Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

, , I I- - -r, , -_I_ I-…

At A?-p-ap!tiudydd Seren Gamet-.

! At Argl'aphtaåydd _Sel'cn…

News
Cite
Share

At Argl'aphtaåydd _Sel'cn Co??:fh I QWRTHDDADL LLYTHYR IDWAL IWRCH. MR. OOMER,Gan i mi ddal sy!w manwl ar cict! Sercn ddi.'gteirwyt-h, a chaet liawer o hyfrydwch wrtit ei darnen, wrth hit- graif't ami gwelwn at- y natii gwrr iddi ryv.' bet!) tcbyg i gwmmw! dudcW. Tybiais ynof fy hun mai ihywbeth oedd yn myned dros fy !)yg- ai(!; mi ai) c:h'ychais, ac a'i canfy'ddais yn \vpJ). Wedi hyn, myn a gymmerais wyKt dan fy adunydd, gan dder' fhafn uwch y cymmyim) o!], o'r lie y gwc'w!} y Seren drociien mor ddisgiair :)g erioed. O'r lie invn, cymmc!H:s hynt a)' i \"<lred rhyng,v)f a'r ddaear; ac a ddisgynais ar ben myny<!d uche), yno ycyfarfydd- aisarhnio'tucyfeiiHon; gofynmsiddyn?pa beth c-edd y gorchudd du megis CWlJlmw! oedd yn duo cu'r y Se, ren? ebe uno fy nghyfciHion, Gv/r a fydd yn a.fer gwisgo dii)ad dnon oedd cf. Attotv/g fy nghyiaHi, ebe nnnan, & wyddost ti ti ehw cf? Na wn, ebe yntau, ei gcfn a \vchi? i, nid oedd yno yr tin enw. Attebodd cyfaiii araU, ac a ddywcdodd WJied o hotio efpi Wyncb; gofynais i hwnnw a weisai ef yr un enw? Do, ebe hwnnw, m! ""£1ais enw o flact, ei v.'yheu, a hwnnw vd- fedd Idwa! Iv'i'ch. IJv.-al Iv.ch, aic yn wtr,nid oedd N,- ivit- n i (, ov ryfcdd cnnj"ffi ei fed yn gar i'r iwrc!), ne'! fedd- iannydd cyrh !n)'ion ceit)gc!<)g, pan aliat -.101-ilio cyn b¡¡ed. Wedi iddo y:ndt':n ei cr<hw\i:aeth o gylch HcHOH' a L!cv.'f!yn, trwy ddadvn'dd i)awe:'o gocg-fa!ch ymadt-cdd, a d)f:-io Dcnoni dt \"y ei ahv yn jill, a piien- nodi nad oedd un ag ysbi-yd mor gyh)iy:-fus a'r gwr yn ymddangos yn y Sere:), end Buda leunngc: yn wit- nis gwn i pa ysbryd sy(i(! fwy cyniiyrfus nag ysb)'yd ,I,] i-; Idwa! Iwrch. Mytt a ddarlieoais lawerQ )yt)r,i-aH yn Sercn GOI!.cr, p:i nti oeddynt M yinrataeiion dm-han- Hyd oB; etto, His gweiais gyiH!ii;unt ag ttn o honynt hub sait neu ryw destun id<!o; ond y mac y gwr hu't) yn gitHn pregethu hcb yr on tcstun. gan bwy y c.)tbdd ef yr awdurdod i Mr. Comt-r i gcd< Kuda argcfnyr asyn: n'd rimi:! i'r Lai,cit(i \Htl na charw na m!!)) y mae gunddo adcnydd ab! i'w gynnat i ba te bynnag yr e!o; er bod t)afd y carw yn dra ehvf- !yn), etto cytiymach ydyw sdenydd y bare!)! Pcth ara!i t ddimgos peh'nsuer ymadt'odd Mr. Idv.'s! Yd\ w, :;id yn t'ynych y mac tr:gf.man cigfrain mcwn (IN fir I- oedd, oud yn hytrach yn ystafettucdd y creigtau. Khy waradwyddoH i n'i nodi y rhai tebycafi gigfram, y rhat sydd yn byw yn pin dyn'i'ynocdd !li, oud yn hytrach cyn.mcred Mr. Idwa! yrystyriaeth yma !ddo ei itin. Attohvg, Mr. Idw:d, ci)wi piiwch gymrneryd i c))wi y f'yfuvy t!') t!n\yt] a ordeinitsoch i Hoda, o herwydd v n:ne g.in Hoda n'rwyn yn una's esgyH,ac fe wasunaetita yr axi-yi- dcnen-Iem iddo yn gyfrwy, ac f<;i)y nid rhaid iddo wrthnsyuna march; etc a a aro!wynion yr brcn, go:uwcb pob anhdv.'ch dyrxs, a chreigian c!o'r- nor. Kid ocs pe) yg! i Boda ddrwsawrio y ",IN,el.svll o itcr'.vydd U!! ch'Js a 'oddh' a:np gaH fab yr iwrchi; fc ddywedir i hen iwrch dnnu-arogli, ac ie e:)i)- mcddwi yn Hcd dehyg Km e; fab, pan cio yn hcu; ae felly, nid rhaid mo'r dtuffcrth o gcd! Boda :u- gcfn yr ::syn; !)cnn <edr yr iwrcli na'i fib iciddic druigo y dHrch.tfa Boda c:hnn, at illf.. i borthi ennhwynau gc;cn. (Jnd ctto, pc !Jna"èi achos am gcdt Doda ar 12:efn yr asyn, hlJod o anad<}as fnnsai gosod Mr. Goner at y gmiithj y mac gun Mr. Gotncf arddcrchocach wyhaeth mcwn i'a\v na myned yn beddyd i ra: a fyddo yn marehogaeUt ar a.synod. ra cheirw; vr i ydu'yfyn gofyn o ddifrif i ;Ur. (.orner a wciodd cf wr ag y-bryd nnvy teryii nag ntwa! I'A') ch fc fci<!diodd y gtvr tnvn daro heb i neb cstyn aito ymmaint a gair. ) Os rhwng .Hoda It-tiziige a'r Ca\vr nid ocdd un achus mn fys Idwai Iwrch yn y brywcs. Fe sitctLodd Mr. Idwa) iawt'r o bicceiiat) NaeHon ilymion, gwenw'llig1 at Boda, etto yr oedd J3oda a'i !yg:Jd yn ddigon craii, a'i adt.'nydd yH ddigon cyfiym i "goi pob nn o honynt. Gwych i:l\B f)"(hI;:¡i W.t¡¡¡yf gad g'wyb!Jè a\vdnrdod Idwn!, i daro yn gyotaf.n' Doda: os ydyw cf vn earn yr i;uth Cym'.tcg, dangosed (os gaH) a yn tyHuu piacn o honi t'r!oed. O.s mcdr I(hva! o.iod u!ian yn bconodo! wcndtd Hoda, gwnacd; ac oni:! c ei ymgais 0! Oe!J r:! tor-eyt:r¡¡ith yw taro cyncyhocddirftyfci; ac fc'ny Mr. LhvaJ a danl\iodd yn cud ctto y mac'r uarcut yn -N %I- m; yn iach, at: o hynaUan fc- y ?)lite y*h:trcnt cyt) groScd ci iygaid, a chyHyMcd ei adcnydd, f(..i nns ndi ld\al wncnt):!nHav.'c'! o ¡¡iwet! iddo. Pcth ami), md oes aches an! !:eb nr ct T\vn. o'r Nu!;t, i \vast<adcdd y<-b:yd:on barcnta¡;od, nac as, at)! nud ydynt. Pa hall], Idwa), y da) ft! t chwi ddrstyrn cymt:Ut:nt ar y crc.tdni.ai' hyu? os y.y'.v yr hsyn yn anny- numo! i'r ojwg, y inae f<i ?'g y litilll;o,iti (,'i at; y!' dra .i- dd!oi nt e' orchwyiinctn; ac fe g!yb;d thegwrn g..mddo, ydych clu'.i tuag utto yn awr. Hynod y ganmoliaetb ocdd gan Idwal yn ei iythyr i Scrcii Gotitt'.ra'riiuthGymraeg; yrwyfnnn.m yn go- tvi) iddo, pa beth a!;)gc!!a wetodd <;f ar Hod:), pan! osodai arnomordrwm? (? ydyw yr asyn yn grcadH!" diymdarawisuth tuag -,it %rtlioti ei gam, nid ffMy y bar- cut. Yr ydMyf nnnan yn dynxtno Hwyddiaut SetCM CotRer,ac'i bawb a'i cyunortm.yo i scfyii i fyn: ac yn ehwennych gwdi gwasanaeth i RIr. Gomer it it cuudi bcryon argefnan asynod. Ddarticnwyr Scren Go!i)C!\ yr wyf yn gadae! hyn dan ,oiiier, yr wyf vn liyti day] eich ystyriacth, gyda goi\ g ar ciriau nn o'm cyffjiiHon sydd fei iiyn, "?\eges taw!' mcwn ychyd'g ciri;m," nid ydyw a!n}de!' geirian ond gwagedd, ain ttyHny nid wyf ji ar fcddwi ymhciaethn fawr ymheilach ond trwygcn- nnd air. Gon)er, ni fHiaf ty arfau i tawr ychwaith, OR by<id achos; ond ataddfwynder, inyH a roddai' i'y hoU ddaii.cs ad(li'w.N- itier. OAtfou. D(-'DAlEUAN6C. .„

! At Argrapf¡iaf¡ld St;i-eii…

GOLYGAWD BYR

1-U_"U_-"-""! tLONG-NEWllJD!ON.

FEKLLANVTR MOR, YN MnO?TULADDOEM)…

IGO¡tUC}W,;-YR. (J