn ydyw, an] fod loan yn ddyn r!)\ feddo! o b\vt yn ei \vybodacth, nc yn mcthn dea!! t;a chydt!:tbt)(! yn dug ansawdd a mynediad yMadroddion yrysgrifenyddionbynny: gwei pi-,vb addynfio ynpg- lur, nad oes nac anair na diystyrwch i'r Hyfr yn y !!yt)iyran; hawdd loan ùdywedyd y peth hyn a't- peth aiaU ar fhen lafcd, ond nid aU ddim pio6 iiynny yn 01 y geirian sydd ar !awr; ac os ydyw y gciriau yn ddivs- tyrwch i'r Uyfr, Fed) e! !u!H a'l dywcdodd yn !;y:.ti)f. Os dywedodd ?Jr. J. J. Glanygors fod manteit rhagf'iti! \vcdi myncd yn ))iy dyl!o.r Ii gnddio dichc!)icn yr oes y:n:), nid rhoddi diystyi-wch ar get:! y Bib! yw hynnv, ond m'\vy'Jdo yn nntawn yr hen ddiharcb, "RI\vyaf. t) wst U"stH gwtigion," a I'ynny y i'hai sy<)d yn pv.'nio, acii,-Aiiii g,iiiinairit ar gauad v JJib!, sydd yn fynych yn ddif!<tw o hono yn yrystyriaeUi oddi fev.'n. Y niae yn dehyg i mi mat cwyDys loan a Phcdr ydyw caei Seren Gc'meryn Uawn o ddu'-viotdeb a c!u'ef- vdd, a chi'oesaw iddynt, hlla¡n, o'm rhan i, ar i hynny fod. Y tnac Io«n ctto yn 'hoddt dioich i Pedr am et Wt'otdeb, ac yn gobsithio na v.anga!onir efyn ei achos; end y niae Mr. J. Jones G!anyg')s ac E. C. yn haeddn Mwy o barch a diotc!), am iddyut geisio atta! rhyfyg dirctdns Pedr, ac yr wyf nnnan yn goheithio na wan- gi,loiiir mo honynt i roddt scnn i Lcthan cywHyddos ao ii-Itvnititwvs a weHr ar cu tio yn Seten edUw t'r marw ct feiau yn ei } ¡wyd,W)f, Mr. Gomcr, eich ewyttysiwr da, I AuSTtN. I

--I At Ai-g,-aiff4idydLi Serm…

—————— I At A..gNrtfif1dygeren.…

.At Argrf'Jjhldydd Se¡en GoMcT.…

At Aig;-uphiady(ld .Scr<;K…

GOLYGAWD BYR

-.- -.) I

TT?m.?A.??f'I?MO?.?'? MIlORTm.?TmOTAVB…

r GORUCIIWYL'\VYR..