Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

CAN FOREUOL.-

DAU ENGLYN,

-,-I At ArgrapJ¡iad!fJd Sefcll…

COSPEDIGAETHAU,I

I --GOLYGAWD BYR

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I GOLYGAWD BYR 0 GYMDEITHAS GENHADOL Y BEDYDDWYR. (Pw'had Q'n Rhifyn diweddf{f). S. HtNUAEG, NEU HINUEE. Testament Neuydd.Ail argraphiad o 4030 o h'fian yncaeteiargrnphu. j!?eM ei gyfieithu oU, pum tfyfr Moses wedi en hargrupim, a r liyfrau hancsioi yn y wasg. Mor daered y mae'r bol..l w(,tli bod am y Testament Newydd fet y gorfuwyd rhoddi'r efengy) yn ol Mathcw iddyntarwa!:an,tra'roeddidynarg)'aphu'rneii);a disgwy)ir y bydd trydydd argraphiad o'r Testament Newydd yn angenrheidiot yn fiian. D. S. Yr ydys wedi bw w niter cyfrdro o argrnpit- !ythrcnnau i'r Deva .N:1grce (yn yr lion yr nrgt'ephiry cyfieithiad hwn), ac yn yr hon y mae ychwaneg nag 800 o iythyrenau achyssyUtiadau gwahanoi. 3. BRIJ-EHASSA. Testament Nell'ydd,-Cytic¡tll\vyd y pedair efcngy!, ac eiddo PJatiiew ynghyich myned i'r wasg. Hefarir yr iaLth hon yn nha!etthan uchafHindostan, ac y mae yn cynnwys n'wy o gYlI1llJysgedd 0'1' SUJlgskrit na'r than am!af 0 ga!J¡rcn.ie¡tlwcdd ereiH yr Híndee, Y mac'r cyHeitiiiad hv. n yn debyg o tod yn t'wy derbynio! i bob! y Doaab na'r Hmdee, nn'r Hmdosfhaaee. 4. MAHRATTA. Testament A'.?.'f'M. Wedi e! gyfieithu. Y trydydd argraphiad wedi dyfod trwy'r wasg. He?z Dest(t;nent.Y ewbi wedi ei gyfieitliii. At'grap)t- wyd p)'m i'yn' Moses, a.'r Hyfrau hanesioi yn y wasg-, ac vil fled bcUymiapn. D. S. Y mae'r D: Carey yn Athraw Cadeiriog o'r iaith hun heiyd yn y brif'Athrofa. 5. BENGALEE. Testament Neu,yild AVedi ei gyfieithu; pedwarydd H"raphíad o 5000 yn y wasg, cyn belied ymlaen a di- waddLnc. Ilen Dest(iment.We(li ei gynetthn; ai-grapliwyd ail argraphiad o III o iyfrau, o bum iiyft- Moses, af y niae'r Hagiographia (ysgnfenadau sanctaidd) wedi darfbd er yshiramser. Y tnae'r dymuntad am y cyfieithiad hyn yn Bengal wedi cynnyddtt yn fawr. D. S. Dr. Carey sydd Athraw Cadeiriog o'riaith hon hetyd. 6. ORISSA, KEU OORtYA. Testament N-e?cyd(I.-Wedi ei gyneithn a'i argraphu. lIe.! D Wed i ei gyneithn; y Uyfran hanesio) wed: (U hargraphu; a'r cwbt end pumHyfr Moses wedi eu cyhoeddi. CyHnwysir yr Orissa ynghytch 300 o lythyrennaH. Y ehvrech ia!th hyn a gynnwysant y cenhcdioedd ag ydynt ya t!'urno cano!-barth India, y rhai, ysgatfydd, ydynt y<twancg na 50,000,000 o bob]. Fr!<z//Mc<Ma lefoiii- yn neheubarth India ydynt M Te. lingll <t' Ifut,nata, y r/Mt a lef«ri,. inewn guledydd cyM ht-luetited « 7. TEMNGA. Testament Nleit-yiid.-Cyticithiwyd, ac efengy! Ma- thcw agos a'i go phcn. J/CM Devta)nc7il.-Puin nyfr Mosea wedi eu cyHdthn. Yroeddid yn (lisgwyly buasid wedimynedymheH ynnaen a'r cyneith:ad hwn erbyn diwedd y ftwydddy:) 1813. Y Teiinga a gynuwys ynghyleh 1200 o wahanot dduUian. dùulliau. 8. KUKNATA. Testament A'fM'y(/d.—Wedi ei gyficitliti, ac yn y wasgc. 9.MALDtV:AN. Te';Ùanent Newyd:1.- Y r Efengylau wedi ca cySeithu Mathew yn y wasgc. Llefarir yr iaith /MK yn ynysoedd byclwill, ond lliosng, l11aldi1:ian, y Thai yâynt i'1' gorllewin ddcau 0 Ceylon. y GujuTllttee, y Ilulosliee, a'r Pus!ztoo. 10. GuiunATTEE. Tt.'?«?MCK? 2Ve!C?f??.—Cytieithwyd, a Uy&yrennan yn caet eu bwrw. D. S. Llefl1l'Íl' /to?: mcivn gwlflll mor eang a Lloegr. 11. BULOSHEE. Testament Ncitiydd.-Cyfieitliwv(i hyd Actau yr ApostoHon; efengy! Mathew yn y wasgc. Uchhtw Gnjnrat i'r GorHewin ogiedd y gorwedd Hulochistan, yr hon a elwir yn nariuntpn (mllp) Arrow- sniith, gw!ad y Baiogees. Gorwedd y v.'Iad hon y t': hwnt i'r Indus i'r gorHewin, gan gyrhaedd hyd y mor i'r dean, ac hyd Af-ghanista:), ncu sefyUfa'r geucdl Pnshtoo nen Afghan, i'r goglcdJ. ?. 18. PUSHTOO. Teslament Neltlyllil.-Wedi ei gyrielthu hyd yr epistol at y Rhuieiniaid; Mathew yn y wasgc. Yn nes i'r Gog!edd, ond etto ar ochor orHewinoI yr Indus, y mae Afghanistan, yr hon sydd yn tFm <io parth dwyrcmiol y Khorasan ddiweddar. Candahar yw'r brifddinas. Ystyrwyd y bobt hyn gan Syr Witiam Jones, a dynion enwog creill, yn hHiogacth y deng nwvth o Israel a ddygwyd ymaith yn gaethion gan Sahnanazer, ac a osodwyd yn Hatah ac yn Habor wrth vr aton Gozan; ac yn ninasoedd y Mediaid.' Dywed brodor dysgedig o'r genedi hon yn Serampote, maiei gencdtefyw Beni Israet, ond nid Yukodi.' Meibion Israet, ond nid luddewon.' Cynnwysit ychwaneg o eirian Hebraeg yn en hiaith, nag a geir mewneiddonngc!)ediaraHyn India; acynwiryr oedd yr hen Media yn ot Pomponins Me!a ac hen ddaear-ddarlunwyr ereiH, yn y man peUaf, o fewn vchydig gannoedd o Ffrangc-fiUdhoedd (Leagiie, miU. dir FUengig, yn cynnwys tair o eiddo Prydain)- i'f wtad hon. Pa fbdd bynnag y trigolion ydynt yn awr wedi eu gorchnddio a thywyilwch Mahomet. anaidd. Eu hegwyddor yw yr Arabaeg, ynghyd ag ychwanegmd o'r cyfryw lythyrennau ag a'u gatlnogo i osod allan selniau'r iaitb Sungskrit. Ymddengys fed y Pushtoo a't- Bnlocbee yn fl*iii-iio"* dorcli gyssylitiol r'lwng y that hynny ag ydynt o ddechteuad Sungskrit ac Hebraeg. Dywed Mr. Chumberlain (Ebnii 23, 1811) Diammeu fod Hawer o'r Afghaniaid yn had Abraham.' {Yw BARHAu.]

LLONG-NEWYDDtON.I

. PENLLANWR MOR YN MHORTHLAnDOEDD…

i. GORUCHWYL WYR.