Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Pigion 6 lythrr oddiwrth y Gofuch wyl^yr yn Genoa i Lloyd, a airtserwyd Mai 22.—" Nyn? a hysbysasom ar yr 20ied o'r mis hwn fod y ifrei- gad Ffrengig Melpomene y.edi cael ci hysga- faelu gan y iiivoli ar cigwaith yn ceisio myned trwy drais i Naples. Gan frysriegesydd a ddan- fonwyd gan Arglwydd Bufghersh o Florence, yr hwn a ddaetli ymi. neitlii\,vvt-, yr ydyiii yn dysgu i lyngesan Frytauaidd, yr hon a gynnwysai y I Tremendous, Alcmone, jiV Partridge, ddyfod i angorfa Naples ar yr lleg, a bygwth ymosod a mangnelau ar yddiuas, ar hyn gyrodd Madame Murat y Tywysog Cariati i gynnadlecldu dros ddiogelwch y ddinas, yr hwn a gyttunodd ar yr ammodau canlyr.ol :—1. Bod i'r ddwy long Ne- apolitaidd perthynol Vv • gadres, yuI yti t yn angorfa Naples, i gael eti; rhoddi i fyiiu'n ddioed I i longau ei Fawfiiydi Brytanaidd. 2. Fod i'r trysorfeydd llyngesol yn Naples gael eu rhüddiil fyuu hefyd. 3, Itcd i'r Hong o'r gadres ag sydd heb ei gorphen, a'"r holl ddefnyddian .angen- rlieidiol i'w gorphen, i gael eu rhoddi i foddiant lloílgau ei Fawrhydi Brytanaidd. Y l'oilgtu all, trysorau a ysgafaelir yu y modd hyn ydynr i ai-os ym meddiant y LlyWodraeth Frytanaidd, d'i Fawrhydi Brenin y ddwy Sicily, Ferdinand V;-Yr oeddid yn son fod Ilynges liosog o drosglwydd-longauwedi dyfcd i'r golwg, a bod I llawer o aufoucVlonrwydd ym mysg y tjigoUon cisieu rbod(li'r lie i fynu, ac wi th bob tebygol- iaeth rhoddwyd y He i fy i, u yn ebrwydd wedi. hynny." Mewn llythyr cyfrinachol o Rofain, a am- serwyd y 15fed o'r mis. hwn, dywedir fod y Cardinal Maury wedi cael ei a'i yrru i i gastell St. Angelo, a bod y 700,000 o goronau ag oedd y Cardinal Fesch a'i chwaer wedi cu ¡ rhoddi yn ariandy Tortonia wedi cael eu hatta- faelu. t- I I II PAPURAU PARIS, AM rll Sljiy o I'A I. Cynhalir y Champ de Mai ar y Itaf o Fehefin y cyrph a'r awdurdodau cyhoedd a ant, yn dorf drefnus gyda'r osgordd arferol. Am lleg o'r glech yr Ymerawdr a a o'r Thuileries mewn cerbyd a dynnir gan wyth cellyl, ei holl swydd- ogion a gwyr urddasol ereill a dynnir gan chwech cellyl. Yr Ymerawdr a gymmer ei le ar yr or- sedd, a chyn gyuted ag yr eisteddo cyflawnir y | trereu (mass); yna cyflwynir Cennadon y Cymdeithasau Etholyddawl iddo, a'u lleisiau a wneiryn hysbys, a chyhoeddir cymmeradwyaeth y -fturf-lyw-odraeth gan y Prif Gyhoeddwr. Wedi y cymmero Bonaparte y llw, yrhoIl (i d y ii ion a fyddollt yn y He, gan sefyll yn betinoeth.a i wnant yr un peti-i lo Deum a ganlyn. C, Y lwynir yr eryrod gan yr Ymerawdr i geunadon y milwyr a'r 11.ynges, ac vna efe a a i'r Champ de Mars, lie y bydd idfJo ef, fe! Milwriad y Gosgorddioh Ymerod rol a G-w lad wriaethoI, gy f- 1 wyno yr eryrcd i'r ddau gcrph hynny, He yna a,,i li  'tin ) ic. y tizi dychwela y dorf drefnus yn yr mi drcfn; go- leuir y Breninllys a'r holl adeiladau c)-itoedd. Munitcur. i n ive d i tii,io Dywedh' fod BrOtiin Nap?s wcdi tf)!o yn Touion; a hodamryw swydd?'on perthvnoi i Osgoidd?cn Gw!adwnncthu\pm??e(jt?np) eu goÙwng ymaith. Sicrheir wrthym fo(I Breiiin yr Iseldir (Neth- crlands) wedi eeisic/'gan y Count de Lile, (Louis XVIII.) a'i detiiu, i gilio o'i Lywodraeth ef. Os yw yr hy sbysiaeth uchod ymhapurau Paris yn gywir, ynghylch fod Murat wedi tirio .yn Toulon, y mae haul ci Iwyddiant a'i fawredd ef, wrth bob arwyddion, wcdi machlud. Yr hanesion o La Vendee ydynt yn cyrhaedd i'r 28ain o Fai; ymaer Cadfridog Travot wedi danfon allan gyhoeddiad i walio(](] y tri' go'tio[i i adferu trefn a thawelwch. Y mae Prif Swyddog Nantes wedi ceisio arian, a chynnorth- wy mewn S'ordd araH;, iadeHadu yr amddiiryn- feydd mewn gwahanol lcoedd i amddiffyn y ddinas hoiiiio rhig, ymosodiadau'r gwrthryfel- wyr. Mewn llythyr o Nantes, a ysgrifenwyd y 2Gain o Fai, dywedir fod y Cadfridog Travot, yn y brwydrau a ymladdwyd yn Chaloirs, Palion, Aizenay, a Pas-Octou, gerllawr St. Giles, wedi cymmeryd ^ali> bcdrolfermi yn cynnwys arlwy rhy fel oddi ar y g a bod Charette wedi marw o'i glwyfau. Yr hyn oil a ddengys fod y gwrthryfeV yn La Vendee o nattur dra" phwysig. Trwy lytbyvau ereill yr ydym yn dealt fod dau frodyr c'r enw De La Roche Jacquelin, Louis ac A.uguste, enwog am j eu ffyddloncleb i'r Brenin, vvedi blaenori yn y gwrthryfel yn crbyn Bonaparte yn y daiaeth uchod; aeth y blaenaf o'r ddau o St. Giles i Nairmoutier i'r diben i sefydiu arfdy yno, ond o herwy dd i'w gynn'yg droi allan yn aflwydd- iannus efe a giliodd yn nes i mewn i'r wlad; a thra y bu efe ymaith gorehfygwyd ei wyr y rhai oeddynt dan dywysaeth ei frawd, gan Travot. Nid oes neb hanesion o bwys o'r coffin gogledd- ol; ond dywedir fod Mortier wedi cyrhaedd Strasburg, ar getniadwriaeth bwysig. Neithiwyr derbynrasoni Bapurau o Holarid a Brussels i'r laf o'r mis Invn; mynegant fod rhai Cossacs wefli ymddangos eisioes ar y Rhine, a bod y Ffrangcod wedi gollwng ydwfr ar hyd y tir o gylch Valenciennes, ac araddilifynfaoedd ercill ar y cyffin gogleddol. ,PAljURAU {}ERMAY; I Cj-nnwysir yr hanes camlynol yn Llys-argraff Bologna am y 13eg Fai i-^Cymmer^yd amryw a'r gweithfeydd oddi'.irnigy 1 <vh'Ancona trwy rtitlir gan luoedd dewrion y Cadfridog G-ippert, a dig- gwyliri'i, dditi,,is gaelci rlioddi 1 fynu yn ebrwydd. Y Maeslywydd Mohr sydd yn ymlid y Brenin Joachim yn ddyfal ar liyd glan yr,Adriatic, gan ddanfon carcharoiion i mew n yn feunyddio]; a bod y Cadfridog Bianchi wedi cyrhaedd Foligno ar y 9fed, a'i fod yn bwriadu cychwyn oddi yno yn uniougyrch tua phrif ddinas y gelynion.— Cymmcrwyd 200 o garcharorion gan y Cadfridog Molir ar y 7fed; a Itawer yn ychwanrg ar yr Sfed; yr oedd encilindau ac anhrefn wcdi myned il i- fatli raddau vm my ddiu Naples, fel ytybid y byddai wedi 1 lei ha u agos i tfdim cyn cyrhaedd Capua, os gpUarr Bretun gyrhaedd y lIe liwnnw mewn diogelwcli ei hun. Ilvvyli.odd Ilynges Frytanaidd o Genoa ar hwyry 12fed tua Naples. Cynnwysir .yr vl-3 eg cennadiaeth yngliylch y gweitlirediadau milwraidd YWYl' Eidal mewn un o bapurau li-Nvii a gymmerw vd o bapur Germanaidd, ac a a'mserwyd Milan, Mai eg, y swrn o hbtio a ganlyn: Y .-o j f 'a ailasai'r Mapslywydd Bianc!)! (Avvstriacl) .wneiiifiur wqsli brwydr Tolentnip, oedd dilyn y gelyaiou, ) n i'eunyddiol. Ni chan- iatawyd d'hu Honyddwch I'r Biemn Joachim; 'bygwtliJci ochraii I yn barhaus, ac ymosodid ar, Y,tu,Ol iddi yn ddibaid,. a gorfu arno adael pob mantais tir ag oedd ganddo i achub ei fyddin trwy gycliwyniadau cyfiyrn. Ac yn y gwrtligyclnvyniad i'r 1.3eg o'r mis hwn (Mai) coilod.d fwy na hanner ei wyr. Cym- merodd y Maeslywydd Mohr, wedi amryw frwydrau, ychwancg na 1,500 o garcharorion. Ymosododd v Canwriad Souvent, o farcliluoedd y Tywysog Rhaglaw, ar y gelynion gerllaw Mcrallo, a gwnaeth gant o honynt yn garchar- orion. Yn Guila Nova efe a gymmerodd gryn I' lawer o arhry rhyfet a phedrolfenni, a llong yn Uwythcg o iuniacih ac yn rhwym i Ancona. Cychwynodd y Cadfridog Eckhardt gyùÙ, mawr frys, ar hyd ifordd disathrgau luyddwyr, a thros fynyddau geirwon, ar Anatrice, ac ar yr lleg cyrhac-ddodd Pupoli a Sulmona, ac yn y cych- wyniad hyn coilodd y gelynion 500 o garchar- orion. Ar y 12fed daeth y Maeslywydd Bianchi i 1 A qui la ynghyda chorph y fyddin a chychwyn- odd t?a T?ri!) a Rieti; cynnuHodd y Maeslyw- ydd Nugent ei boll lunedd yn Rhufmo a chych- NV d hyd Lepranca, lie yr oedd dosbarth o filwyr v gelynipn imcwn ymddangosiad yn cymmeryd sefyfifU;; ofe a ymosododd arnynt, (Tan eLi niaoddu, a chymmeryd amryw. garcharor- ion. LIogoddy gelynwlI y bont a gwrthgych- wynasant i St. Germano, Y Cadfridog Nea^ftl-. itaidd Maidies oedd yn rheoli yn ),-r yr. hwn a fu rmaith )11 fllangell)¡y¡(;t1,LaHrŸ¡ Ffe a ymddyg.odd g}da lhiwero at drlgolion rhai. o'r tajeithau Rlmfeiiiig, y rhai wedi yii cu.huinsin yn erbyn ei l inoedd cf.. Ar nos yr l1eg acth y Brenin | Joachtm??'ydA brys hcibio SuImona, ynghyd a gweduill\ei 'fyddin, yn cynnwys 12,000 o wyr. traed a 3000 o farchluoedd. Y mae'r golled a gafodd mewn brys gychwvniad, o achos encil- f iadau, colli brwydrau, rhifedi heiaeth o garchar- orion, M'edi ei lleihau i'r fath raddau fel nad yw alluog bcllaeh isefyll mewn brwydr reclaidd. ¡ Yn awr y maiB'F Maeslywydd Bianchi wedi cynnull ei holl'fyddi; ni chafodd efe'r golled i leiaf ar ei gychwyivlad, wi th ymlid byddin • r Murat yn ddibaid., Y Mtieslywydd Nugent yn neshau o ifordd arali gyferbynicl. I Derbynwyd hysbysiaeth fod llreigad Ffrengig a drefnwyd i gymmeryd y Brenin diweddar Je- rome fi,,i%vcl o Naples i Ffraingc, wedi cad ei chym'neryd gau y Brytamaid ar gy fer llóngbodh Núples. Si/lzaad Argrajjiedydd y papur Ffrengig.— yr hysbysiaeth hwn, yntddengys nad yw yr hanesion Awstraidd bob amser yn gywir eanvs Y mae y llreigad Ffrengig yr hon a dybir a gymmerwyd gerllaw Naples, wedi dwyu Madame Mere a'r Tywysog j Jerome i Ffraingc mewn diogelwcli. Dychwelodd Arglwydd Biirghersh ar y 9fed o'r mis diweddaf i Rufain o. Toleutino, lie yr oedd efe ar y ddau ddiwrnod ag y bu yr Awstri- aid a'r Neapolitiaid yn brwydro YIIO. Derbyniodd Gweinidogion y Llywodraeth gennndiaethau ddoe o Switzerland, y rhai, fel y dywedir, a berthynaiit i 48,000 o wyr ag y mae y Taleithiau hytiny ynghylch eu danfon i'r maes, ar yr ammod o gael arian cyasihorth o'r wlad hon. Ymddengys fod Canghellawr y Trysorlys yn ymroddi codi dimmau yn ychwaneg ar argruti- nod pob papur newyddion, a Gd. yn ychwaneg am bob hysbysiad ac nid oes end disgwyl cyd- syniad y Senedd i wneuthur yr ymroddiad hwn yn gyfraitlu Bore ddoe hwyliodd y Ramilies t ti ,t'r gor- llewin ac yn yr liwyr y Griffon, a Ilynges o drosglwydd-loiigau; o Torbay, a'r 21ain catrod o wyr traed, tua Cork.

- -7---I SENEDD YMERODROL.…

HANES GWAHANOL G YFI EITHt…

[No title]