Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

, , I I- - -r, , -_I_ I-…

At A?-p-ap!tiudydd Seren Gamet-.

News
Cite
Share

At A?-p-ap!tiudydd Seren Gamet-. ATTEB Y PELICAN I'R DDYLLUAX< HAWDU ammor dy Hllan y wig; er mor hwyydrv.m dyehedmd, gkv, laf y medn w)th achos esgyn cyf'iwc!) a'r spr; ac er mor wae) yr tvyf yn ofni ge'ht;bn a dyih)-! an, ctto rhas ot'n boOd !awcr o (iy futi! Gv.yncdd, myti a amcaoaf th' attcb yn yr hyn a ofynaist !newn u.K Gu'!}f' GU'!Jlicdll. Ond y map aotafotn nas gallaf argyhoerldi y dyHtianod o'n bydd4 rwydu nes ydeionti weied yJydd yn weUna'rHOs. TcL'yg'.v)) y dymunitihynawsedd amoesgarwch lanw ein c')hehia£th, da mwn, ond na ryt'eùùed,weibion Go.. r,-ier o& (!igwy(M a)nb<iH i y3g''c<t wetHuau, canvs dy. !h)an wyt ti, apht'itcan wyf finnan. Ond er tnor ys- g)y!'a<t!'us yw ciu haman, rhaid i ni a!t!ca:'n «m wedd- eidd-dra ttyd ag y gaXon, ga!) yst.Nr.;ed mai yw y testl111, rbdg ot)n t ni bcchn yn prnyn y duwtan. Dyl¡uan, yr wyf YI) mcddwt uad y\v dy gyn'es ilrH OJ;¡C¡,, Gicyr (;It'yrredd yn cyson a'r g'ir, gotyit t adJr ydyd' canys dywedaist, "Ntwyddom ni ddim ond ychy(lig nen ddun am danu v.,iia, mwy ua Mr. Al'grriÍr. iedydd yn y Dchcitbarttt, oddigcrth rhyw fa:!an yu Es- gobadh B,mgor t'awt;" a tiuthmt, debygwn i, yn byv. ynghanut yr Esgohadh honno, cany? dywedaist Wi-th g-iddio dy ben yndy geubrcJI, "ibd yrhaut yn tom I dros fynnyddoedd yrEryri. Mac ya rhaid, gan !iyuhy, matrhyW ddylban ddamwemM ydwyt, neu na ddarfu I t'r dwnd\T a gh'wmst o cdenttt dy geubren dy ddthnno o'th fren()dwydiot), neu yr yd\vyt yn! !n:ysg!wynt !'hyw YmneUtduwyr, net! ynte !)'d ydwyt y!i cmo i'r gwh- ionedd L\vn gacl ei t;yho"ddi ger bt'on hoH feibip!) Go- mpr. Ond gan nad wyi' ftnhau yu ho'M gydnabyddus a p)tob cong! yn Ng-JI'yncdd, dymm1!lf arnat i ytuhoii vn ddidnedd yn y gwi)io))cdd yn hyr)) erbyu y tro ncsaf; sef, 11a Hwyf neu 'at) o Wyhedd sydd heb yr 11-feriad iion. Myi! 0 glywa¡,; sun tbd rhan o sir t)refa!dwyn, ni wn i am tu) than and! hebd<)i yn Ncwynedd. Oud bv- dded i ti fod yn sicr o')' gaii yxh' led y bydd dint yn a!ngen yn warth dd ho)' Gyim'). Yr wyf yn dcaH dy tod o'r f-m) I]-,ili IFI-IVytil gores- syniad fin gwlad gau Babydiacth yw yr urfc''iad gryh- \vyUcdIg, ac yn ol yr ystyriaeth ho!) y bydd t minna!! arncann dyatteb. Dywedaist !b(! !)y:t y:] t!wgos l!a. wer o ffyddioudeb gwrol yn y rhan honno o'! Dywysog- j aethhonnoynrhagorcreii)." Os unoddefodan Pab- yddiaeth y\v, yn ddian y niae yn dangos {Tyddlondeb niawr, a gwrotdeb parhaus, hyd y (lv(itl ag ym!y:-i:ad wrthgcelgretyddac ynfydrwydf' vrp<r- i- (1(1 a(- vi- eg- iwys !yg'-ed!g Iionno. Dywfdaist dtachcfi], Os bvdd i mi edrych ar yr arffr hon yn gynclyb t eid(!o y p:ib- yd<Hon, o dcsHu-i at y marw, yu cvHwyno an.nwio! bethan gydag ef yn yr arch, i'r diben i'w l!yml1Jwyso i'r daith fawr ysbrydoi-—-ei fod yn pron fl:ddlondeb a diwydrwydd, yrhainad arg:yhoeddwyd I) afrcid¡o!dcb yr elusen." Me\vn perthynas i'wgydmaru ag piddo y Pabyddion, on'd wyt ti dy hnnan wedi gwncutiiur cys- tal a hynny eisoeS) ac yn wir yr v.-yf Unnao o'r nn :ne- ddwihctyd; jef, dian mat diwydrwydd meWu maWr dywyilweh, a flyd4lioti(leb tros ynfydrwydd a chocJgrerydd yw. Eithr yn aw)-, e!' dangos at't-e:(Hotdcb ac afi-esytnoidrb vr .t: fcriad hon, yr wyt' yn dyibd i sytwt at- bcdwar pcu y dyttoan. Ond ryn dc-chrcn, sy!wa !n, i ti f!<!yw?dyd, wrt!) j osod dy ot'yniadan &er bron, c! ?yrumet-yd oudiutlit babyddiaeth, yr byt) yr wyt ti dy httnan yn ci addefvo b"bydtliaeth. Ond, a't gymmerytl yn y goIygiü.d¡¡n goren ag a cH'r, yw ei gyn\lneryd ryw betb yn debyg i'th ofytuadau di: ac fctty syi\\af. Dy ben cyntafyw, tu fod yn proU a?'fnrwo!dcb vr cnaid, a dymnniad t gydfy\v g:ydag et' yr oc!:r draw." y\v')yi]; yn gynt. (ns gciHr barnn :un cynyritu tragywyddoi dynlon, ?:th y dni! y byddont by\v yma yn y byd?, nis gai! uii dyn a oieuv.yd a!n fatcr ci cnaid a i!:m-er ag t yr otnytKant yn pu daddedigact!ml1. Yn ail, os Cyf-! iii'wn y trneiniaid sydd incwn drdcw dyw\!iwch, \t, China, a pbarihan yr India, yn ynfyd a thniCt.us, y rh.ji a fw'-iunt cc htinain i <i;'in i lusgi, gydu'u ppititynas.tu, tr mwyn cydfyw a hwynt mcv.n byd araii, pa faint mwy ynfy d yw cynawni y f¡th arfenKd :t hon i'r cyf- ryw ddibo)? yn y fat!) ddyddiau o olcllni ag yd'vw \rj amser Im¡¡ yn ? Yn drydydd, y mse v fath ddoi! yn a'rsob:wydd ddu igrefydd; acnidceaar yr cfcn?y) eoiau y fatfi arwydd wag I bruit aluarwc.idcbyt'cuatd agy' wcawodc ai'ian. i Yn aH, dywed-ust n fod yn profi adgyfocJjad y mcir\Y-an fed disgwyE¡¡d taiodigacth a gwourwy, yn iawn rnnnydd." Yn dd.ao, p{; huasai tcyi-nasjieibedd fMvd a died, bnasai ryw resyn.o!dcb yn hyn; end gall ei uod i yn h'jiioi o wahano! nntt;r, nid \\yf yn cdrvch ar Yr ar- fcriad hon ynbricdo) i'rmattt'r yn y<ncstu'iiciaf. Y )):ae en hat'grafi' a' drhv yn ..rnhriodol a'-u-yddion o'r nfr, ac y mac yn et! natnr iy-r(,tie rhwd, ond nid ces ) i ;t i 1,(i iii(i c;es dtm o'r cyHdy!) yn etit'eddiact!) y saint. A) Y pen hun j nid ywddntddin!, 0(!yH))an! ond yn saoatnt'nt < bydtfion, ac t dynion a d\(-tn'nn)!ion cyfci!iotnt!s am y n"t', am hyn'ty byd<hii y)i Îl'lJdi!h i'r ) byd, ac yn hard<iwch a iics i'r eghvys, iddo gnct ci hoUol ddlicu. ¡ Yndrydydd, ei yn dangos cwymp N'ii (liciiiiii yr wyt' yn add';t' < tod yn pron \'n allwg gwyn-Ip a dyn yn Y mae y r ('yrTc!yb \n!'lIn,ddodIH!HII o fKido y :'a!)yddioH. ()nd urn ei i:)d ¡.Ii;' dœyn ar ,IP¡!!iJ' Illlgtmhdi!u'!Ji¿d () ahc:ih i' imcn yn hyu nagsydd gimbabyddioudtos en dct\\a! set' f thnjlllLJ' gql </<o<! Ofi(!(lI, &c. ac nid ocs !in prioduldelJ yn en natur t'rdtucn h\vn, yn \vyncb ¡;crHdl\¡)ig(>th yr j H<'n Destame'it a'r Yr cedd yn ih:.id t ddcfnydd yr a b ctr!: di'cs bec!)0(!, dan y gyfraiti!, ibd a glClléÚ M /wyd ¿¡¡'dill!, H?b gw'!{'d Hid u'*s ddcnant." cn-ti- e!yb, na gwacd ra by\yd. Y) nyn -.t Crist yn ei egh\)5 o dan y Testament 1\ (\\y{ld, yw bam a glcin, i any yddo fod S) lwcdd y cysgod wcdi dy-. ibd, a bod gwlcdd i'r t!awd a"c Ilcwynog yn rhad. Oral y nae yr .jrferlad ho:] yu !io!{c! i' g\vt'tiiMy::cb, fct y !hoddais brn\vfyn fy nod.ad o'r b'aen, pR bnasai y d\. !In¡m ('cfio; <Ie l1id y"{ d<:fJ!ydd )'r ol!'rwm 11\11 )'11 bnodc-t yn "'yupb rn goruch'.YyIiacth. Ond pe geiiid ba'nn ci fed yn arwyddo hynny, pu !cs yw ei wcinyddn y))ac!tosyn)arw? onid wyttia'th gyd-ridyHuanod "11 n'eddw!fbd iawn Ci'ist yn gwmcduonHetn; ncti o'r hyn Uci:if, o ryw burdan t:yiJ'elyb. A phf t'eiiy, gobci. tjno fed that du'.viol a da yn cac! en ciaddu yu yr ocs !]on, pa Hchos otfrwm firDS y rhai hynny ? end pc bu- nstt ti ynsylwiynfany!:ich:trfysyiw o'r biacn, mvii a dd<:ngo*ais yno. pn fwyaf a fvddo t'iunwedd a daiom gtrr yn et oes, nnvyaf i gyd fvd(i yro<rrwmyn ei g)add. ediiacth! pales yw hyn? dignfwch yn wir, i beri i ddyU'tanodchwcrthin' A phcth ma!),tndwyfyn dea!! tod yr ofi'rwm h'm], na'i gytlclyb, mcWU IUl egl'Y5 .i:t¡anogQI, oddtgcrt)) Rhufam a ninH:m. Ond am yr MKM, y mae pawb dan yr uniuigctnhcidnvydd o ttono, at: amyddiun ptindo! i'K' gotio end nid yw y def- HyddiaH !!y" Y" btiodot o! na')' a) fcnad hon yn medd. ianntt y sobtwydd dytedus gofio'r «<fj"M, yn ci gwei))- )'dd¡ad. GeiJiI' dywedYd am bob Uaw sydd yH ei gweini, ei bod yn dW)'1I "odanghriat; acy nsae ctutda! ddach y gawod a!au yH ci ga)w< ant) yn Hcfa!) yt) groyw, PabyddiRcth, Pabyddiaeth Yn Li fod yn arwyddo undcb yr tn yma a thu draw t'r bedd." Yu \vn-, Y niae Pahl yn ti-, wedycl fed y defnyudiaH yn Swppt'i- yr At-. gtwydd yn arwyddo Lyn megLs y mae y uaU! a'r natt yn ymborthi ar un bara a swin, y ''hat sydd yn an"yddo nn Ctist dryHiedig: ac feliy yn oi Pa)t!, yn et ddryHtad et y mae €u bundch hwy. Ond nid oes yn yr atfcnad hon ddtm o'r fulh beth, na chna\vd, Ha gwaed, na dryH- iad yn cadel ddangos; nac yr Hn nndebchwaith namya undebygeinicg, yr hwnni ddeii, fe allai, hy angen, chwaethach tu draw i angen. Ac os ydyw yn beth a osodv<yd yn yr egtwys i arwyddo ct imndeb, pa ham na a: fender ymbchegtwys union*gred trwy'r byd? end och, 0 ddyUnan! osa:wydda undeb cgtwysig, y ntae at iiaf cfn niai ciu hundcb ag pgh'ys Hht)f,:tn a bron:' trwydda wedi'r cv.bil o rtyddlondcb dios ei thraddod- ladauynfyd hi, yr hon y mac ei chwymp yn artOfhe'ad- wy. Yr wyf y)] de.is ta'tyn!, ond tra byddct tl yn adery!) y t.os, tiid hoft' fydd genDyt olcnni dydd ac y inac a)naff)fu y byddiyH danfon thyw ddyHHim ysgrech i';)) cytinyhtu etto, ac os teHy, conn am y incsurau a'r hynWEedd goreu ymhtnh y dyUuanod. Yn awr. bMeUr da i'r ddyHoan, Y PELICAN. ?

! At Argl'aphtaåydd _Sel'cn…

! At Argrapf¡iaf¡ld St;i-eii…

GOLYGAWD BYR

1-U_"U_-"-""! tLONG-NEWllJD!ON.

FEKLLANVTR MOR, YN MnO?TULADDOEM)…

IGO¡tUC}W,;-YR. (J