Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

I - OL-Y SGRIFE iV.I

Advertising

.At Argraffiudydd Seren Gamer.I

I . I -... i r 1\IWYNCOPPR…

Family Notices

iARCHJADOEDJ).-

AT EIN GOHEBWYR.

News
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYR. (pf" Derbyniasom Lythyrau J. J. Glan-y-Gors—J. ap Pedr-Boda leuangc—J. II. Llaijgwnwr—T. II.—a T. Davis; yiiiddangt)saiit oil, yii eu cylcli. Having been disappointed in reccicinff our regular supply of Stamps, a small pari of our impression Aas been printed without, but the duty shalllJe accounted for upon oath. @ *• Dydd Linn diweddaf cadwyd cylcliwyl genedigaeth ei Fawrhydi mewn gwahanol fanan yn y Dywysogaeth. Am tiii o'r gloch saethodd Hong ei Favvrhydi y Conquest yn y porthladd hwn amryw fangnelau ai yr achos; ond ni ddangoswyd yr nn arwyddiongorföled-d ag oeddid ai-fei-ol cyti anhwyldeb y Brenin. r A'r Llun cyn y diweddaf oedd cylcliwyl adferiad Siarl II. yr hwn a gadwyd mewn amryw barthau d'r Dywys- ogaeth, megis yn Aberdaugleddyf, trwy ddyreliafiad banerau, a saethn niangnelauj ac yn yr un modd gan long ei Fawrhydi ag oedd yri y Mumbles, gerllaw'r diefiion. Y mae'r tywydd hyfryd y dyddian diweddaf hyn wedi gwella llawer ar ymddungosiad pob Hysienyn gwyrddlas; disgwylir cnydan da 0 wair, aC y mae, golwg di-a go- beithiol ar yr ydau yn gyffiedin, n'r,wvnittiati yn neill- duol ydynt dra brasdyfol, o gylcb, y di-ef lioa lion, ac yt ydym yn clywed fod eu hymddangosiad yn gyffelyb yn y siroedd cymmydogol, ac yn Ltoegr; ond y ii- '-ae'r coed afalavi wedi cael cryn lawer o niwed mewli amryw bar- than gan y rhew a gwyntoexld oerion, t'il nas gellir dis- gwyl cnwd helaethlawn oddiWrtliynt y tymmor hWIl. F'e1 yr oedd Mr. S. Lewis, cigydd, o'r dref lion, yn gyrru rhai anifeiliaid corniog o'i flaen ar hýd yr heol echdoe, aeth un eidion pwysig yn agos i dy Mr. Dawe, Fferyll (Druggista chan gcrdded ar gauad y ddiod. gell (cellar), torodd y clawr, a syrtlnodd yr anifail i'r ddaear-gell, gan dckyllio amryw gostrelaiv a briwo llawer arno ei hun, a cliafwyd llawer o di-aff*ertli i'w godi oddi yno. Gellai hyn fod yn rhybndd i'r sawl ag sydd a chauadau eu diocf-gelloedd o'r tu allan i'w tai yn yr heolydd, i ofalu cadw rhai ccdyrh, fel iia plierygiel- bywydan dynion nac anifeiliaid. Gyrwyd Thomas Evans, o blwyf y pyl"gwas cyflog mewn ammaethyddiaeth, i gospdy gwaith y Bontfaen, gan y Parch. T. Hancorne, am ddirgetu ehhm), a gadael gwasanacth ei feistr, Evan Morgan, o dyefdyn Coraely, Morganvvg. Danfonwyd i'r nn carchar, gan Benjamin Jones Peryglor (Clerk)i^Mary Lloyd, am ledratta rhyw gym- maint o wydr, meddiant Mr. Wm. Jones, o'r Mackworth A r ms; A b e rt a w e. ".v ythno i n'eahiýt braiVychwyd trigelion A bèr- r daugleddyf a'r gymmydogaeth yn fa wr, trwy ddyfodiad llong i'r porth hwnnw, yr hon a dybient Imy oedd ar dan, o herwydd y iihyg ag oedd yn esgyn o hbrii a'r. swn a ddenai o.dtli wrthi; pa fodd bynnag trodd allan i fod y fyned-loiig Thames, yr hon a weithit- trwy beiriannau agerdd, (steam ekil-ines)i- ac a dilaethai o Glasgow i Wecsford, ac oddi yno i Aberdaugleddyf, ar ei ffordd i Lurtdain, ihwbig yr hwn le a Margate y bwriedir ei defnyddio i: drosghvyddo mynedolion. Yr oedd wedi gadaei WeCsford brydnawn dydd Mawrth am ddau o'r gloch, a, daeth i Aberdallgieddyf am naw o'r ilocii yi- hwyr hvvnnw. Gweithwyd hr oddi mngylch yn yr ,aber dros gryn lawer o a-.user dydd Mercher, ac yr oedd yti inyned yn dra bnan trwy'r dwfr yn erbyn gwynt a Ilif, pe ymddengys ei bod wedi ei haddasl1 yn wych at y gwaiih ag y bwriedir hi i'w gyflawni. Pfb addoldv, a gedwir at ddwvfpl addoliad yn tmig, neu at roddi addygg yn rhad i'r tlodion a ryddbeir rhag talu un math o dreth, gan nad pa faint o gadeirau neu goi au a fyddo ynddynt, a thai yn cael ei dderbyn am danynt, gan yr ysgrif ag sydd yn awr ger bron y Senedd, wedi y 5fed o Gorphenhaf nesaf., Y mae'r gyfrinach fasnachol rhwng y wind lion ag Unol Daleithau yr Amebic mor fywiog fer. y mae liawer o longau a llwythi gwerthfawr wedi dyfod trosodd eisioes, ä chryn lawer o ffrwyth gweithfeydd Prydain we,gi riiyned yn ol mewn ffordd ad-dalc,digol. Buddiolwyd Lerpwl, Brysto, a GreennoCk yn neillduol gan (itlycliweliad lieddw-ch rlfyngom a'r Americ. Wrrth edrych dros ein mynegiad byf 0 weithredoedd y Senedd fe genfydd ein darllcnwyr fod cynnyg Syr I H. Parnel, nos Fawrtli, wythnos i rifeithiwyr, zt fod l~r Ty fyned yn eisteddfod i'r diben i ystytied rliydd- I freiniad y Pabyddiou, wedi cael ei wrthod gan y nifer aiiilaf olr aelodau. Y mae'r pwiigc liwn wedipcri rryn gyiinwrf er ys ci-yii amser yn yr Iwerddon, a llawer o ddadlu yn y ddau Senedd-dy, ac y mae llawer o ddynion ag ydynt o'r un cgwyJdorion ynghylch athrawiaeth rhydd-did ercfyddoi, yn amrywio yn eu meddyiiau ynghylch yr hyn a ehvir rhyddfreiniad V Pabyddion. Dilys gennym fod rhydd-did crefvddol yn fraint i'r hon y mae gan bob dyn liawl enedigol, gan ci fod yn attebol i Ddnw ac nid i ddynionaiuci egwyddorioll crefyddol fel y cyfryw; a gwa'e i'r hwn a ddefnyddio'r rhydd-did yn achlysur i yniryson ac ymraniad pan na fyddo cydwybod yn ei rvvymo i hynny, a'r gydwybod hoiino bob amser yn ddarostyng- edig i Lywodraetli YDatgnddiad dwyfok Ond or tu arall, os bydd rliyw erthygl yn ffydd, neu ryw ymddygiad terfysglyd yn barhaiis ym mywydau, rhyw blaid, neu sect o gristianogion, a fyddo yn anghyd- weddu a llonyddwch a diogelwch pleidiau ereill, ein meddwl ni yw y dylai yr holl wlad gyfodi en llais yn erbyn gosod neb o aelodau'r cyfryw gymmundeb yn y fath swyddan ag a'n galluogai i ddryguihydd-did Crist- ianogioit ereill; ac am fod vmddygiacUut'r Pabyddion er cofgennym yn y chwaer ynys yn hysbys i bawb, ac am en bod yn credn yn. anffaelecljgrw^y/ld.y Pub, Eg- lwys Babaidd (nid oes gwalianiaetb- tizi o'r ddan) ni ddichon iddynt hwy edrych ar eu liwon o ffyddlondeb i'r Llyvvodraeth, neu dros ymddygiad heddychol tuag at y Piotestaniaid yn gvffredin, mewn grym, yn hwy nag y batastfr 'Pab neu'r Eglwys Babaidd, maj buddiol er an- rhy&tmVyr eglwys a gogonlant Duw fyddai torriY oyf. ry w 'HvAfl-^egis y gweiir mewn hanesyddiaeth a wnawd amryw WeftlliSu <-yu hyn, pun fyddai'r cyfryw yiiicldy, iad gyflen?, uis gailwri lai na rhoddi ein llais egwan gvdu r aelouan hynny ag ydynt ynegroes i'r hyn a thvir lthydd-freiiiiad Pabaidd. Nid ydym YlídcaH fod cisieu un fraint ar y Pabyddion yn awr, ond cael eu dyrcliafu i swyddau uchel yny vvladwi iaeth aeyn y fyddin; y mae ganddynt rai breintiau eisoes ai-nad ydynt ym-meddiant Ymneilldnwyr ereill y deyrnas yn gyffi-ediii, thegis cael priodi yn eu plith en fcunain, cael cryri arian at gynnal athrofa yn Maynooth a'r eyffelyb. Ac yr ydym wedi syhvi yn neillduol nad ydynt yn dadlu dros eu rhydd- freiniad ar wir egwyddorion rhydd-did crefyddol, nid ydynt yn sylfaenu eu cais ar yr athrawiaeth. fod gan bob dyn liawl enedigol i addoli ei Dduw yn ol cyfarwydd- iadan ei gydwybod, ond dadlenant dros Iiyn, o herwydd en bod hwy yn Iliosog, yii filwyr dewrion, a bod en hyn- aliaid wedi bod yn flaenoriaid ary deyrnas nnwaith, ac erchyll oedd eu cyflawniadan tra fuont yn y cyfryw sefyllfa). Y casgliad natturiol oddiwrth hynyw; pe byddai i'r bobl hyii gael yr hyn a geisiant, a digwydd bod yn ben yn y deyrnas, pa fodd y gellai pleidiau Pro- testanaidd ddisgwyl gael rhydd-did ganddynt hwy y pryd hynny, gan nad ydynt yn awr yn en hisel radd yn ystyried y dylai neb gael eu rhydd-freinio ond hwy en liunain? Os na fldnmt arddeI athrawiaeth rhydd-did tra yr haerant en bod mewn diffyg o hono, pa fodd y gellir disgwyl iddynt fod yn well ymgeleddwyr rhydd- did 11a Ferdinand VII. pe byddai'r un awdtirdod yn cu meddiant? BIBL GYMDEITHAS .Ar amser cylcliwyl diweddaf Bibl Gymdeithas Llundain, dywedodd Deon Wels, wrth gyfeirio at y gwaith maWr a wnawd gan y Gymdeithas yn y Netherlands, mai o'r wlad honno ynghylch can mlynedd yn ol, y daeth ein gwaredwr o gaethiwed gwladol a chtcfydd,ol i ac mai ein huchel ddiolchgarwch mawryddig oedd dychwelyd i'r wlad honno y waredig- aeth fwyaf, gwaredigaeth yr enaid; ac wrth edrych dros y M6r Atlantaidd, yr oedd golygfa ogoneddus arall yn ymddangos; yr oedd efe yn gorfoleddn am yr heddwch a'r Americ, ac yroedd gennym yn awr, o fewn i ychydi", wystl na tyddai i ni gael rhytel a'r wlad honno ond hynny. Gallai hyd yn oed y rhai Iiynny, a ysgogid gan ystyriaethau gwladwriaetliol yn unig, gael eu tueddu i gydnabod buddiohieb y Bibl Gymdeithas. Oddiwrth yr Americ, ai 6.5 o Fibl Gynideithasau,* y iliai ydynt vn cynuyddu mewn nertit a bywiogrwydd, y gallwn ddis- gwyl am lieddwch partialis. Os yw'r olygfa yn dywyll yn Ffraingc, etto bydded i ni gofio, i'r Bibl Gymdeitluis gyfodi a chynnyddu mewn anisei- ymdrech gwladwr- iaetliol; a chaniattaed IJnw ar fod iddi gael ei dysgu i dderbyn addysg. Yr oedd y Gymdeithas vvedidyrannir ychwaneg na miliwn o Fiblau a Tliestamentau; cyfrifir fod y byd yn cynnvvys ynghylch mil o filiynan o bob!. Aed y Gymdeithas rhagddi gyda'r fath wrolder ag y gwpaeth yn y d'eng mlynedd diweddaf, ac ef allai y byddai i rai o'i gylch fyw i weled golenni'r efengyl yn llewyrchu trwy holl wledydd y ddaear. Mai yr 2ofed, 21ain, a'r 22ain, cynnaliwyd cyfarfod ¡ neillduol yn Deptford. Dechrenyvyd trwy ddarllen, cann, a gweddio, gan y Parch. T. Jones, o Lambeth; pregethodd y Parch. Mr. Philips, o FetilleliLnii, oddi- wrth Heb. ii. 1. a'r Parch. D. Wiliams, o Lanwrtyd, oddiwrth Mat. iii. 12. liorcn'r Sabbath dechreuwyd yn Woolwich gan Mr. M. Jones, o Covent-Garden preg- ethodd y Parch. D. Wiliams, o Lanwrtyd, oddiwrth Hel).' iii. 13. a'r Parch: D. Wiliams, o LtinÎairmllaIJt, oddiar Diar. iii. 13. Canol y dydd daethom oil i'r Addolfa yn neptford, a deohreuodd y Farcli. D. Da- vies, o'r Freindref (Borough); pregethodd y Parch. Witiams, o Lanfairnniallt; rhoddodd y Parch. A. Jones ddeUeulaw cymdeithas, yi> arwyd.d y cyfammod aelodiaeth eglwysig; cyd-weinyddodd y gweinidogioii yn nghyfranid, y swper sanctaidd, a therfynwyd trwy I foli. Am chwech, dechreuwyd yr addoliad gan Mr, D. James, 0 Deptford; cyiipeddodd v Pinch. D-. ^Villains, o Lanwrtyd, araetb destmiawl o RI>ut'. v. 12. a.ther- fynwyd trwy weddj ymadawsom yugolen haul. Dydd Lluiij am ddau o'r glpçh, dechreuvvyd yrodfaganMr. J. Thomas, o Deptford pregethpdd y Parch. Mr. Philips, 0 Bethleliem, oi'diwrtli Phil. jii. H. a'r Parch. D. Wiliams, o Xiinfairniitullt, oddiwrtlj. Sulm xlix. 7, 8. Am clnvech, gvyeddiodd -v brawd D. Wiliams, o Laii- fairmuaHt; pregethodd y Parch. D. Davids, o'r Bo- rough, oddiqr Jer. ii, 22. a'r brawd D. Wiliams. o Lanwrtyd, oddiwrth Dan. iv. 35. JS i ddarostyngwyd gweision y Duw Goruchaf yn ein plith oblegid ein j annhejlyngdod ni,ond derchafwyd liwy yii fawr oblegid yr Iesu sydd yn eiriol dros y troseddwyr. Goleuwyd i-lial unwaith, proiasant y rhodd nefol, daibnus air Dtiw, a nertiioedd y byd a ddaw; ni a ddisgwyliwn etto am y pethiiii gwellj a phethau yu nglyu wi th iechvd&riaeth. I A— J—  I

,I I MYNEGIAD A M A El" tt…

At Argraffiudydd Seven Gomcf.…