Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

O.t-i-Y SGRIFE N.

Advertising

! AT EIN GOHEBWYR.11:.

.I■ EGLWYS LOEGR.'

News
Cite
Share

EGLWYS LOEGR. Y MAK gan Eglwys Loegr Gymdeithas wed! ci sef- ydlu er ys llir amser at daeriu yr efcngyl ar led: y mae y Gyimleithas lion wedi ei sefydhi er y flwyddvn 1698, ac wedi ei chynnal dtbs g'Inrif eyfgtil.h chyda gradd nid bychan o lwyddiant. Y mae ganddynt yn bresennol ddeo Ocnhadan tn yr Tfidia Ddwyreihioi, acyn ynys- oedd Scilly. Oddiwrth y Cenhadau hyn fe gafwyd ha- nesion cysnrns am cti lhvyddiant. Y mae ymdrechiadau y Gymdeithas wedi bod yn helaethlawn i I-aliiili Biblan, Testamentau, a Llyfrau da ercift mewn gwledydd pell- enig, ac hefyd yn ein gwlad ninnau. Y niao y Cymry, yn neillduol, tan rwymedigaethaii hynod a pharbaus iddynt. Hwy a aethant i'r d.ranl o dtlwvii alliii (ii-i ar- gi-ittfizid o'i- Bibl Saiietaiti(i yn eiln hen fam-iaith, ac y mae'r bedwaredd yn bi esennol yn yr argraffwasg. Y maent ymhob un o'r tair blynedd ddiweddaf, y naill efo' y Hall, wedi rhahnn, o Fiblau, buni mil, dan cant, ac wyth arhngain o Destanientau, naw mil, tri chant, a thri ar ddeg ar hugain o Lyfrau Gweddt Cyflredin, naw mil, saith cant, a deraiaw arhngain; o lyfrau da ereill, ddeng mil, pum cant, a daii a "thru gain; ac o Draethiadau bychain, naw mil a thmgain, satth cant, a phedwaf ar ddeg a dengain. Y maeeu helusengarwch yn fawr hefyd at addysgu plant tlodion; rhai nnioedd yn cael dysg ganddynt yn rhad bob blwyddyn. Y tuae Eglvvys Rhufaiu wedi bod yn helaethach yn y ltarnr hwn na'r holl sectan ereill ynghyd; ond oeb r y fath giistianegueth lygredig a ddysgodd hi i'r PilganiaÜr an- wrybodes! Y mae vr olwg hon ar drigolion y ddaear yn galw yn uchel af hawb a garant yr cfcngyl ac iech- ydwriaeth eneidiau anfarwol, i rod yn helacthien ac yn ddiymmod yn eu hyn?hechiadan i'w thaneu ar )ed.— Ta/'yriadau o lytliyr y jitrf'?fH' ???f?g' ?r. €7)??'?«'y y e, B?.- '?   ? Cynnalxvyd ail gylchwyl Bibl Gymdeithas Gynnorth- Wyol Aberhonddu ar yr wythfed o'r mis hwn: yr oedd y cyfarfod yn dra lliosog a chyfrifol. Galvvyd yr Arch- ddeacoirBavies i'r gdair, .yr lnvn a roddodd ddarlun- iad hyfryd a cliysurn's o fuddioldeb Bibl Gymdeithasan. Traethwyd amryyv areithiati. bywiog a chyftrous gan wyr lien a g^T'r ileyg, y rhai oil a fawrycent y Cym- deithasau hyn, nid yn nnig ar gyfrif y buddVoldcb o honynt i v/ledydd tramor, ond o lierwydd eu tucdd j lino cristidnogion o wahanol enwau a barn311 ga rncf; y rhai ydyiit (fe! y dywedodd y "Parch. I). Rogers) yn cael eu linno drachefn gan y llyfr yn yr ii, vji yn wreldd- iol yr oeddynt we,??'? cael achos ymraniad." Hanes Cymmanfa Fiynyddol y "Wesleyaid, a gvnhal- I iwvd yng Nghaerfyrddin, o Mai y I4cg hyd y 19eg.— Declireuwyd y Cyfarfod am c'hw'ech o'r gloel; yn y bo- reli trwy weddi gan y brawd Ilnghes o Fcrthyr, a ph rcgethodd oddiwrth Phil. i. 20.- a'r. bratod Jones o Aberhonddu oddiwrth Dat. iii. 21. Am banner awr wedi naw declireuwyd yr addoliad gan y brawd D. Jones, o Abcrtawe, trwy weddi, yn Gymraeg a Sacsneg, a darUcnodd yr aii 1 itii perthynol i'r dydd yn Saesneg, a phregethodd y brawd Rogers, o Gaerdydd, yn Saes- neg, oddiwrth Salm xci. a'r tair adnod olaf, a'r brawd Hug-he: 0 Landi!o, oddiwrth Epli. v. 11. a gweinydd- Vvyd. yr qrdinhad i gannoedd p, aelodaii o wahanol barthau gan y brawd Jones, o Bethafarn, y brawd Ro- gers, o Aberhonddu, y brawd E. Jones, o Abertawc, a'r brawd J. Jones, gweinidog y Bp Am banner awr wedi dau, allan ar esgyn-lawr (stage), 'gweddio'dd y brawd Griffith, o Landilo, a phregetifodd y brawd E. Anwy], o lerthyr, oddiwrth Luc i. f4, 7 5. a'r brawd Rogers, o Aberhonddu, oddiwrth 2 Coi'v. 20. a diweddodd y hrawd Hughes, o Landilo, trwy v.eddi. Am chwech, y braw d Parry, p Gaerdydd, a plnegethodtl oddiwrth Act; ii. 39. a'r brawdTlHghe^ o'ruir lie. yn Saesneg, oddiwrth Luc xi. 13. a y trwy weddi Gyavraeg am i'r had a hauwyd lTrwythloni yn helueth. Nos^tii}, prfegethodd y brawd Rogers, o Aberhonddu, yn Saeswcg. Dydd Ma wrth, am.ua ar ddeg o'r gloch, •cynhaliwyd Cymdei;has Ger.hadaw!; y Parch. Joseph Colier, o Hwlffordd,'yn v- gaaair. Agorodd y Cadeirwr medrus y cwrdd gydag ai'acth,o'd.id<j.g, a gwnawd ar- eitlnau rhagorol ar yr aclios.dodfawr gan y can- lynol-:—Hughes o.Gaerdydd, Jones o Bathafarn, Bagnal ,0 t:iaertyrddin,KowQ 0'1' Cas'newydd, Wintle 0 Benfro, Rogers o Aberhonddu, Day o Fertlivr, D. Jones o Abertawe, Miler o Gaerfyrcldin, Griffith o l^andilo,' Woodal o'r Cas'newydd, Thomas o Abertawe, a Rush- forth o Abertawe. Rhoddodd y cyfarfod foddlonrwydd cyffredilJol. i'r gynnulleidfa barchus ag oedd ynghyd. Cvnhaliwyd cwrdd gweddi ceniiadawl yn yr liwyr, a dyrchafwyd taer weddiau i'r nef dros y Ce.nhadau yn yr Ir.dia Orllewinol a'r India Ddwyreiniol, Sierra Leone yn yr AfTVic, a niamai ereill; ac am i Ddnw bry- suro yr amser i ben pryd y byddo gwybodaetii gogon- iant yr Arglwydd yn llenwi y ddaear fel y toa'r dyfroedd y mor. Y dyddiau canlynol pregethw-yd hwyr a bo- ren; aV Gweinidogion oeddynt yn eistedll ynghyd y t han arall o'r iiiisei- yn trefnn amryw bethau pertlfynol i eglwysi y Deheubarth. Diweddwyd y cyfarfod nos Wencr gan y brawd Rogers, o Aberhonddu, gyda phrcgeth ragorol oddiwrth Heb.-xii. l. Dydd Gwener diweddaf, cafodd y Parch. D. Lewis, o Gaerfyrddin, ei iieili(ltio yii gyflawn i Waith y \Veill- idogaeth yn eglwys vr Anymddibynwyr yu Aber, swydd Frechemiog. Y prydnswn blaenorol, am dri o'r gloch, dechreuwyd yr addoliad trwy ddarllen a "gwcddio gan y Parch. R. Davies, Cas'newydd prc- gcthodd y Parch. W. Jones, o Athrofa Caerfyrddin,, oddi with Esa. liv. 13. y Parch. D. Thomas, o Penyniain, oddiwrth Saliii Iviii. 18. a'r Parclk E. Jones, o Bont- ypool, oddiwrth Salm Ixviii. 1-. Dydd yr urddiad, am ddeg yn y boreu, dechreuwyd yr addoliad trw v ddarllen a gweddio gan y Parch. M. Jones, o Fcrthvr prcgeth- odd y ParcIi, T. B. Evans, o'r Ynysgau, Merthyr, ar iiatur eglwys, oddiwrth Act. ii. 47. yna gofynwyd yr lioliadau art'ero! gan y Parch. W. Lewis, o Tredustan, ac attebwyd- hwynt mewn model boddlonol gan Mr. Lewis. Wedi hyn gweddiodd y Parch. D. Jones, o Faesyronnen, y weddi urddawl. Yn nesaf canlynodd y dyledswyddau gweinidogaethol, gri y Parch. D. Peter o Gacrfyrddin, oddiwrth loan fy net, aid," yna pregethodd y Parch. G. Hughes, oYGroes- wen, ar ddyledswydil yr eglwys, oddiwrth 2 Cor. xvi. 10. Un odfa yn yr hwyr, pryd y pregcthodd y Parch. D. Davies, o Athrofa Caerfyrddin, oddiwrth loan vi. 44.

I At Argrnffiadydd Sercn Gomer.

Family Notices

MAUCIIXA DO :■:;)!).

' At Argraphiadydd Set en…

[No title]

HANKS GWAHANOL GYFIEIT??IADAW…