Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

—— — —• SAIJWKX, 27. Neithiwyr daeth Mr. Hunter y Cennadwr i'r Swyddfa Dramor yn Ileol Downing, a ehen- nadiaethau oddiwrth Ddug Welington, o Brus- sels. Yr oeddid yn dtsgwyl i'r rhyfel ddechreu bob dydd pan ddceth efe odd? lno. Bore heddyw tferbyniasom bapurau Paris arrv y £ 23ain a'r '2 lain swm yr hysbysiaeth a. gyn- avvysant sydd fed y eanlyn Paris, Mai 23.Dydd SuT, wedPr fferen (mass) Teiiiiidoii o ddinas St. y rhai a ddafthent i'w an- nerch. llysbysir mewii llytliyrau & Toulon fod y Cadfridog !5o!iard7 G\Teiin:dog y r Vmerawdr yn 11 y3 Murat, yn hvjylio iiui Naplesy a bod cad- weinydd i Fienin Naples yn yr an Hong ag yn- tef. Y m,-telr trannvyfeydd wedi hadsefydlu S rhwng Lilc ac Antweip, a Lilc a Ghent. £ v ydys yn meddwl y bydd y dYllion a enwrr i eistedd yn Sh) y Pendefigiou i fod ynhysbysar v cyntaf o FchcLill. Ar yr 20fed dal wyd y Ty- wj-^g Salkowsky, yr hwn a ddrwgdybid o fod yiv bLeidwr i'r Vmerawdwr Napoleon, gan *>wyddSvyr dsnasaidti Prw Sta. Ar yr un dydd dalwyd dau ddyn, o'r emv DuiiHOWit a Fnet, y rhai a gyhuddid co annog miiwyr Ffrainge i en- ciiio, a gwasgaru cyhorddiadau terfys^lyd, yn V'aieiici e II II e. Gyrwyd ceunad a chennad- iaeti.au oddiwrth yr Ymenl\nII i Cons-tanefinople. V mae yx? wyth gweithdy a sefydlvvyd. yn yddi- nas i woeuthurdryliiau i'r Gosgorddiou Gwlad- wiiaethol ya dra di'.vyd wrth eu gorchwyl. llhoddir gwobrau j'r gweith-wyr mwyaf awyddus 1 gyilawni y gwaith hwn. C\ fVilir fjd '2,400 o ddryliiau yn dyfod a!Ian c'r g.veiUidai h a bob dydd. Yn Vincennes y mae pob peth peithynol ïr 111angnelau yu cael ei ddwyn ymhten yn ddi- baid; y mae ll-awer o fangneiau yn barod eisoes i'w gosod yn y mangrte!fe\ dd: ac 0'1' tu arall, y mae gweitliwyr bob ùrcld. ur waith NN I-th y cof-, adeil.au cylioedd ymhob parMi o'r ddinasac y mae yr an.rI«?gioi> gwladgarol (.tnag at 11 a I draui) yu lliosogi yavr hollDaleitliau. Y r oedd son fod p'eidwyr yr I e:i Lvwod-1 raeth wedi meithrin teif^sg i- it a'r gymmydogaeth, eithr fe'n hawdurdodir i wrth- ddywedyd h;n, ca:-ys ni fu y 1c,f)s lleiaf Besancon. Dvwedir gan leistr Hong, yr hwu a giliodd o Fremontaiuc ar yr lGeg o Fa1,. iddo weleù amryw longau Brytanaidd ger- llaw y bysgodfa ar gyfer St. Giles, a batiei? wen' N-11 chwiiio with hwylbren un o lionyn-. Ar yr hwyr, cyn ei ymadawiad, y cadpen hww fod anii-yav de;lf*qllii-i-r wedi ynicsod ar orsaf mdhfllwYf ag oeddynt yn gwilio ar lall y mor, ynghyd ;V swyddogion y Tolldy, ar eu llordd o Sables i Noar-rnollticr. Yr) (Irs wedi trefnu .pob mesuran angeuriieidiol i ddiogeiu glan ) mor, ac i sylwi ar holl ysgogiadau y Bryfauiaid. V mae p^ob un o'r G a oiuidogion wedi i hodditair mil 0 fiance tuag at beirvannu y Gosgoi'ddion GwladwriaethoL Ilebli'Hv yr hysbysiaeth uchod, Slenwir cryti lawcrar y papurau hyn ag ciivvau y dynion a ddewiswyd gan y bobl yn y gwahanol J>ileithau i fod yn A e! (it.ii ,-it eithr nid oe> air o son am y terfysg yn La Vendee. Trysorfeydd Ffrengig hi. Nid yw pa-purau Brussels a Frankfort 1 dder- byniasorn am y y bore hwn yn cynuwys nt.'mm awr hysbysiaeth o nrvs. Mynyehip y drwediad foil Brenin Denmark wedi yairwymo dwya- 15,000 o wyr i'r maes yn erbyn y golya cyllVedin. Yn Nlvv'r CyfFrpdFn neithiwyr dywedodd A-r- glwydd Castlereagh ei fod yn aiiican rifo, llueedd arfog ag ydynt yn awr ar y cyffi-niau, neB yn cychwyn yn erbyn Ffrahigc yn 1,011,090 o wy.Rv Ac mewn erthvgl a dynnwyd o'r papur Ffrengig, Y .G^iz^tte-^e France, ar yr un pw'ngc, dyvwdir fed. 1 10,0CQ 0 R.vssiaid yn cychwyn yn ell hcrbyri, 70,000 o l?vytaniaid,- Hanoferiaid, Filmvniaid, ac Jl-essiaid, 2,3,000 o Bavariaid, a 80,090 o Awstriaid, heblftw'r 100,000 ag oedd- yn yr Eidal; a bod taleitliiau bychain eteill yn datifon o 30,000 i 35,000 o arfogion yn erbyn Ffrainge, yr hya oil, ø leiaf, a wna fyddin o 415,000; ond nid hanncr eymuiaiut lion sydd ar ei thai th tua thiriogaeth I< iny'iigc: ond 0 herwydd.fod Ilawer o filwyr Ptwssia ymheli iaWII oddnvrth yr orchestfa, a bod cyngor y r Ymer- awdr Ale-tander i beidio dechreu yr ymdrech cyll y byddo'r holl luoedd wpdí d) fod ymlacnwcdi ihvvddo Breniiinoedd" Cyngreiriol, tybia yr ysgriftjuvdd Ffrengig yiry Gazette de Trance na fydd;y Cyngrefrwyr alluog i ddc'In;¡Il""r rhy- fel cyn diwedd' Mehelin; old y mae- yn a ni iieus a fydd Napoleon i cldisgwyl iddynf ym- gryfhau i'r eithaf yn y modd hyn h.eb ymosod arnynt, os yw efe yn tybied fod e! rym milwr- aidd ynJ gyfartal i'r autdrraeth. Sefyllfa' y CYlIgrirwyr sldd: fcl y canlyn r—•¥ mae byddin Dllg: Welington- yn Belgium, yi* cyrhaedd o Os- tend i Charleroi; byddki Prwssiudan y Hywydd Bluelier, o Namur i Treves; ac mewn cyspyllt- iad ag aden aswy y fy ddin hon y mae lluoedd y Tywysog Schwarlzenberg yn cyrhaedd o Treves Ii SwÚ-z('rlan]) arY:T.yŒu d?vreinfd ? y mae gan y SiwLssidd hdfyd fyddin ó 30,000 0 tryr ftr y cyffin rhyugddynta Ffraihgc; end dywedir yu yr äthJgl hwn ell bod liwy yu chwennyeh bod yn anmhleidgar, aC na ddichon y Cyngreirwyr (idisgwyl cyunorthwy o'r Yspaen yit, ei clivilwi, isel ar yr amser hwn ac 11a fydd I Kagiavtiaeth Lisbon ddanfon milwyr Portugal o'u g" lati be L- gaeJ gorchymmyn gall Dywysog Brazil; i (lyw-- ed yr ysgrifenydd yn ganlynol i hyn fod diffyg uuoliaetii yn y fyddin gyngreiriol, lIad ydynt 0'1' un iaith liac yn golygu'r un dibeuion, &c. TaeBir Sod ar led fbd Hjttges y Llyngesydd Ilbtham ac un arall mwy galluo i ymosod ar ynysoedd Martinique a Guadaloupe, os nad yd ynt yn parhau yn eu IFyddlondeb i Louis XVlll. t Ac os ysgafaelir hwy, y maent i gael eu cadw mewn ymddiried i deuiu'r Bourboniaid. f Ilwyliodd Ilynges gadarn, yn cynnwys ped'air Hong o'r gad?C3, o lilymoivtlv eehcioe, tua goror Ffraiiigc. Mynegir mewn Uythyr o Naples a amserwyd Ehrill IhtVti, fod y Brenin yn dywerlyd na fydd i ymdeithwyr Brytanaidd gael eu rfiwystro yn ei deynv.s ef, gan-nad pa un ai heddweh ai rhyfel IT ifyrld rhyngddo of a'r wlad hon; ond bod y rhan amlaf o'r ymdeithwyr wedi im ned ar hyd y tir, er fod y dramwyfa wedi ei cisau i fvnu ddwy tfordd, gan y fyddin a chaai ysbei'wyr at fog; gorfu ar Arglvvydd ac Arglwyddes Landaf ddychwelyd oddi ar eu tasth Ð aehos yr y&beilwyr hyn. Dydd Mereher blaenorodd Dug Kent mewn cyfarfod biynyddol o gynnalwyr Vsgol i'r doii1!- ion flodion j pry d y dywedodd ei Uchder Bren- hinol fod 62 yn cael eu cynnal yn awr gan yr Iíusell, y rhai a ennillasant yn ystod y 11 wyddy u di\teddaf rhwng 16, a 1,700V. Prydnawn ddoc torrodd tan allan yn y Tolldy | amserol yn y brif ddinas, ond ts wy ymdrechiadau ebrvvy Ac! y.bobl ditfoddwyd yr elfen ddinystriol, cyn i siemmavvr niwed gael ei vvnenthar.

SEN EDI) YMEUODROL.

HANKS GWAHANOL GYFIEIT??IADAW…

[No title]