Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

. BAR.DDONIAETH.

News
Cite
Share

BAR.DDONIAETH. At ,Argraphiadydd &;<?! GoM<.T. MR. Gc?!SR,Yr wyfyn gv.'elcd fod )'hai o'r Bei'-dd ,M.e(ii digiO wrthyf, ac ymgretiio.ii yn arut!ol tungattaf c achos fy ymyracth rhyfygns a'u gwaith. Hae'-ant mai ose'i6genyrysgrif<=nais, ac mai fy un!g ddiben c dd f;u gogHnu a'nbenitibio: ond gallat"wrthdystio ynj eroyn e' ho!i haeriadau, a dywedyd nad ocdd yncf na Hid na cheniigen at yr nn o honynt. Yinddcugys mai hwy cu h'tnain ydynt fwyaf anh'.vyhis gan rym c!cfyd hwnnw; ac yn lie y fath di'ev/Iwch a frwgws gc'niivf l' r')ddt Ktdynt hwy ryw gytfen meddygol i'\v a.v eii- h",u. Tebyswn y gaUai cyfbgtyn ibd o Ie& iddynt, K''? n t)'<fn t ianhan y cy! gè;n eu bod wedt en gor- 1wytllc yn y t'ath fodd, a bnd y fat!) aiariad aniynt o 'achos yr hyn a draflyngcwyd gauddynt. EfaDa. h2fyd y byddai o garthai c'-yf yn UcsKjI rddynt, i'r yr atiechyd o'r coh:ddion, ac oeri a p-tii'o y gwaed. DaiawnfyddmgennyfpcyaHwn et! ]aeddy:;m)aet!.n o't'poethni cnbydussydd ynddYnt, ie b'.dd'.vn yn i!awen pe ga)!wn ei wneuthurarfy nhraut t'y hii;'<. Dichon i rai (hbicd iiil, i i-ii vfi a fii yr achos 'o u hmihwyidcb, end yr wyi' yn medd\v) mai !!cn af- h'hyd ydyw, y;- h-vii oedti yn y gwaed u'r btacn, ac na bnm t end ac!:iysar o'r poethgyrcJ¡ presennoi o huno. Mas yn rhyfedd gennyf wyr mor cnwog wneuthur cyamtaiut o syhv ar un m&r isehaad ac ansityhoedd a"- T'vVI tit Cefais fynghyfeHwi yn Fardd ganunohon- ynt,cndcet'aisav.g)-ym ar yr un pryd fymod yn rhv tidyi'ir i gac! cymdeithasu a'r bradyr, yng!)yd a cherydd hefyj am ddlai'aiwch yn gadaei i siii dros y cyfrif pcn- !)odo! \min.ss;u 1 mc\vn i fraich o gy\vydd. Yr wyf yH adfjet' y bai, ac yn ymr'.vymo i fed yn fwy got'ahis rhag- !Iaw; nc \vrth iyncd hctbio dymunwn t en' svdd \ti cymmo'yd yrenwarnynt, fed yr nn modd. Bvddaf y)t gwdcd be'an ceryddad\'y welthiau ym marddon- iaeUt rhat <y!;ion. Kid wyf yn ewyiiysio dolurio m'h t-.vy o't nodt v-rth e:: hc:!v.an; ond dy'Hunwt. i raialig- }, "tiu"ydJ niewn uchd thrddoniacth, ddangos eu }:v.nth i ryw uu mefh-Hs cyn ei anfbn i'w gyhoeddi, nei) ryw fesnran rhyddi::m, hawdel en trin, na by id& \\acU) mo'r Hawer pn todd y hwvnt. 1'1,1 Ii;, byddo i wyneb Scren Gomprgaei ei hantiurfio san f¡¡n!doniaeth dr\YSgI ac afrCOluid¡j, 'cwn pothynas i'r gah- peZ:¡d[;(fu, yr hwn a nododd Mon fclun b-iusyn fy ng-aith, dym".nwn hys- b sn iddo mai nid fe!Jy yr ysgrifelJasn"JI i ef, end pc. J:!ral1 ac un o fc:au yr ai-gi-iit"i,,visg ocdd ei fod fe! <<.)'; af yr oeddwn yn tvIA(,t] fo f y riut'i.oso.; yn fMv t':icdo! i'rgaii-yn yi!e ydodas'n ef. Yr wyf bro)) !or gyf.uv/ydd yn iaiih fy mam a!; yd}w yr hen raii: hnnun; oud a:i! odidowgrwydd yn.adrodd a p!;cr- ?itt'rwydd iait!), nid yn ymihostio o honynt, !iac o j' t( h'ydd bcirniado) mfwn gi'ammadcg ych'.vaith. id'ynych fawn y byddufy:' ceisio cnHU; ond fcty bvdd 1 cftMo! yn taro at ganu pan yr atioisyddcr cf, icHv :"d!)!)an yu brescnnot a gnraffy osgy:t ae a ymosodafat I :.?aifh; acos ydyw fy Haismor anrnhcraidd ftd na ae os vtl,w fv ilais Pi(,,r aniiihei-iiidl I'vl iia J )d ocs dim i'w wnoith]!]- ond ceisio trydar fe! colomcn !'cn adt;ryn y to o dueum cat-trefar fy mhe!) fy hun. Ni :.ii neb beri i'r f.-an dev.-i o he'-wydd nad oesy fatb bcr- i-a yn ei Haisag sydd yn Hats yr eos. 'J)ymu)hi! fyddat heddv'.ch os ccirefar ammoda)) :<) iiydcddas, ond os parhH!: i fy er!id a '.vna y Ucirdd, T'ld oes xcunyfddim i'w wnc-uthurond rhedeg a chvd- v'f ,cd. yr nn peth a bwytlJan, Atteiiwch v iie!;Ii-! Ydwyf, syr, fidi .?tyi.?iddhi wssanacthwr, ac I I'tlivyf, s? I-, ("?c 11 ae PEsn. f I CV/YN Y IURDD, A C'HYIlljDDL\D CE:\i'IGE:1 I AT' "1 AWUI, A3 V MESt.H AR I I -"n .I.. 1 J.lJ. U i1u,¡i,¡ 1-01 .jv ¡ Oitfi-wyddgciynion Cynhenns, I ) Ji\idofeirdd:on, .A coethwyr docU!i.cn, Y !ac ccr:.r\"yn:on, In(lV,.r oganiad. 0. s 'n wiw is nen, I\<ii)'out.ynp.ben, Gair 0 geu1¡gn geir gan ?''Iinna)t'rtruan,tr!yLirt)'wya.i! G\\y!] ar destyn gwau \vr di.ta Jj't'<:WY'mhy'd<!t! 0'dro)nhii-ddad!, Cc!r,r v.o-s e¡r.v¡r o'r.Se''cii—l Scdr, A': !F.-drwaith anghymmcn, I I'-A?ywydda'tWagHwc:), A'?wyUtsiIImae?ithu'scn. ? I R wiog; ar¡¡ith a Ef'<i-.gyb!it'yd:i'.Yyss:ab)ia:t!j, 1 A a gynhyr6r. ¡ Os eu' i wartLns sorri wrthyf, j Os ia(:h\a!'KU!]i:)dmcheirH?""y? i G\vti tsh?utwrn yw p:ctt'tat'Hc!yf, Btn?i'rculudd:o:),b)-.nYiai'rcJed:!yf, H??'ion :u'fap., !!u anorfod, Ar fy er fy ngwrthod, 11 Sy'n dyfbd a swn difa. Ageirhawddgunawddgaancb I Rhus; v.'yneb yr hai yna? jAf ymhf'II i'r g--Il ocr 'racth—o'r gnlwg, ] I-,r a t ymadawafi'tnrn.nuM'yacth O'r cwcrylon a'! cnr aiacth. Chwcrw a drcmiop', Och! yw'r drin;ctj¡, id oe:> ellwi dawasa1:Jaeth, Y f: w(! ervt'in frc'ioriacih—sy'n deol ,I v;rol ("jJW!' a ('.olef g\vyr dwywJad :y:l 0'111 !w! a IJcrtllOlllarl, 0 Gite!'n"!d i gW'T y wiad—'cyrhaeddcdJ, ) A)n!edodd ym!id:ad. {) t dynghcd¡(;n.acd ar.¡:;h;dfod ?' "'lIr 0'11 hcghll' Sercn Ly;lü,1, Duiidnedi'.?Y: A'idyrfm!di)'fa']'. Ha\dd ammawr hudd ymmo;?, A wnai Gomer i m gytnrncd—)n\r: r-cri A gaf o'i' ingdcy ei gyfryngdoll. 0<'s yn bod ?ymmod i'w gac! !lidwdl yr.)e.;d'vc)*.v!iact A f;t:iriau hoc(H gotau hw'l. I)ok d NI- d.'f' or lac(ldel, A (,Iivi-jittio,ol i iii ed i' Y.iawH hyt'rydwch oU yn fraWl]c)) .-nwaLmol yn wtw hcenweud. Hais;c!yncd!'y\vg!!lan:tedd, Nirnan'nseicholarhuiwcddo!, ]Mwy)!amanotmc\YntUHyned'J. IMacthv?ihe!ae?h '? Bm-wybodaetfi Jberaiddnnion; AbarddoniactH ? Scinbcr odlan, (;wiw destDnaIJ, ,Gw:o'ncddigiûn. (lawlI 0 dJcgau _) Canaf cgci'dd ceiiflgnii-lwyd ei gwcdJ, Lidiogiatthaflawpn; G,clais wcp y chwcrw grppen I)'.iifac!,gtecheihac!,g\vr<ichhcn. Cenfiscn sydd bcnswyddi byd,-—m cliei* Nachoroonatta'.vddfyd, o chenfydd ynoch wynfyd, Tynnn ftroc!! wnai teiieti,, phryd. ? Daioni ydyw I1Jlig--nod ei Hid, A'i i1wydan Hawn "ddig, i Os Huydd gawn, mWYJ¡' dùawn, mac'n ddig) S!u'ydywasoretHg. Gwilicr goh.g Ydyna'idwg, Kid yw weU ei nwyd a'l wg Nadiafolynyduiwg. G\yclwch fLr gelach y fcth, Gwiliwch iy\v c gy!c!i ei i'v-'th, Gwae! mch a fai gac! och fyth, Goeliech chwi fod gwalch o'i iuth. Gwaeth ce?????cn ) arth f1cwoO" GcrthaHaw? ?agart.. nu?c?og; Mwyanrhvd?dd );h,. cwcynd)d:en-og. Ll' ,1.1 j.1 ( kV. \.)nt.lIc.Hog. Uai' cynddaredd O'ibciagofarAbeIas'afbdd Am ei a'm Io:' a'i gwiilodc!, Ca:iii,i!r brawychus, cynnar y b:'ochodd, Trwch \aith afreidio!, tro chv.'it!t furiadodd, Y lla\Vrtllldio;; hyll a roddodd'—farwul Fi iw dia!cddo!, a'i frawd a iaddodd. Erodyr Ioscph, n'lI brad ocr iasa\l, Duonocddyntadif'nyddawi; G\erí.haa!lt i'w g\art!J oesnul—y bachecH, 0 \\it' genfigcn u:-w gynt'yga\ Msc'n dwynmindtir î Ofrs\Yy!)arwsut- ''Och!hench\Vi'.v; Ach'&ynachnr J r'lne wÝn mwy gwa.v.'d ") GoJyn ? '.a'¡ frcn fnw. 0 ftyti i fiav.d, J Nidda'.vj:cso'ihach!es'n, Ond t r v i-n dr a digdcr dÙ, r,lactlnrc!r hon a Mcth cich hedd, !ac chwcno¡stJd a:n ci charn. Daw I fad i-yddhad, rhwydd hynt, Uwchiaw anhyimv he!vnt, Anoddirpa\bonaddy))t y y Ac mg httfuith cynshoi'fynt: Mcwnnefwcn, Dedwyddwch lun dyd iddynt. I Mae crops dwrfpiniocs yn do fyt'o!, Gw:!iwn,na fydd\jynanff!ddioi, Gwirgrefydd a ffydd :.inniWoddol Sydd oran, thada" a!)gcn)'))cidio!; I Ccis;wn Gwiad dda ci ri-%v3-iiiaiit, gted ddynutHo!. rsDR. i i

.At Arf,Taffi¡¡(!'jdd -Se7,e.-i…

Ai Argl'ujj¡/.i(J¡¡dd S'e;'CM…

-_- - IAt Argrt@ady:ld &'e)-f.':…

GOLYGL1\VD BYR I

LLONG..NEWYDDrON. ! LLO:;G.:'\EWYImID.i

GORUCHWYLWYR.I .I