Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

F > M' ..--.- .-  . ?ar?s?'e'Netii'tldton…

[No title]

[No title]

-_ ; SENEDD YMERODROL.I

-_._-..,....__;....  HANES'

News
Cite
Share

 HANES'<WA-HA.Nt)L GVFimTHIACAU AC ARGRAPHIADAU'R ■ YN YR IA IT St G Y 31 n E [G I ■ Gan TiioMAa LLr.\vELYK, LL'D, ■ • I> him a H?"' r?/t???yt y.??'?f? -yx ???'?' yn V •' flisyddyn 1763. ?ll P, IZIIIFYI; D!? i [PAnihiti o'r ruifys 'oh'TnDAF.t i 1, J I o'r Bibi yn .gyfTrBdi^' ftibl 'MOSFS oddiwrth y Parchadig" Mr.>" MoscS'-Wvliams, gol-^givr y wasgjam,yr. argrafficid- hwnn\v:Y r;tö:edd.efë yÜ; ficer iy-;lJ!yfyiH?g^y«'< I swydd Fr^^hfiiniog >gwr boiiiicddig o d(tysg,a. yr hwn a"'dda:rllai'f Xlymiiaeg a^r.irith^edd" ge-clig; • Ele a gylieithtedd .amry.w; lyfi^u.,i'f Gynhaeg. Efeá. gyu.npfjth»yoft4 J^ • YvVttoit wrth gyboeddi'f^ Leges-Wffyiitc. -GpsojtlpdMj esboniad neu I eU.wja-^ Hebratpg^ rfi (Xroeg ar Udiwgdi\fe(i; Fybt; a, ^foyfrifir- fjpd argraffiad cf yn.gywir ac wedi ei jgylla^rii y&tjdflf A-Ul y cylf^iyb rcswm ^c;llir,.gal^'r'dd^ grailiad; ddiwoddafryn Fibl^Mr. MpKris -(s^gra^' p a5.) oddiyyrth Jjo.nh-e(|dig,-agi oedd^yft' golygu'r -wa§g am y-_ cldaiu gwj ..b^ij»e.ddi.g' hy ddy sg ,y ngiaith ac }¡àlS Gi,; y.r pi\yy at beirniadol gvybodiis, ag à,'ia\'AaEfo,:odestu(. y dalmvtiad hynj-:i'rdvjy,«lV^:n}a^f a-^dur, a'C-fi1 iiwn y mae'i;-da|lle^dd, ya-ddy^odus am amry^: o'r peth;iu cym^f^se4|ig_ h&nes hwi. AI0 grail wyd argralliad -y u Ci^rgrawnt^ afe* mae yma amryw-,wallau IIytl:yi'clwla.¡Jtl)'UI'¿ wyd trwy fod yr arolj gwr yn byw yn Llundain* ymhell oddiwrth yr argraflwasg. Yr oedd graffiad 17-52 yn fwy dan arolygiaeth y golygW^t gaf) iddo, gael- ei argralfu yn Llundain, (rnegis. cafodd h.oll; argrafiiadau ereill y llyfr hwri, odd! eithr yr uii benod a'r unplyg yn 1690) ac y mHØj mor ddiwallriu, fel yr wyf yn credu, ag un gfflfflad lfa bynnag o'r llyfr hwn. Os-Hard wyf gamsj-niol y macC y tn rtI fvty lai dyledus j'r Uymcleithus i ledl) Gristuinogol am hob argraffiad o fewn 1¡" hon; hwy oedd prif antiogwyr yr argraffi^ I dansgrsSo, ac am J)cnnodol"i gael unrhyw dfem o lyfrau yrt" gf^, ()d(li v,rtli y c yiitiy,,ioti i at-,tifl'u I, ftddi vrrth y eynuygion i argtatru a vrwyd gait y Gymdeithas yn 1714; (AW. Accvji'* pcnncs Mr. Morris) y rhai a yntddangps^,<: de (!z-,t tiieb),()l i WI.YT eifhi' nid yw yn ymddangos lia rlfedi o lyfiat.14 a'rgniil'vvyd yr amser btfni Am yr argralf^ yu 1727 nid oes gennyf hyshysiaeth neillducf" Y.r wyf'yn cyfrif mai'r Gynuldithas oedd y ioU ^VWyaf tebygol ag a allaf fi- fl«nyft i fod yn annogwyi ac GwjKddyS yn'gylTrediH fod y dda« -erpHi-^di- eu eymmeryd mewn llttW a'u -i beri,ir ou traul hwy. Yr oeddytityn cynmi/ deng--mil ar. httgaia o Fiblau, a GymcfeithSs chwe mil o buunftu y dra-01. I aeth hon y galluogwyd hi i'w (kUvyn tr^f I gyfraniada-a. haeliantis lliaws o unigoliiou mO''1 I .J \1 tref a gwlad. Do barthwyd y llyfr Ynghyni1'11 i gan ni wyaf-gan aelodau'r Gymdeithas neu ohc!>' wyr; a gorchymvnwyd i'w gwerthu am bedwllf s?lLtach?ech chehtlcgy bib! yn rfowym. ft." am y dtwaUt&d helapth ac haelionns hwii y 6^ deithas honno a;.deilynga gydnnbyddiaet? ? ? otchns 1Mb Bt'ytho?, a thrwy hyn (lymm?rY?  b",)l$.rn JUt i ddNbfn cydnaby?d!ne<h ?'' olchus Un gydà.'r teimlad mwyaf gwresog 9 rwy medigaeth ceuhedlavrl. Heblaw yr amryw argrafiladau a cliyfielthat^111 o'r liyfr- hwn, a,u cymmcryd ynghydj y cyfieithiadau neu argi affiadab o ryw ranau o bop? wedFcael eu cyhoeddi ar wahau megis, Cyfteithiad prydyddol o'r?tmau gac yCaa Middleton. Unndain, argralfwyd y.n lGOS,  Thomas Salesbury A mes 'j' j'??.4?? }'Omas a esury ( ',Illes .pog. AnHl. p ,"or: Y mae'r Hyfr ym meddiant Mr. Morm. ? Yn 1G? argralfwyd y Testament Newy Y n unig yn l?egp!yg, heb gynnwysi;Vd-y I nodau ,utlchyfeu'mùauar -yrayh y all (;.tJ,: ?c'co??i'?.?? 3fr. Morr??: '? Yn y ffwyddyh gairlyiwl ar?ra?y? S;J Can Mr; Aichddeacbn Prys? yn yron p!yg? (MS. ?cco?? ?!c? 1". Morris}. ?ry?? [ fod y Sal ?iau by, n' Wedi, caee -ar gra ffU blaen, citbr nktops gennyf un hanes am byn' ? ? Argrairwyd? y Testament Nc\vy¿d'reL ei hun yn 1S5?, ar fras?chUythyren m'f?? o'r un amMnad (T?AYc 6'Ac?CA- Edigards)*. Cy?&ed?wyd VK un Testament ynghyd? j Salmau, mewn fhyddiaith a mesur cerdd, o?crynaeth Mr. (jiouge? &c. yn 1672 (?" ?c?M?p??.3?'. ?ri?'A'). Argra ?r'-uii rhan drachefn at 6 ph&l1 hun yn 175? ?rwy oHcrynactb y Gymdettb? ? helaethu ?wybcdaeth gnsdanogo!. Acy!'? yn creda,ê:'róU"t'ed cel e? argraHu yn fy,,YC ar d be^ 'i ?un yn y Mwythig; a ge?h' ci ? ,ir ei ?lV?l y Mwytliig; ',I gellir fel iniser. ,;oJ.. d y.; Wed?' otrh?!n p honof y pwnge y.ma ?y j yf amse .r hwn (17C8), g.|t)j amser hwn (17GS), a rhoddi y crynodeb gorcu o bono ag a fedrais, crcfafgennad'??? thur ychydig sy hvadauantuno! yn ei gy!? ???  i  y cyl!,Q gad a?l i fdrii a6 ystyrmet!i !iyf'aws y cy?? ? Dechreuaf trwy syhvi fod ycyuek?? ana!dd or Bibl, yr hwn a wnawd v,n y', ood than yfathamgyMnadau a. gryb?yH?y?i I' mawr anrhydedd i'r dymon 3.?1 cy°|mer mewn Haw ac a'!  ?  .?/ mew" ljaw ac a'i perfieithiasant. anrhyde<M r? du-? ?ojdeb ai g%?ladgarvch' mae hefyd yn anrhydeddu eu ganuoedo e'dtg?agwybodaeth Jfamsroedd. ¡'W BAHIIAU.)