Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

- - -- -,-I 1 I- C. I _______________…

News
Cite
Share

I 1 I- C. I DYDD MAWRTII, MAI SO. DERBYNIASOM Mpmau Ffrankfort i'r 2 lain, ac eiddo Brussels i'r 28am, y bore hwn. Hysbysir dan y pen Genoa fod y fyddin I'rytanaidd a Siliciaidd ag oedd yn ymbarottoi i vmosod ar Naples, wedi cael ei gwucllthur i fynu o 15,000 o filwyr Sicily, lleng o arfogion Cala- bria, a 6000 o filwyr Prydain; rhaid fod yr olaf yn cyiinwys y mihvyr ag oedd gennym ni yn Genoa, canys nid oedd ychwaneg ua 3000 o íil. w, r Brytanaidd yn Sicily. Dywcdir nad oedd ftyddlon ymlyniad y Calabriaid with en Brenin wedi ileihau yn y mesur lleiaf erioed ac hysbysir fod y Breniu ei hun i iiaenori ar y lluoedd hya yn eu goresgyniad o deyfnas Naples. Y r ydys wedi cyflinachu cryn lawer eisoes a'r Neapolit- iaid ag ydynt yn anneddu gerllaw'r mor, y rhai oil ydynt barod i amlygu eu pleidgarwch i'r achos da cyn gyntedagyr ymddangoso'r fyddin ac yr ydys yn ystyried y bydd adsefydliad Fer- dinand ar orsedd Naples wedi cymmcryd lie cyn y cyntaf o Felieiin.—Oracle. Vienna, Mai 16.—*Disgwylir bob munud I glywed y newydd fod ein lluoedd ni wedi medd- iannu Naples, ac Ancona. Brenin PrWssia a a at y fyddin trwy Berlin; a'r ddati Ymeravvdr trwy Prague. Y mae (medd y papurau hyn) ychwaneg na 200,000 o filwyr Prwssia wedi cyrhaedd glan y Rhine, ac nid ydynt ond disgwyl dyfodiad by- ddin ltwssia, yr hon a gynnwys 250,000 o wyr, ac yn brysio ymlaen, j ddechreu'r rhyfel. Y digwyddiadau a ellir ddisgwyl ydynt yn rhagori a.'r un peth a welwyd hyd yn hyn. Tiriodd y catrodau cyntaf o filwyr Prydain, o'r Ameiic, yn Ostend, ar y 23ain. Y lluoedd cyngreiriol ar y Rhine Uchaf ydynt dra chyfrifol elsoes; y mae gan y Bavariaid 52,000 o wyr; Wirtemberg 20,000; Baden 12,000; a Hesse 8000. Aeth rhes gyntaf byddin Rwssia trwy Nuremberg ar y 19eg; yr ydys yn disgwyl i gan mil o aifogion fyned trwy'r lie hwnnw. Pa fodd bynnag, yn ol yr hysbysiaeth olaf oddiwrth Cill byddin ni yn Belgium, nid oeddid yn disgwyl i\r gweithrediadnu niilwraidd ddech- reu nes byddai'r holl filwyr cyngreiriol wedi dyfod ymlaell hyd at y Rhine, acyna yr ydys yn meddwl gyrru'r fath rifedi helaeth o wyr dros y Rhine, ag a yrrantbob gwrthwynebiad o'u b!aen, ac am hynny yr oeddid yn bariu ym myddirt Dug Welington y byddai rhai wythuosau i fyned heibio cyn yr anturiai'r Cyngreirwyr groesPr Rhine- Cawn weled yn fuan pa un a bod Bona- parte yn meddwl disgwyl dyfodiad ei wrthwy- nebwyr dros y terfynau, neu yniosod arnynt cyn y cryfhaont i'r gradd mwyaf. Y mae Brenin yr Ygpacn wedi gyrru allan gy- hoeddiad rhyfel maith yn erbyn Bonaparte; yr hwn wedi sylwi yu go helaeth ar ddichellion, nchelfrydedd, tuedd yniiaddgar, a gormes Napo- leon, yr hwn sydd wedi bod yn dorrwr am- modau eriohl, pan fyddai hynny yn. gyflnus, ac er mantals iddo; a ddywed fod holl Ewrop wedi i Uawufwriadu 1la chaiffyr haerlliig- Bonaparte, yr hu n a ormesodd ar wledydd y Cyfandir, ac a it iddiodd roddi cyfreithau i'r moroed d flan oedd en holl long-au wedi eu cady/yno yn eu Hongbyrth, i deyrnasu yn hwy, end i apelio at gyfraith cyf- iawnder athunan amddilfyniad. Ac y ma'6'r cy hoeddiad yn terfynu yn y modd hyn Y gyf- raith hon, Yspaeniaid, sydd yn gahv arnoch yn awr i ryfel; y mae yn ddiniwed, ac yn berffaith gyfiawrt, o herwyd ei fod yn tueddu er lies i'r bob!, a diogelwch y Pennaduriaid a alwyd gan Ragluniaeth i lywodraethu arnynt, il'r cyfreithau sylfaenol; ac ar yr un amsee y ma yn ryfcl doeth, o lurrwydd fod y mcddion a gymmerodd y galiuoedd cyfunol, a'r rhai ag ydynt yn gym- nieryd yn awr i adetmiil heddweh Ewrop, yn gyfattebol i fawredd a phwysigrwydd yr antur- iaeth; ac, uchlaw'r cvVbl, y mae yn angenrlieid- io!, o herwydd na ddichon teyrnasoedd, yn fwy flag unigolion, ymadael a chyfreithiau hunan am- ddiffyiiiad, na phetruso yn eu hamddilfyn yn erbyn ailonyddw r y byd. Angenrheidrwydd y rhyfel a derddir nid o'r egwyddor hon yn unig. Yr ydych chwi Yspaeniaid dan vi- i ) ymdrschu ag ef, yr hwn a ffurfiodd y cynllun animwiol o ddinystrio gwakh lesu Grist (y i chwil-lys debygid) a dymchweJyd mewn d^y neu bedair blynedd, yr hyn a elwai efe yn adeiliad tvvyll a rhagfarn. Bonaparte yw yr hwn ag oedd hcb ymfoddloni ar fed yn ddech- rcuad blinderau, sydd yn chwennych iddynt gnel eu dwyn, heb attegiad, heb gyssuron, heb obaith am dynged well, heb gynnorthvvy, y grefydd babaidd dyner, swyddgar a thosturiol. j Nid yw'r athrawiacthau hyn yn gweddu i Na- poleon- y rhai vdvnt yn dylarim hawl trwy J 01 J ortrech, yn unig a gyinmerauwyir ganddo cf. Ni ddichon athrawiaethau ag ydynt yn pregethu cj'fulwnder ac uniondeb, foddhau traws-fedd- iaunydd gorsedciau—ni's gallant weddu i'r Invii sydd yn honni fod yr enyvau cyfiawn, uniawn, a rfiittR-pddol yu perthyn i faddugoliaethwyr yn unig. AspaeniaidJ Y maecynawnder, callineb, Cyfraith huttkn amddiilyniad, a chrefydd yn peri i'r rl.yiol hwn gymmeryd lie, i waredu Flraingc a i gorsedd rhag yr ormes ag y maelit yn griddfan oi horwydd, ac i adenniil tawelwch ae çsmwythyd ir byd. Nid yw cyngho!ion uchelfrydedd wedi cael yr ellaith leiat mewn brawdlys mar uniawn (eiddo'r Cyngrcirwyr). Ni bydd i Ffrairtge gael ei rhannu nac yn ei hamddiilynfeydd nac yn ei th,,ilaetliaLi; perchir ei therfynau rnewlI modd crefyddol; ac i'r diben i attal y byddin- oedd Cyngreiriol rhag gosod troed arnynt, ni raid i Flraingc and adystyried y gwarth a daflwyd ar yr urddas cenhediawl trwy ei gwneu- thur yn wawd i wahanol bleidiau—bod cenedl yn dechreu cael ei chaethiwo cyn gynted sg y colli h'i'r Brenin a ahvyd trwy ei chyfreithau sylfeinol-ac i ganfocj; gydag anheimladrwydd, gyfneAvidiad Brenin, tad ei bobl, atn anghenfil, yr hwn a ymhyfryda mewn gwaed dyno!) y w'r ymddygiad mwyaf gwarthus. Yr ydwyf yu hysbys ddigon o'r awdurdod sydd gennyf i gyhoeddi a gwneuthur rhyfel. Yr wyf yn sicr y bydd fy neiliaid yn credu, na ddichon Brenin ag sydd yn sylfaenu ei ddedwvddwch ar eiddo ei bobl, i ddechreu rhyfel heb ofid, wrth weled yr aiigenrheidrwydd o'u hamdd i.Tyn hwy. Eithr chwennychais alw grym Srgyhoedd- iad i'm cynnorthwyo; i ddiogelu cymmeriad a bri cyfiawnder ym main y byd, i fywioccau gwroldeb fy lluoedd, ac i gylrroi haeifrydedd y goluúog-ac am fod y rhyfel wedi ei Sancteiddio, dichon pawb ddisgwyl am gyunorthwy Rhoddwr buddugoliapth." Pigion o lythyr oddi wrth Swyddog yn y Ffreigad Astrea, a amserwyd ar gyfer ynys Dieu, Mai 20:—" Jlwyliasom a rhuthr fiutai, yr hon a wnaed i fynu o freninoliaid Ffrengig, tua goror FffHinge, ac wedi gwiblnvylio amryw ddyddiau oddi amgylch, llwydchsom yn y diwcdd i'w gosod ar y tir gyda inawr foddlon- i rwydd, gan fod ychwaneg na 2,000 o Frenin- oliaid wedi uno a hwy eisioeg." Ar y 27aifi dygwyd Hong Ffrengig arfog i mewn i Guernsey gan y ffreigad Desiree; yr oedd y Ffrangces hon yn rhwym o Brest i Ifavre, ac yr oedd y faner drilliw yn chvvifio arni, a Ilawer o florddolion ynddi. Mewn llythyr o Malta a inisci viyd Mawt-tlt y 4dd hysbysir fotl yr herw-long Arnericaidd Abelina, wedi ysgafaelu pedair o faelier-longau Prydain ar gyfer Penrhyn Passaro, y rhai a yrrodd hi i Tunis; yr oedd yr Abelina wedi ysgafaelu dwy long fychain Frytanaidd ereill. ITysbysir gan un o bapurati boreol Llundain, y gellir ymddibynnu ar hyn, fod yr Ymcrawdr Francis yn ymroddi dileu pob perthynas rhyng- ddo ef a Bonaparte, ac y gellir disgwyl am ys- gariaeth rhyngddo ef a'r Ymerodres Maria Ijouisa yn dra buan, dan awdurdod pen yr eglwys Babaidd. Cyhoeddwyd hanes go hyncrd yn dciiweddar ynghylch rhifedi'r Uersiau a roddwydyn Ffrainc i dros Bonaparte i fod yn brif-swvddog dros ei fywyd yn y wlad honno, y.trhai oeddynt yng- hylch 184,000, o 3,000,000, y rhai a allasent roddi ell llais, olld y rhai yn ii iasant; ac ani hynny gosododd Bonaparte hyn i lawr fel rheoi, tod i'r holl rai a beidiasant rocidi eu lleisiau o un tu, i gad eu hy styried megis pe buasent dros y pwngc a gynnygvyyd i'w hystyr- iaeth. Bore dydd Mawrth ffodd bonediges ieuangc o Lundain, ac un o feibion Mawrth, swyddog yn y Gosgorddion, trwy Caerlile, tua" Gretna- Green; a chyrhaeddasant y lie dymunol, a phri- odasant, gan ddychwelyd a. hyd ffordd arall, cyn i fani y foneddiges ac un o swyddogion heol y BWà, y rhai oeddynt yn eu hymlid yn galed i rvvystro'r undeb, ddyfod yno. Yr ydym yn I deall mai prin 1 leg mlwydd oed oedd y fonedd- iges ieuangc. Tra'r oedd gwr bonheddig 1n Cysgn yn ddi- weddar yn Nhy'r Arglwyddi, dihunwyd ef gan araeth Arglvvydd Lerpwl dros ryfel a Bonaparte a phau ddefDodd efe a ddywedodd, nad oedd ryfedd yn y byd iddo ef ddihuno, o herwydd fed ei Arglwyddiaeth yn gwneuthur araeHl ag oedd i ailonyddu esmwythyd holl Ewrop."

[No title]

[No title]