Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

--- I Ne wyddion Jjlmidain,…

News
Cite
Share

I Ne wyddion Jjlmidain, fyc DYDD MAWRTll, MAI If). BO TIE J¡Nklyw dprby'dasom y!!ythyrcan- | ?.? iynol oddiwrth ein gohcbwr yn O?tcnd :— Osfouh Mai 4, 1815.—Mynegir gail swy- ddog iriiiwraidd yr hwn a ddaeth yma'rdydd hwn, fod canto wyr nicirch perthynol i'r mang- nelau, a dau fangnel, wedi dyfod o Ffraingc i Y pres eclitlac, a niyned lhagddynt tua G-eut i Uno a'r Breuin. Ymddengys fod y rliyfel ar ddechrcu y mac llavvcr o filwyr Ffraiugc yn iifshau at gyfiin Fianders. Ddoe am y waith gyntaf yr attalwyd y rhedegwv (post) i bfrainc, a'r llythyrau a (Idanfonwyd yniaith y dydd o'r blaen a ddycluvelwyd o'r cyftin. Y mao'r cam- la-au (canals) o gyich Ostend yn llawn hyd yr ymyl, ac yn barod i oi,cliu(idio'r wlad oddi am- gyich a, dwfr os bydd hynny yn angenrheidiol eithr nid wyf yn nieddwl y gwneir hynny oddi oithr fod perygl i ymosodiad gacl ei wneutaur ar y dref." Heddyw dcrhyniasoni bapurau Paris ac eiddo Brussels am y t Yr hysbysineth a gynnwys- aut sydd o uattur wrthwyocbol L'w gilydd. I PAPURAU PARIS. Paris, Mid 12.—Ymddengys ei bod yn sicr fod taith yr Ymerawdr (tua'r cyiliniau) Ayedi i cad ei gohirio. Ar y trydydd o'r mis hwn bu ychydig derfysg yn Dijon, eithr mewn modd dedwydd fe'i darostyngwyd yn ebrwydd. Yr 1 oeddid yn dyvtodydddoe fod cennadvvr anarferol wcdi dyfod oddiwrth Ymerawdr Awstria, gan ddwyn hysbysiaeth tueddol i heddweh. Yinwel. odd ei Fawrisydi ddoe ag amryw feth-filwyr, a gwobrwywyd amryw hen lllwyr. Anhawdd yw idarjuino'r gorfoledd a amtygodd yr hen íilwyr jjrofedig liyn wrtli weled yr Ymerawdr, abodd- icnwyd ei Fawrhydi tra'r oedd yn bolt eu hen gymdeithion mewn arfau, attebion y rhai a ddyg. ¡ ent bob munud ilw gof y brwydiau clodfawr a ¡ ymladdwyd gynt. Dygodd ci Fawrhydi gyda golid lod y chwech miliwn a ganiattaisai cfe idd- II ynt wedi cael eu cadw riuigddynt, a plmrodd Fw ordinhad ar y pen h wn gael ei gosod mewn cyf- lawn rym. Y mae'r Maeslywydd Grouchy yn ysgrifenu o Lyons fod poh peth yn llonyd.l ar gylliniau Switzerland a Phiedmont, ac nad yw Huocdd Awstria a ddisgwylid yn Piedmont wedi ymddangos yno. llysbysir mewn llythyrau cyf- rinachol fod Brenin Naples wcdi enniil mantais fzlwr ar yr Awstriaid. Mynegir o'r newydd mewn llythyrau o Ber- gamo, a amserwyd Eurill BB.ill, fod gvvrthiy fei yn Naples, a bod parotoadau yn cael eu gwncu- thur i gymmeryd Ancona trwy drai; cithr ymddengys fod yr hysbysiaeth hwn o nattur jamheus, o hcrwydd nid yw papurau l flqrence jam y ïilinyn son dim am y digwyddiadau hyn. J'ra thebyg y bydd y Werin-lywodraeth Helvetaidd yn amhleidgar, os bydd i ryfel dorri a 11a n. Ffyntia gyvahanol fam ymhlith llawer yng- hylch diben Argl. Welington wrth wahärdd ei wyr dan boen marwoiaetii i fyned dros y ter- fynau end yr ydym yn credu mai'r amgylchiad canlynol oedd y gwir reswm dros hynny:— Ym myddin Dug Welington y mac rhai mln- teioedd o wyr meirch yn neillduol yr Hanover- iaid^ yn awyddus am anrhaith, ac yn ddiffygiol mewn disgybliaeth. Ar yvahanol achosion gwelwyd dydoliadau o'r lluoedd hyn yn myned dros y terfyn, lie nad oedd gennym ni yn fynych ond ychydig gasghvyr y gyllidiaeth. Y can- iyniad o hyn oedd ymryson, lladdwyd rhai lianoveriaid, a chiwyfwyd un o Swycldogioll y Dollfa Ffrengig yn Hymdost. Parodd hyn i'r Llywyddion Ffrengig olyi; i'r Cadfridogion Brytanaidd. a oedd rhyfel wedi dechreu, neu a oeddynt etto mewn heddwch. Dug Welington, yr h WI1 syJd mor hyddysg mewn gweUhredoedd uniondeb ag yw mewn disgybliaeth Filwraidd, a fjysicdd i roddi niwy o foddtonrwydd ar y pen hwn nag oeddid yn ei geisio; ac y mac yn amlwg fod y gwaharddiad a roddes efe i'w filwyr dan bocn marwolaeth yn ganlyniad o'r amgylch- 1 adau a gryinyyllasom. [ Trysori'eydd Ffrengig 50 fr. 30 cents. Cynnwysir Uythyr yrt y Moniteur o Vienna, yn yr hwn y dy wcd yr ysgrifenydd nad yw efe yn ystyried rhyfel yn anocheladwy, ond yn go- beithio y bydd rheswm i gael y goreu ar nwydau, gan yeh wallegu, lIa fyddai i'r Cyngrcirwyr wneu- thur y cyfryw gyttundeb ag a gynnwysid yn eu cyhoeddiad y 13ego Fawrth drachefn; yr oeddid yn disgwyl cyhoeddiad arall i ganlyn hwnnw, eithr nid ymddangosodd, am hynny y mae'r ys- grifenydd yn gobeithio y parhair yr heddweh er yr holl barottoadau a wneir. Credir yn gyffredin fgd Awstria Avedi llawn- fwriadu bod yn amhiei;• os rhyfel a gymmer le; yr hanesion a ddorbyii^yd o'r tuedil hwn yd- ynt wedi elTeitino llawer af V trysorfeydd cyhocdd. Un peth sydd sier fods;Ulywodraeth Austria wedi llwyr ymroddi gadaei tramvvyfeydd f Ifffryrau a theitliwyr, y rliai na ddrwgdybir o Ffraingc, yn IVdd.- p U9Jf _UfL]> ij Pigion ^Jjmieiohiad dinasyddion Lyons, idri- golion y taleitiiau cymmydcgol• IIoll Frenhiuoedd Ewrop ydynt mewn cyng- rair o'r newydd yn cill herbyn-—eu diben yvv cospi dewiiad Tywysog a wnawd gin bobl rydd- ion, ae i adsefydtu Llywcdraetii a wneloa fynno ei hun. Y nuaent yn ceisio liethu am fyfh y genedl rymus a milwraidd, arfau yr hon ydynt dros 25 Uilynedd wedi croesdeithio yn fuddugol trwy eu prif ddinasoedd a'u hymerodraethau, wedi siglo neu cldistrywio eu gorseddau, a'r hon a dwyllwyd unwaith, ond ni orchfygwyd erioed, ac a dorrodd yn fuan y gadwyn a osododd twyll ar gyfeiliornad. Y tnaent yn ceisio mogu dros fyth ysbryd mil wraidd, a chymmeriad haelfrydig y genedi ag sydd yn dewis anrhydedd a rhydd- did yn hytrach nag esmwythyd. Y mae amryw annerchiadau heblaw'r un uchod ymhapurau Paris, y rhai a dueddant i chwerwi ysbryd y wiad yn erbyu y Cyngfeirwyi;, y rltai a ddarlunir fel rhrd yn chwennych diuysl rio anym- ddibyniaeth a rhannu Ffraingc rhyngddynt. Danfonwyd llawer o filwyr Bonaparte tua Piedmont, yr hyn sydd wedi peri i rai dybied ei fod efe yn bwriadu ymosod ar y pafthau hynny lie y tybir fod y trigolion yn elynol i fesurau'r Cyngreirwyr. Swm yr hysbysiaeth ym mliapurau Brussels a ,gaiilyi, Brussels, Mai 13.—C-yn leied yw ymddiricd Bonaparte yn nhrigolion Paris, fel mai prin y dichon fod yn ddigon gofalus am ei ddiogehveh personol. Nid yw efe yn cysgu dwy noswaith yn yr un gwely. Teimlir ganddo na ddichon y Llywodraeth aros yn hir yn ei d dwy law ef, ac am hynny y mae yn parottoi i hwylio ymaith un- waith drachefn. Danfonwyd gryn lawer o'i feddiannau i Cherbourg. Ney, yr hwn sydd yn wrtliddrych o ddirmyg i'r fyddin, a dystiodd wrtli Bonaparte na allasai gaol gan y milvvyr ufuddhau iddo; ac o'r tu arall sicrhawyd iddo; gan Fouche na fyddai Paris ynllbnydd ondcyliyd ag y trigai cfe ynddi. Cawsom rai llythyrau ddoe o Bilboa, a amser- wyd y lOfed o'r mis hwn, ac ereill o Madrid, a pharthau ereill o'r Yspaen. Aryrl7eg o Ebrill torrodd tiln dychrynllyd allan yn y brif ddinas, wrth y porth a ehvir Puerto del Sal, pryd y llasgwyd yehwaneg na chant o dai. Meddylir nad oedd hyn yn beth daraweiniol ond bwriadol, He i'w gyfrif i achosion gwladwriaethol. Ym- j ddengys 80,000 o wyr ar bapur, y rhai ydynt i feddiannu'r cyffin ar y Pyrennees; ac yr oedd son fod parottoadau yn cael eu gwneuthur i dderbyn y Pab yn Valencia. Dacth llestri arian Dug Welington i'r ddinas < ddoe o Paris. I Dy wedir fod Lucirn Bonaparte wedi ysgrifenu j at Mr. Baring yn ddiweddar, i ddymuno aruo I geisio trwydded iddo ef fel y gallai ddyfod i'r wlad hon. Torrodd arth yn rhydddydd Gwener yn Edin- burgh, ac ymdrechotitd fyned dros y cledrau (rails) i'r lieol, ac am nad oedd neb yn ddigon 1 gvvrol i osod y creif-itir Hidiog mewn dnlfa dra- chefn, gorfuwyd ei saetiiu: old ui fcdnvyd ci !add ties ocdd pump neu chwcch o bclau v, edi llettya yn ei gorph. Y mae'r Alcoste, Cad pen Lawrence; y We- eer, Cadpen Kent; y Bacchus, Cadpen Hil; Hover, Cadpen Bruce Amelia, Cadpen Proby Dextrous, IsgJklpeu Morgan; a'r trosglwydd- longau, Alexander;, Centurion, Sceptre, Lord Welington, Plantagenet, Elen, Golden Grove, J upiter,i\jax, Bele Paul a'r trosglwyddlongau, llhif. 74, 35; 252, 80, 682, 430, 687, 221, a 10G, ynghyd är 93ain, 40fed, a'r 4edd catrodau wedi dyfod i Portsmouth, o Mobile, yr Ifavauah, a pharthau ereill yn nhueddau yr Americ. Parwyd i Lynges arall gael ei pharotoi gan Lywodraeth Rwssia i wneuthur mordaith o gylch y byd; y mic ,ipil-yw o'r Swyddogion ag ydynt i fyned gyda'r llynges ddywededig wedi bod yn y wiad hon, y,n ij(,i,tieit!iio eu hoi-.i'ei, celfyddaidd. Bwriedir chwilio evfyngforoedd Behring drachefn a'r mor rhewlyd, ac yniofyn am fyned fa o dueddau gorllewin ogledd yr Americ i Archangel, uaili Hi heíbio c\ fauclir j yr Americ neu Asia. i Nos Wcner fel yr oedd y ceflfylad yn cael eu newid wrth lythyr-gerbyd Southampton, yn yr i hwn yr oedd pedwar o IForddolion, ac un oddi j allnn, yn Staines, pan oedd y gyrriedydd yng- hylch myned i'w eisteddle, torrodd y ceffylau yn rhyddion oddi wrth y dyn ag cedd yn eu dala. ac aethant yrnaith tierth eu carnau. Wrth fyned dros y bont -aeth y cerbyd yn crbyn y i tollborth, eithr ni attalwyd ef gan ddim, lies oedd wedi myned trwy Egham, lie y dalwyd tri o'r cefiylau, ond ni chafwyd y Hall cyn bore dydd Sad wrn, yn Cobhani. Niweidwyd cryn lawer ar y cerbyd yr oedd y dyn ag oedd oddi allan wedi ueidio ymaith heb gitel llawer o deioluri Y mae gennym awdllrdod i wrthddywedyd yr bancs a ymddangosodd yr wythnos ddiweddaf yn agos yr holl Bapurau Newyddion, sef fod larll Roseberry wedi rhoddpr 15,0001. a farn- wvd iddo gael yn iawn gan Syr II. Mildmuv, i'w Beudeliges, ac ychwanegu 5,0001. attynt; y mae y cwill yu ddisylfaen. i Y nute rhan-gatrod gyntaf y 27ain, 44ain, a'r 55ain catrodau, ynghyd a, thair minfai (troop) j o'r 1 leg Marchluoedd cyflym, wedi dyfod adref o'r Americ; y -,iiaelt rhan fwyaf o honynt wedi derbyn gorchymyn i ymbarottoi i'r diben i hwyiio i Osteoid yn dra buan. Yn Gosport y tiriodd y 27ain. Y mae ei Ituchder Brenhinol Duges Angou- leme, vii arwain by wyd del'osiynal a iieillduedig iawn oddi ar ei dychweHad t Loegr; anfynych y rnae yn ymweled a neb, neu ereill yn ynnveled a hi, oddi eithr ychydig gyfeillion nei!tduo!. Y mae yri myned i'r gwely bob nos am tiaw o'r lodL¡ yn cyfodi am chwech, ac yn mvned i'r addolfa Ffrengig am saith o'r gloeln

[No title]