Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

O.t-i-Y SGRIFE N.

Advertising

! AT EIN GOHEBWYR.11:.

News
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYR. 11 (pHr* Derbyniasom Farwnad W. G. — Cerdd Gadwynog E, AiN-stiii-Syliva(liii Iwan ar Fardd- oniacth—a Llythyr Gogledd-fardd; cyhoeddir hwynt oil yn fuan. Cynnalir y cyfarfod blynvcldol perthynol i Atlirofali- Yinneilldnwyr yng Nghaerfyrddin, yn y dref n'chod, ar y 2ilair. o Fehcfin nesaf; ac ar yr lleg a'r i^fed o Gor- p))Gnhafnesaf, t'yuuahr Cyniniaiifa gan y liedyddwyr ym fllhwllheli.—Gwcl Hysbysiuduu. Y mae Thomas Ilowel, Bonlieddig, wedi cael ei drcfnu yn ail Isganwriad ym Mei.wvr Brenhinol Caer- fyrtldih, yn- 11c liawrence, yr hwn a ildyrchafwyd i Feiwyr Mynwy a lireeheiiiiog. Tiriodd yr anrhydeddus Fihvriac] ONie], a'r Milwr- iaid Parry ac Ogilvie, y-r vvythnos dljiweddafgerflaw Amlwch, o'r Hythyr-long Minferva, ,yr hon oedd yn rlnrym o York Newydd i Lerpwl, yr oedd Syr James Yeo, tywysydd y.llyngeS Frvtanaidd ar Lyn Ontario, yn Canada, a swyddogion ereill ym mysgy mynedolion; eawsant drosglwyddiad buan, oiul tymhestlog, Nict oeckl y eyfnewidiad diwcddar ar Gyfandir Ewrop yn Jiysbys iddynt liwy nes oeddynt gerllaw tueddan Pryd- ain. Dywcdant fod yrlieddwch raor boblogaidd yn yr Americ, fel y mal" trigolion yn en cynnulleicifaocdd cyhoedd yn chwarae "Duw gad wo,'r Brenin," ae yn yfed yr iechyd, Ei Fawrliydi Brytanaitld, a llwydd- iant i Prydain." Yr ydym yn dcall fod Syr Charles Morgan, o hcrwydd colled mawr mewn ceirw, yn analluog i ladd neb y tyni- hor hwn. Dydd Sadwrn rhyddhawyd Mr. Lovell,; perchennog y I-aptir Newyddion y-Statesman, o garchar, lie y bu- asai efe bedair blynedd. am gabLdraith. v Y mae'r dydoliad o Feiwyr Brenhinol swydd Caer- fynldin ag sydd wcdi bod dros gryu,amser yn Aber- daugleddyf, ar en cychwyniad tuag at gadlys y gatrod yn Brysto. Lledrattawyd yn ddiweddar gant a saithahanner gini o aur o dy Mr. Meredith Meredith, Cet'nissa, plwyf Llangattwg. Ymddangosai i'r dihiry n nen y dilii-rod agor dan glo, a'ti cloi yn ol drachefn, gadavvyd ped- warugain nen ychwanego Ysgrifan Ari?n-dat hcb ell cymmeryd. Yrydys hcb gael allah vr ysp.eihwr nU'l'll yspeilwyi: hyd yn hyn. Gyrwvd i gosp(i? gwaith y Bbntf?cr. gan y Parch. Mr. Picton, (ond wedi liyufly 'eafodd feicliiau.dros ei ynuldangosiad personol yn y bravvdijs trimlsol nesaf), David Davies, o blwyf Llangan, swydd Forganwg, crydd, yr hwn a adwacnir, ac a elwir yngyifrcdi1 wrth yr enw Dafydd y ci yttd ain gyni,lll(,I,yd arian mewn modd twyllodrus, oddiwrth Mr. Daii. Popkills, Tanner, o dref Pcnybont, yn yr nn sir, trwy werthu ÍddQ groen Uo, clustiaii yr hwn oeddynt wedi eu llenwi a cherrig bychain. Y mae gan dyddynwr ymhlwyf Llangrallo, swydd Forganwg, aimer fecllan bymtheg mis oed, yr hem a rydd piiiolaid o laeth bob dydd; nid yw wedi cael no erioed nac wedi. cymmeryd ttlrw. GeHir proii hyn I gan dystiçn coel'iadvvy, j Ar yr Cfed o'r mishwnboddodd bachgenyn ynghylch I wyth nilwydd oed yn nghamlas Castellnedd, gerllaw y Vmb and Flag, mab i Evan ewis, a methwyd a chael gafael ynddo cyn horeh y nawfed; yr oedd y corph wedi cael ychydig triwiau a chleisiau ar ei ben, gan fadan'r glo fel y tyhir. Cadwycl ymofyniad y nad Itof- rnddiaeth ar y corph. lltieithfdrn-Marwolueth tncy foddi. Dydd Gwener diweddaf digwydtlodf! damwain alarus yn Lianelli, swydd Caerfyrddin; yr oedd plentyn byclian ynghylch tair blwydd oed yn gorwedd ar lTordd pedrol fennj.'r glo, ac acth tairo honynt am draws ei gorph, gan ei ddryllio yn echrydns fel y bti fany yn ddioed, a hynny. yngwydd ei fam annedwydd ei linn, yr hon pan welodd y j)edrolfenni yu dyfod, a red odd gymmaint fyth ag y gallasai tua'r lie ag oedd y plentyn, ond methodd ddy- fod mewnpryd- yr oedd y gyrrieelydd hefyd, yi- liwti oedd ychydig ai ol, yn rhedeg YI1 gyf!ym gan alw ar y eeft'ylan i sefyll, eithr dywedir fod rliyw ddyn yn myned heibio ar yr amser, yr hwn oedd heb weled y plentyn ag oedd yr ochor arall i'r cetTylan, ac iddo daro pob un o'r creaduriaid mewn digrifwch. yr hyn a barodd iddynt beidio gwrando ar lais y gyrriedydd yr oedd y fam an- nedwydd mown llevvygon, a galar anrhaetliadwy pall t ddaeth ein hysbysiacth oddi ynoi 'I Daiittrttiiz migheuol.—Yn ddiweddar fel yr oedd cig- ydd yn Rumney, ar gyffiniau swyddi Brecheiniog a Mynwy, Wedi taro yr anifail i lawr, yr oedd yn dal y gyllell rhwng ei ddannedd, eithr yn l'hyw. fodd neu'r Hall, ar waith yr eidion yn gwingo, efe a darawodd y gyllell nes aeth trwy wddf y cigydd, gwaed yr hwn a frryùiodd allan, a bu farw yn dra huair.CavVsoin yr banes hwn o enau gwr coeliadwy O'r gymniydogaeth hoano. Marwolacth ddL*jmrnJcjith.CyTaxn$tQfid y ddamwain ganlyliolle yn ddiweddar yn Addoldy: y Bedyddwyr ym Mlaenywaun, gerllaw Abt--rtei tl:Ai- waith y gweinidcg yn rhoddi allan ei dcstun, LHC xvi. 23. sv-i-tiiiact(i Mrs. George, o'i-Il,i-idell, iin o'r gynnnlleidfa,i lawr yn ddisym- mwth, a threngodd vn y fan. Yr oedd ei meddwl wedi cael ei glwyfo yn dost cyn hvn trwy farwolaeth daii o'i meibion a nai iddi, y rhai a ganlynasai i'r bedd mcwn ystod chwech mis. Damwain bruddaidd.—Digwyddodd damwain alarus wythnos i ddoe gerllaw Hentfordd. Ynghylch wyth o'r gloch yn y prydnawn. aeth PllllipdYII o'r enwau John, Wiliaro, "a James Taylor (hrodyr), Philip Wat. kins, a Sviiioiids,. v oed(.iyiit wedi bod yn l'hisglo coed gerllaw yr afon Wy, ychydig uchlaw Bel- mont, i fad oychallâg ychydig faen-wj'dd (brush-wood), gan fwriadu dvchwelyd adref i lientlbnid ar hyd yr afon. Aeth cydweithiwr o'r enw Jervis, yr hwn oedd wedi ccrdded adref, ar dorriad y dydd, ar hyd glan yr rfon, o lierwydd ei fod yn ofni bod rhyw beth aunymn- nol wedi digwydd iddyut, gan eu bod cyhyd heb ddycli- wely-d, ynghyd a gwraig un o honynt, a gwelsant y ba<! wrth lan yr afon, ond nid oedd un yn weledig; yn eb- rwydd wedi, hynny gwehvyd Watkins ar wyncb y dwfr wedi boddi, a'r un dtwcdd a fti i't- litill yr oeddid wedi cael y cyrph oil ond W.Taylor MOS AV'cner. Tybir ell bod wedi llwytho y bad yn y t'ath fodd feI klils gall- asent ei dra fod yn ddyladwy. Gadawodd pedwar o honynt wragedd a thculuoedd lliosog i alarn ar ell hol. Bjydnawn dydd Stil wythnos i'r diweddaf, dym- ch\yeiiy,i;d had yn liwvthog o gerrig rhwng Kingroad a'r Shoots, a-boddodd un dyn, aeth' y bad i lawr mor ddisymmwth, fc". y I)ti-,isailr dynion ere;iil y rhai a neid- iasant i fad arall, yn sicr o drengu oni buasai i'r rhaff ag oedd yn dal y ddau fad wrth eu giiydd i dorri, gan y buasai'r had ag oedd yn soddi i dynnu'r Hall i'r gwaelod hefyd. j Mewn niwl tew yn ddiweddar, rhedodd y Hong Delight,-Cadpen John James, 0 Soifach, i dir gerllaw Pen St. Ann, a hi a Iwyr ddinystrwyd, eithr achubwyd ygwyr. ygwyr. ? ? Yr ydym yn deal! fod y goIcudY C??A? MOM??) a adcil- adwyd yn ddiweddar ar, Graig T'uscar, ar gyfer Wex- ford, i gael ei oleuo dydd Stil y 4y-dd o Fehetin nesaf. Ymddengys foddirgelwdl tan-belau Congrcve wedi ei gael allan; mynegir yn mhapurau Paris fod gweith- wyr yn ddyfal wrth y gorchwyl o'u gwneuthur ynghas- tell Vincennes. Yd Tramor.—Cauir yr lioll long-byrth mewn ychydig ddyddiau yn erbyn Ti-,t- mor, a pharhanant felly yn erbyn pob ydau traiiior liyi] y I5fcd o Awst, pryd y cyhoeddir v pris cyfartal nesaf. CjifiiJiad hynod.—Dywed Louis XVIII. yn ei gy- hoeddiad i'r Ffrangcod, fod 1,200,000 o ddynion yn cychwyn yn erbyn trawsfcddiannydll Ffraingc.—Yn ol cam cyfartal milwr ar gycihw yniad, nn cam iddynt oil a wna GOO milldir, ac a dreulia allan un par o ac felly os cychwynant 25ain milldir yn y dydd, treul- iant allan 50,000 par o esgidiau, a'r ffordd a deithir fydd 30,000,000 o filldiroedd, neu. yr hyn a gyfatteb i 1200 o weithiau o gylch y byd! Pc byddai iddynt oil gael eu gosod mewn nn res, a gadael dwy dtoedfedd i bob un, y rhes a gyrhaeddai o Lundain i Edinburgh^ 400 milldir. Dechreuodd ffair naw-ddvdd HenfFordd dydd Gwe- ner wythnos i'r diweddaf: yr oedd yr anifeiliaid corniog yn lliosog, a'r rhai a wertlnvyd a gyrhaeddasant y prisocdd cyflVedin yn y ffe-irial1 cvmmydogol. Nid oedd y cefivlau yn ami; 'gwerthwyd y rhai a gawsant brynwyr am biisOedd da.

.I■ EGLWYS LOEGR.'

I At Argrnffiadydd Sercn Gomer.

Family Notices

MAUCIIXA DO :■:;)!).

' At Argraphiadydd Set en…

[No title]

HANKS GWAHANOL GYFIEIT??IADAW…