Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

I Newjjddion .Lhmdain, &>'c,

[No title]

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

MGRGANWG. TYDDYNOD. riVRHENTU, A G&t.LTR CAEL MEDDIANT 0 ilOIVVNT YN 1> £ >I02I>, "V^R-noll DAI, TYDDYNOD, a TniROED, VRi ?-11 a TITII'kOEI)D, VrVVRACII-pACH, a TROEDYRHIW-WRACH, n ?.?'ys 'V('ln'an\'(r' na Saith Cant Erw n Dir Yd, C?'ir- ?'<)U(mM,n?,r Porfa, y cwM 0 fewii cykh-argac ( rh:?- -?'? ?c yn gonvedd ym mhhvyfau Glyncorrwg a Llan- -"yd ''fn:Ú;' LastcHncdd, yn y dywededig sir. Py^y^gacddii" y sawl a'u cyinmero u DiadoU WJCI o gylch peuwar cant a haime? o Dde><ud ac Wyn, y rhai ydynt yn awr yn pori ar y in'.—Gosodir y ddau dyddyn cyntlf aHan yn rhydd o ddegwm. 7ti mwy neiiiduol ymofyncr yn Swyddfa "essrs. Bjiara?;«TON a JEVICIXS, Abertawe. HYSBYSIAD Pit CYMIiY. NBTVYDD EI G YIIOEDDT, PRIS DAU SMLLT, TttAKTH AW D C Y M ? AEG yns?rh CAERSA LEM NEW YDS), n'i IlATlHtAW- IAETH N LFA W L; wedi ei gylielthu o'r Dmiin, o WAITH V Vt ANRHYDEDDIJS I-1MAKUEL SWEDENBORG, Aigiaplnvyd (tros Gymdeithas yn Llnndain) ?;:¡¡ E. ¡ IIoo.soN, Cross-street, Hatton Garden, Llundain, lie y mac I nt wcrti!; ac uefyd gun I). JENKIV, Argraphydd y Papur Abertawe, a Gvverthwyr Llvfrau creill yinhofc narth o Gvmniu-Llocgr. Lie ??-?(f ? gcilir r?f/ amrywiol C'y/fcz'/?M?? .??e? °??A?r shvdtcr rh'yfe-ddol uchod—.ye/ Iv.??-HA>Vl) yngbyloh ?EF ac UFFERN, pri:; G-. | A'1\l",A ??'?'.STiA, ntH Gyfrinachan Ndo!, yng- hyd ¡¡f f c • vU/hyftMl<l01 a welwyd aca?ywY? yn y Byd ";)),fC:Ncf}r ? ??" 12 Ll.vfi-, ?1 1,1 '? ? yns:y'(-h v FA EN 0 LA F, pris ?. p???'A???'???????I?AETnAWDyFARNOLAF, pns k I'n" t, I r\f  y¡¡¡r- ?????;: ???M NBWYDD y. ^JIHAWIAKTH CAERSALEM NEWYDD ?1?- Jijlca yr SCiiVTil[JR. SAIN CTA i DU. t):s ?. h?,I'l I [T I?S(??'T. I !I)'T:WYI)D Ae I A 1) L,-]) 1) 1 A 1), C)s. l)lUv a Bvwyd T.-a?v?ddui,y c-.tanoU tnf. .naH -s4y*Vl\ii.ad difriibi pob gioir Gr-istia;. Ut RM'b" vng o WEL&1I G A ZE T TEE 11, AND DICTIONARY. TO liE DEDICATED TO BEJ4JMIN HALL, M. P. YN FUAN Y CYIIOEDDIR, Y Parthsyllydd CyilTedinol; NEW, £ uipfr Saearg^ol: W CTNWVYS Dl\nI n'TI\ T 'f \'V o'r Ymprodrapth?u, Tcyrn- 'T'??,???'??t''?". 1 alacthau, Dina?tcdd, QY(sf' '^I- 'yid'aoedd, Jlorocdd, LIo?gbyrth, Afoa- ??.d ?Li )yu?cdti,Aiyuyddau,?c.?c. Y\ YH, HOLL FYD ADNABYDDUS; YNUUYD A LEYWYDDTAETIT, DEFODAII, MO ESAU, A ClIREiA DDAU'R TlliGOLIO^; HEFYD, TE RPYNA U, A CHYNNTRCII- I I DAU NATURIOL FOB GVVLAD-, MASNACK, GWElTHFEYi>», A'n CYWHBINRATYDD, YIT Y DIN ASOLDi) A'lt TREFYJJD J Eu Ilydred, Liedred, Sefyllfaocdd, a'u Pcllder niewn Mill- diroedd Scisnig oddiwrtb y Lid'ydd hynottaf, yugbyd CAN RODDI ?? <'  ? R/t«n??'0? ? D?MOC( ? J3M-??-<' ? ?Y?/7? "1tànàqm IVwndiroedd Dinasoedd, Bwrdcis-drefi, Trcfjidd ?«)'cAH<K? aIr J10drej ydd /?K(.'??/, YM Al,GlYDAIN FAV* R AC I'.VERDDON. WEDI EU ITEGLTIRO TiUVY DDARLUNLENNIIIJRDD. Cesglwyd J'u MaIns o AV aith y Daearyduion diweddaraf. AT YR tnvx Y Cn-.VANEGIR GEIRLYPR CYMRAEG. Gun J. JBSSIKS, a Gli lLYJI UORGAXira. I AMMODAU. T. Aro-r y L)y? yu t?dwat'-piy?, ar bapur da a Ilythyr U. By?   d Ogain rhifyn ??'? gynrmys, raewn o dcutu 'Ii I.B1;d ¡ 7"r1 SH:"tyr,u?- ijl. p?j' ?.?'-?.?hvt- !-<?!d' swUt sryd?! <?w, yn d? ?-aInrhiF'yn,"?.?'?"'y'?'- am y rhify* n ol' -tf> «i uialu am y rlnlynau crclll vrth ea Y*k» ainVii dosSbiHf i.V:y:,n? n;^ chiygl« rhify?m crc:U ?rth eu j ?M y rMfyH v. a ;:>;asi!lo ddcuddeg rnw, ae a ;t?. Bvdd i b?-,r ?"y'?? ? ?a.? o nd?tddi? onw, ac a ?<?,u'f n ,!„? ?"-?'" y!- ?"'i'? ??.1 yn rhwyni U.dd 't" t irt cy'lmlin >'r Ciworthwyr Ltytrau ??d?t-uan.? ?.<dd.r.? ,"?''??"? ?' C.??rUr.Y? Lht-au y rbyn y Liyfr ?y" y ?yt?i?"?y? 1'? rhagdalwryn rhwym *h* ,<" Put in""1 i r WaSg mo. gy"tcd ag y cclEr ?'???????"'? ?' "S ?? Sy"tcd ag y cc?r 'My'"?!?'? ?d i ry?-un. p?y bynna?, ymh)b c?n- lery° y 'Y??'?? <'? ?'o ?d?), i 3«av iua.lr iynil(i.^ u f h v^asghi yr <?n.vau, a'r syUtau rhag- ??ad.-Dy?? ? y ''?? a? a ?ii-n o.ny?, e,?3),Itzitt h? ?t'-y. ? ? y?'????.?.??s. Ar?-?.?,7:Mr ?,-?7?  ??. I o, I L ncar i Vevbynir enwanhci va Jt' Vs' ?M«A.T.??/, ?M,- Car?/— ? '"c? yH'rcnwaah? y;?"" Or.:chy.Uwyr y FapHr hwn^ "f S. Dis?wyHr i:f l'r\ 1 1 I ?p?. '? ?'? ?' ?d??\.? ? ? ''?" ?y?y' ?7 ctmau -?' ycj^'aneg. i.n ?'?.? oai bydd am K??, i'/ Dâ'¿i7, a:- ZI "IC1 1. r T' BvZiyjir ar io 1lanol J)d?rb>inK]jr ?-?" ""?'?'' wiii^!a?iyr-> \<J11 rted JJ Wlhnt, (" Jt5,4rv, Seren L??S??0?,c?? ? ?-?J? ? ?? ????a,,?er <!?r?A.7. ? I B5' iJ L KJf^«dp«.3iy'er i argraj>h>t. Swp Grawnvrin (Bunch of G'?M?, CastcHncdd, Mai J7, ISi.J. MEWN CYFARFOD. o'r mSTHDDFOD 1??. a drefnwvd i drafod achosion DALSGRIFIAII) (LESSEES) BRITON-FERRY, a gaabahvyd y dydd invn, Y Parch. THOMAS flEES, F.S.A. yn y Gadair; LlaKiijbriadmyd, Fod i Ddiolch difi'tiant. yr Eisteddfod gael ei roddi i Gyilawnvyyj- Ewyliys y diwedtlar Argiwydd V ERNOV, am eu cynnys; tra haelfrydlg, a wnaVrd j'r I j'aglav, tnry en yr, Messrs. Jloper a Brovigiiton. Llau-njtsriadtoyd, Fed Diolcb yr Eisteddfod gael ei gyf- Jwyno i John Llewelyn, Yswain, am ei fv/riad caredig o Dansgriiiad rhadlawn dros twnei ran, mewn amtldil(yniad o'r lawnderan eyflredln perthynol iddo ei linn a'r Dalsgrif- iaid ereili o'r dywededig f)reftadaet.!i (Estate). IJaionj'mriadwyd, Fod Y Llavafwriadau hyn i gael en j hargrapLu yn y Papuraa iNeiv'vddion y Cambrian a Beren t Gomcr. CADLYS, CAERDYRD, Ebrill 27, 1815. AT WRONfAlD (HEROES) SIROEDD Morganwg, Mynwy, aChaerfyrddin. YN AIV R NEU BYTII! |pi_WYR IEUAINGC chwannogi wdrei Jf betliau, y rhai vdvnt awyddus am yr A nrhj'dtfd& o ( wasanaethu eu BRENIN a'u GWI.AI), sydd a cbyttc iddynt yu awr i yrnresu ya y Corph Milvvraidd tra cb Vnlbi liWIUlW, CATROD FRENIIINOL JIciwyr (Militia) 31organ wg, Gwasanaetb a Difgvbliaeth y rhai ydynt wedi ennill y eym- r.ieradwyaeth mwy'f a! yn eu boll Set'?-lifitot,ti(l, \n y Rilyfd diwcdda a'r rhai blaenorol. Y MlfAYLHAD HENR Y KNIGHT, 0 Landidtcg, yn Xwydd Forganwg, Sydd yn hysby^w i AVYR IEUAINGC ysbrycllawn, myn- v. esan y rhai ydynt yn gwyniasu gan awydd i wasanavthn eu Breinn a'u Gwlad, a'r sawl ydynt yn dihrisio Goiud er mwyi! Anrhydedd, mai mewn ufudd-dod i Orcbyvnyn mewn ("ynghorfa a dderbynwyd nddiwrth ei Uchder Breidiinol y T i VV Y SOCi RH A(iLA VV, a amserwyd yr 1 leg o Ehrili, JSI;), dros gyllawni'r Meiwyr, fod eisiau ycliydig WYR lEU A INGC o'r darluniad nchod, heb fod dan fj troedfedd a ,1 mitdMd o uchder, a rhwng 19 a .'ic2 inlwvdd oed, i !;UI\\ 'I" gwagleoedd yn Y Gatrod uchod, i'r rhai y rhoddir yr liael- Vvobr canlynol:— Ar eu gKuiih yn carl eu prof, £ 1 1 0 En cymme.radteyoy» de.rfynol 2 2 0 Una Gairod wedi iddi gael ei chorpholi 110 Y 1 0 Wedi cyinmerndwyaefh terfynol yn y Cadlys, caniatteir i'r Adiihvyr (llecruih) i ddychwelyd i'w carlref-leoedd. Telir (Jini yclnvancgol, i brvnu Angenrheidiau, dan y Dosbart'iia.i IlJlain o ■(Jyfreithian Cyllredin y Aiihvyr. G:7i'- Bydd iiaw 1 gan boll Adiilwr i Dal, a I)ogn-gych- wynol (Marching Aliomnas) yn ol 2s. till. y dydd i ac Cadlys. j Sefyllfaocdd Adgylfcmvol (Recruiting) y Dydoliadavi: j SWYPI) FORRRAMVO—Caerdydd, Llaudaf, C/icrfjili., Mer- f t ;?', ?'/?s/-t'<'tre, J'?f??<'Mf? /i/, ?u; ?c?, CM?c  /.&  cc Un/I", Aberdare, Ltantrisaint, Pon/J'aen, Castellncdd^ ac S\VY!>!) a Chydicely. SVVYDD FYNWY—Cas'itewydd, Caedleoll, a PhonfypvA. Derbynir Llangciau cyiuiyddus rhwng 17 a 19 nilwydd oed, os ityddaut yn tncsur 5 troedfedd a 2 fodfedd o uchder. Y' mae'r Rhingyllau (Serjeants) yn y Sefyllfaoedd gwa- yn rlioddi C'awgaid o' (»ymmysglyn.(Howl of Punch) i'r holi Adtilwyr.—CUvobrwyiV y sawl a ddygont Adlihvvr jj yn hciaetii.' DUW GADU'O'R JJREXIS t