Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

'...r ..OL-YSGRIFEN'. -

Advertising

.. , .. 1... I "I ..,.AT EIN…

[No title]

News
Cite
Share

Wanes Cvfarfod Trimisol yr Anynrddibynwyr.— Dechre'nwyd y Cvfarfod dvdd Mercher diweddaf am dri o"r gloch, wrth agoryd Addolfa yn Lianilltyd-fhvvr, Morgan^-g> trwy weddi gun y brawd J. Harries, 6 Aberdare, a phregethodd y brawd M. Lewis, o Hermon, oddiwrth Zee. ix. 12. a chanlynodd "L. Powell, o'r CrWySi oddiwrth Kph. i. 13. Am Saitb, i n St. I)tiiiziN ,v. (pp dechieuwyd yr addoliad gan y brawd W. Watkins, gVvciniifo^ y lie, a phregethodd y i>rawd D. Davies, 61 Abcrtawe, oddiwrth Mat. vii. Qa, 29: Am saitb, boreii dydd Iau, yu Llanilltyd-fawr, decliretiwyd yr addoiiad gan y brawd J. Thomas, o'r Coity, trwy weddi, a phre. gethbdd y brawd 31. Jones, o Fcrthyr, oddiwrth Heb. I iv. 16. Am ddeg, g\veddiodd y brawd W. Joi ics, o Henybont-ar-Ogvv'r, a phregetbodd y b'ratvd T. 1 0 Gastellnedd, yn Siesiieg, oddiwrth Salm lxxxiv. 4. a chanlynodd y brawd D. Davies, o Abertaive, oddiwrth loan iii. la. Am ddan, gweddiodd y brawd L. Powell, o'r Crwys, a phregetliodd y braWd b. Jones, o Abet", dare, 'oddiwrth Esa. Iiii. *P,. a c-lianlytio(ld y -irawd G: Hughes, o'r Groeswen, oddiwrth Phil. iii. a'r rhan ddi- weddaf o'r lOfed adnod. Y chydig o banes Cymdeithasfa (Association) y Tref- hyddion Calfiijiaidd, a gynhabwyd yn Lerpwl, o Mai y 12fedhyd yr lGeg.Yn Pall Mall, nes Wener, llefar- Odd y brawd John-Evans ar i Tim: iv. 8. Nos Sadwrn gwcddiodd y brawd E. Philips, a Hefarbdd y hravvd Thomas Owen ar Mat. i. St. a'r brawd John Roberts ar Salm Ii. 11. Boren Sabbath, am chwech o'r gloch gweddiodd y brawd W. ofoties y o Kant»lyii, a llcfaroddl y brawd John Jones, Treffynnon, ar Mat. xvi. 26. (am cnaid). Am naw 6'r gloch, llefarodd y brawd W. Jones ar Eph. ii. if-, a'r brawd John Elias ar loan iii. >6. (am gariad Diivv). Am ddah o'r gloch, gweddiodd y brawd W. Wiliams, o Gaer, a llefarodd y brawd Ei philips ar Job xxvii. 28. a'r brawd John Jones ar I 1 Cor. i. 21. Am chwech o'r gloch, llefarodd y brawd Thomas Owens ar Mat. 9. a'r brawd John Roberts ar Rhuf. xii. 11. Am ddau o'r gloch, yn Heol Bedford, llefarodd y brawd Thomas Owens ar Mat. xxiv. 14. (am yr efengyl), a'r brawd John Eiias ar Esay ii. 2. y rhati gyntaf ac am chwech o'l- gloch, llefarodd y brawd W. Jones ar Job xvi. 32. (am freiiolder cinioes, dyn) a'r brawd John Jones ar Deut. xxxii. jcr. Dydd Linn, am ddau o'r gloch, y brawd John Elias a holwvddorodd (eatcclmed) y plant, a llefarodd y Brawd John Jones ar Preg. xii. 1. (am yr angenrheidrwydd a'r buddioldeb o grefydd ymmoren ein dyddtati),'a' brawd John Ro- berts ar Esay xxvi. 33. (am,e:Jf.t: ,Arg'hvvdd). Nos Lnn, llefarodd y brawd W;:Joaves ar Esec. xxxvii. 12. J o z l, s ar,E,,?ec.,)?xxvii. 12. a'r brawd John Elias air Esay ii. 2. y rhan "olaf. Dydd Mawrth N- I)oreti, iiii cliweeh. or gloch, yn Pall Mall gweddiodd y brawd W. Jones, a llefarodd y brawd John Roberts ar Mat. xi. 29. (am iau Crist, a'i ddysgu eidiaeth), a'r brawd John Elias,, ar Rhuf. xvi. a'r tair adnod olaf. Cynnalwyd Cyfarfod neillduol eglvvysig boren dydd LInn, yn Pall Mail, lie y cyfranwyd yr or- dinhad i i-llwng pump a chwech cant o aelodau. Gwnawd casgliad 0 76i. tuag at dalu at y tai addoliad.

111"At Argraphiadydd Seren…

.II■ :Jft-Argntffladj/dd Sereh…

.. I - i PENNILL, ,..i

''.MWYNCOP: ' ",. I 4 1 '1.,…

Family Notices

- - - ,-MARCHNADOEDD.