Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

1 I- 1 . ]

Advertising

! I ! Abertazce, Dydd Mcrcher,…

;uv*ti--'-'" At Argrapkiadjidd…

[ At Argruphiadydd Scren Gomer.

News
Cite
Share

At Argruphiadydd Scren Gomer. MAE y hcrwcdd sanctaidd ym 111is Mai wcdi ei ennyn gall farvvor yr ailor eJcni etto, yn l^lundain a'i hain- gylchoedd. V'n ddiweddar bu cyfarfodedigaeth taen- yddwyr y Bibl yn Deptford, cyfliniawl Llundain. Argeisiwyd y Parchedig Arthur Jones i'r gadair; wedi cvdsynio, efe a ragosododd y gwaith ar dro. Gahvyd Mr. J. Hughes, y Darlieawr, i hanesu v cydvveithrediad yn y flwyddyn a aeth heibio. Clpv- soin fod y Fain is wcdi dcrbyn gall y Cynn y ddwy bunt ar liugain, a chyfianwyd at angenoctyd gynnifer a phedwar ugain a deg o lyfrau, &c. Wedi hyn galwyd ar Mr. D. James. Efe a gyfododd y Bioi; "Hwn (eb efe) yw gwrthddrych ein hym- drechiad yn awr, ac a ddylai gar:J ein rheoli yn ein hymdrechiadau bob aniser. Eiii dynmniad yw ei anfon i bob teulu, hyd y callow, em braint v ivcael bod inewn llafur gyda hwn." Tuag at annog y casglwyr i beidio a throi calon mewn dychryn o flaen pob bygythiad, efe a adroddodd banesiaeth am dro a fu yn N wyrain-barth Elundain. Galwodd cyfeillion y llyfr goreu gyda tha- farnwr am gynnorthwyg Na rof at y gwaith yna mwv, ebefe. Pa ham hynny, ebe y casglwyr. Am ei fod yn gwneud drwg i fy niasnaeh. ra fodd v dy wed well felly? Cyn i chwi ac ereill roddi y Bibl yna yn nbai fy nghymmydogion yr oeddeut yn gyffredin yn dyfod i'm ty ar y Sabbath, ac yn prynu gwerth vyvv swm, ond bytii wedi i chwi roddi iddynt y Bibl, o'r braidd y mae neb o honynt yn dyfod attaf ar y Sabbath. Gwran- dewch, ebe yr ymresymwyr, a ydynt yn galvV gyda chwi amyr hyn sydd yn eisian arnynt, a'r hyn a ddew- isent? Ydynt. 'A ydynt hwy yn tain am yr hyn y gal- went? Y maent yn talu yn well er yn ddiweddar nag y byddent yn arfer, ebe y tatarnwr. Oni ddylid priodoli y cyfnewidiad i lywodraeth y Bibl ar y bobl hyji ? mae y Bibl yn dywedyd, Na fyddwch yn nyled neb o ddim a phe byddai rnwy o ddarllen ac ufuddlian i'r Bibl ym mhob man, byddai llai o Waith priddgalch (chalk) ar es- tyll tafarnwyr yn Nghymrn a Lloegr. Ha, eb efe, pa fodd y mae? Adroddwyd yn dirion iddo eilwaith. Mi a roddaf i chwi ettor bendith eichmam arnoch, ewch a Hwyddwch, eb efe. Diolch i'r tafarnwr. Ar ol hyn galwyd y Parch. D. Davies, o'r Borough. Ynghyd a pbethau ereill a ddywedodd efe, sylwodd fod cyfnewidind er gwell wedi dyfod, fod amser wedi bod lie byddai pobl yn ymgyfarfod i annog eu gilydd i fan- yldramewn chwilio allan am y Biblan i gael eu llwyr losgi, ond dyma gyfarfod i gydymgynghori ac annog e;n gilydd i'wtaenn i bob teulu. Cynghorodd bawb oil i iynu yn y gorchwyl o lw yi, fryd calon, gan ddywedyd fed bendith y gorchwyl wedi ei sicr addaw, a'i rhoctdi lawer gwaith oddi nclJOd, &c. Ar ol hynr galwyd Mr. J. Hughes. Dvwedodd mai Cymdeithas y Bibl yw y Gymdeithas oreu o boll Gym- deithasau y byd, Sylwodd ar dri phcth o'i heffcithiau. 1. Dwyri dyrsicth o boh giaddau i »yd-j:vfai'fod a chyf- eiliaehiiav yr un tir, sef tir y liibl. 2. Dwyn dynion o walianol' .envyan mewn I cliyd-ynidrecb niewn gwaitli da, yr liwii sydd lonaid bteichianpawbyhybyd. 3. Fod lliaws niawr o'n ty'l-KVnedl iii yn y GorlleWinol Ibrth o'r Anieric; yn !• fraitigc hefyd, y jriae yit sicr fod liawer o liil Gdnicr yn llefarh yr iaith; felly pe byddai holl drigolion Viiys Prydajn yn meddn ar y Bibl, y, mae eisiau ar ereill lie- tyd felly tra byddo y maesydd yn vvynion i'r cynliaUaf; dalivvn at y gwaith (Ja; fe allai y taiff rhyw rai ar eu meddwl ivited tua'r eithatoedd i chwilio am y Cymry, a myned a Biblau iddynt, a'u dysgn ynddynt. Wedi hyn annogWyd y Parch. Arthur Jones. DVw- edodd, "Cynnwysiad y cyfarfod hwn yw cymhcll ein gilydd i gariad a gweithredoedd lIa, Am y cyntafj y inae wedi ei eglnro eisoeS, ac ni a obeithiwn y pery byth; ae am yr ail, sef gWeithredoedd da, v mae yn awr rhwng ein dwyIaw, ac ar waith. Peth rhyfedd fod cymmaint a hyn O'll gehedl vVedi ymgynuull i'r un lie mewn gwiad estronol i gyd-ahnog taeniad llyfr Duvv, peth rhy anhrtwdd fuasai cael un dyn cyn dydd- iau Noa wedil" dylif, ac a tuasai yn mediiwi am y fath orchwylwaith ym mysg y Gomcriaid. Efe yn gyntaf a brophwydodd am danom, ac a gyhoeddodd y byddem yn cael ein cyfoethogi a fhrysor e bebyll Sem, Gen. ix. 27. Ond er na wyddai y cyndilylifiaid y denem ui i gyfrannogi ynyhyfoetli crefvddol yr luddewon, fel hyn y daeth bendiiliion arfaeth y Daw grasol i'n rliail. Y mae yr ysfa sanctaidd i'r gwaith da livVn yn eitnyiifa dduw;ol yn y bobl trwy Gymru, o Ben-Caergybl ym Mon, i Bon-C.ierdydd yn y Deheudir. Yr ydym wrth waith sydd yn llvvyddo ac yn sici- i lwyddo, hyd oni Jellwir y ddaear a'i effeithian. Ef mai gyda"r Sacson y mae y cyfocth cyfor, megis y tortliau gynt, ond sicr yvv y gwna bendith yr hwn a wiiaeth y brivVsion yn llonaid denddeg basged Iwydd maivr ar ychydig gall y tlotaf. Mae Duiv yn mYlled i achub dros yr holl (\"<1, ac a'r Bibl y bydd yn troi eneidiau, Salm xix. 1—7. Mae Duw wedi gosod yn y Bibl allu nad yw yn yr haul, na'r lloer, nac yn holl ser y golcnni; y maent hwy yn dringo eu hareithfanan i bregethn fod Dnvv, a'i fod yn t'vvy na pliawb, er hynny nid pregcthu yr efengyl yw hynny rhyw fachgen wedi ei godi o denln'r codvvm gvda'i Flbl sydd i wneud hynny. Y mae Arctnrus, Orion, Mnza" j roth, a Pleiades, yn bloeddio oil llefan liwy, ac am bre- gethu Atheistiacth o'r byd, ond y Bibl sydd berffaith yn troi yr enaid, iieti y Bibl, dan arddeliad ei Awdwr, i a dry y" cncidian yn berttaitll. Ynulrecduvn a gvve- ddiwn am ei Iwydd. Mae yr haul yn dda, mae'r Bibl yn well. ]\lac yn hyfryel i\" corp\¡' gacl .I,olen tl'lvy Y miloedd lampau yna ar hyd heolvdd Llundain, mae vn gan' mil gwell i'r enaid gael goleuni adnodal1 y Bibl i deithio yr hcolydd at ddinas Salem fawr dragywyddol. Dyma frenin lIyflal1 y byd i gyd; peth Inawr yw bod yn Dywedai Ponipey y brenin gynt y gallai efe ag un tarawiad a'i droed godi holl wyr yr Eidal dan artan; fe derv y Bibl ei droed ar dir cafon pob dyn trwy'r hyd yn fuan, ac a'i cyf'yd tan arfau o ochr rhyfel yr Oen, ac yn erbyn gelyn pob daioni. Neii'spcper o'r nef yw hwn: y mae liawer o newvddion rhyfedd yn y Nevvyddlenau sydd yncerdded ar hyd y delaear; ond yn hwn y mae y newydd rhyfeddaf erioed, y newydd am Geidvvad, Mae y Ncwydd gravvn daearol o bob cvvr y dyddian hyn yn son am gael, a cliolli gwedi'n brenin yn cael yr orsedd yn Ffrainge, a'i cliolli wcdi hynny, itc. Alae y Bibl yn dywedyd am y lie y mae digon i'w gael am byth, ac ni chollir yn dragywydd, Testa- ment yw hwn ag y mae ynddo ddywedyd pwy a gaiff eilldo'r gwr a gladdwyd yn y bedd newydd yn y graig, ond a gyfododd, ac y mae yn awr yn uvveli un'r net- oedd dyna un gweddus i ni. Clodydd iddo byth. Diolchwyd i'r cyd-lafnrwyr ell am en llafur dibrin. Dibcnwyd trwy weddi gau y Parchedig D. Davies, Borough. Diodvvyd yr areithwyr hirfaith gan en caredigion. Dechrenodd y pererin hynaf yn y gyfeillachr, Mr. Da- vies, Blackhorse Bridge. Y llvvngc- iestun oedd, leclitd byth i garwyr y Bibl. Cydseiniwyd Amen. Hwn yw gair v Dnw trag'vvyddol. 0 ysbrydol ddwyfol ddavvn, Perlau eglnr pur ryvviog-Ian, Perlau Canaan yma cavvn; Creadigaeth, cvvyinp dynoliaeth, Prynedigaetl4 odiaeth iawn, Wneiryn eglur i bechadnr, ysgrythur llythyr llavvri. Yma hoed fy myfyrdodau Ar drysorau goi,etili- gair, Dawn ac iechyd i fy ysbryd, I-Vill a byvvyd, iin'" a bair; Mi anturiaf oil a feddaf Ar y gair cadarnaf gwiw, Cwyd ti fynu, ceidw f' enaid, Mae fy nodded yn fy N tinv. I.-oo THI-CIIKUC.

;""''- . ; .-IAt Argruphiadiidd…

DAU ENGLYN,

jMWYN COPPR,

Family Notices

MARCIIXADOEDD.