Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

?. ?? Argranwyr l Fawrhydt'r BMn;n O-edi? t. b riiiit IN7t* ll3I It ?wh ?? ??'? ?Y?y?a oiyno), gan gauad ,b, b I I oud y ddwy brif atliropa, i ar? Ej,ao- 'biau? ?? V y '?? Saesneg. (Dywedh ean ?llS r}eu ddnu o'r ?'?'? lythyrau hyn, yn i,u„„ *nasia^ ')niiiut-lythyran ac eiddo Iago'rcyn- taf yi ?'adbr.iut-'ythyrar, aceiddo rago'rcy 11 ??"?ewnun rhy? faith a??. (BfM/c? ?. tlni'oer ? ??- in BM/'ro?? ?'<??/-?, vol. ii. *and turn's Bcdcs. ??: Vol. i. p. 347.) Y Bta;u .rau fel y dywedir, a roddant ?awtu ??°? ?'S''?? H?!au Cymreig. Yr unig ?e?h dd Y'n' unavii ?'??' ?'gwyrHythyr-frehnog i ? meryd cyMawn fedd!?? o'u hawl a gwneu- thur i '*VW ???"ydd o honi; hyd yma nid yw yn Vmda^§os -u bod wedi ? wneuthur. Mewn Can a aniu>r5 "? ddau can mlynedd y maent -.?e? Utatgra? ar eu traul a'u hanturiaeth eu iiun gynnifer o Fibtau i Gymru ag yr argraff- <ldp'??'??'?" H?'-?-S i'r Synagog lu- iwalrn hy,iny y?? dim ?? y argraff- iad ""?yg? d?hon nad yw mor eglur; ond am ? ? wythplyg, nyni a wyddom ar draul  ????yd hwy. A gadael fod gwneu- IUrWyr y breinsgrifau yn bwradl yny dechfeu j.(j jj? osgtwy?do'r hawl hon? os na chymmnr.ln i f.r.nugelIai fod perygl o fod yn agored i ddirwy; onad oes dirwy wedi ei haed'du-eisoes. Eithr 'Ol .nad,o?. dirwy wedi ei liae d du c i s o e s. -Eithr t): ?? ') ? i ?? wrthddadlu yn erbyn un peth tra ftd r Wla^ C5el Gl diwallu yn ddyladwy. fyddal'r wlad y" cael ei diwalla yn ddyladwy. Ond ? "? y?'" cae' ? drwaMu, aC,bywei'bod I hb ?'?Huyn (%ledus i ryw fraint a rodd- !d 11 -Vn.!on nei!!dn°l 1 argraffu, yna y mae 'Wyd i'-ddy-iiiori iieilldliol?i aryra'ffu, yna y mae adho/ '???'y"; yn?Gcam?ri,achamwncen-  yn bod, yr hwn a ddy!a! ga? isnlnd. ????ywcdtr fed braint lythyrau fcl taliadau b'y-"Yfl?ol yn bethau buddiol, OS nad ydynt er atirl! y.di^?, d dylent fod er elw i'r taledi,, neu?- ? e.n.?g. Ni ddylai unpeth a gania-ttair" i wr W!nniec"g teilwng fod er colled iddo. Ac nis ?'irmeddwl fod un braint !ythyr yn rhwymo t,-?'??? i waeuthur yr hyn a fyddai ""IVO,idiol iddo ei hun. Gwir iawn. Ae yr wyf Vn barnu fod y rhwystraU yn yr achos hwn yn tvf oc « od, di wrth ddiffyg o elw. digonol i gvd- ?od. odd: wrth ddiH-yg o cl w digonol i gyd- fYl1èùag 6f. Nid wyfn yn deaH y gelfyddyd o •,graffa pa fodd bynnag anturiaf i ddy?,dyd, ei fod yn y?-??'Scs yn dm hV"od i mi. fod yr j»lhhoos hwh yn methu dwyn budd ac elw priodol, ^Qgystal a budd cyffredin. (tW KARHAU.)

I - OL-Y SGRIFE iV.I

Advertising

.At Argraffiudydd Seren Gamer.I

I . I -... i r 1\IWYNCOPPR…

Family Notices

iARCHJADOEDJ).-

AT EIN GOHEBWYR.

,I I MYNEGIAD A M A El" tt…

At Argraffiudydd Seven Gomcf.…