Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

[No title]

SEN EDI) YMEUODROL.

HANKS GWAHANOL GYFIEIT??IADAW…

[No title]

News
Cite
Share

^— .— ——* Parhtuf o NezcijfdxlioH Llum'aw, 6 c. frddin i m'o rlan faner Bona- r pa: te, a bed y bobl yn Firaingc yu catl en frtysuro yn gyij'redin ti ny ea denu i grtdu fod pP.yd-siti yn gwrthod ymgyngreirio mewn rhyfel th eu ht's byn eithr cyn g.ynted ag y byddo bwriadau'r Llywodraeth Frjtanaidd yn Iiysbys J: Ffraingc, bydd atllos y traws-feddianuydd yn anobeittiiok I Cawsom bapurau Paris draehefn i'r 22ain i dywedant fod cyanulliad cynddrychiohvyr }" 'i i edhau i'r hytt a elwir Chump de Mui i gael ei odirio hyd yr 'iS'iin, a thebyg ddjgou y bydd cychwyniad Bonaparte o Paris i gael et oedi hvd yr amser hwnnw; oddi ei'biM'r .byddin oedd Cy i-iol ymosod ar ei filwyr cyn hynny. C-rlretlii XI VCI rhai dyttton yn V'etsaUes am 03of cyhoeddiadau Brenhinol ar fi*riau'r tai a lleoedd annKg ereill. Trefnwyd" y Maeslywydd Suchct i fod yn thenor a*'fyddin yrAlps. Nid ydym y ciy wed gair o son e'r ys cryu amser am hen G\r.'i'iirlogion èreill Bonaparte. Addefir fod al wyddion terfysg yn ymddangos yn ardal Mer- diignac, Loudeac a Dinau (Cortes du Nord) ond dywedjr tod ycliydrg o Swyddogion y toll- feydd ag oeddynt wetIi myried yuo yn ddigon i'w (hirortwng. I)) weuant fo.ddyuion a ddych- "welasant i Paris o Lundain■yn mynegti na fydd Prydain i gvfranogl yn y rhyfel yu erbyn Ffiaingc, a hod y parotoadau railwraidd yn y -u.,ad hon yn cadell hesgeuluso-; ac mewn llythyrau o Lilc, dywedir fod Prydain ac Awsti ia yn ymroddi bod yuamuleidgar. Eithr gwyddom fod hyn yn hoilol anghywir, ac yn cael ei gyhoeddi o fwriad t galoiK-gi pobi Ffrajnc ar gcf.i twyll. My'negant vmlieliach fosl Dug Angculeme wedi myned a ffranc, gydjg ef o Paris,. ond pan ddeailodd rhai o'r lieu wrtiiryfeivsyr spaeuaidd .fod y tryso-r Ir.vn ganddo hwy a'i bysbeiliasant o hono, ae ddillad; o 'herwydd• pahaia dywedant fod y Dug yn achwyn fod ei 'gyfeiliion wedr ytn- ddwyn yn waeth tuug atto na'r. Ftrangccd a gyfriud gafddo yn piynton. Da'wyd dyn. yn Lyons ar y Ufed ?vacldi ?i:?c le Roil" yii Yr ydym yn dysgl1 fodllyns,es I.iosogo longau yn ymgynnull yn Constradt, dfiben i droglwJdùo mHwyr i'r yntiaddfa. I HVSBYSIAETH SWVDDOL. 0?'diwcdd derhYlliasol1l hysbysiaeth wvddo1 c'r brwy(hau rhwng yr A?str!a!d a bvddin u rat; sylwedd yf iiwn a ganlyn Aluri,t; svl%ve(',(l ?-r t giiil?Iii £ £ Dfibynwyd !iytliypau neithiwyr oddi wrfh Arg. iuvgbersh, y rhai a f) ncgajrt fod y Cad- fr.dog Amstriaidd Bianchi ar fore'r Jtl'J o'r mis livvn, wedi yrnladd a Iiu■ e-.id Naples, p-ryd y dynichu ei',v yd li wy yn Kyliol, a chvehwynodd yr Awstriaid ymi'aen- o Toieulir.o o I'ewn l ych- ydig i lacerata. Trwy gyi'lymdra cychwyniad 8i"I1 h i tr y Fllorer.ce, giilluogwyd ef I fcdd- iannu' lFordd union o A c.:na i ic, o. beriv) d.! iiynny gorfu tr Alii a! yiiiladd brwydr, fnewn gobaitii i ddioyelu gwrrii-gyciiwynfa i gyffinian Naples, ac am hyn y ymosc dodd ar yr AAvstriaid lioll Inn, dthr maedthvvd ef yr: t i hoil gyni!ygionr a chymrr.erwyd un o'r tair o"i rcsi ymosodc-ij ac ysiidwyd y lleill hyd y tywyil'uos, gan gymmeryd mil o'i v;vr yn garcharorion y dydd hwmiw. Ar y 4dd cym- Dlenryd a-riddiffytifa Aquila a deg o farigueiau, He yr oedd 300 o filwyr Murat wedi cilio—Vr y wlad yn drygu Ilawer ar y Aeano- litiaid ar eu gwaith yn ciJro- yn oL t "Vmddaugosodd atfebia 1 Marmortt T/ytl>yr Caulincourt yn y pnpuran Tramoryn ddiwed'dar. Ymddengys fod Bonaparte wedi goscd ar Cau- lincourt i wahodd Marmont i ddyclswelyd i Ffiaingc a chymiortlnv yo- yr Ymera vvdr eithr y mae Alarmont yn gwrth-od• y cynnyg gyda tlirmyg, gan ddywedyd ei tod ef wedi niiiwrio yn ffyddlori dros- Bonaparte tra yr oedd hynny er lies i'w wlad, ond' yn avvr ei fod yn foddlon coili'r diferyn olaf o'i wned cli,o, acftos Louis i XVIII. Wv?hnos i hc?'!yw d?wyddodd dnmwn? bruddaiddargy&TSidm.outh? swydd???on. Yr oedd 15 o ddytuon vndrchwclyå o'r lie nchod tua OH('Ttn n)P?n bad: l.-ï'íl oclld,vnt wccli myne<i yndiell cyn i het on o boHynt syrthio • i'r dwfr, yr !n?n w lth ei cbodi mown byrbwyll- (ir-,i a Aeth iri o fadau ereill ymaith Yt ddioed gvunorthwyo'r dytiioM, #ifhr ni allasent godi ond .pump o honynt yu fywr, boddodd y deg ereiH; naw o honynt oedd- ynt fenywod, ac yr -otdd dwy 0 lioliyiit wedi priorii'r bore hwnnw, y rhai gyda'u cyfeillion a dreuliasanfc y dydd yn liaweii yn Sidmouth.