Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

'...r ..OL-YSGRIFEN'. -

News
Cite
Share

r OL-YSGRIFEN'. ?'y?Ac?D?LL?V,?-?2§. y?yih ?Gd: derbyn papurau Paris i"r 1ge9' dt? "j? ?' Mynpgant fod Bonaparte yndra dlWyd' ?'?y'g'?aith -0 olygn'r mUwyryn bar? I b" t. haus "??? y??y?'? dcrfysgjadau.yo torn ?l?n ??'\?' o dalcithau Efraingc, end os' Tw'r ?"?? y" y papur? hyn yngyw'f nid .y^° n3ma\yr pwy, nac ya fwy brawychus •lla,r h a ymddengys ?" ?"'?' yn yg?'??y?? ?n?- ?-yddicn i'w Uywodraeth. ? ?V,"thliatic?-- aroddiram rifcdt'rcyrn'mU- b-u? f""???? ? y?y't yn yr?orphoH yn bal'haus trwy M'raingc, gallon ddisgwyl y bydd nl ^a ddu'ya arfau 'frvvy 'r holl wiad uob dYll â':f,¡:'fÔ(} ddwn¡ erfau 't'nry7r }lOIl wlad h??no yii WI' mewn un neu arun o'r cy rtT hyn. (,f1.' lr fod y Gosgorddion Gwlad?r?ethol?r ??_rfod?iai? e??gg y? Paris yo SQ?OO 'o,. p Y m ?ysg Dctkm erem tuag at amddi?yn y mae g?aith Camlas I)eiii s yn my bed ??y'? dru e?nio), a disgwylir y bydd hwnw alr r^0 if-mddiliy nol ara41 wed! ei orphen a1' -? "?? o Fehc&'i. Dtbe? y cam las yw ? ? y?.'y ?iad o gyich ?. Defus d:in ddwft- os ?de!s?u. Yr ydys ynghy!phrhodd;pedwar ?? ?"?stau yn yr ?mgloddtau yn VIncennes. tj y^by&irdnny pen Ghent, yn y papUrau hyn, f .? ?s XVBi. i'r ??P? i ochelyd tywaHtiad ° ??cr yn.PftMngC) wed?rhoddtohawi AIr,gotoi i fvnt!" otld bod y Count Artois yn t( 'Hoddi ei hawT i fynu; a? wedt hynny- nodd? d?Hnn?d clhverthHlu o: arfogion ei }'rh)'d; rdif}Twch i'? Par!Ss:a? ac.pMfl!: meddanty-y^l-^ o farchluoedd, wyt traed 41 *Jb. I'iO o swyddog!on yrhcn ys?i; y 355 °Sw) ^gioa y chwyldVoad y cwbl 355 ethr difyrru) ac nid hysbysu gwirioncdd,jw di- ?Hychwedt?ehoJ: r?d ?E'?d HottapaTte wed! cvchwyn o Paris tu t?r CYtr -ar y I9eg, er fod disgwyliad par- aus yubodihynnygymmeryd He. ?Gsty !tga''r"rrysorfcyddFfren??g; ar y 18fed- y^nsois S y caut cyn iseled a 57?. Ymdda<!g?ndd anferthfun (c?-??/rc-) yn Jdiweddar yn Paris, yn darlunb Cossac-ar gcHM J'?LUS' 9'r tu ol iddo? gan fyned ar'livd trefi a dn.asoedd d.f.odedig, a sathm ar ?yrph •Weirwon, Lr ysgrifen hon oddi tanodd,—Dy- rod.ad tadym mysg'ei blant; neu ddymuniadau'r lii,ellit ,oli,,iid daionus." Ca?som bapurau Brussels i'r I?eg oVmis bWn Yr o?Mid yn dtsgwyl y Tywysos ?h?Ttz?be? y,. ncHbron ar y lOfedHe yr °fdcfe ff/'l1" oi S?ys. Mac cadiys ad Eorph h y fydd? Awstnaidd, dan y TfVysog Scuiolern Stockach. ,y,. o?tdyr Archddug ^tarlvn T^ ra"i<fort ar yr 11 eVg yn y^ modd .hyn ;ddeng}'s, (0,9. ,by Aws:t'ia )'il Vmdden by^lA- ^yh P^rod De?rbY?:T.,6t d Gwc:mdog)on ei Fawrhyd!. gpn- P?di;?eth?tt, 0 ??'?< y r<?' a (idygav-yct'' Mr. G?y? cpnnadwr y Urenm, yr hwri a .dir-> ?Hd o'r Uythyr-long Lord Duncan, yn D'?er. JK* ?edd dau gcnnadwr estmnoi ?yd?l M)-. Guy. r, py ir a.- fo dy ceiina(11,,iethiu???ll ?.?hwy? a.a bo'A yn cynn?ys cadarnhad t ??'"o?.cy'?reh? Ag Awstria. • Adywedir f h4?les wed' caei Gt ddwyn trosodd ?an yr uii- iio nfe am frwydr a ymladdwyd ar y «9nin o'r di?veddaf? gerli?,w Nocer?, rhwng y? A?str- ? Mu?t Gan fed yr olaf vn ystYded':y ?'-ygi y bydd? ynddo, neymu?I byddtnocdd ^•str.a o'r tu ol Mdo, a ymdrechodd luddias ?"nytr?yynM3odarua o'u dydoii?daQ. yt- ?d;yfr?ydryndra ffyrnig :i gwaGdtyd? eithr ^dwgoUaetliodd yr Awstri?id, ac aethant yn v ?T? w?? ??ydr. Tehyg ddigoh mai hOB ? ??y<I'' ? grybwIIir yn y papurau Ffrengig -V{^1 arail o'r pat)ur- (I'all y pen Jletz) ?ey pr;o<Io!:r y fuc}dugohaeth i Mura?yr h\Wvi n> fel y dywedant !my, a gymmerodd ?0(M o>J "A, \?strtatd yn gMeha.mrioii, ynghyd j ^■nSllel!iu. ■■ j Mewn Hythyrau 0 Gera dy?edir fo? y rhaw.. ?' <???) gyntnf o'r 7fed dydo!!ad bddln RWiiSia wedi dyfod y?O) ac yr oedd yr aH a'r drydedd rhawter o'r un dydoliad i'w can!yn yn d&loed Yr oedd corph cadarn o'r Cossacs wedi '? rraedd Gem ac prcn! yn cael eu d:,s?,wyl a Y Gyfri?'ir fod yr bo)I fyddin yn y gym- J:YdOlJ'ae'OI"hO!1vn awr yn 81 000 0 wyr, acj  .1)000 0 'getff1({ Mown ^nes <?h y pen Prague, yn 'y papurau ?crm?dd, dywed.r, fod y Tyrcia'id wedi dech- ? rbyfela ?r Rwssiaid, ac ?cd! dinystrio dinas tU:charcst Yr ydym yn gobeithio had yw'r'1 ?Sh?yn gywir, o hcrwydd byddal i hynny ?'"? ??ge!tt'he:drwydd lawer ar 6lwyr R' ussia ??y'?!8?h.drosyrachoscya'red)?. h,* uS Lysargraff Vienna am y laf o'r! v ?.??? 4?arlumo?we!thred!adau'r fyddin Yo yr Ei(lal2 fod Jn Vr^'K iVa al' •>' gelynion (IS'eapolitiaid) yn V,r, %r Vn °.a Us fbagyntladd brwydr gyU'redin, '?i?hr f6d, yr Awsti, 'i.,ti l, ??,i (,ti ),n egtiiol V,it t? AW7t^id yn eu hymUd yn egniol! ?o6dd Maenfyddin y Count Nicpper? wedi ?rMdd i'ono ar y 2&l'n o?- mis d?ddaf, ac tr, i rh'igddynt yu ddkn-as c-p fod y gel yn -Oyn toTr?r pynt i lawr. Ymddeugys fod y 144?apolitiaid ynghy!ch myhed o Ancona. Ltythyrau am y 16eg ? Paris a ddywedant d tnudwyr yo parhau myneoFfralHgc 1 Fry- ;10 ac. ir Netherlands i uno ?r ?ourboniaid. Y mae pobl p ris ?" dra ancsm?y? medd y u blyrauh  o y /v n ddit^y? achos yr ymgloddiau a WneJr agch Y ddinashonno. S? f)d Iiàwr,Q'rfarn bod ca U hytraeh i ddiga- Wr Par?si? 1VYr ?g?wrthwynebu'rC yngreir- Cynnwysirhanes 0 Madr'id vm mlmp"rau B rùs- ^s^rn y V1'77epg, y';?" a fyncga ? Huoedd „ -| | uoetl(| frangcod yn cho dro, y Pyrennecs i'r Ys- ? a bod Y Drenm f'crdinan,dwedi ymgYlIg. P?n y ?BPremn Ferdinan d wedi ymgyng. 4ori a-, y,W we?h.? a gwe!n,dog,on c! hys, »edi e? ?'' ?iad i 'ddwvn laenry(elegniol yo erbyn 'Bonaparte, ac rr ???? T. f fodJ 120,000 ?' mil wyr Y Pipaenaidd '8 v<h eu hunain yn y rhyfel 'We,ddaf I W edi ymgYnúll arhydy Pyrennees, ddisgwyl am gyfanv.rddiàd¡fu ? fodd i kk,d dv,Yyh V,'

Advertising

.. , .. 1... I "I ..,.AT EIN…

[No title]

111"At Argraphiadydd Seren…

.II■ :Jft-Argntffladj/dd Sereh…

.. I - i PENNILL, ,..i

''.MWYNCOP: ' ",. I 4 1 '1.,…

Family Notices

- - - ,-MARCHNADOEDD.