Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

I Newjjddion .Lhmdain, &>'c,

[No title]

News
Cite
Share

MERC II Ell, 2-L Derbyuiasom bapurau Paris am yr 2lain o'r mis IlAvill Y mae ysgrifenydd y Moniteur yn cymmeryd ychydig boen i broli fod yr haeriat! a ymddangosodd yn fynych ym mhapunui'r gwled- ydd cyngreirioi, ynghylch enciliad y milwyr Ffrcngig ut Louis XVLJJ. yu hollol avnvireddus, gan daeru nad ocs ond tri o is-swyddogion wedi encilio yn y misoedd Ebrill a Mai, heblaw'r rhai agrybwyllwyd yn y ar y Ilfed, a bod teulu oedd y rhai hynny yn lynedig wrth y Count de Lile. Ae i I]. debvgid, i'r Cyrgi-eiriv N.I. bysbysir dan y pen j Valencinnes yn y modd hyn :—Ein dinas ni sydd lawn o luyddwyr a mangnelau—y dramwyfa. rhyngom a Belgium sydd wedi ei hollol gau i fynu; ac nid oes dim yn dyfod ymn. or wlad honno end eucilwyr, Sacsoniaid, Hanoveriaid, a Saeson. Y mae gennym gryn lawer o Gadfri- dogiou dacth i^ug Treviso i mewn yma ddoc. Yr ydy-s wedi derbyn gorchymyn i agor y dwfr- ddorau, eithr ymdSengys fed hynny yn cael ei ohirio dros rai dyddiau. Y mae'r liifeiriant i gael ei ddwyn bedair troedfedd ya uwch nag oedd yn 1.71)3." Basic, Mai 15.—Ynghylch pum niwrnod yn ol, dalwyd rhai o oruchwilwyr v Llywodraeth Ffrengig ynghytnmydogaelh Carlsrushe. Chwil- o C) 0 h' wyd eu cevbydau, a chafwyd mewn un o honynt gennadiaethau--tra phwvsig at ddynion enwog mewn amryw o Lysoedd Germany. Dyfannvyd tri o farchluoedd Baden i ddioddcf marwohieth;  am wacddu aHan ?7rc A? Mewn erthygl o Nantes am y 17og, dywedir fod amryw fangnelwyr wedi dvfod yno, a bod v prif swyddog dinasaidd wedi gyrru allan gy- hoeduiad i drigolion glan aswy'r Loire, yn vr hwn y i ochelyd y cynnygion a wneir i'w" hudo oddiwrth eu dyledswydd a'u hufudd-dod i'r Llywodraeth. Nid oes en math ogyfeiriad YII y cyhocddiad at derfypgiadau yn v parthau hynny. Dywedir fod Dug Fdtrc(y Cadfridog Chrkc) wedi cael caniattad i ddycliwo.lyd i Ffraingc. Ar mis hwn, daeth Cadweinydd Brenin Naples i Paris ii chennadiaethau: ac hvsbysir y bydd Cynddrychiolwyr y liobl ymgynnuli yno ar y lafo Feheiin. 0 8,000 o luddewon vn Alsce agydynt gymhwys i ddwyu arfau, y mae 1,500 wed; cymmeryd arfau. Y gofyniad cyffredin yn awr yw, Pa fodd y dichon Bonaparte gael arian j gynnal y rhyfel?" Y mae'r papurau hyn yn cynnwys math oatteb- iad ''ï' g'lfyniad, trwy fyncgu fod dedd f ymerocl- rol wedi cael ei gyrru allan, yr hon a amserwyd ar y fifed, trwy'r hon y mae cfe yn cynnyg' gwystlo meddiannau'r breindrebjag oeddynt hcb eu gwertfiu ar y laf o'r nus luvn, am y 4ydd ran j hamcan brisiad. Gvrahoddir y yr amryw daleithau i roddi eu hii-itizi ai- hyn, yn ol eu gwahanol aliupedd end ni ddpr- ymddengy* fod cyiljdvryr Bonaparte yn dra ffrwythlon mewn dyfeision a dichon y bydd idd- ( yntgael allan llyrdd. ereili i gyfodi arian. I C ynnwysir cc-r<nadiaetiiau ym mhanurau Ger- j. Cyn:n"yc;, cC'nwuliaeth,lll rm Gor.. nuuiy oddi wrth y Cadfridog Btanclu, y rhai a 1 amierwvd y 6fed c'r mis hwn. ac a ddariuniant y gweithredoeda milwraidd yn yr Eidal hyd vr amser hwnmvo Mynegaut fod y br%vydraa rhwn yr Awstriaid n'r Neapolitiaid ar ) rail a'r try dydd, wedi terfynu yn lioliol ddynichweU iad byddin Murat, nr yr hon, yn ei ffoedigaeth yr ymosod wyd drachefn ar y 4dd 1 d (I iant. Ystyrir y digvryddiadau hyn- Jet wedi terfynu tynged Marat. Ar y 4dd yr oedd efa yn i- ovmo, ar ei tfordd tDa" gwlad ddvrcs a. mynyddig Abruzzos; tra yr oedd y Cadiridog Bianchi wcdi myued cyu belled ymLiul Aeuila. Neithvryr yn dra diweddar derbyniasom bnp» urau Brussels am y 22aiiu AJ'? Hp?. d?n Y pe:i Vienna am yr Hfed, fod R\tssi? a Ph, iLix wed: cydsynio a'r cyngrair amddiffynol a; ym* oso d o i rhwn g Ymcra?' d r Awstria a H;  .? S?cdy. y mae Jerome Bonaparte yn Naplc-, aLoun yn aros yu RjmfaiiS. Mewn hanes o Rasfadt 'dvwedir: fod v Tywysog B. t' i e! vn fwyaf tebvgc!) weds cael e; ddaia tra r oedd ,£I i?)7tiii??, t!? e ?"' Ll ir? 0 L, e-, Li aidd i Ffmingc. Nid ydys wedi derbyn neb Hythyrau eddi zi r-k- ?r<!) Ddug Bedford ?-?di yr amser y d\Gd? \d ei fod wed! cael ei iofruddio: ond w yd\ ? wcdi cael llythyrau o Genoa y rhai a amsei wyd ar y seithfed o'r mis Inrn, a'r rhai a gyroudnnt bob amheuon yn?!.ytch dio?oi?c!! G? L rdd{ol.. ¡liY'(:l':l \:l ete a'i deulu mewn iechvd ar yr amser hwnnw Y? Naples. n y Llys-argrr-iF neithiwyr cynnwvsir cynyg o f.? d deuant ei Fawrhydi i'r hcU eucilwyr F?' ydynt wedi ciiio oddi wrth y miivvyr tir, ar vr ainmod o fod iddynt Ll!l(-) i'i.'u cairod au perthynol cynyr20fed o Gorphenliaf ncsaf, neu roddi en hunaiu i fynu i ryw llaenor byddin, Del] rail) Ynadon ei Fawrhydi o fewn i'r amser crvbwyli- edig, Torrodd tan tra dyciirynliyd allan here ddoe, vn nhy Mr. Duncan, (iwer-df ddydd, heol Aldersg-Se, yr hwn a ddiuystriodd el boll dai, ynghyd a rhan o eiddo Mr. Cockerton, gwerth- ydd olevi. Va. gennym fynegu na cholhvyd neb bywydau. Torrodd tan arall allan o e, Iswn 3rn iieol Dorset, eithr trwy ddvfodiaa eb- rwydd, ac ymdrech y dv/fr-beirianwyr, gorth- rcchwyd vr elfen ddinystriol vn dra buan ac ni chafodd neb niwed personol.

[No title]

Advertising