Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

I - OL-Y SGRIFE iV.I

News
Cite
Share

I OL-Y SGRIFE iV. I ?'?"M'CK D?<M LLUN, 31 EH. 5. h??, ?. '?om bapurau Paris am y laf o? mis Wn y. Champ ùe Mai ar y dydd hwnnw??'?' y ?-P ? Ma. ar y dydd livvninv, eithr nil °? gennym hanps ne;nduol o'r modd v £ ,£ t /? r .?? "? ??S ddigon e: foij* f?<l yn gyfatteb<,>l i'r cynIlun a ymddangosodd Y" v]V?' ?"? a'r ?'" sydd mew" P?th arall o'r Pnaa pur h^vn, j>leidlais cynddi'vcliiolwyr y gwallanol Da]eithau ar yr 3?ain o'r mis diweddaf? ac vmG 1!1=080dd f°d y rhan amlaf o lawer o ?-y ?"u'.f-!ywodraeth ncwyùd. Tvbir nad '(Id Bonaparte ond disgwyl am hyncyu?yned ?non ar el fyddin ar y cymn.. JJysbysasom G'SOGS fod'Dynges Frrta.na.dd l mynod i angorfa Naples, a b'o y cal Ohgau ?'' cad-drysorau wedi caet eu rhoddi i fnu i e; Fa? rhydl, ar ddymumad y Fren- fines- f a( ??" y ?'?? ei addef yn awr gu ^pwra^ip- '4 P -arau Patis, ac 0 hei,Nvy(ld li y tin y y mae yii lie?v3'd(l hynny y mae yn ^igoneb7v& af'od ?'"?s Naples wedi ei rhoddi i fyuu hefyd' cyn hyn. T^^1' ?" Un ? ??purau Paris fod son yn y'nledtf° ?" ? Brenhmes Naples wedi ^yfofl Paris ar ?'?' laf o'r ? ??"-  W?!; "ir  ?Y? eu meddylia trwy ??dteisia?? Taleithau dy wedir gan weumlog. ?" Bona ^f' 61 b°d yn hen br*vd ?ellach l'r ( }'Ulon h J., 1, I ,onaparte, ei bod vn hen bl'vd b ellacl 1 r aerlIog a dywedant nad oedd Napo eo r 'ohl.rn un, i dcwi, gan ?? y deyrnas wedi (I an?os e,'bod o'i du e^* Slcrharr \frthym S?n wr bonheddig Americ- aidd yrh Wit ddaeth i'r ddinas ddoe o Paris, fo'd grVm Bonaparte i wrhwynebu'r €y V irw .yr red |M w3r"eb«'1' Cyngrerrwyr WeoL.cael ?? fwybau S071 l?wer, g?db!e-tu?wyr, am n? oes ganddo ychwaneg ?? thr; ?? 0 ??-yT addas i gymmeryd y ^aes'* yw 1'0 y 'dwch Flramgc, ac ) r ?§?!s ?? e ? ?? ?'? y .d?'ch Ft'ra!ng? ac 'yn ?i h o t :r ?. r?.?' ? ? mddegys fod e. Jfelthio trwy ei ?'nystf  "lad "edi "?r ''?" yn dair plaid, yr Ymer- Id"??dionl v P'-?'noliaid, a'r Gwermohall; y btU ena <•1 aihy"' er mai hwy sydd leiaf ilios 1^ ,r r ?'??? ?durdodol.o. herwydd ?d"y? fyddtrt yn hollol o'u tu. b COl'ph hc!aeth poblogaeth FfraingC, gan eu ^«ol ??'? ar ''V? a dinystr, ac yn neHl. dqot\Vrthvynebol i'r modd'o godimUwyr yno  al'rl'ir ?" Bonaparte, a lawenychasant ar ?feriad ? ?''??"'?'? ?1 y rhai a osodasant 4?rf 1, ar y idaU beth byn on d Sa» fod- yr ??hia:ad r r& <ra ??h hyn end gan fed. yr 'I' ffelllald (gan y rhai y haruent:ygormeswyd >ynt drosoesoed fn l y ymdanos fcl yn o:Wodraethu r, teulu hwnuwyn ollol, ac yr ?d U?,? ?'?diaeth ag oeddynt wedi f I falntiolaeth tra yr oedd y teu? Bourbon- ^i ft. tra yr oedd y teulu Bourbon- mewn1aral], yn ffugio r hagweled y ^^wil.iva yn Cr°Si r ?""?s, a gorchnddio 1011 gwla ? ddychryn!adau eded?aeth ^agfarnlivrl y Peilboethiad h'* y gellir ??farni?At y penboethiad hya y gellir Yf wanegu Itawer o'r P?chenogion tiroedd Yldroadol y ???' ?"'? wrth amgyldnadau a ?digwydda ?? ? dueddwyd i ofni fed y Hyw- ?'aeth yn bWna111 ammeu eu tlwl,.wy 1 W ?edd.annan "?" ammeu eu hawt llwy i'w G? hynny  "? ? y.caHa; gy?. Gan h'y, nY 'lid ?Nv ?" caulyn 0 a?genrhc.d. tYdd fd od y» gwneu- tllur cyfaill i Lols x Vf1! T? eia bbd 3-" ,aer hZthi° y Ma yr enaith yr un ar yr ?er ?- Nid?f??S? r y Bourbon:aid mewn Uri rnod(I Y" cael ^u cyfyngu i agos yr hoil hen ^ende{j jo ac hen berchenogion tiroedd a ?"?4?o? ?c hen berchenog.on t.roedd a mae ganddynt lawer o ^annau ereilj h Deheubarth, a rnaiiiiau ere"II A? ?"? ?'?? ac yr ?y" Y" Slcr fod Doges Aln gUlemC ?" belled gael ei ^rthod gan drip Bordeaux, feyr oedd :lWh» Bourdeaux, fel. y? oedd .? hyd oni ddeua fgn'01 yn ofyno1 1 attal el1 ?gyd?llwyddiant'' ?'? P????t dorn I Y trydedd plaid a gynnwTS yr hen Wei,in61- iaid (Rc¡mbticdns):eh wyldroad() y rhai a liosog- wyd trwy uuoHaeth amry w wyr goludog a chyf- rifol, t'r rhai y g\Vnae £ h Bonaparte, trnty ryw weithredoedd neu gilydd, ei hun yn atgas; ac y mae rhai hen Freriliitioliaid wedi uno a'r blald hon, y rhai a dchwynant fod eu Louis XVIII. hwy, fel ein Siarl II. ni, wedi anghofioyr hyn a ddioddefasant drostynt, a cheisio ennill eu gel- ynion trwy gymmwynasau, ac ymddwyn yn gyf- atteboL i'r egwyddor wrthun, (neu yn hytrach diilyg egwyddor) nad oedd i'aid iddynt ofni tramgwyddo eu gyfeillion. Pe byddai gan y blaid hon bennaeth nddas byddai yn anorchfygol. Tebyg ddigon y bydd holl deulu Bonaparte yn rhannog yn ei dynged ef, peamgen gallasent edrych ar ei frawd Lucien, egwyddorion llywodraethol yr hwn sydd uri a'r eiddynt hwythau. Carnot, meddant, fyddai'r dyn, pe byddai ei antuiiaeth yn gyfartal i'w fed- rusrwydd, eithr ymddengys fod nattuf wedi ei Ifurlio ef i gyilawni pethau dan arall, ac lIid flaenori; o leiaf, pe dinystrid Bonaparte, yr hyn yr ydym yn ddisgwylam datio gyda hyder, meddylia llawer y bydd i'r fydllin droi ei golwg at y faner Weriniaethol, ac yna bydd ymdrech tra dinystriol i gymmeryd lie o'r newydd. Tacnir son trwy'r ddipas, fed Bonaparte gan deimlo ei hollol aualluowgi wydd i wrthsefyll y lluoedd dirfawr ag ydynt yn cychwyn yn ei er- byn, yn bwriadu cynnyg ar fed iddo ef a'i dculu gael cilio i'r Americ, i'r diben i ragflaenu rhyfel; nid ydym yn gwybod ar ba sylfaen y mae'r son hwn yn gorphwys a phe gwir fyddai, beth a wneir i'w holl Gadfridogimi anudoulyd?

Advertising

.At Argraffiudydd Seren Gamer.I

I . I -... i r 1\IWYNCOPPR…

Family Notices

iARCHJADOEDJ).-

AT EIN GOHEBWYR.

,I I MYNEGIAD A M A El" tt…

At Argraffiudydd Seven Gomcf.…