Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

F > M' ..--.- .-  . ?ar?s?'e'Netii'tldton…

[No title]

News
Cite
Share

i A»;, 18. Berbyniasom bnpurau Frankfort i'r lleg ae eiddo Brussels i'r 15fed. Swm yr hysbysiaeth a gynn"vry«ant sydd fel y canlyn :-lIysbysir mewn jjythyrau o'r Eidalfod yr Awstriaid wedi myned i Ancona,ac mown llythyrau roeliadwy o Naples, am y lgfed o'r mis diweddaf, fod y ddinas honno inlaid. Croesvv y d v dan vvarchae gan y Brytaniaid. Croeswyd y Rhine gan y rhan amlaf o'r iiarariaid, ac y mae Ijyddin fawr Awstria yn eu canlyn yn dair rlies. Deibynir yr Awstriiid gvdaVgorfoled'i nnvyaf trwy boll Tuscany. Ar ou gwaith yn ejehwyn -vmlaeti y mae'r trigolion yn ytngynnull yn dyr- faoedd i vveied ydyition dewrionhyn, Cynnydda yrenciliadau fwy fwy ymhlith y Nepolthid, y rhaÎ ydynt yn dyfod i Florence yn barhausy yn neillduol y marclduoedd. Y n Gompfsheirn a Philipsburg y, mae amry-,v fl-edd o ddynion. ar waith yn gwneuthur amgloddiau. Ymdd#ngys Mat airfcatly Gadfriuog Awstriaidd1 Nugent y w myned heibio itluifain i Naples. Yr hanesion djvveddaraf a gawsbin o'r blaen a negant fod Murai yn Aitcona, e!?!rr yn awr dy- wedir fod yr Awshid mcwn meddiant o'r He hwnn?j yrhyn, os g?tr? a ddcngy? ?od?ppnnaeth Naples yu ?orfod cHtOgydabpyg rha?jr"Awstr- iaid. Mewn cyttundeb thwng Ymeraw^r Aus- tria a Brenin Sicify, j:mrviy'ma'r Aw stnAiH j osod Ferdinand; (Brctun Sicily), mewn m?dtiiant o deyrnas Naples? ar yr amniod 0 fod i'r p?f dalu traul y rhyfeh Ileddyw cawsom bapurau Paris am y 13eg, 14eg, a'r lofed. Nid ywvLlywodraeth Fffaingc yn esgeuluso neb moddion i roddi rlntlogaèth i gyiadeithasau ,%virft)ddol tr%v,v't- y-niei- (iraetli, i'r (liben i aimlditfyn y wbd. Dydd Sul diweddaf dygwyd trigolion peiitrefi St> Marcoau a St. An- totne, y rhai ydynt wedi ymgorphoit yn fyddin wirfoddol, ger bron 'yf 1 jiferavvdl- gydk llawer o rwysgfawr'edd, yr b'wii'.a'u derbyriiodd yn y modd mwyaf caredigj aji a'u hanncrchodd yn serchus, gau ddywedyd y.bj d^tj&fe yn esmwyth ynghylch y'brif ddUias ,os |^npsodid arni, o ber- wydd fod y gwyr uchod a'r gosgorddion gwlad- r -go ddioit giylad- wrketbol i'^ hamdditf:yn%ac aw byii^iy y byddai itido ef fyned yn. hyde-ru.stua'r cyfliniu i,tidis- gwyl am ymosodiad yr esfron. Ac yn wir ym- ddehgyi fod ei lion 'fesurau',a'u drefniadau o nattur amddifiynol a,c^ nid ymosodol canys nid oes coel yn ddyledus i ymadrodd diawdurdod a ymddaiigosodd yn y Gazette de France, yr hwn a ddywed. fod y Ffraiigcod wedi meddiannu Basle a Porentrny.. Gollyngwyd amryw o'c^ysgrifenydion yn y swyddfa artrefol ymaitb gan C'arnot". b herwydd eu hymlyniad wrth y Roilrboniaid, Ychwaiiegir gau y Moniteur, fod yr ymlyniad hwn wedi cael ei amfygu gan rai o lronynt ar. yr amscr pan oeddynt yu rhwym trwy eti era Napoleon. Beth, -,art ,i fcd(lylia'r Moni- teur am y Maesiywyddiou a'r ti'weinidogiou hynny y 'rhai a amlygasaiit eu hymlyniad wrth Bonaparte, ar yr. ainser pan oeddynt yn rbwym trwy eu llwonj Louis I Hysbysir o'r Eidal, medd y papur hyn, fod Murat, ei Frenhines, a'u Gosgorddion, v. odi hwylio mewn tair llreigad. o Ancona tud[ Naples. Os gwir yw hyn, ymddengys fod yr Awstriaid wedi torri ymruth: bob encilfa ar hyd ytir; a bydd hon yIn. ford.,tlth boenus a pberyglus, i ddy- fod ilawr ar hyd vr Adriatic, o amgylch defieu- barth yr Eidal, ac Wedi (lv- fod i ben y daith, byddai Naples yn. debyg o fod ym meddiant ei eI ynion. Eithr prin y gariwn gred u'r banes hwn, o herwydd nid ydym yn deall trwv'r hys- bysiaeth blacnorol a dderby;iiasom fod. y Fren- hines wed! myned o Naples ar un amser. Dywedir ymhcUacbi yn y p:ipur,iu llyn fod Ffraingcyn ewyllysio Iicddweh' yu fav £ r, ond ei bod yn barod am ryfet, ac os yw'T Cvugreirwy!- yn ym'rbddi goresgyu eu gwlad y.r ail waith, bydd W, C' j^NVagrain, Barr^'r-ubG, a. Champ.ubert, am- dditl'yjivvyr y.wlad, y rhai.'ydytit btrott i dywallt y diferyii olaf o'u gwac.d dros anrhydedd ac an- ymddibyniaeth eu gwlad. 'k,leivi'i o gadlys yr Awstriaid yn yr Eidal, yn y papi>mi ifcy-u, dywedir fod pob rheswiA i gredu fod byddiu Murat Avedi cael ei thorri ymaith odUi ar y ffordd i Naples, a bod y Cadfridog iVejppeig yn eu hvmlid. Cyfarfu un dydoliad o'r, .Awstriaid a Jmy yu Gubio, dymchwfciasant Jiwy* ..cymrncrasant lawer o. i honynt yn "A'rellar-ol-io'ii, ac ymlidiasant hwy: .1 3-mli( lia,,?aiit hw?r? hyd y mynyddoedd tua Fossanibrone. Yn y Moniteur am y cynnwy^ir hanes cyflawn o'r ddadl a gymmcrodd Ie yn Nhv Cyflredin Scnedd ar ill. Ilonier ynghylch Naples; pryd y darlleuwyd amryw lythyrau. gan Arglwydd Castlcreagh, y rhai a gymnvysent fan o'r ohebiaeth a ddygid ymlaen rhwng Murat a Bonaparte pan oedd y blacnaf yu Ifugio bod yn i'r Cyngreir- wyr; eithr dywedy hyn yn ftugiol,* nad' oedd'■$" 'Ytnerawdr wedi ys- grifennu un o'r rl!;Ai a-bfiotlbli(, iddo cf; ac fel prawf oV twy 11, dywedir fod y Ihthyrau a ys- grifenwyd gan yr Ymerawdr ei bun, i gael eu gweled gan bob Brython cyfrifol agsydd yn awr | yn Paris, a cliy liutlclir yr. Abbe Fleuriel o fod yn ysgrifenydd o'r papurau ffugiol, a dywedir fod Arglwydd Castlereagb wedi cael ei dwyllo, 0 herwydd na ddarllenasai efe y llythyrau dywed- cdig ynglilyw,r Senedd, pe gwybuasai maiifugiol! oeddynt. ■ Y trygorfpydd Ffrengig ydynt yn gostwng drachefn. Bu'r consols bump y cant yu ddi-j weddaryn 6'2, ond dydd Sadwrn fliweddaf daetli- ant i lawr i 5S|. Y mae'r Cadfridog Mina, yr hwn a ymladdodd mor ddewred dros rydd-did ac anymddibyniaeth ei wfad (Yspaen), ac Vn erbvn Bonaparte, eithr a amliarchwyd g&u IMvddraetb Ferdinandj wedi j ,t ainliircliw y d gati I..  dyfod i'r wladhdivatrt nawdflte. Cwympodd un o't nieiugciau yn hen rglwys Manchester dydd Ijh>n diweddaf ar amser y gwasanaeth, pan dcdd plant yr boll ysgolion Sab- bathol yijo, agos i rn^-> tybiodd y bobt fod yr eglwy^ yn syrtbio, rhuthrasant tl1a' drws, trwy'r hyn y IJaddvvyd un bachgenyn, a briwyd amryw oieili. j CYFARVOD- W-Ef STMINSER. Am un o'r gloch ddob, cyimalwyd cyfarfod gan drigolion \V cstminster; yn Palace Yard, i ystyried cyfiawnder a challineb rhyfel a Ffrainc ar y pryd hwn, ar gyfrifgwrthddadl personol i'w Pbennadur. Wrth agor y cyfarfod, cymbarodd yr Uchganwriad Cartwright ryfel ymosodol, fcf yr ystyriai efe yr hwn a :fwric<V wneuthur ar Ffraingc, i ymosodiad ar dy annedd. Nid oedd efe yri gwylwd am neb achosion rhyfel ond ain- I ddiffyn rbydd-did. Wedi hynny sylwodd ar yr anghaUincb o'r rhyfei, yr hwn trwy fod yn ang- hyfiawn oedd yn annOeth i'r graddau mwyaf. f Yr oedd efe yn ystyried y wladhon yn analluog i ddwyn y rhyfei ymlaen, ac nid oedd efe yn 'cyfnfdechPèu arno fawr yn fyr o wallgofrwydd. j I Yr oedd cymmeriad Bonaparte mewn amryw bethau ya amherffaith, eitlir nid oedd y Pen- i f.. naduriaid ereill iieb eubeiaa; ac fr oedd,efe yn dymuno, gan iddynt unwai.th ddilyti yrengralf a | roddodd efe yn yr hyn. oedd ieiusy y byddai iddynt ci; ddilyu -yrt yr hyn sydd ddà-thocldent rydd-did i'w deiliaid4 Terfynodd ei slraeth. a darlfenodd ddeisyfiad i'r 'J'y Cy'irred!n yn erbyn adnewydd.iad y rhyfei;, gan ei gyfrif t ddiftjg rhydd gynddrycholiad y bob! yn y Senedd gan eu hallnog i gyhuddo'r Gvyeinidogion, y rhai a wnaethaut y rhyfei yn angenrheidiol. Cefnogwyd y deisyfiatl gan Mr. Walker, yr hwn a ddywedodd fod y rhyfei yn ddSaehos ac afreidiol, gan obeithio y byddai i'r b<Sbl ei ane;- hymmeradwyo. Yr oedd efe yn dra gwf'thvr^'iieb i'r hyn a wiiaeth y Gy mmanfa yn c i'r gwaith o ddogtu, neu syppyuu (palcclling) aHan liloedd o eneidiau i Frenin Prwssia, ueu" ryw enaid*felstr arall (chiccrthin ttcftcl)i Cyfodbdd Syr Francis Burdett ynghanol bdn- llefau cymmeradwyol y gyunulleidfa, ac ach- wynodd ar lygredd Ty 'r Cyffredin, gan ddy wedyd I. na allasid ystyried ei Aclodaii i-ii, y bobl gWrthodasant ddcrbyn deisyiiad dinas Llundain, a thebyg ddigon, mai'r un pell, a ddigwyddai i ddcisyfiacl Westminster, aim byuy nid oed.d gan y bold gylfe i amlygu eu meddyiiau ond me.wn cyfarfodydcl cyfreithlon o'r fath hyrt. Yr ood.d, efe yn ystytied mai adferiad y Bour- boniaid ocdd prif wrthddrychy rhyfei er ys 25 mlynedd, cr fod llawer o esgusodjon vredi cael ell gwneuthur weithiau dywedid fod Bonaparte yn gortlirymmtfr Cyfandir, ond yn awr pah y ma.e Ffraingc yn cilio yn ol P.fewii i'%V heu.pyinniau ac yn ccisio heddweh, dj wedir fed Napoleon yn dorwr ammodau, ac. am hynny na ellir cynnal heddweh Tig ef, heb ystyried fod y Penuadiiriaid I crcilLyn dorwyr. imniodau liefyd pan f)'ddai hynny yn atteb eu diben. I' Cyttunwyd yn tlnfrvd ar ddeisyfisd i'r Srnedd yn erbyn y rhyfc!; a'r dreth ar feddiailtj a thros ddiwygiad yn y Senedd. Cynnalwyd cyfarfod ar yr un dydd gJin dri- golion Southwark, a chyttlitiwya* at gyit'olyb ddeisyliad i'r Senedd. „ „

[No title]

-_ ; SENEDD YMERODROL.I

-_._-..,....__;....  HANES'