Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

'...r ..OL-YSGRIFEN'. -

Advertising

.. , .. 1... I "I ..,.AT EIN…

News
Cite
Share

1. "I AT EIN GOHEBWYR..«ij (jif Cyhofddit Sylwadau Llewelyn Ioan,ot>rcfaldwyjr, yn yIthifyn nesif. y .Bard<!> gnu Pedr, yn dra buan. "(J^T C^tiff Prydyddiaeth gohebol iago Tri yn ei dro. Cr3r Rhoddir.lle yn fuan ilnnercii caredig i Y C. G. gan o. G-il. G:1r ill ydytn yn deall y byddai-pyhoeddi ysgrifen Phironi1 o fudd nadywenydd i neb o'Í1 (fa'¡:1!cnw'yr. • Dytasai Cyfaill, o B—t—n-, roddi P, p. ar ei lythyr. (f7 Bid hysbys i D—— o'-G^—, mai Nr ydym yn cyhoeddi amryw gyfansoddiadau ayrrir attom; ein hymgais yw peidio tramgwyddo itch, hyd ag y mae ■ynorfi ac y Wae > pob ysgri'fenydd ansyi&'wyrol yn meddv.1 fod ei waitit yn dda odiaeth ac yn ddifai, a wawr yw'r traingwydd a gymmerir os natl ymddengys yn y Serei), gan nad pa anniberi bynnag y b*,y do:, ef allai y cydilebydd ambell un o'r fath uchod el fod yn anfedrus meWh silliaclifr Gymrat" qnd am y synw-yr, gwaevr Wr.a a'mlicuo ei odidowg-rn-Ydd t heb y.ftyried y gellir gwahaniaethu yn hawdd rhwng y, r, gwr d'ysgedig, neu hyddysg rafwn rhyw iaith, ac eiddo'r an. wybodus, cr y gallai'r naiil fÓd Iflor ;n:¡fécInis mewh silliadu geiri&u Cyritrcig a'r llall. f)a-fyddai' i'r cyfryw ystyricd, n'ad yw diSvygio berau Vlythyrcnol yoyr Argrafl-dy ond petti bychan; ac y dylai pob 15ythyr a I' fwri'edir i'w ar^raflVr, drosglWyddo g^tybodaetli nieu ¡ ddyrtenydd ryVv bobl iieu giiydd. I r Gwybydded B — fod Gohet>wyr all-; oddi eithr da\i «e« dri, oddi ar y deehretiad hyd yn awr, cyn boled i" y gallwn ni 'farnu, wedi goSod ehwau'r trefi, ardaloedd? neu sirocdd, ag y maent yn preswyUo yn- d dyut", wrth eu llythyraii, neii ^ythyrennau blaenaf ac o1aJ, y cyfrw koedd, npUYnte cu?adae! heb enw Ut? lie wr'thynt; :i dymunol fyddai i 60? s? o hyn a!ian, roddi enw ei sir, os md ei drcf, ncu pt gymmydogaeth, ar d(Mw?dd ei lyt'.tyr, ?ani byddai faid i B. na neb creill dadogi arnom iii-yr hyn.a twrtliyxti i-arall. i ((ii) Cyfleuwyd y Parcji, JIhomas, JtihiiQs, Arciuleacon ? Barnstaple i Berygloriaeth Lezant, yn Gorinval. ) Dydd G.wener cafwyd corph dYl o ymddangosiad II CYfriføryn nfiO ar wyneb y m&r gefllaw Qysterniouth, 1,,yii ago? i'r :Øref hn;(;rilwA'J'mofniad Ynad Llofruddiaeth arno gan y Dr. J. C? .Cotms, dUu' 31i chatwyd dim ar berson y^dyii annqdwydd ag a dneddai r i gael aHan ei c?w na'i dy!wyth,.a'crhetthwyt a ?yt. tt}3ant ar Y reithfarn, Pigwydifyn(it^itiar:uyneb jt ?M'r. V Y !?ac yr Ysgrif am gauedigaethtiroedd yuHan- ?ehuYcn, a Hanbcdr Ncwborough, 'yh YOYS' Bn, wedi myned trwy'r CyftVedin. 1 5 Cafwy.d -engraff- o'r perygl ag y mae dynion yn agored iddo WIth grcksi rliydiau niewn afonydd, pan na fytldout yii gynnefm 'ii- hwy; yit ddhveddar yn hcifi ;bodtlÓdd. gwe '6 gefiyHan gwerthfawr, eiddo J. T. Morgan, Ysw. yn yr atbn homix). yn ganlyhol i gamsynied y gyrricdydd, yr hwii me\tt dedvvydd fodd a acbubodd :ei fyWyd ei hun. Dalwyd "pC(h'»'dV brytbyll gan 'enWcirwr (angler) medrus yn ddiweddar yn yr afori Teifi, gerllaw y Casteilnewydd yn Evnlyff, 'y rhai ynghyd a bwysasant 23 pwj's a hanner. yji trair. v- M'wythig dydd Mawrth a dydd Mercher, yr oedd cryn 14wer o aiufeiliaid; ,gworth\vyd y rhai breision yn fywiog am brisoedd da; eithr gwerthiad rnarwaidd oedd ar y rhai tenenoiij prisoedd y moch oeddynt gryn lawer yn J?. yr oedd llawer o geff'yJan da yno ar werth, ond yr oedd y prynwyry n Ohelgar; y cawIJ goreu yn 78s. y 112 pwys; eawSjGyffvedin 53s. Os yw yr hollhanesion a-dderbynir <> Belgium yn ■ gywir ynghylch enciliad pai'hans mihvyr Ffraingc at Louis XVIII. gellir meddwl fod achos Bonaparte ar ei ogwydd, ac nid hiry dichon-cfe gadvv ei awdurdod rhag dinystr.. Ymddengys fod Murat yn ryfelwr da Odiaeth, yn gynnorthwywr galluog, oml ys flaenoF tra angliyjn' mwys; yn ol yr haneion diweddaraf, ymddengys 4'od ei achos ef yu dra anokeUbioh • ft Treiki Nwyddimt.—E'r fod v dretl; ar fed-liant wedi cacl ei liadfywio, y mae trethi iiewyddiot, i gael eu codi yn yr im mpdd a .phe buasai hynny heb gym- meryd Ue, Y' n'iaent;yn'"perthyh yn bennaf i bethan ag yd3,rt yn cad eu trethu yn drvvni eisioes, tran vcli- wanega lo' h Ugain y carit at yr hen dretTii, ar ysgrifau ynghylch trbsglwyddo meddiijrinhu^ rbwym- i sgntau (bonds) a'r^vffelyb, ite o ganlyniad tydtl yn fwy anhawdd gael ychydig gyfraith nag erioed, a phlub ysgrifen berthyuol i sWydd cyfreithiwr. Yn y rhan amlaf 0'1' cyflogfeydd yn ddiweddar y'r oedd rhifedi y gwasanaethwyr ag oeddynt vn ceisio lleoedd yn llawer anilich ti,r sawl ag oedd cu heisien arnynt, ac pganlyniad iseUiaodd y cyflogau." • Y mae'r cydsyniad Brenliinol wedi cael ei roddi i weitlired i barhau a diwvgio gweithred yn nheyrnasiad ei Fawrhydi, am agor a gVVneuthur fFordd ncwydd o'r doll-jfforclt'l wrth Graig Evan Leys'eiv, plwyf Lafnbon, hyJ gyfnniall ptwyf Ystradyfodwg, gerllaw Abernant, iVeth dan fad allan o Ilfnrcombe., dydd lau diweddaf ar ol ac aeth un o hohynt yn rhy agos i.ben Rulidge, ac a gurwyd yn erbyn y ,cre%. iau, b'oddodd dau ddyn, ac achubwyd petiWar dyn a bachgen trwy aiih&ivsdr'a itiawr. Yr ydym yn deall fod y.Mrd. Evans a Jetf, arianwyir yng 'NgbaeWoyvv, yn ymrodji t gofyn eithafi bob ecliwynwr ond cael ychydig amser. Rkybudd i teeisioh Tydciynwyr.^(iyrwyd JameyBrace i gospdy-gwaitti Hentior'dd dj<il' Ian, nlif fyned allan heb geunad ei feistr, Mr. GooUai; o Tarrington, at wedi hynny gadiel ei wasanaeth- „ I r'!iliidf((irxvr Cyim/eig..rl}rydna\vn dydd lati vvyth- nos i'j- diweddaf aeth y gwlatfgarwt- ehwpg, Syr W. W. Wynne, a'i frawd H. W. Wynne, a Mrs. Wynne., trwvlr Bala, i ymweJed harddlys GhiiiUyn. Ac. cr mai prin yciifo(ld y trigoliollhanuer awr orybbdd ynghylch -e i ddyfodiad, y cyfryw oedd awydd preswylwyr y Bala i amlygn en parch i Bendefig mor deiKvng fel yr yni- gynnullodd torf fawrmewn ychydig fnnndaii,ae aetliant rhagddvnt i'w ganymdoi (escort} trwy'r dref; tynwyd y "cefiylau oddiwrth y eerbyd. a thyMwydct'tiwy'rdref gYâ bonlletaii gorfcteddus y Miuyvs o bob grnddan, y "rliai oeddynt am y mwyaf awyddus i egluto en parch iddo; yr oedd tair barrilaid o, gwrw da wedi cael eu goSoti ftiewu tri ro faunati gwafianol, a dadseitiiodd yr awyr gair Tcfau cym'yn'i a d%ivvot y bobl. Ymddangosai'r if,, il% VI ir ei fodd; ac-yhigryirfai yn 6a i-ii aiis yn y modd hyfrydaf fra'r'oedd.yri rayned ti-wy'r (ii-ef. Wedi hynny gesodwyd y eefl'ylaVi wrth y cerbyd, ac actit rhagddo tua Glahllyn. Ar yr i<3eg o'r mis JiWHj- cynhaiwyd cyfarfod gan drigolion Beanmaris, Moil, Syr 'Rdbei t WiliarWs, BWr- wnig, yn y gadair, yn yr h%vfi y eytturiwyxl ar fod i ysgol rad at ddysgu plant y ttodron, yni ol cynllun y Dr. Bel, i gad ei sefydll1 yn y dref h on no. Ainlygodd Arglwydd ac Arglwyddes Berkeley evi haelfrydedd dijryjnmar o'r newydd ar yr aphos liwii, trWy gynnyg darparu meistr a meistres ik'r. ySgoi o'r Gymdeithas yn J Llundain, ar eu traul eii hHiiai|)« Y n tfair Caernarfon wytbiiJUs 4/44oCj yr oedd ych- waneg o anifeilintd nag a fuecysamrywnynyddan; gwerthwyd anifeiliaid corniog o bob math am brisoedd I"l:y&" oedd galw mawr am geffylau, a gwerthwyd y thai ^oreu yn ebrwydd ain brisoedd ucheJ.

[No title]

111"At Argraphiadydd Seren…

.II■ :Jft-Argntffladj/dd Sereh…

.. I - i PENNILL, ,..i

''.MWYNCOP: ' ",. I 4 1 '1.,…

Family Notices

- - - ,-MARCHNADOEDD.