Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

. BAR.DDONIAETH.

.At Arf,Taffi¡¡(!'jdd -Se7,e.-i…

News
Cite
Share

.At Arf,Taffi¡¡(!'jdd -Se7,e.-i I ANNERCH CAREDIG I Y C. G. i S?,Q'r holt bethnu rhyfcdd a \vc!vi-yd criocd vn Y byd rhyfeddot !), j)i wchvyd dun rhyfcddach nn'ch !io?-!)?,fansaddiar bod'.var Jncs?r :n- hxgnin y;. iaid; ¡ t:?a!tha?'cnyddoic!:t"i. Y:-ydychyncynu);c:'ydar- Gy:nrei?, yn eich cyf'if ck' hun yn haf?I 1' cohen- f<'irdd c!odfa".v! yn tybicd eich bod yn caHlvn e' nuyb!'t:nh?y,acy)!c! bR!'nny)!och).:iKh b:)dwcdi! cyrhardd i'r )!n nctiddcf a invy o ?eiaf 'i y geif-ddyd ? ()fai'ddc!iiae)h,ant!i\v:'h,a'ohn:ed.'hy{v.-cd.cidv\Y'.t yi:<t frau tagfan), dda:;gos i'i- byd ryfeduod:iu gorm'.ch Mntr.:io!. Y dyn, bt-i:h ydycl? cim': yn fcdd?'.v:? nm- dditf'yn eich budrcddi;' G\ybydd\Tc!\ pan yr vd'vch yn atlidditi'yn eich br}:ntwaith csch bod vn I' g" !lenù yr un peth n hue' inai fiy!z:.lId iW pob beh-dd t ci-ci!f. Hen Gf.'K:fr ac ill'llcddu'ch .-ii a synwyrü}, yr ydych ar yr un fonud yn dy'cdyd )):ev.) cSaith fy ntodiaccrciiIaiLnno'ncot' ::ca!!ano'nsyn\v'Yr-a} s;c!I gun bob dyn ystyncd <n-aii fc!!y nag cf ci hun. Os ocs symvyr, iaith, cgh'rdcb, a cisyogiiuucdd yu eich g'.vaith rhwi, y niae rhcsymcg 10gi-l:) yn lieisiau brain, N: ymddcngy? i nu end crygtv.-yth o l:ne!!an, nad v.'?' € pcb epni ineddv.i yn gaHu dCtdi braidd H;i o honvnt ert'ymod \vcdi daiHcn tnYai)!! Leafe:rdd Yr oesopdd ';y!)taf, ac yn n'edn) dc.d! a b!asn cyÙmsaddiada:¡ god- idoeafg\vyr ct-eii! yn Ngwyncdd a Debcubait!Duais yn siarad a llawer o ddysgedigiou yn LUmdain a:n eich cyfansoddiadau, ac y iiiatiit oil.fel nnnau, cr dea!) pob ga'r ar ei ben ei h')t], yn mcUm s;we'cd ystyr mewn I nemmawt- o iincH a nn pen o'oh aw"ti. Liyma ei:a)) I un o icirdd enwocaf Cynu-u am danoch, Yr ydych vn coiyn fy marn yngiiy:ch gwaith av.cnyddo! Y C G. nid ccs ;rennyf fi end dywcdyd fy yn nocth fc! hyn, na v eiais i erioed o'i efelydd i !)entyn-!t riies o eirian Jircswm; y mae'n di]yn y'rheoiau both yn t'wy gwcdd- aidd hyd a y mac'!t yn y Gi-aiiiade gyif'i-edin. Eich bcj;¡n cynghaneddol, mat y gwetaisar y cyutaf :haid a:!dcf, a darddur.t yn aMdach o dewder cinst nag auwybodaeth o reoiait Gl'aminadcg. Er i hyi;, pan fyddych yn chwennych pron pe)-or:aeth eich pcnnin, cynghor-vn i chwi ddysg't pennii) u waith Da- fydd lonaw, !c!o Mo'ganwg, D. Ddu, D. Ow"n Bardd ]Snntg)yn. G. I'cris. ncn ry\" brydydd:on enwos etCiH, a-'n !:ai! d:aethu i'ch Ill--I.13.n pan fyddych vn ci farchogaeth, adrodd eilwaith yn Hn:ongv:-ch iddo eich gwaith eich hun yna y me)!yn, a s'.vn peraidd eu pen- ndnon hwy yn swnio ptto yn ci s!St,afydd sicrofraw- ychu a lharfn os ciyv. wa!mn:acth maY/r yn sv.n eich cynghanedd iln-i, end os bydd eici) gwaith yn weddo! fctusia: fe a yr anifaii yri y biacn yn JJ01Jydd heb s'vn'- ro:. r-Icrtyn eich d¡cíiyn bach" bid dir t chwi \v -r unig ereadtn- a'ch dysg i brydyddu, canys ni ddyuion. I\1<í!1 i uffern, ond UJae'j) ejf;c-ff, ?-. Cudgno !:yd ejJro bywyd dUf¡ljth-ffr, ?'. DifTaithasHliawn! Di!csyn\virij;odaanunnau ddwynrheotau yn eich crhyn, cinysyrydycn yn sathi'n dun dracd bob pet!; a gyfi-ifdynicn 'yn an?enrhcidiul i jn'H!-i!aprydydd. Ystynwchy?ttmddyno!,druan!y ? mac ofn arnaf fod rhyw ddynion drwg-cwyilysiol YM j cei5:o etch fod i-iinw (Idyvl:oii (7tr%vg-ewyli?,siol -vti cei?:?o cieli Co f aiii *r r, y? yghyan'u yn ey?mwys yn yr un c?Swi- ? eh-?ithan. vn yr tip c, fi,vr u Fc ddcch.Mc.!d nn dl\vrnod ddar!!en d Png!yn!on fa' i gRd o bob! ag oeddcnt wcdi ynigasght i'w wcithdy. Dechreuasant er dignt'wch ei gatimo! yn fawr, yna yH- tan gan !awenyc!m a pyfranodd iddynt yn di'n he!aet!t focheidiati o ffNi-,o-xvs (tobacco), Y fioedrj rhc:{;ol'al, rI/.((![ orol, a gododd scith\vaith yn uwch, ncs i'r dihiryn dyb- Icd ei !inH yn \\Gn prydydd na nc!.) yn ei swydd, ac y n;ae, er pob rheswn! i'r g\th\vy:ieb) yn cyt'hf ei hun fe!)y hyd !ieddyw, mat Y ciywaf, cr na ,yr beth yn y byd yw prydyddiaeth iawn. Wpic fi v/edi dyvedyd w)-t!'yc!t Had y\v eich gwaitt: a\venyddo! yn ddcaUadwy i ddysgedigicn (ac y mae yn sicr na all y wet-in eich de:ii!), ac a fynn\('h chv.'t i ddynion dderbyn, darUci), í a deal! eich cyfansoddiRdan yn erbyn cu hcwyHys, eu j tnedr, a'u gaUu? Harddach ciy'.ved eleill yn caninol g\i' na'i fod yn ei g!odR)!'i ei hua. Nid ydycit vn gosod aHan eich meddyliaii mewn di. I gon o cidau, ac yn y modd yr e;lí1rech<yr unmeddyiiau mewll rhyddiaith (yr hy: medd aWlhvyr dysgcdig, ddy- lid ei citlir pa!iyn)acygynghaneddyn acth, chwi foddJonwch en'h hun osod rhyvv fat!i o eirian ynghyd. Digon ha\vdd i bob dyn bi'ydyddx fc! hyn, ond cufiwch a choctiwcu fod rh.ud chwvsu ac vm- boetu Hawcr i ochelyd beian o't- modd yma cvn haeddc yrcnwpryjydd. YmaeHuntsyncyughstigM'ri gadw ci gi\.n dros ¡WW mlfírJedd, a': dtfcto yn achiysnro! cyn ei gosod gej' bron y byd, end V C. G. a v. r weH eb etc, paddyim! nu gyfansoddais i awd! ar y pedM' mesur ar !wgain )nc\vn j)M'K!r c;N;' ac i hm'r y cattf fyned at Mr. Gomer mor f;yny!n ag y g<lJi pedlar ccHyi ei char:o, ac os dywed nub ddnn \'n ei hcrbyn, fe gai&' deimio bcth ddaw o alJCoddlon Cf.w'; )e, medd ef, os bydd neb yn methn y s:c.IiH! pereidd!ais, awcnyddol, a nictusber, g:uwžau.:¡¡, CnlCÙw.m, gwae i'w dalccn! Nid ?-yf yn ammeH Ha anfonwch fcl attcb I minnan rywbeth i'ch arnddifiyn eich hnn, net! ya hytrach t gymharn cich tywyiiwaith disynwyr i fcdrHswakh cad- di fei' dd, ac i farnu eich caniadau yn orchcstol, y rha! nid ydynt, trwy eisiau eghu'dcb t]'n !-yv/ aches ara!I amgyifrcdadwy t uu creadnt- dynol ond chwi ckh !tnn; ond byddedsicr i chwinad wyfyn amcanu tpymmcrvd y di-aiiertit o'ch atteb nes gwehvyf ryw al'wyc1dion iod eich <efyd wedi eich gadael. Pun dtlan,0;osodd f'vI tuill D. J. St. F.s:ns i mi eich rhyfygt.s atteb iddo ef, nlS gailwn !:u na thaihi fy iiyfra'i o' ii Iia\v i YliJgeisio, cr )}ps attal y Jht!¡ fydrwaj(h rhag ymddaugos yn Se.-en Goincr. A ydyw ei ddy\Ycd.nd ha!-dd:newn:i\Ydi\n Cristínnoglül1? Pa sa\')I s;w:uth yr n!'fci'a?och cn'.v y dK!\vi a'i- rl.cgt'eydd t dims vn awdi v Cv- bydd? a wyùdoeh chwi Sacso;laeg, rvw iattharaU:' DarHctr.vchgyfansoddiadau y p)'dyddion goren yn yi- ictthuedd Jiynny, a hwy a'ch dygant aUan o'r fante!: o dywylhvch ag sydd yn awt- yn eici! ¡torch- 'rhpsymolmewncai). Nmntpwyynybvd ydvch'na! pha fan y irigu-ch, a by'ided hysbys t chwf Y buasai H!- ?a!? gwcn ?eH!:yffi e;ch canmo: fp! brawd' vn vr awen i!:i'c:i diystyrn. Chwi fcdi-wch ys?nfciinn'rhvddia.th .t:dgad(-W(.}:brydyddiHcthin'ib<o,daciiui,dro3(!roa' baed i Scrcu Gomcr hir lcwyrchu heb c:cfj brvchan clnon, 17-stvi,iNTeli yn ddwy.s yr !tyn a d<!ywcdwyd <j)os j hodncth, a choftwch y disgwyl y byd gan boL prydydd i'y'.Tbpthidiiid(iant',acnidcan)oe'i;i-). Dy))!a fi yn cich gadaei. EwyHystaf yn dda i ho!' iY:i' btantyr awcn, ac i chwithau fal d\):. Rhydychcn. DAKtEL EvANs, o Gei-edi,ion.

Ai Argl'ujj¡/.i(J¡¡dd S'e;'CM…

-_- - IAt Argrt@ady:ld &'e)-f.':…

GOLYGL1\VD BYR I

LLONG..NEWYDDrON. ! LLO:;G.:'\EWYImID.i

GORUCHWYLWYR.I .I