Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

- - -- -,-I 1 I- C. I _______________…

[No title]

News
Cite
Share

MERCHE5, 31. Ni chaniatteir i neb llongau a milwyr, ceffylau neu drysorau niilwraidd i fyned o'r Downs i Ostend, ond hynny heb nawdd-lynges. Ym- ddengys fod hyn yn ragoCheliad angenrheidiol, o herwydd fod llcngbyrth Ffrangc, y rhai ydynt nesaf at Loegr yn llawn o hcrwlongau, y rhai ydynt barod i ddyfod allan cyn gynted ag y ¡ ciy wont fod rhy fel wedi dechreu. Daeth y Royal Oak 77, y Llyngesydd Mal- colm, Bedford 74, Majestic 54, ac amryi-i loii-liu ei-eill i Portsmouth ddoe, ag agos yr holl filwyr ag oeddynt yn ddiweddar yn milwrio ymharthau i Gogleddol yr Am eric, gan gynnwys v mangnel- wyr hrenliinol, a'r holl gad-drysorau. Yr oedd gweddill y lluoedd wedi caei eu gadael yn Ber- muda yn cynuull llunhieth. Derbyniasom bapurau Paris i'r 29ain o'r mis hwn. Mynegant fod y Tywysog Licliteustein wedi cyrraedd Strasburg ar ei liordd o Vienna i 1 Paris; ond tebyg ddigon y iry'r hacriad hwn I allan yn anwireddus, o herwydd ymddengys fod ysgrifenvvyr papurau Paris yn dra awyddns i aimog y bobi i oheithio am heddweh rhwng 1 Ffraingc ag Awstria. Y mae'r Eth-jhyyr a. wys- wyd t'r gymrnanfa fawr a elwir Champ de Mai, yn dyfod i Paris bob dydd; ac yr ydys wech: derbyn coilyfrau o 65 o'r taleithau eisoes, y rhai a gynnwysant fzirti-,tu'r 't-i-olion.; nid ydys wedi pennodi ar ddydd y ddefod etto. Ymddengys fod Bonaparte yn chwennych denu trigolion Ffraingc yn barhaus i gredu nad yw Pryda!n yn elynol iawn iddo ef; o herwydd, dywedir dan y pen Paris, Mai 27,—Yr ydym yn Slcr fod yr holl dywygwyr ir,;?l%vraicld' tanaidd wcdi caet gorchymyn oddiwrth cu L!y- wodraeth, i beidio rhwystro neb Itongau dan y faner drUi?' ar eu mordaith. Ac yn ganlynol i'r gorchymyn hwn, goddefodd I!yngps Frytanaidd rr ffreigad ag ocdd yn trosglwyddo Madam Mere a'r Cardinal Fesche ar yr 16eg o Fai i fyncd Le?ibio yn ddisylw, er fod y Dyugesydd B'-ytan- ? aidd yn g?ybod fod rhai o'r teuiu Brenhiuol ynddi."—" Ymhlith y chwedlau annymunol yng- hylch Ffraingc a daenir yn Llundain, y rhai a berthrnant i La Vendee yw'r unig rai ag sydd a sylfaen iddynt. A thra hynod yw, mai pan gy- hoeddwyd Invy gyntaf yn Llundain, yr oeddynt mown rhyw fesur yn ragddywediadau. Gwir yw fod rhai ifreigadau Brytanaidd wedi tirio GOOO o ddrylliau Birmingham yn St. Giles, ger- i llaAv Sables, a rhai pennaethiaid miuteioedd pan glywodd y Cadfridog Travot am hyn efe a aeth o Napoleon a 300 o arfogion i St. Giles, a gwas- garodd y Iliavv;> ag oedd dyfodiad y trreigadau wedi cu cynnuil, Cy mmerodd 3000 o'r drylliau; yroedd y lieill wedi cael eu dyranu ym mysg y minteioedd, yn erbyn y rhai v mae trigolion y wlad yn gyfrannog. Seinir bloedd rhyfcl yn y pentrefi, a'r trigolion a gynnullant i gynnorth- wy'r milwyr yn arndditfynteydd y dinasoedd." Mewn hysbysiaeth dan y pen Nantes, Mai 22, rhoddir-y darluniad canlynol o ansawdd pethau yn La Vendee:—" Y newyddion a dder- bynwycl o La Vendee ydynt dra boddhaol, a'r fath pr'r ymddiried y" 'y Cadfridog Travot, yr hWll a drefnwyd gan yr Ymerawdr i ddarostwng y terfysg yn v wlad honno, fel na fydd iddo }.. 0 r C If'l C 4- C' bar hau yn hir. Y mHO r padfridog Count Cliar- pentier newydd dderbyu hysbysiaeth oddiwrth y Cadfridog hwnnw. Dydd Gwener diweddaf maeddwyd. y terfysgwyr yn St. Giles; efe a gychwynodd echdoe heibio Agrernont, a chan gwrdd a'r gelynion yn Aibenai, gyrwyd hwy ar ifo yn hollol. Clwyfwyd amryw swyddogion, ac ym niysg ereill Charette, yr hwn fel y tybir a ddolurwyd yn angheuol gan belen ar ei fron. Cymmerodd y Cadfridog Travot ocldi arnynt bump men yn llawn arfau ac arlwy rhyfel • ac a ddymchwelodd 150 o wyr reify la u gan gym- meryd oddi arnYllt euceffylan a't,. dud (baggage). Y mae Ilawer o gatrodan yn dyfod yno o wahanol barthau, i uno Cadfridog hwn, ac i lethu'r j gwrthryfel yn ei dechrcuad., Ein holl filwvr III ydynt yn yr ysbrydiacth goreu. .i J Dan y per, Angers, Mai 28, dvwedir. ? Y mae dvdoliadau cynnorthwyo1 yn cael eu ifarfiy vn Niort, yn Poitiers, ac ya Nantes. Tiriodd y n N-11 'i 'i r i oj d y aeson d'ysorau milwraidd a goruchwilw\ r ter- fysg, ac dni buasai'r mesurau egniol a KY-;l1mer- wyd, cawsern weled meVHI byr amser adnewvdd. iad o holl erchyilderau La Vendee. Dysgodd y Cadfridog Travot, yr hwn sydd yn rheoli ya Napoleon, fod llynges Frytanaidd wedi tirio cad-drysorau yu St. Giles, a bod y Count La Roche Jacquelin, a rhyw flaenoriaid ereill, wedi cynnuil o bsdair i bum mil o wyr. ac wedi cyfr- meryd mangnelfa St. Giles, yrlion a gan 30 o feth-filwyr; efe a gychwynodd gydi 1200 o wyr, a chyfarfu a'r gwrtliryfelwyr ar y ar v 1 geg, ymosodedd arnynt, a t. Lladdodcl ynghylch 300 o honynt, ac yn eu inysa- yr oedd dyn o'r enw Charette; a daeth meVu pryd j'r lle y tirioùd (eu blaen:Haiti) i gymtnery d 4000 o ddrylliau, y rhai a wtiawd yn L'o-gr, GOO barrilaid o bylor ac wedi liynny vmJ-idiodJ. yr lieill, achymmerodd lawer o arfau ac nrhvy rhyfel. G wasgarodd y terfysgvvyr yrnhob liordd, gan ddywedyd ffordd -ll eu bod liwy ya gorfod cychwyn (yn erhyu Napoleon) dan hoen niarwolaeth. Mewn an.ryw ardaioedd He v byg.wthwrd y trigolion mewn cyífe!yb fodd, cod- byg.?IN7th?,,73-(l y trigolion iiie wp evii'e!)?b f?Dd,l coll? y gwrthryfelwyr mewti amry w fanauag yr oedd- ynt wedi lmddangos.Jlonileur. Wrth yr hanes uchod o ddarostyng!ad y ter- fysg yn La Vendee, ymddengys fod'Lly wodraeth Bonaparte yn gWeled yn addas i leihau'f effaith a adawodd yr hanesion blaenoroi o'r UJiihyw ar feddyliau'r bob] canys prin y gellir meddwl fod y gwrthryfel yno wedi ei ddarostwng, o her- wydd pe fr-ily, i ba ddiben y danfonir catrodau o'r newj dd yno, yn y gorllewiiij megis y dywed yr hanes o Nantes, gan fod cymmaint eisieu llu- oedd yn y dwyrain. Nid yw'r papurau hyn yn cynnwys neb new- yddion o'r Eidal, nac o Naples, Tnghv'ch SHf-, yllfa'r y.struan Murat; pet, fodd bynnag, yrydy yn gyfiredin yn ystyried fod ei dynged cf wedi ei sefyilu. Y mae holl bennadixriaid Ewrop wedi ei wrthod ef, ac y mae gan AwstLa gymmamt a chan milo wyr ynyr Eidal yn awr, y rhai ydynt yn dwyn yrnlaen fwriadau'r Ymerawdr yn erbyu" Naples. Cyfododd y trysorfe vdd ychydigddocyn Llun- dain, ac heddyvV codasant un yn y cant. Pri- odolir y codiad hwn i'r dyb ag sydd yn fFynnu fxvv fwy, fod Bonaparte yn analluog i scfyli yiigwyueb yniosocfiad y CrnPTeirwn. Mewn eisteddfod o Weinidogion y Cyngreir- wyr yn Vienna, eyttunwyd nad -cedd achos i'r galiuoedd cyfunol gyfnewitl y cyhoeddiad a yr- wyd al!an ganddynt ar y ??g o Fawrth, 0 achos fod Bonaparte yn awr mewn meddi,mt o orsedd Ffraingc, ac heb fod y pryd hynny ac hefyd, gan fod y cyhoeddiad hwnnw mewn grym, nad oedd raid gyrru allan gyhocddiad o'r newydd. Hysbysir mewn llythyrau o'r Cape of Good Hope, fod yr anghyttundeb rhyngom a Llvwod- raeth China wedi ei deifyim mewn modd hedd. ychol arddiwedd y mis Tachwedd diweddaf.-

[No title]