Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

. BAR.DDONIAETH.

.At Arf,Taffi¡¡(!'jdd -Se7,e.-i…

Ai Argl'ujj¡/.i(J¡¡dd S'e;'CM…

-_- - IAt Argrt@ady:ld &'e)-f.':…

GOLYGL1\VD BYR I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

GOLYGL1\VD BYR I 0 GYMDEtTlIAS GENHA.DOL Y Trr -In,rT> 'l.i. J.t L.l 'ÅI .t.l..4"').) .J I. jJ;Å). :Á.' ¡} ¡\ 1. (Pa:1wd c'n nhijiln dilCCé?Jd). I v China. fwy pa''Ha(ts.na't')'haicopd,y!-hair:do!'r.r:nn"bon- cyB1¿n. Me:wn argrdEad 0 lÓ,OO(}0 !yfran (aDd dic;:m) yr oddcfi 53,000 gaet en a gd<!cl fod t!'a! y yn g;rUcm hi gyfh.wta'r un pc'li x' 3ITT;WÍi- ;lod<111 me1tel á 15,0001..y !nae hyn yn cy['odi)'n i;e¡;J;lf oddi <lr ¡clbr¡s y ;;w,,¡th yu India, a bydd )'. ennillù'r ho:]ybyddc:s'eun)i'iwn:u;oFibim)yt) y dt\Yfdd, fpI III-,II pi-iii v citiclaetlil-wvd(l.-u nv, y mac'r g"wel!iant hwn yn uno, fig iselbris a hardJwch, ypcth Ni v ii sef hawdd-der cyf]eitnmd t' hohu-lh- rwydd n fynne! a rhy'Ja mvvy !iwyddtHeD nag f'r iiy- tuyret.nan Rhnt'c'inic'. Mc\vn cyScithu, i'iroUoi nr' n!'T;a{ru' ysgrytLnldll yn y Cj¡¡ni\g, y );!ac un at' bymtheg o ddyu- ion ar wnith. Anhawddywp)'i<oynddy!ad'A'yybnddio!dcboa' nnt)nichanmi!i\vnoddynion;ac yn!)eiHduoi'u 8er:t!))po!'e, y!' h\vn -,v(l, le pc.b :vvstran oddi\ïrlh ordinhadau a <led(H\I1 0 ChíWl, ac 0'1' ¡¡;j Y gc!)hda!)fo!)yt'ys:;)'yth))!'a)iCh!naegy)) fct!)tyddimi'i' y):.et'<;druct!) Btn'ii;ana:dd, Java, Amboyna, Pcn.u! ynyslwdd y mo! ac oddi yno i gad 8"ordd i gauo! y."i; odractli China. Am yr ieithocdd a v.' th c 1,0ryiit vii vti India, adc:iano hono. BrijhasKa, Orissa, K:u'n:)ta, a')' Giijmatt.'e. Y dc!j; creil! ydynt y Mahratta (yn m'iiidnoimewn arfpriad o f't, %I, ii &!atdiv!an B))!o:iee, PHsn.t.oo, Sink)), Assam, M:]yudhn,Bumta)!, I od ond tri heh fed yn y wnSR', y Cnjurattcc, Mi'!(ii\'t:n], a'r Magndha; ac i'r tair hy:] y mac y Ilythyrcnau nadl ai gweddi en gorphcn, neu yn cac! cu parotto!. t!'ITHOr:!)UCASS.\f,SIN!)H,AWUCH. ris;ion<.<iythyroddi\vrthyDt'.C:u'ey,aan!Sprwvd, U1¡ag, 11,1313. "Yr wythnos ho!! awsom ddyn i g\n- northwy!.) ynghyficithiad yr )'s![l'ythnrau i ¡aith Ca<,sa;, ac,yr\yt'yncrcd'y:'t!:ni.unyn yr hoB gcnedl honlJo a d Uchon ddarttcn neu vsgi-iteiiiiii. Cenedi anvniddi- byno! o wyr y mynyddau yw Lon, rhwng reiniol Bengal a chyffin gogledtlol Burma]¡. Yu¿;hYj(:j¡ pythfi'ncs yn cl cawsom ddyn i gynnorthwyo :(;!ti.i:td yr i'i- ititliocrid a It)d)ts,y!)?. !iy!h .i!0))itndi!o'n<)! ac yna yn'ac Wuct'y)) paril,lll Seiks. Y:' wyf yn credu fod gCIIllymyn Hwr hoii .Ctt)' ocdd y pm!h h\vnn\Y, oddi Cttin' eiddo Kucji, yr hon fci yr wyfy:) t;()betthio a ddygir yt; fnan o hyd cythnedd i ni. Nid yd VIÚ hyd yn hynwcdi bodynuHtiogi ddiogciit iettt'ocdd Hootan, Mnntycoi'a, a Siam, ac y:)g- iiylch pu:n ucu ch\vcch liwyth o \vyr myuyd(!ig, Hcbiaw i'rhon!)adywgatrDuwyncHftctgy!:e[thu. Yi ydyin vii a\Yi' a( waith yi) ci :y!ie:thn i HH < 0 ici:h:;eild, gan gynu-.vys y yrhun sydd \vedt Ct gn1'j¡hl'IJ." Pinion o hthvi' od.:U\rIh Dr. Carcy, a (iN I?' newydd dccht'en argrairu mc'.vn d'.vy iaLtit o'r :tcwydd, scf y H.u.lc¡u;a, yi- {jon a h'ar:r {:H)!!aw, ac yn Honfbi'.y; a'r CIlRsui, yr hott a tpfai'h- Ka'i lwyth o \vyr ll1ynyddj at- s;yii'm dwyt'cimc! Ben:a! Ymaehyuyucynuyddnrhifcdi'ricitho.pdd i lid!' :n' i'r rhai y mae'r Cennadon yn cytieuim yrysgrythnruu. o' a cirgi-(.Tzt-yd yn ddi. K6'f{ </M MK' y?; y !<-«.<?, y" ar d. u!f< y Fl'yiwurirld « I'hi-uitior, a Bibl GYIlIWI thll'yol CalClltta. l.TAMUL. Testament n'd wedi en hars:aff)t. Dirfystrhvyd y itythyrcnau a harottowyd i'r'c-y[¡eithiad !t\vn gan y tan a ddígwyddodd y" Scrampore <u' vr eg o Fawrth, 1C11. Jhvriwyd nif'cr cyftdtoo'rncwydd. a gorphcnwyd yr argrafHad o !JUOO o iyfian (gall it- nwys ynghykh 7CO o dx daienau wyH'ptyg), o feY\'n dens; mis \vcdi i'r ta)) ddiiwydd. Ptis y Testament hwi) p:an g-ynllwys tratd bwrw y ttythyrcnau, sydd ryw ychydig yn !!<n nag y mac')' Bibi Gymdeithus yu d:du aiu yf un taiut o du ystrydeb. 2. SIXHALrSE. Testament iYcu-y(ld.-Dv.-y fil wcdi eu hargraffu. 3. ARMEKtAN. Ty!edydd!on (pullches) wedi eu torn mewn rhan at arsratiu v) hoUFi! Yr ydys yn dwyn argraffi;ul hehrlh o-r B'b] ittvn trwyargraHwasi; :cn¡npGre. C'lllygodd Johannes Yswain, o CaicnUa, a'i gytÜlion, i dansgiitio o rupees tuag at y dr.wl. 4. MALAY. Tynicdyddlon ".Tedi eu toni mewn rhan ataygrafru yr ho!) F¡b!. Argt-cftir yr ysgrythurau yn y p(,,d,,tit,v 1. ddelsyfiad HiblGymdeithas Calcutta, Y fhai ydYlJt wed¡ na\vnf\v)iadn 4000 o ]yf''au yn a'-graQ'wasg Seramporc, o' holl Fib! y)i y Mulayaeg à ![ythyren,ni Ritufchug; ac argraamd o o lyt'rau yn argratrwas Scrampoi-c, o'rho:) Fibi yn y MaJayaeg n Uytiiyrenati Rhufeinn;; ac o'r Testament Ncw\dd ar ei ben ei hun, i Gristisnogion Amboyna. y m:'c Rhaglaw Java, a Chymdeitha dy,ge¡díaeth yno, wcdt ceisio arg'-athad o'r ysgt'ythmau Matayaeg, mown ifythyrenan Arabacg, at wasanaeth y C) t.sttanogion yn Java, cynsgrif (copy) o'r h\?H a ddes bwynwyd yn Se- ramporc. Caniattaodd y rlipria,.v CyfY'red.in mewn cyngcr 10,UOD o mpees, at draui yr argraffiaùau i'yn. (:'W BARHAV.)

LLONG..NEWYDDrON. ! LLO:;G.:'\EWYImID.i

GORUCHWYLWYR.I .I