Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

I Newjjddion .Lhmdain, &>'c,

News
Cite
Share

Newjjddion .Lhmdain, &>'c, DYDD MA Wit Til, MAI 2o. f1~lllAI)DODW\ D cenadwri oddiwrth ei Uch- T y '-[.'3?ii-3,sog Sop.cdcl-dy ddoo, ynghyd a'r cyfammodau a ar- wvddwycl yu Yicnna gall ygalluoodd cyngreirioi, yn erhyn Bonaparte. Darllenwyd v gennadwri yn Nhy'r Arglwyddi gan Arglw. Elenboro, ac -,II :\h)"" CyJfrcdiu gan y lthaglcfarwr, ac y mae rei y canlyn :— Si on T. R. (Tprysog Rhagla \V.) Y TywysogRhaglaw gan gweithredu yn einv a thros ei Favvrh) di; a farna'n addas i hysl)ysu i'r Ty Cyffredin Cae i'r Arglwyddi yn gylfelyb) mai ar gyfrif y digwytlcliadau a gymmerasant Ie yn I* frauige yn nl(,Il-ll lio". wnGuflmriad i'r cytfunflci) a derfynwyd yn Paris y 11 uyddyn ddiweddaf, fod ei Uchder Ufenliiiiol wedi ei barnu yn angcnrbeidiol i '.vneuthur ym- rwymiadau a'i Gyngrcirwyr, i'r diben i ft'urfio'r fath gyngrair ag a rwystra adfyvyiad cyfundraith ag a wel wyd trwy lJïofjad sydd angiiysson Ag hedclwch ac anymddibyniaeth Ewrop. Rhoddodd ei Uchder Brenhinol orchymvn ar fod i adysgrifau o'r cyfammodau a wnaed rhyngddo a'i Gyng- reirwyr gael eu gosod ger bron y Ty, yn ddioed, or hysbysiaeth iddynt, gaii ymddibynnu yn hy- derus am gynnorlhwy'r Tv i'w alluogi ef i gym-l meryd y cyfryw fcsurau yn erbyn y gelyn cyff- redin, ng a fcniir yn nngeurhckliol ar yr awscr hwn." Ymddangosodd swm y c,N,fam. vic)(,Itu t'r Cyug- reirwyr eisoes fwy nag imwaith; y mae'r pedwar gallu cyfunol Rwk.-fa, Awstria, Prwssia, a Fhr.y- dain, vti ymrwyhio cynnal 150.000 o ii, y maes, hyd cni aualiaogir Napoleon BonapaHe i allonyddu heddweh Ewrop drachefn eithr os bydd amgylchiadau yn ei gwneuthur yÜ aHghyf- leus i Prydain gadw'r rhifedi uchod ar y maes bob amser, dichon hcidio ond talu tuag at gynnaliaeth. eynnifer ag a fyddo ddiffygiol, y rhai a wneir i fynu gall Y pleidiau ereill-ymrwyma pob un 0'1' galluoedd i beidio rhoddi eu harfau i lawr end tnvy gydsyniad cyffrcdin; cithr Ilid ydynt yn du yn y rhyfel ymlaen i'r diben i osod y Boorbon- iaid ar orscdd Ffraingc o anfoikl y bobl, er mai tra dymunol ganddynt fyddai adferu y tculu hwunw nld ydynt yn chwennych dinystrio rhyd.d-did ac anymdtHbyniaeth Ffraingc; bydd y trigolioa at eu rhydd-did i ddewis y Pennaeth a fyniiont; eithr tybiant fed gauddyut hawl i fil- wrio yn erbyn adsefydliad dyn ar yr orsedd honno, vt,Icl viad, )7r Invn yn yr hoil amser n aeth heibio sydd brawf eglur, na odd of ere, tra fyddo yn y sefyilÙ hcnna, i vvlcdydd ereili fod mCívn heddwch-ei uche'gais dibaid, a'i syched am fuddugoliaethau mewn gwledydd ereili, a'i ymdrech yn erbyn anymddibyniaeth gwledydd ereili, a ddarostwng holi Ewrop drachefn i fod yn olygfeydd o anrhaith a djnystr. Gan hynny y maent mewn rhyfel i'r diben i gael rhyw ddi- ogehveh i'w hanymddibyniaeth eu hunain, ac i adennill yr heddweh a'r llonyddwch parhaus hwnnw ag y mae'r byd wedi bod gyhyd yn hir- aethu am (lano. Swm yr arian porth ag y mae Prydain i dalu i Rwssia, Aw stria, a Phrwssia, yw pum rniliwti o bunnoedd, y rhai ydynt i gael eu rhatmu yn gyf- artal rhyiigddynt. Nid yw cadarnhad yeyltun- deb ag Awstria wedi dyfod trosodd, eithr dy- ^(jl.cdd Argl..Lerpwl ei fod wedi cymmeryd lie yti Oddiwrth y pet!;au hyn, yng- hyd'a'r hyn a ddy wedodd Gweinidogion y Lly- wodraeth yn y ddau Dy neithiwyr, gallwn ddis- gv-yi clyvved bob awrum ddechrenad y rhyfel; ef ai!ai y cymmer hyn lc yn ebrwydd wedi'r ciy ddadi ar geuuadwi'r Tywysog Rhaglaw heibio. Yr ydym wed! dcrbyn hysbys!aeth am wrth- ryfel C)iIVedin yn erbyn Llywodraeth Bonaparte I yn y dalaelh Fl'reugig I.fa Vendee. Yr hanes Invn a gafwyd mewn cennadiaethau a ddanfou- odd Dug Bourbon at Ddugcs Angou1cmo yr hon sydd yn y wlad 11011, ysgift'c??'yd y cen- nadiaethau yn St. Giles. Yr ydym yn cael! nad ymadawodd Dug Bourbon o'r parth hynny o Ffraingc v/edi dyehweliad Bonapiirte; cud ci fod ar waith yno yn dra diwyd yn parotoi'r gwrthryfel ag sydd ncwydd dorri allan. Yn yr yindrecli h.yu cefnogwyd ef yn awydd us gan y Llywodraeth Frytanaidd. II wy liodd amryw lougau mewn modid anghyoedd, er ys tro yn ol, o Loegr âg arfan a thrysorau mil Wr- aidd o bob math at wasafia?th y .rhai a !ynent wrtho ef. Aetlt amryw Freninoliaid eyfiifol alhui ar yr 1111 prvd. A'r son sydd yn ymlcdu yn awr yw fod (' ).Ooo o FreninoHaId dan arfau yn La Vendee j eithr dichon bwn fod yn rhifedi ii:t ?'ciidee? citlij- di?,:?',oii li"li fo(I N,,ti i,iiil' edi Bore heddyw1 derbymasom bapurati Paris am 3?r (,idirtiliaiit i ryw raddau yr hys- bysiaeth uchod ynghylch y gwrthryfel vn La Vendee. Cyunwysir yn y Monitcur dan y pen Nantes am yr IGeg o'r mis hwn, mc?:) cyhoeddiad oddi with y Swyddogion dinasaidd, fod y tcrfysg a ymddangosodd yn nhaleithau'r Gorllewin yn ddyledus yn bennaf i YIrHlrech- iadau'r Peudeflgion a ddifreinwyd, a pherir iddynt Imddangos eyn pen deug niwrnod o (laeii prif swyddog y dref fwyaf ymhob talaeth: a'r sawl a fyddont o gymmeriad amheus a yrrir i'r parthau tufewnol i'r wlad, a'r rhai a beidiant ymddangcs yn y modd dywededig a ystyrir yn weision i Louis XVlil. ac a ddarostyugir i'r cos- pedigaethau a farnwyd iddo ef a'i ganlynwyr. Crybwyllirvn y Moniteur hefyd fod llynges Frytanaidd wedi ymddangos ar y lofed yvrth yr ynys Dieu, yr hon sydd agos i L'i Vendee ysgrifemvyd cennadiaethau Dug Bourbon. Ach- vvynir mewn cyhoeddiad o eiddo'r Count Lobau am y 19og, fod rhai o gudd-gennadon v Count de LUe (Louis XVilL) wedi gwneuthur cynuygion i hudo'r fyddin, trwy gynnyg 80 franc bob un o'r marehluoedd a elciliai, ic, 20 i bob milwr traed. Dywedir fod y gwaith hwn wedi ei ddechrcu er ys amser maith, ac wedi cyrhaedd c; uchder mvvyaf yn awr. ac mai angenrheidiol y vv ei ddarostwng; a threfnir mesurau i gael allan y cudd-sennadou hyn y rhai a gosplr yn ol eu haeddiant. Arwyddir fed eu cynnygion wedi bed yn allwyddiaiuuis hyd yma ac er fed ilawer o son am enciliadau, dywedant nad oes neb en- cihvyr Ffrengig i'w gweled mewn un lie, ond ar bapurau newyddiony gwledydd cyngreirioi. Vr hauesion ynghylch Murat-yjdynt yn parhau i fod o nattur anghysgon gilydd, tra y n-ae papurau Germany yu haeru ei fod wcdi ei orch- fygu ac yn íToi, dywedir gan bapurau Paris ei fod wedi ennill buddugoliaelh fawr ar yr Avvstriaid disgwylir hanesion swyddol ar y pen Inrn VI) awydd us. Tra y mae'r Moniteur yn addef fed terfysg yn y gorllewinel o blaid y Bou»:boin\)id," y mac yn yrnffrostio yn awydd ac egni trigolion y dwyyain dros eu llymei a wd.r; mewn Hythyr o V niyned ti,wylr (Ii-of honno o'r bore hyd y nos dros y pythefnos ag oedd wedi myned heibio; ma no-- nehiu, drylliau, pylor, a phob oiler rhyfel; y tii- golion yn cael eu dellroi yn y nos gan 11 oedd- iadau a Byw fyddo'r Ymemwdr. Arydydd o'r blaen gwelodd ysgrifenydd 3 111 e d ef, o ddau i dri chant o fenywod yn cyflawni'r holi dd v ledswyddau milwraidd, a boneddigcs oi gydnabod yn swyddoges arnynt: yr oedd amryw i o houynt yn myned i A1 elz parottoir pob lietli angenrheidiol i arriddiifyn y dref uchod, a dy- wed yr ysgrifenydd, os daw'r C}rngreirwyr i mewn, y gallant ymddibyunu ar ddinystr buan, gan fod pob graddau yn ffyrnig yn eu herbyri; i u nyni a gawsom ygeiyruon yrna (meddef) dros bed war mis yn bwyfta, )'n yfed, ac yn gormesu arnom, ac uid ydym yn evvyllysio eu gweled drachefn. Ar y lQeg yr oedd y trysorfeydd Ffrengig ycliydig yn ii.Coiisols bump y cant 57. Am 12eg o'r gloch y dydd hwn, gosodwvd carreg gysitafpont ivewydd Southwnrk i .lawr yr hon sydd i gael ei hadeiladu ar gyfer Jleol y Frenbines. Chwareuodd mintai o gerddorion, a saethwyd amryw fangnelau pan orpliemvyd y ddefod lion. Piglon o Gyboeddiad Y mcrodrol a yrwyd allan o St. Petersburgh ar y 25ain o ElJrill, ac a g feinvyd at drigolion Ffraingc, ac a ddacth hyd attom ddoe, gydit llythyrgod Gottpuburgh j Ebrill 25.-Chwi a ddacthoch i'm tiriog- iogacth i yn ddigynhyrtiad o'm hachos i, a than a chleddyf, chwi aniiieithiasoch a dinystriasoch y fforud yr aethoch; daethoch iliii prif ddinas. yr hon a ddifrodasoch. Myli a aethiim i'cil tiriogaeth ch wi, ac a g\mmerais eich prif ddinas, eithr ni ddinystriais ddim. Drachefn, yn ddi- achos, yr rtlych yn codi cleddyf ac yn dinystrio heddweh gwledydd. Myli yn awr a oresgynaf eicli tiriogaeth unwaith drachefn i gongcwero uiiii-aitli di-,icli-,2fti i ,,oti,c%ero gwrthwvnowiad, myli a'cli lhvs r ddiuvstriaf am eich bradwiiaeth."

[No title]

[No title]

Advertising