Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

--- I Ne wyddion Jjlmidain,…

[No title]

News
Cite
Share

ili E R C Ti tiore Llythyr-god o Corunna i'r ddinas a phapi,trau i'r 5fed o'r mis hwn; ac yr ydyrii wedi derliya pafiurau Ellmvnaidd i'r 1 leg. Y mae'r lluoedd f frengig wedi gwneu- thur amryw symupdiadan ar gyffin gogleddol Ffraingc, gyda. bwriadfet yf ymddengys i gynull yn agos i'r un lie. Cytinyvysir hysbysiaeth ymhapurau yr Yspaen o Bourdeaux, Perpignan, a phurthau ereill yn neheudir Ffraingc, yr hwn a ddarlunia'r terfysg a gymmerodd Ie yno yn ddiweddar, o blaid y Brenin, yn fwy pwysig nag oedd yn y papurau Ffrengig; yn Bourdeaux yn neillduol yr oeddid yn gorfod amddiffyn v Jrordd i luestai'r inilivyi- a, mangnelau. Ac o herwydd fod trigolion Perpignan yn dywedyd eu bod heb dderbyn newyddion; a bod y rhed- cgwr i Lyons yn cael ei attal, cesglir fod y Breninoliaid heb gael eu darostwng yn Lan- guedoc a Provence. Ar y 1 leg o'r mis diweddaf, dywedir fod Ferdinand VII. wedi anrhydeddu'r Chwil-lys sanctaidd a'i wydd, lie y bu efe dair o oriau, yn edrych ar y carcharau, yn lioii'r Swyddog- ion, He yn adciladu pawh ag oedd yno trwy ei sel Gatholig drds burdeb ei grefydd sanctaidd. i Derbyniasom bapurau York Newydd am y 23ain o Ebrill, y rhai a fynegarit fod y Llynges Frytanaidd dan dywysaeth Geo. Colier wedi dychwelyd i Barbadoes, wedi gwibhwyjio yn hir gan geisio'r Ffreigad Americaidd y Con- stitution, yr hon a. welodd ac a ymlidiodd efe, ond yn afiwyddiannus. Yr oedd y ddwy gad- longig y Cyane a'r Levant, y rhai a ysgafaelasai hi, gyda'r Constitution ar yr amser; ffodd v Cyane, ac aeth yn ddihangol i York Newydd; ac yr ydym yn dealt yn avvr i'r Levant ddiallgc ftefyd, eithr torwyd hi allan o'r llongborth j drachefn gan j fiVeigad Frytanaidd y Phoebe, Yr oodd son yh yrnledu yn York Newydd fod y Constitution wedi cael ei chyrameryd hefyd, ond gwrthddywedwyd yr hanes hwn ar yr 20fod o'r mis diweddaf, pryd y clywyd fod y Llynges Frytanaidd wedi dvchwelyd i Barbadoes. Mewn Uythyr o St. Thomas at wr bonheddig yn ymhapurau York Newydd, dy- wedir fod y gwrthryfel wyr yn nhalaethau Vene- zuela, deheubarth yr Americ, wedi cael eu dar- t ostwng yu hollol i'r fam wiad (Ypaei:) wedi amryw frwydrau gwaedlyd, yn y rhai y lladd- wyd llawer o'r ddau tu, a:1' Catifridog Brenhinol Boves, yr hwn oedd yn biaeuori ar fyddin y Breiihinoliaid frwydr ddiweddaf rJsodd- wrd yr holl wrthryfehvyr i'r cleddyf heb arbed un o honynt. Nid oes ond Margarita o holl da- leithau gwrthryfelgar yr Yspaen yn yr Americ, heb ei darostwng i awdurdod y film w'ad, ac yr cedd Morales, canlynedydd y"*Cadf;-ido< yn parottoi i ymosod ar homvo, pan ddaeiii yr hysbysiaeth olaf oddi yno, Cynnwysir darluniad o yrr.o=od;id rJiwy Jd. iantius y Brytaniaid ar warchgia wdd Kavr India ddwyreinio!, yn Llys-a:g!ayn Lim-oa;^ ni>i ddoe. Ymddengys fod y Cadl'ridoi- Gilescie, r luvu a laddwyd tra'r oedd yn tci:.ogi(i wedi trefnu i'r fyddin,'yr hOIl a ^yiiiiw sa; < ? o wyr heblaw swyddogion, i gyriswy,; yn v\ clydoliaid o wahanolVefy 11faoedd i lie; yr oeddynt i gychwyn yr nn pi vti p went yr arwydd, sef ergyd maogucl, ond o wydd metlm clywed yr arwydd" ni dda.:fi! .•>, un o'r dydoliadau i'r lie ar Vr an.ser p-no'u.i, ac felly gorfu arnynt giiio yn oh wedi cap! CI: u golled cyn i'r lleill fr,(] ym'andat'ut yn y modd mwyaf dewr: lladdvyd o'n euyi t: yn yr ymdrech, '2 is-ganv/riad, 3 banerwr^ 2 ring^- yll, 1 tabyrddwr, a 24 barallrt'S; chvyfw"yd.l milwriad, 1 uchganwriad, 1 Canwriad, 9 is-g?:? wriad, 3 banerwr, 3 swyddog brodoro!, 9 i h!!p.?? ytL 2 h?Hdar, 2 udgomwr, 2 d tbyrduw;? ac 2 rd-t)i t,,Nvi '2 (1 ae 19.5 bai,,itires; ar co?l, 6 Yr ydys yn bM iiadu vmosod ar v He nchod fuan. v lie iic??o d Yi- y(l?-s ?,n Neithiwyr cawsom bapurau o Hamburgh, y rhai a fyuegant fod 8000 o Ffrai?cod ar pa dychweliad adref o gaicharau l^vysia, wedi cael eu hattal ar y ttordd, a'u trqj yn ol gan ych- wancgu nad oes vchwaueg n? 3G,COO o'r carch- aroi'ioh t"'flleli)li?, o Rwsiia» Dichon yr hanes hwn ein cyitnotti?vyo j c?'ijro Dict?oii N'r lil-iles 11W.1 e!Il c?7;il?,()I,t" ,Nv?-o? i??"Y'il!-p yr hyn a dd\wedodd Bonn parte wrt? P!?\'?\L. ion pan ddychup'cdd i Pati—? Ch?'?da:?- foua;öch am danaf lis 0 ansser vn rhyr IL?yncGd. rhan o'r Marddunedd Brc'?hhiol  cyntaf a rhai p'r 1 ??, a'r l?hd'catrodau 0 Farchluocdd o Doter ddoe tuag dsteud. Cndwyd cyfarfodydd o ddiolchgarwch am heddweh trwy lioll Unol Daleithau'r Americ, ar ddydd iaU y 13eg o Ebrill. Ni roddir ycliwr.neg o drwyddedi (passports) i Ffraingc gan y Llywodraetn hem LLYNGES NEWYDD. llysbysir mewn llythyrau o eIH)U'r Tagus am y Gfed o'r mis hwn fod llynges newy'dd, o wiad ag oeddid arferol o'i chyfrif yn anheiiw:,g o Syl\r gan y galluoetid i, go. s ol, wedi ymddangos ar y mor. Y mae llynges o Algiers wedi myned i'r mor, yn cynnwys 67 o gadlongau; set 4 "ffreigad o 44 a 40 o fangnelau, a 360 o wyr ymhob tiii 6 cadlollg o 24 hyd 38 o fangnelau, ac o 200 i 300 o wyr yr un 2 cadlong o 20 mangnel, a ISO o wyr yr uii a'r lleill o 18 hvd un mangnel yr un. Nid ydys yn gwybod yn erbyn pwy y maent yn myned, eithr dywedir fod liongau Prydaiu a'r Y spaell i gael eu harbed. Mewn erthygl o Vienna ymhapurau Brussels, mynegir fod byddin Awstria yn myned i gyn- northwyo trigolion Sicily a'r Brytaniaid i ddar. ostwng Naples i Frenin Sicily, a thybir fod teyrnasiad Murat yn agos a dyfod i ben. Amlygodd gatroù o dal-filwyr Saxony ag oeddynt yn amddiffynfa Namur, ryw betiusder ynghylch cymmeryd lhv o ffyddlondcb i Frenin Prwssia, a diarCogwyd y gwyr oil yn ddiwrth- wynebiad vngwydd y Cadfridog Prwssaidd Bor- stell. MYNYDD TAA'LLYD ALBA Y. Ar y cyntaf o Chwefror, 1814, rhuthrodd tirt cerrig, tywod, a phethau ereill allan o safn myn- ydd tanllyd Atbay, yr hwu sydd yn nhahietli cl .d y-i r)hal-,ie!lt tiiiir-ties, ar barth dwyreinioi ynys Lucon, tieli Luconia, un o'r ynysoedd Philipine yu y mor Indiaidd; a dinystnodd bump o drc-ii pob. logaidd; trengodd ychwaneg na deuddeg cant o'r trigolion ym rnys y difrod; a'r ugaiu mil a'tt gorocsodtl a ddifeddianwyd o'r hyn oil a feddent. .1 a f?,( ] ( I ent. Cynnwystr yr hanes a roddwyd gan weiriidog yr efengyl ag oedd yn gweled yr hy, a ddigwydd- odd, a phraidd yr hwn a ddioddefasant yn ddir- fawr, yn y !Hnpt)au can!ynof:—f- Yroedd ceg mynydd tanllyd Albay wedi bod yn llonydd er ys mwy na tair blynedd ar ddeg; yn y fiwyddyrv 1800 y torrodd y tan allan o'¡- blaen: gan hynny yr oedd ofn a braw wedi da:- fod yn ei gynimydogaeth, a gwnaed ochor v myn- ydd y n aidd firv.-y thlon, yr hon a gynnaiiai arnryw deuluoedd (II -d. Ac yn y cyflwr hwti Yr oedd y mynydd ar y laf o Citwefror, 1811. Yr oeddpnwb yn gobeithio fod ach,)s braw w y ac nid oedd neb arwyddion, megis cw dan y ddaear, yn cael eu rhoddi. Teim!w,d .vcrtydig ddaiargryn fir y dydd diwedda f 0 loon w r, ond ni wnaethom sylw o hynny, o hfW, dd ei fod yn beth arferol fyth wedi'r da ears? ■ n va Lydref 1811. Nos Luu cyuayddodd y c yudud.