Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

1 I- 1 . ]

Advertising

! I ! Abertazce, Dydd Mcrcher,…

News
Cite
Share

Abertazce, Dydd Mcrcher, lUai 17. AT EIN GOHEBWYR. Ct:1r Y mae ysgrifen Y chydig Ddoniau yn dra gwallns, ac mewn ilmheIl ran yn anneallad wy i ni. (J::1- Derbyniasom Lythyr Momus, ac fc'j cyhoeddir yr fitati. a::r Tra dymunol fyddai i'r ysgrifcmryr ag ydynt yn beio'r arferiad o ymadroddion cytlrous mewn ereill, i gadvf. klia- defnyddio eu cyftclvb en liunain; pan fvddo un gohebwr yn beio arati yo Ilymdost am alw cycisreadnr' yn asyn, coiied mai nid y ftbrdd debvccaf i'wVella yw ei alw ef yn tarcud. Gan ein bod yn cliwennych bodiJ- hait ein lioll ohebwyr hyd y mac ynom, yr ydym yn deisyfar ysgrifenwyr ieimingc acanghyfahvydil t'heidio symi dim attom ag y byddai eytvilydd arnynt ei welecl mewn oriau tawel ymlien ugain mlyncdd i ddyfod. Y mae ei Uchder Brcnhinol y Tywysog Rlmglaw wedi trefnu John Ardalydd Bute, i fo(I yn Rliaglaw swydd Forganwg. Rhyngodd bocld i'w Ras Dug Beaufort i drefni'r Parch. H. J. Randolph, Ficar Badminton a Hawres- burv, swydd Caerloy w, i fod yn un o'i Gaplaniaid tcuhl- oedd ef. Yr ydys wedi gorphen mesnroa golygn'r fTordd new- ydd a fvvriedir i'w gwneuthur o Abei-tawe i Aberhonddn, cynllull yr hon sydd er nsawr gymnieradwyaeth i Mr. Couling; bydd y ffordd hon o iudd niawr i'r ddwy dref, ac yr ydym yn gobeitiiio y gorphenir hi yn ystod y flwyddyn nesaf, Ar y trydydd o'r mis hwn cafodd Mr. John Morgan, o Dalyrynn, ei neilldno i waith y weiiiitlogaelii ar Eg- hvys y Bedyddwyr Neilidnol yn y Graig, Castellnew- yd»!-yn-Emlyn. Dechrenwyd y cvfarfod am ddcg o'r gloch y boreu trwy weddi gan Mr. D. Evans, Ffynnon- Henry; wedi hynny areithiodd Mr. T. Thomas, o Aber- dnar, ar natur y wil- dan y Testament Newydd; yna gosododd y gofyniadau arferedig at yr hwn oedd yn cael ei neilldno, a gefyn ei ffirn aiii betlian sylfaeno) ac ymarferol crefydd, i'r rhai lhoddwyd attebion bodd- lonol i'r Eglwys a'r Gweimdogion oedd yn bi-esciino). Yn ganlynol gweddiodd Mr. T. Thomas yr urdd weddi, a chat'odd Mr. Morgan ei neilldno trwy arddodiad dvvy- law y Gweinidogion. Wedi hynny pregethodd Mr. j, Watkins, o Gaerfyfddin, oddiar 2 Tim. iv. 5. a phre- gethodd Mr. J. Herring, o Aberteifi, ar ddvledswydd yr Eglwys, oddiar 1 Thes. v. 13. a phregethodd Mr. D. Jones, Cwmsarnddn, i'r dyrfa yn gyffredinol, oddiar 1 loan i. 3. a tnerfynwyd y cyfarfod trwy weddi a mawl. Am chwech yn y prydnawn, pregethodd Mr. John Da- vies a David Evans, y cyntaf oddiar 2 Cor. xiii. i3.'a'r olaf oddiar Rhuf. v. 19. Collodd dyn o'r enw Risiaft Jenkins ei fywyd yn Aberdaugleddyf dydd Gwener wythnos i'r diweddaf, trwy syrthio o ysgraff i'r dwfr, gan adael gweddw a saith o blant ar ei ol. Agorwyd sngr."idy (pvmp room) newydd Caerloyw yn ddiweddar; cynnullodd lliaws o bobl ynghyd ar yr achos, ac yfodd rhai miloedd o ddynion o'r dyfroedd iachaol, y rhai a gydnabyddir yn gyffredin ydynt dra rhinweddol er symud amryw ailhwylderan. Dydd Mawrth, fel yr oedd dan ddyn mewn digrifwch yn gyrrn am y cyntaf, wrth ddychwelyd adref i Con- way, heb feddwl am y tro wrth gornel pont y dref, neidiodd y ceffyl ag oedd un o'r dynion yn farcbogaeth dros y bont i'r afon, a ehwympodd ef a'i farchogwr o uchder 23 troedfedd i'r dwfr, ac er syndod i bawb, heh gael y niwed leiaf; tafiwyd y dyn at-all oddi ar ei gefryl i'r afon ar yr un fan, ynghylch wyth llathen oddiwrth wadn y hont, ac y mac ynten ar wellhad. Yn Llanymddyfri, pytbefnos i heddyw bn farw tri o ddynion mewn gwth oedran yn yr un heol, ac o fewn i ychydig oriau i'w gilydd. Dygwyd rheithfarn o hfvuddiaeth, gwirfoddol, yn erbyn Mary Howard, o hlwyf Churchstoke, swydd Drefaldwyn, am ladd ei phlentyn bastardaidd. Y mae'r fenyw wedi ymddirgelu, a chynnygir deg gini am ei dala. Gofidus gennym adrodd fod gwas John Colby, Ysw. o'r Ffynnonau, swydd Aberteifi, wedi marw o achos amryw gwympiadan oddi ar geff'yl tra bywiog ac aflonydd. Caniataodd Gwarcheidweid EgIwys (Churchwardens) plwyf Llanbenlan, Ynys M6n, ac Esgobaeth y Bangor, i gynnulleidfa o Y^mneillduwyr feddiannu yr Eglwys, yn He')' gweinidog awduredig, am yr hyn parwyd iddynt i geisio maddeuant am eu hymddygiadT ac i addaw peidio gwneuthur y cyfryw drosedd dracbefn. Mewn cynghaws a gymmerodd le yn ddiweddar rhwng cyfiawnwyr ewyllys y Parch. Dr. Ford a Raester, ter- fynodd AigHVycbiEletiBorongli, wedi sylwi yn helaelli ar ddechrcuad ae alhrawiaeth degymau, fod bob riiath o goed a fyddont yh tyfu yn lasgoed ^cnppict') rtcft dorrir yn i fei y cyffyw, pit on A fyddont Avy rieu Itti nag ugain mlyntdd 6 dyfiant, yn ddegymadwy. Gellai fod o fitdd i rAi dailleiiwyr masnachol i wybod fod yr ysgrif ag sydd yh awr dan vstyliaetli y Senedd ynghylch y fasnacli inewn caethioh, yn gwncn- tlnir y sawt a roddant ffenthyg ,iriaii ar wystl rhyw fedd- iant mewn trcfediaetha\t (COliiI11BS) jperthyhol i wledydd trainor, ar int fyddont ,hIli gwahardd y íäsnach uifcUn i-aeti-iioit, yn euog o fai atighenol (felony): Sudd GymdcithuMti (Benefit Clubs).—TerfynWyd arhos o gryn bwys i Fluid Gymdeithasau, ar y 15fed o Ebrill divveddaf, yn Ramsey, o flaen George Eyre, Ysw. Uchel Sirydd Wilts, y Parch. D. Williams, a J. Latham, Ysw. Yuadon dros swydd Hamp: Ymddangosai fod R. Faraday, yr hwn a gadwai westdy'r Falcon gynt, wedi cael ei ddwyn i amgylchiadau isel trwy ddigwydd- iadan annedwydd, ac yn analluog i weithio. yn derbyn budd o drysorfa cymdeithas ag oedd yn aelod o honi. Am fod ganddo bertlivnasau yn swydd York efe a sym- mudodd yno, gan dderbyn budd yn yr nn modd, "Tcdi ei symmndiad gwnawd rhes newydd o reolau gan y gymdeithas, ac mewn un o honynt dywedid os byddai i aelod symud o Romsey ag oedd yn derbyn budd, fod yn rhaid iddo ddanfon ysgrif wedi ei harwyddo gan wein- Idog, &c. y lie ag y byddai yn trigoynddo; end o achos rhyw beth nen'r llall ni ddaeth yr vsgrif hon i'r gym- deithas o fewn yr aniser a grybwyllvvyd gan y rheolau, ac am hynny torwyd Farady allan o'r gvnuleitlias. An- alluogrvvydd ei berthvnasaii i'w gynnal a iddo gael ei symnd yn ol i Romsey i'w blwyf; wedi hynny efe a erfyniodd nawdd yr Ynadon, y rhai wedi ystvried y pwngc amryw weithian, a chaet barn dadleuvvr ar yr achos, a derfynasant nad oedd y rheol mewn dadl yn perthyn i achos Farady, o lierwydd ei bod wedi cael ei gwneuthur wedi ei symudiad ef; a gorchvmynasant iddo gael ei adsefydlu yn ei gymdeithas, a chael yr hyn a gadwyd rhagddo yn yr aniser a aeth heibio, sef :391. 17s. 6d. Corryn (Dwarf) an(iift,i,ol.-Yr hyn a ganlyn sydd ddarluniad o'r corryn, iieiili- cor-ddyn Ileiaf a welwyd eriocd, yr hwn a ddangoswyd yn ddiwcddar i'r Fren- hines, y Tywysogesan Elizabeth a Mary, Charlotte o Gymru, y Tywysog Rhaglaw, a Dug-iaid York a Cla- rence. Ei enw yw Simon Paap, brodor o Zendvoort, gerllaw Haarlem, yn Holand. Y mae efe yn 26ain inlvvydd oed, heb bwyso mwy na 27ain o bwysi, ac yn 28ain modfedd o uchder. Ystyrir ef y dyn byraf a welwyd erioed. Ei gorph sydd o wneuthnriad da, pob rhan yn gyfattcbol i'w faintioii. Nid yw efe wedi tyfn dim oddi ar pan oedd yn chwech mlwydd oedj ac ni ddichbn y meddygon wybod am un achos o hyn. Efe a gyHawna'r ymarferiad milwraidd a dryll byr cyfattebol i'w faintioH; ac y mac yn mygu niyslys a chymmeryd trewlwch yn lielaeth. Gwell ganddo fod mewn tai nag allan dan yrawyr. Ei yniddangosiad sydd gyffelyb i blentyn pedair neti bnni mlwydd oed, ond ei oedran sydd ganfyddadwy yn ei wynebprvd; y mae ei anian yn dra bywiog, ac efe a ddeil gyfrinach yii ei iaith ei hun. l

;uv*ti--'-'" At Argrapkiadjidd…

[ At Argruphiadydd Scren Gomer.

;""''- . ; .-IAt Argruphiadiidd…

DAU ENGLYN,

jMWYN COPPR,

Family Notices

MARCIIXADOEDD.